Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 28 Νοεμβρίου

2 Δεκεμβρίου 2010

Σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΑΤΕ και τριπλής συγχώνευσης

Σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΑΤΕ και τριπλής συγχώνευσης

Σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΑΤΕ και τριπλής συγχώνευσης
Σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΑΤΕ και τριπλής συγχώνευσης  
Το σχέδιο που προωθείται…
…περιλαμβάνει αναδιάρθρωση της ΑΤΕ, η οποία θα πρέπει να απεμπλακεί από τις μη τραπεζικές συμμετοχές της (ΕΒΖ, Δωδώνη, ΚΑΕ, ΟΤΕ κλπ) και παράλληλα θα 'τρέχει' ο διαχωρισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Από τον διαχωρισμό αυτό, θα προκύψει μία ανώνυμη εταιρεία με μορφή τράπεζας η οποία θα συγχωνευθεί με την ΑΤΕ. Στη συνέχεια το σχήμα αυτό θα απορροφηθεί από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο σχηματίζοντας τον κρατικό πυλώνα στο τραπεζικό σύστημα. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ