Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 2011

30 Δεκεμβρίου 2011

IKA ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 97 29.12.2011 Έναρξη εφαρμογής από 10/1/2012 συστήματος on line χορήγησης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας.


IKA ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 97 29.12.2011 Έναρξη εφαρμογής από 10/1/2012 συστήματος on line χορήγησης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας.

Κατεβάστε την  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 97 29.12.2011του IKA για έναρξη από 10/1/2012 συστήματος on line χορήγησης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας.

Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2012 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία

Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2012 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία

Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2012 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία.


Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η προθεσμία για την εμπρόθεσμη προμήθεια των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας του έτους 2012 που λήγει 31-12-2011 καθώς και για την θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία, παρατείνεται μέχρι και τις 13-1-2012. Για το χρονικό διάστημα από τις 2-1-2012 έως και τις 13-1-2012, τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας θα χορηγούνται μόνο από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.

Παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012, οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων παρελθουσών χρήσεων

Παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012, οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων παρελθουσών χρήσεων

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών και βεβαιωμένων χρεών καθώς και των δηλώσεων του άρθρου 18 του ν.4002/2011 που λήγουν στις 30 Δεκεμβρίου 2011


Παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012 οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών και βεβαιωμένων χρεών καθώς και των δηλώσεων του άρθρου 18 του ν.4002/2011 που λήγουν στις 30 Δεκεμβρίου 2011.

Σε περίπτωση μη λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. , τί γίνεται; Απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών.

Σε περίπτωση μη λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. , τί γίνεται; Απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών.

Δελτίο Τύπου σχετικά με την πάγια ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, σε περίπτωση μη λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. για οποιονδήποτε λόγο.
Παρατείνονται όλες οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών και βεβαιωμένων χρεών στις Δ.Ο.Υ.
 
Υπενθυμίζεται η πάγια ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, σε περίπτωση μη λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. για οποιονδήποτε λόγο, να παρατείνονται όλες οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών και βεβαιωμένων χρεών στις Δ.Ο.Υ., την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Ειδικότερα, οι φορολογικές εκκρεμότητες με διορία αντιμετώπισης το τέλος του χρόνου, μπορούν να επιλύονται την Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2012.

Παράδειγμα εφαρμογής τεκμαρτών δαπανών για την χρήση 2011, όπως πρόκειται να δηλωθεί για το οικονομικό έτος 2012.


Τεκμήριο διαβίωσης για το οικονομικό έτος 2012 (αφορά την χρήση 2011)

Οικογενειακή κατάσταση
Τεκμήριο διαβίωσης (€)
Άγαμος /άγαμη
3000€
Έγγαμος/ έγγαμη
5000€

Παράδειγμα εφαρμογής τεκμαρτών δαπανών

Παράδειγμα εφαρμογής τεκμαρτών δαπανών για την χρήση 2011, όπως πρόκειται να δηλωθεί για το οικονομικό έτος 2012.

Προσθέτω όλες τις τεκμαρτές δαπάνες διαβίωσης, όπως προκύπτουν σύμφωνα με τα παραπάνω. Το σύνολο αυτό αποτελεί το τεκμαρτό εισόδημα μας.
Φορολογούμαστε σύμφωνα με το μεγαλύτερο εισόδημα, μεταξύ του τεκμαρτού που θα προκύψει και του δηλωθέντος.

Τα νέα τεκμήρια για τις κατοικίες που θα ισχύσουν για την χρήση 2011 και θα χρησιμοποιηθούν στη φορολογική δήλωση του 2012. Υπολογισμός τεκμαρτού εισοδήματος.


Τα νέα τεκμήρια για τις κατοικίες που θα ισχύσουν για την χρήση 2011 και θα χρησιμοποιηθούν στη φορολογική δήλωση του 2012. Υπολογισμός τεκμαρτού εισοδήματος.


Τα νέα τεκμήρια 2012 για τις κατοικίες.


Τα νέα τεκμήρια 2012 για την κατοικία.

Πίνακας τεκμηρίων για  κύριες κατοικίες.

Με βάση τα νέα τεκμήρια, η αντικειμενική δαπάνη για κύριες κατοικίες υπολογίζεται κλιμακωτά ως εξής:

Η αντικειμενική δαπάνη για κύριες κατοικίες υπολογίζεται κλιμακωτά

 

Τετρ.μέτρα
€/τ.μ.
0-80
40
81-120
65
121-200
110
201-300
200
301 και άνω
400

Πίνακας τεκμηρίων για κατοικία σε τιμή ζώνης από 2800€/τ.μ. - 4999€/τ.μ.

Οι παραπάνω τιμές προσαυξάνονται κατά 40%
Τετρ.μέτρα
€/τ.μ.
0-80
56
81-120
91
121-200
154
201-300
280
301 και άνω
560

Πίνακας τεκμηρίων για κατοικία σε τιμή ζώνης μεγαλύτερη των 5000€/τ.μ.

Οι παραπάνω τιμές προσαυξάνονται κατά 70%
Τετρ.μέτρα
€/τ.μ.
0-80
68
81-120
110,5
121-200
187
201-300
340
301 και άνω
680

Πίνακας τεκμηρίων για τις μονοκατοικίες :

Οι παραπάνω τιμές προσαυξάνονται κατά 20%
Τετρ.μέτρα
€/τ.μ.
0-80
48
81-120
78
121-200
132
201-300
240
301 και άνω
480

Παράδειγμα εφαρμογής τεκμαρτών δαπανών

Διαβάστε ακόμη :
Παράδειγμα εφαρμογής τεκμαρτών δαπανών για την χρήση 2011, όπως πρόκειται να δηλωθεί για το οικονομικό έτος 2012. 

Τα νέα τεκμήρια δαπάνης 2012 για τα ΙΧ αυτοκίνητα

Τα νέα τεκμήρια για τα ΙΧ αυτοκίνητα που θα ισχύσουν για την χρήση 2011 και θα χρησιμοποιηθούν στη φορολογική δήλωση του 2012. Υπολογισμός τεκμαρτού εισοδήματος.


Τα νέα τεκμήρια δαπάνης 2012 για τα ΙΧ αυτοκίνητα

tax news, τεκμήρια 2012, τεκμαρτό εισόδημα, Φορολογική δήλωση 2011,

Τα νέα τεκμήρια δαπάνης 2012 για τα ΙΧ αυτοκίνητα

Τα νέα τεκμήρια 2012 για τα ΙΧ έως 5 ετών

 Με την εφαρμογή των νέων τεκμηρίων χιλιάδες φορολογούμενοι θα φορολογηθούν για υψηλότερα εισοδήματα σε σχέση με τα δηλωθέντα. 
28 Δεκεμβρίου 2011

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχέςαπό 1-7-2011.


ΦΜΥ, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές  από 1-7-2011.

Η παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές ΦΜΥ από 1-7-2011.

 Με την Πολ.1148/12.7.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-7-2011 μέχρι 31-12-2011 με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων, όπως αυτή ψηφίστηκε με το ν.3986/2011 "προβλέπονται τα παρακάτω.

Με το άρθρο 27 παρ.2 του ν.3986/2011  (ΦΕΚ ΑΊ52) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» ο οποίος δημοσιεύτηκε στις 1.7.2011, θεσπίστηκε νέα κλίμακα φορολογίας του άρθρου 9 του ΚΦΕ (ενιαία για όλους τους φορολογούμενους), η οποία σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ  8 του ν.3986/2011 έχει εφαρμογή για τα εισοδήματα και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2011 και μετά.

Οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας* που έχουν ήδη διενεργήσει εκκαθάριση μισθοδοσίας προσδιορίζοντας τον παρακρατούμενο ΦΜΥ για το μήνα Ιούλιο του 2011 με βάση την προηγούμενη ενιαία φορολογική κλίμακα που αναφέρεται στην Δ12Α/2282/ΠΟΛ.1188/21.12.2010 εγκύκλιο (κλίμακα του άρθρου 9 του ΚΦΕ, όπως ίσχυσε μετά την τροποποίησή της με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1 του ν.3842/2010) θα πρέπει στον παρακρατούμενο ΦΜΥ για το μήνα Αύγουστο του 2011 που προσδιορίζεται με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα του ν.3986/2011 να συμψηφίσουν μόνο την τυχόν προκύπτουσα διαφορά μεταξύ παρακρατουμένων ΦΜΥ για το μήνα Ιούλιο του 2011 (και όχι για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο του 2011).


Για την παρακράτηση φόρου ισχύει η ακόλουθη κλίμακα για την χρήση του 2011

Κλιμάκιο Εισοδήματος
Φορολ. συντελεστής %
Φόρος κλιμακίου
Σύνολο

8.000

0

0
Εισοδήματος
Φόρου
8.000
0
4.000
10
400
12.000
400
4.000
18
720
16.000
1.120
6.000
24
1.440
22.000
2.560
4.000
26
1.040
26.000
3.600
6.000
32
1.920
32.000
5.520
8.000
36
2.880
40.000
8.400
20.000
38
7.600
60.000
16.000
40.000
40
16.000
100.000
32.000
Υπερβάλλον
45
*H Εκκαθάριση  του πρώτου εξαμήνου δεν θα γίνει στο τέλος του έτους από τις επιχειρήσεις, αλλά από την Γ.Γ.Π.Σ με την υποβολή της Φορολογικής Δήλωσης.

Ο Κ.Β.Σ συνεχίζει να εφαρμόζεται και μετά την 1.1.2012 , ως έχει.

Ο Κ.Β.Σ συνεχίζει να εφαρμόζεται και μετά την 1.1.2012 , ως έχει.

Με την Πολ.1256/23.12.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα «Παράταση προθεσμίας ενσωμάτωσης των αναγκαίων διατάξεων του Κ.Β.Σ στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ή σε άλλο φορολογικό νόμο – Κοινοποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 5 της από 16.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 262Α΄)»προβλέπονται τα παρακάτω:

Εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ 186/1992  – ΦΕΚ 84 Α΄) και μετά την 1.1.2012, μέχρι την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας ενσωμάτωσης των αναγκαίων διατάξεων του Κ.Β.Σ στις διατάξεις της Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994 ) ή σε άλλο φορολογικό νόμο,

 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1256/23.12.2011.

Ενεργοποιείται η ρύθμιση οφειλών έως και 60 δόσεις.

Ενεργοποιείται η ρύθμιση οφειλών έως και 60 δόσεις.

Nέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο.
   

ΦOPOΛOΓIKH ενημερότητα διάρκειας ενός μηνός και αναστολή όλων των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης (πλην της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων) είναι ορισμένα από τα συμπληρωματικά κίνητρα που θα δίνει το Yπουργείο Οικονομικών σε όσους αποφασίσουν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο. Η ρύθμιση προβλέπει έως και 60 δόσεις με ανάλογη μείωση των προσαυξήσεων. 
Για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα δίνεται προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης έως τις 31 Ιανουαρίου 2012, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα για επέκταση, υπό προϋποθέσεις, της ρύθμισης και σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη θα ενταχθεί στη νέα πράξη νομοθετικού περιεχομένου (συνολικά θα περιλαμβάνει 40 διατάξεις) η οποία θα τεθεί προς έγκριση στο Yπουργικό Συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει την ερχόμενη Πέμπτη.

Με την υπαγωγή στη ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές θα δίνεται στον οφειλέτη αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας διάρκειας ενός μήνα και θα αναστέλλονται όλα τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που έχουν ληφθεί εναντίον του (πλην της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων η οποία θα συνεχίζεται και τα σχετικά ποσά θα συνυπολογίζονται στις δόσεις της ρύθμισης).  
Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης, πλην της τελευταίας, εξετάζεται να είναι 300 ευρώ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες θα προβλέπεται ότι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και υπέρ τρίτων, βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) ή στα τελωνεία του κράτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), ρυθμίζονται και καταβάλλονται ως ακολούθως:

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή 100% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
β) Σε 2-12 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή 90% των προσαυξήσεων.
γ) Σε 13-24 δόσεις, με απαλλαγή 75% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
δ) Σε 25-36 δόσεις, με απαλλαγή σε ποσοστό 60% των προσαυξήσεων.
ε) σε 37-48 δόσεις, με απαλλαγή σε ποσοστό 45% των προσαυξήσεων.
στ) σε 49-60 δόσεις, με απαλλαγή σε ποσοστό 25% των προσαυξήσεων.


Oπως αναφέρεται στην παράγραφο 11, της πράξης νομοθετικού περιεχομένου «η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί μέχρι 31 Ιανουαρίου 2012 στην αρμόδια ΔΟΥ ή τελωνείο όπου είναι βεβαιωμένες οι οφειλές». Ωστόσο, σύμφωνα με την παράγραφο 16, «με απόφαση του υπουργού Οικονομικών μπορούν να ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση και μετά την 31η Ιανουαρίου 2012, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα εφαρμογής αυτής».
Στα κίνητρα που προσφέρονται στους οφειλέτες του Δημοσίου περιλαμβάνεται επίσης  
  • η δυνατότητα ρύθμισης χρεών «που τελούν σε αναστολή είσπραξης», ή  
  • οφειλές έχουν υπαχθεί σε άλλες ρυθμίσεις χρεών, 
  • η χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας «μηνιαίας διάρκειας» και 
  • φυσικά η αναστολή ποινικών διώξεων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα εδάφια 1 και 2 της παραγράφου 14, στη ρύθμιση υπάγονται, εάν ζητηθεί από τον οφειλέτη, «οι οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης» καθώς και «οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής κατά τις διατάξεις των άρθρων 13-21 του ν. 2648/1998», καθώς και «οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε άλλη ρύθμιση, των οποίων οι όροι τηρούνται κατά την υποβολή του αιτήματος».

Σύμφωνα με την παράγραφο 15, «κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται με συνέπεια οι όροι αυτής», προσφέρονται τα εξής ευεργετήματα:
α) Χορηγείται στους υπόχρεους αποδεικτικό ενημερότητας μηνιαίας διάρκειας, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 26 του ν. 1882/1990, όπως ισχύει.
β) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990, όπως ισχύει σήμερα και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της διακόπτεται.


γ) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακίνητων με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν συμψηφίζονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ