Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Λογιστικά γραφεία - Οικονομικός σύμβουλος NEXUS Management Consultants: 19 Δεκέμβριος

Facebook like

Αναζήτηση σ'αυτό το blog

Φόρτωση...

Follow by Email

23 Δεκεμβρίου 2010

Ατομική επιχείρηση - Έναρξη επιχείρησης – Η διαδικασία αναλυτικά – τι κόστος υπάρχει

Όταν θέλουμε να κάνουμε έναρξη ατομικής επιχείρησης το πιο σωστό θα ήταν να την αναθέσουμε σε ένα λογιστή αλλά όταν για κάποιους λόγους αποφασίζουμε να την κάνουμε μόνοι μας πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα
 1. νοικιάζουμε χώρο κατάλληλο και παίρνουμε το μισθωτήριο που έχει πάει ο ιδιοκτήτης στην εφορία του (το βγάζουμε 5 φωτοτυπίες), μαθαίνουμε ποια ήταν η δραστηριότητα του προηγούμενου νοικάρη και το ΑΦΜ του, τα σημειώνουμε .Αν η έναρξη γίνεται στο δικό μας χώρο χρειαζόμαστε Ε9 η το συμβόλαιο του σπιτιού, αν ο χώρος παραχωρείται από τους γονείς επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση ότι μας το παραχωρεί σε 2 αντίτυπα και το Ε9 ή το συμβόλαιο που λέει ότι ανήκει σε αυτόν.
 2. πάμε στον ΟΑΕΕ της περιοχής που ανήκει η έδρα της επιχείρησης με επικυρωμένες 2 φωτοτυπίες ταυτότητας, την φωτοτυπία από το μισθωτήριο ή  την επικυρωμένη δήλωση παραχώρησης και το Ε9. Κάνουμε μια υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουμε ένσημα πριν από το ‘93 και μετά από 2- 3 φορές πάνω κάτω τους ορόφους πληρώνουμε 112 ευρώ και παίρνουμε μια βεβαίωση για να κάνουμε έναρξη στην εφορία.
 3. προεγγραφή στο επαγγελματικό ή κάποιο άλλο επιμελητήριο που ανήκει η δραστηριότητα μας.
 4. πάμε στην εφορία της έδρας της επιχείρησης στο τμήμα του μητρώου όχι Παρασκευή γιατί θα είναι κλειστό, συμπληρώνουμε τα έντυπα Μ2, Μ1 στο Μ2 δηλώνουμε τον κωδικό του επαγγέλματος που τον βρίσκουμε από τον ΚΑΔ. Μαζί μας έχουμε φωτοτυπία ταυτότητας την βεβαίωση από το τέβε, την προεγγραφή στο επιμελητήριο, το μισθωτήριο φωτοτυπία ή την επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση με το Ε9 και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αν χρειάζεται τα αφήνουμε και σου ορίζουν αυτοψία μέσα σε 3 μέρες. Αν μας στείλει στον ελεγκτή και έχουμε μαζί το ΑΦΜ του προηγούμενου και την δραστηριότητα του μπορεί να τελειώσουμε την ίδια μέρα χωρίς αυτοψία. Παίρνουμε την έναρξη και την βγάζουμε 5 φωτοτυπίες
 5. Πάμε με την έναρξη από την εφορία στο τέβε και παίρνουμε βεβαίωση για θεώρηση
 6. Πάμε στο επιμελητήριο με την έναρξη από την εφορία και 50 ευρώ και κάνουμε εγγραφή
 7. Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων. Βγάζουμε σφραγίδα, αγοράζουμε μπλοκάκι για να κόβουμε αποδείξεις και μηχανογραφημένο χαρτί ή χειρόγραφο βιβλίο εσόδων εξόδων. Πάμε στον ΚΒΣ συμπληρώνουμε ένα έντυπο Β1, με φωτοτυπία ταυτότητας την έναρξη στην εφορία την βεβαίωση από το τεβε και το επιμελητήριο και τρυπάμε.

22 Δεκεμβρίου 2010

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 2011


ΠΟΛ.1188/21.12.2010
Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2011.
Κλιμάκιο Εισοδήματος
(ευρώ)
Φορολογικός Συντελεστής
%
Φόρος Κλιμακίου
(ευρώ)
Σύνολο Εισοδήματος
(ευρώ)
Σύνολο Φόρου
(ευρώ)
12.000
0
0
12.000
0
4.000
18
720
16.000
720
6.000
24
1.440
22.000
2.160
4.000
26
1.040
26.000
3.200
6.000
32
1.920
32.000
5.120
8.000
36
2.880
40.000
8.000
20.000
38
7.600
60.000
15.600
40.000
40
16.000
100.000
31.600
Υπερβάλλον
45


Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας μισθωτών-συνταξιούχων 2011 όπως αυτή θεσπίστηκε με τις διατάξεις του ν.3842/2010 προκειμένου για τον υπολογισμού του φόρου αυξάνεται ως εξής:

Κατά 1.500 ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει.
Κατά τρείς χιλιάδες (3.000) ευρώ εάν έχει
δύο τέκνα που τον βαρύνουν.
Κατά έντεκα χιλιάδες πεντακόσια (11.500) ευρώ εάν έχει
τρία τέκνα που τον βαρύνουν.
 Κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ,
για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου που τον βαρύνουν.

21 Δεκεμβρίου 2010

Ελεύθερος επαγγελματίας - διαδικασία έναρξης επιχείρησης

Είναι το πιο απλό και ευέλικτο σχήμα και δεν απαιτεί κάποιο αρχικό κεφάλαιο. Για παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίας είναι ο υδραυλικός, ο δημοσιογράφος, ο δικηγόρος, ο ιατρός κλπ.
Τι χρειάζονται;
 1.  Σφραγίδα με: Ονοματεπώνυμο, Τίτλο επαγγέλματος, Διεύθυνση έδρας, Τηλέφωνο, ΑΦΜ και  ΔΟΥ.
 2. Ένα βιβλίο εσόδων - εξόδων, το οποίο αριθμείς.
 3. Ένα τριπλότυπο μπλοκάκι αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών, τα οποία αριθμείς και τα σφραγίζεις.
 4. Έναν επαγγελματικό χώρο, ως έδρα όπου θα ασκείς την επιχείρηση όπου ανάλογα
 • Αν ο γονέας σου παραχωρεί μέρος της ιδιόκτητης κατοικίας του:  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του γονέα, εις διπλούν, επικυρωμένες από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα και δύο  απλά φωτοαντίγραφα του  Ε 9 όπου  έχει  δηλωθεί η κατοικία.
 • Αν νοικιάσεις: Δύο φωτοαντίγραφα του μισθωτηρίου συμβολαίου, θεωρημένα από την εφορία.

Τα απολύτως βασικά είναι τα παραπάνω. Στη συνεχεία αναφέρουμε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε να έχετε και πιθανότατα να σας ζητηθούν:
Πέντε απλά φωτοαντίγραφα της Αστυνομικής σου Ταυτότητας (εμπρός – πίσω).
Υπεύθυνες δηλώσεις σου, του Ν.1599/86, επικυρωμένες από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.
ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ στο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ επιμελητήριο
1. Κάνεις την προεγγραφή σου στο Επιμελητήριο που ανήκεις.

2. Παίρνεις: Τη Βεβαίωση /Θεώρηση προεγγραφής, που θα υποβάλεις στη Δ.Ο.Υ.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΗΜΑ στο Ο.Α.Ε.Ε. - ΤΕΒΕ
1. Καταθέτεις, στον Ο.Α.Ε.Ε. - ΤΕΒΕ που ανήκεις τα δικαιολογητικά που θα σου ζητήσουν: Φωτοτυπία  Αστυνομικής Ταυτότητας, Υπεύθυνη Δήλωση γονέα κ.λ.π.
2. Συμπληρώνεις Αίτηση εγγραφής  και υπεύθυνη δήλωση, ότι ο  Ο.Α.Ε.Ε. είναι ή όχι  πρώτος ασφαλιστικός σου φορέας.
Τις επιπλέον βεβαιώσεις εργοδότη και ΙΚΑ, που θα χρειαστείς αν εργάζεσαι ή εργάστηκες και έχεις ασφάλιση ΙΚΑ.
3. Πληρώνεις εισφορά απογραφής 
4. Παίρνεις: Την Προσωρινή  Βεβαίωση απογραφικής δήλωσης στον Ο.Α.Ε.Ε,  που θα υποβάλεις στη Δ.Ο.Υ.

ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ:  ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΗ  Δ.Ο.Υ

1. Καταθέτεις στο Τμήμα Μητρώου:
Τη Βεβαίωση /Θεώρηση προεγγραφής σου στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο.
Την Προσωρινή  Βεβαίωση απογραφικής δήλωσης  στον Ο.Α.Ε.Ε.
Τα δικαιολογητικά  που θα σου ζητήσουν: Φωτοτυπία  Αστυνομικής Ταυτότητας, Υπεύθυνη Δήλωση γονέα κ.λ.π.

2. Συμπληρώνεις τη Δήλωση Έναρξης Εργασιών Μ2/TAXIS, που σου δίνουν. Από τον Πίνακα των Κωδικών της κύριας και των άλλων δευτερευουσών δραστηριοτήτων σου.

3. Παίρνεις: Τη “Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών” και τη “Βεβαίωση Μεταβολής Α.Σ.”, για το αρχείο σου, των οποίων απλά φωτοαντίγραφα θα υποβάλεις στον Ο.Α.Ε.Ε  για την ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ της ΕΓΓΡΑΦΗΣ.

Για την  ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ  ΒΙΒΛΙΟΥ  ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1. Καταθέτεις στο Τμήμα Μητρώου τη Βεβαίωση Ν. 2084/92.
2. Καθώς επίσης

 • Το Πιστοποιητικό Εγγραφής σου στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο.
 • ότι δεν  έχεις  θεωρήσει  σε άλλη ΔΟΥ  Βιβλία και Στοιχεία.
 • ότι  δεν απασχολείς  προσωπικό  στην επιχείρησή σου.

  3. Συμπληρώνεις το  B1/TAXIS Σημείωμα Κ.Β.Σ,  που θα σου δώσουν.
  4. Δίνεις για θεώρηση/τρύπημα το Βιβλίο Εσ.– Εξ. και τα μπλόκ  Αποδείξεων και  Τιμολογίων.
  5.  Παίρνεις το Αποδεικτικό Θεώρησης και θεωρημένα το Βιβλίο και τα 2 μπλόκ.


Την έναρξη εργασιών μπορούμε να την αναθέσουμε σε ένα λογιστικό - φοροτεχνικό γραφείο που θα μας «κρατά» στη συνέχεια τα βιβλία. Το κόστος μπορεί να φτάσει τα 100 ευρώ και περιλαμβάνει την αμοιβή του λογιστή, κλπ. Συνήθως πραγματοποιείται σε 15 μέρες.
Ο ελεύθερος επαγγελματίας θεωρείται επιχειρηματίας, αλλά δεν υπάρχει κάποια εταιρική μορφή. Για παράδειγμα, αν πάει κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας να ζητήσει δάνειο από μία τράπεζα, αυτή θα τον αντιμετωπίσει σαν φυσικό πρόσωπο.

Μεγαλύτερο κομμάτι παίρνει το internet από την πίτα των διαφημίσεων σε σχέση με τις εφημερίδες


Η διαφημιστική δαπάνη στο διαδίκτυο, στις ΗΠΑ, ξεπέρασε για πρώτη φορά τις διαφημίσεις σε εφημερίδες, το 2010, σύμφωνα με έρευνα του eMarketer, φθάνοντας στα 25,8 δισ. δολ.
"Είναι κάτι που το βλέπαμε να έρχεται εδώ και καιρό, αλλά πρόκειται για σημείο καμπής", δήλωσε ο διευθυντής του eMarketer, Τζεφ Ράμσεϊ. Παράλληλα, ο κ. Ράμσεϊ ανέφερε ότι: "η κακή κατάσταση της οικονομίας στην πραγματικότητα επιτάχυνε τη μεταστροφή στην ψηφιακή διαφήμιση".
Αναλυτικότερα, τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι η διαφημιστική δαπάνη, στο διαδίκτυο, θα αυξηθεί, για το 2010, κατά 13,9% και θα φθάσει στα 25,8 δισ. δολ., ενώ οι αντίστοιχη δαπάνη στις εφημερίδες εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 8,2% και θα φθάσει στα 22,8 δισ. δολ.
Το eMarketer, τέλος, εκτιμά ότι το σύνολο της διαφημιστικής δαπάνης στις ΗΠΑ θα φθάσει φέτος στα 168,5 δισ. δολ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Προβολές σελίδας την προηγούμενη εβδομάδα