Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 17 Οκτωβρίου

22 Οκτωβρίου 2010

Roubini: 'ο αποπληθωρισμός και όχι ο πληθωρισμός, είναι το ρίσκο που μαστίζει τις PIIGS'.Roubini: 'ο αποπληθωρισμός και όχι ο πληθωρισμός, είναι το ρίσκο που μαστίζει τις PIIGS'.


Roubini: 'ο αποπληθωρισμός και όχι ο πληθωρισμός, είναι το ρίσκο που μαστίζει τις PIIGS'.
Roubini: 'ο αποπληθωρισμός και όχι ο πληθωρισμός, είναι το ρίσκο που μαστίζει τις PIIGS'.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα έπρεπε να ανησυχεί λιγότερο για το 'φάντασμα' του πληθωρισμού, και να επικεντρωθεί στην αυξανόμενη απειλή του αποπληθωρισμού, η οποία θα μπορούσε να προκύψει από έναν πόλεμο νομισμάτων, σχολίασε ο Nouriel Roubini.
Roubini: 'ο αποπληθωρισμός και όχι ο πληθωρισμός, είναι το ρίσκο που μαστίζει τις PIIGS'.
Roubini: 'ο αποπληθωρισμός και όχι ο πληθωρισμός, είναι το ρίσκο που μαστίζει τις PIIGS'.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ