Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 12 Σεπτεμβρίου

16 Σεπτεμβρίου 2010

Η κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα… ή ο αποσοσιαλισμός της Ελλάδας

Σήμερα 2010-09-16 η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας είναι αισχρή! Δεν υπάρχει πολιτική ανεξαρτησία διότι δεν υπάρχει η οικονομική ανεξαρτησία! Οι πιστωτές μας έφθασαν στο σημείο να μας δίνουν διαταγές τις οποίες θα πρέπει να εκτελέσουμε ώστε να συνεχίσουν να μας δανείζουν. Δεν υπάρχει η δυνατότητα της ανυπακοής ; Όχι γιατί απλά ανυπακοή στους πιστωτές μας θα σημάνει ό,τι δεν θα πληρωθούν:
• Συνταξιούχοι
• Άνεργοι
• Δημόσιοι υπάλληλοι
• Προμηθευτές του δημοσίου
• Πιστωτές μας
Οι πιστωτές μας, γνωρίζοντας τα παραπάνω, μπορούν να μας εκβιάζουν με την ενδεχόμενη παύση πληρωμών της χώρας αφού δεν είναι δυνατό να απευθυνθούμε στις αγορές χρήματος για να χρηματοδοτήσουμε τις τρέχουσες ανάγκες αυτού του κράτους και μας αναγκάζουν να πάρουμε τα κατάλληλα σύμφωνα με αυτούς μέτρα!

Αλλά πως φθάσαμε στο σημείο να μην μπορούμε να καλύψουμε τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις μας και να απειλούμαστε με χρεοκοπία;

1. Πληρώνουμε ακόμα τα δάνεια που συνάψαμε από το 1821, ως νεοϊδρυθέν κράτος. Έκτοτε προφανώς υπήρξαν κι άλλα δάνεια, τα τοκοχρεολύσια των οποίων προσπαθούμε να αποπληρώσουμε ακόμα…
2. Τη φιλοδοξία του κράτους να εκπληρώνει μια σοσιαλιστική προοπτική, των αφειδών παροχών στους πολίτες σε ότι αφορά :
• Υγεία
• Εργασία / ασφάλιση
• Εκπαίδευση
• Αγρότες
• Μεταφορές
• Ένοπλες Δυνάμεις
• Τρίτη ηλικία
• Τράπεζες
3. Άμετρη ανάπτυξη του κρατικού μηχανισμού, με κύριο σκοπό την ικανοποίηση της κομματικής πελατείας.
4. Διασπάθιση του δημόσιου χρήματος από διεφθαρμένα πρόσωπα της εξουσίας.
Τα παραπάνω αφορούν τις εκροές του ελληνικού κράτους.
Εκτός από την 1η η οποία είναι επιβαλλόμενη και αναγκαστική, την 2η που ήταν, ας υποθέσουμε, στρατηγική επιλογή (!), η 3η και η 4η εκροή, αφορούν εκούσιες παραπλανήσεις του ελληνικού λαού, στο πολιτικό και κομματικό αλισβερίσι του τύπου «βόλεψε πρώτα εμένα και μετά φάε κι εσύ»!
Απειλούμαστε με χρεοκοπία, όμως και λόγω των λιγοστών εισροών του ελληνικού κράτους από:
5. Δημοσιονομικά έσοδα (εναρμονισμένα με τα όσα προαναφέρθηκαν είναι η φοροδιαφυγή και η μειωμένη ικανότητα είσπραξης εκ μέρους του κράτους, είτε λόγω γραφειοκρατικής ανικανότητας είτε λόγω διαφθοράς)
6. Αγροτική παραγωγή
7. Τουρισμό
8. Ναυτιλία
9. Νέες τεχνολογίες
10. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Μετά την είσοδο μας στην ΕΟΚ, ανοίχθηκε ένας νέος οικονομικός χάρτης τον οποίο δεν φαίνεται να έχουμε συμβουλευθεί έκτοτε!
Η κοινοτική αγροτική πολιτική με τις επιδοτήσεις και τις επιβαλλόμενες ποσοστώσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα, είχαν ως αποτέλεσμα την συρρίκνωση της αγροτικής τάξης, τον στραγγαλισμό της αυτάρκειας σε τρόφιμα και την ανισορροπία του εμπορικού ισοζυγίου μας (6ος λόγος). Το τελευταίο γίνεται έκδηλο και στον 7ο και 8ο λόγο, αν σκεφτούμε ότι η νομισματική ένωση και το ισχυρότατο ευρώ μετέτρεψε σε μη ανταγωνιστικά τα ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες, σε σχέση με τα φθηνότερα εισαγόμενα. Ο 9ος και 10ος λόγος που μας οδήγησε μέχρι εδώ είναι η μη εκμετάλλευση των καινούργιων πηγών εσόδων! Ιδιαίτερα ο 10ος θα μπορούσε να οδηγήσει σε επανάσταση, αφού θα αναδείκνυε πάμπολλες ανεκμετάλλευτες έως χτες πηγές εσόδων (αιολική, ηλιακή, γεωθερμική, υδροδυναμική ενέργεια, οι οποίες υπάρχουν σε αφθονία στην χώρα μας) που δεν προϋποθέτουν κάποια ιδιαίτερη υποδομή κι άρα θα μπορούσαν να είναι άμεσα εκμεταλλεύσιμες. Ανάλογα με το βαθμό της αξιοποίησης των θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε σταδιακά σε μια κάποια ενεργειακή απεξάρτηση!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ