Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 19 Σεπτεμβρίου

22 Σεπτεμβρίου 2010

Περαίωση...τι ισχύει;

Φορολογικά νέα

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ:  
:18 Τελευταία ενημέρωση:  :08

Περαίωση...τι ισχύει;

ΠΟΙΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ

1.οι ανέλεγκτες υποθέσεις με εξαίρεση αυτές των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων,
2.οι υποθέσεις που εκκρεμούν στα διοικητικά και β’ βαθμού, εφόσον δεν δικαστήρια 3.α’ έχουν συζητηθεί στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο και
οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο.

Οι εκκρεμείς αυτές υποθέσεις αφορούν σε διαχειριστικές περιόδους, που έκλεισαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2009.

ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ

Όλες όσες έχουν τζίρο έως 20 εκατομμύρια ΕΥΡΩ το χρόνο.

ΠΟΙΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

1.Μη υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος ή Φ.Π.Α.
2.Μη τήρηση βιβλίων για εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις,
3.Συμπληρωματική δήλωση,
4.Κατασχεμένα ανεπίσημα βιβλία ή στοιχεία,
5.Φορολογία ακίνητης περιουσίας, μεταβίβασης ακινήτων και κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών,
6.Επιχειρήσεις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο,
7.Επιχειρήσεις, που ελέγχονται από Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου.

ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ Ο ΦΟΡΟΣ

Ο φόρος της περαίωσης θα υπολογίζεται με συντελεστή 2% επί των ακαθάριστων εσόδων.
Το ποσό που προκύπτει πολλαπλασιάζεται με συντελεστή προοδευτικότητας ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα, ως εξής:
Για ακαθάριστα έσοδα μέχρι 150.000 ΕΥΡΩ, επί 1
Από 150.000 έως και 300.000 ΕΥΡΩ, επί 1,05
Από 300.000 έως και 600.000 ΕΥΡΩ, επί 1,10
Από 600.000 έως και 1.200.000 ΕΥΡΩ, επί 1,15
Από 1.200.000 έως και 3.000.000 ΕΥΡΩ, επί 1,20
Από 3.000.000 έως και 6.000.000 ΕΥΡΩ, επί 1,25
Από 6.000.000 έως και 9.000.000 ΕΥΡΩ, επί 1,30
Πάνω από 9.000.000 ΕΥΡΩ, επί1,35.

Στο τελικό ποσό, που θα προκύπτει, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 20%, εκτός από τις Α.Ε. και Ε.ΠΕ. όπου επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 25%.

Το ελάχιστο ποσό φόρου ανά χρήση είναι
400 ΕΥΡΩ για βιβλία πρώτης κατηγορίας
700 ΕΥΡΩ για βιβλία δεύτερης κατηγορίας και
1000 ΕΥΡΩ για βιβλία τρίτης κατηγορίας.

Όσοι υπαχθούν, θα πρέπει να προκαταβάλουν το 25% του φόρου μέχρι τις 12 Νοεμβρίου. Για το υπόλοιπο ποσό, προβλέπονται:

τέσσερις μηνιαίες δόσεις, για αρχικό ποσό έως 5.000 ΕΥΡΩ, με ελάχιστη δόση 500 ΕΥΡΩ,
έξι μηνιαίες δόσεις, από 5.000 – 20.000 ΕΥΡΩ,
δώδεκα μηνιαίες δόσεις για ποσό από 20.000 ΕΥΡΩ και άνω.

Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του ποσού, εξασφαλίζεται έκπτωση 10%.

Προσοχή ! Αν ο φορολογούμενος δεν πληρώσει μία δόση, αποβάλλεται αυτόματα από τη ρύθμιση !

21 Σεπτεμβρίου 2010

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), (διεθνής ονομασία Άι-Εμ-Εφ, "IMF")

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), (διεθνής ονομασία Άι-Εμ-Εφ, "IMF"), είναι ένας διεθνής οργανισμός ο οποίος επιβλέπει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα παρακολουθώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τα ισοζύγια πληρωμών και προσφέροντας οικονομική και τεχνική βοήθεια όταν του ζητηθεί.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ