Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 30 Ιανουαρίου

4 Φεβρουαρίου 2011

Πως γίνεται η εγγραφή στο νέο Taxisnet! Τι γίνεται με τους υπάρχοντες χρήστες; Πως γίνεται η εξουσιοδότηση εκπροσώπων, λογιστών ή λογιστικών γραφείων;

Η λειτουργία του νέου TAXISnet είναι γεγονός από 6/12/2010 που τέθηκε σε λειτουργία! Το νέο TAXISnet  δίνει περισσότερες υπηρεσίες και δυνατότητες στους χρήστες του αλλά και αλλαγές σε ήδη γνωστές διαδικασίες. Περιγράφουμε τις ενέργειες που απαιτούνται για νέους και παλαιούς χρήστες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη χρήση των νέων αυτών υπηρεσιών. (Υ.Ο. ΠΟΛ.1178/7.12.2010)

Α) Εγγραφή νέου χρήστη στο taxisnet

Η διαδικασία είναι:
Είσοδος στο taxisnet
  
 2) Επιλέγουμε ανάλογα είτε τις «Υπηρεσίες προς Πολίτες» είτε τις «Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις/Επιτηδευματίες». Π.χ. είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Κάνει κλικ πάνω στις «Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις/Επιτηδευματίες».
3) Στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Εγγραφή Νέου Χρήστη».
4) Μετά κλικ στην επιλογή «Αρχική Εγγραφή»
 
5) Επιλέγετε Φυσικό πρόσωπο και συμπληρώνετε τη φόρμα :

·  Username: Γράψτε το όνομα χρήστη της επιλογής σας (πρέπει να αποτελείται από 3-20 λατινικούς χαρακτήρες ή νούμερα). Πχ Nexus2001
·  Κωδικός (password): Γράψτε το «κλειδί» της επιλογής σας για την είσοδο (τουλάχιστον 5 χαρακτήρες συμπεριλαμβανόμενα και νούμερα) πχ. N5x08
·  Επιβεβαίωση κωδικού. Συμπληρώνετε ξανά τον παραπάνω κωδικό. πχ. N5x08
·  Αρ. τηλεφώνου, Αρ. κινητού τηλεφώνου και Fax δέχονται από 10-ψήφιους έως 20-ψήφιους αριθμούς (χωρίς κενά και παύλες). Επιπλέον, για διεθνείς αριθμούς γίνεται δεκτό το σύμβολο + στην αρχή του αριθμού το οποίο μετατρέπεται σε 00. Δηλώστε το κινητό σας τηλέφωνο αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα.
·  Γράμματα εικόνας : Συμπληρώνετε τα γράμματα που διακρίνετε στην εικόνα. Εαν τα γράμματα δεν είναι ευδιάκριτα πατήστε το κουμπί «ανανέωση» για να δοκιμάσετε μια άλλη εικόνα.
·  Υποβολή: Πατώντας "Υποβολή", οι τιμές που συμπληρώσατε στα πεδία θα ελεγχθούν ως προς την εγκυρότητά τους. Σε περίπτωση λανθασμένης εισαγωγής, θα εμφανιστεί κατάλληλο μήνυμα λάθους δίπλα στο αντίστοιχο πεδίο. Σε περίπτωση επιτυχημένης εισαγωγής η αίτηση εγγραφής σας θα καταχωρηθεί.
6) Αφού ολοκληρώσετε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να μεταβείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. γα την παραλαβή του κλειδαρίθμου. Να σημειώσουμε εδώ ότι σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας του φυσικού προσώπου ή του νομίμως εκπροσωπούντος το μη φυσικό πρόσωπο στην Δ.Ο.Υ., για την παραλαβή του κλειδαρίθμου απαιτείται η προσκόμιση ειδικού πληρεξουσίου –εγγράφου διάρκειας τεσσάρων μηνών, το οποίο θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ.
7) Τέλος, με τον κλειδάριθμο, το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που έχει εισάγει κατά την εγγραφή του, θα κάνει ενεργοποίηση του λογαριασμού του επιλέγοντας πάλι «Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις/Επιτηδευματίες» και στη συνέχεια «Ενεργοποίηση λογαριασμού».
 8) Θα συμπληρώσει την παρακάτω φόρμα και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.Β) Υφιστάμενοι χρήστες του taxis που επιθυμούν να εγγραφούν στις υπηρεσίες του νέου Taxisnet :

Οι υφιστάμενοι χρήστες του Taxisnet που είχαν κάνει εγγραφή πρίν την 6/12/2010, μπορούν να υποβάλλουν κανονικά τις δηλώσεις που υπέβαλαν και στο παρελθόν, πριν δηλαδή την αλλαγή του νέου taxisnet με τους κωδικούς που έχουν ήδη. Οι κωδικοί αυτοί θα ισχύουν έως 31/12/2011. Όμως, αν αυτοί οι χρήστες επιθυμούν να εγγραφούν στις νέες υπηρεσίες που προσφέρει το νέο taxisnet, θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία.


1) Αρχικά θα πρέπει ο επιτηδευματίας με την ταυτότητά του και τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) να προσέλθει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. προκειμένου να ζητήσει κλειδάριθμο. Να σημειώσουμε εδώ ότι σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας του φυσικού προσώπου ή του νομίμως εκπροσωπούντος το μη φυσικό πρόσωπο στην Δ.Ο.Υ., για την παραλαβή του κλειδαρίθμου απαιτείται η προσκόμιση ειδικού πληρεξουσίου –εγγράφου διάρκειας τεσσάρων μηνών, το οποίο θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Αστυνομικό τμήμα ή Κ.ΕΠ. ή από οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή που έχει το δικαίωμα αυτό και δεν απαιτείται να είναι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο Ο αρμόδιος υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. κάνει τις απαραίτητες εργασίες και του δίνει βεβαίωση με τα στοιχεία του και τον κλειδάριθμο.
 2) Στη συνέχεια, θα επισκεφθεί τον ιστοχώρο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
  
3) Επιλέγει π.χ. τις «Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις/Επιτηδευματίες»
 4) Στη συνέχεια θα πατήσει την επιλογή «Ενεργοποίηση Λογαριασμού».
 

5) Έπειτα θα συμπληρώσει το username, τον κωδικό (password) που χρησιμοποιούσε –εκτός αν κατά την επίσκεψή του στη Δ.Ο.Υ. ζήτησε την αλλαγή αυτών, οπότε θα συμπληρώσει τους νέους κωδικούς- και τον κλειδάριθμο που του δόθηκε από τη Δ.Ο.Υ.

Οδηγίες για την ενεργοποίηση του λογαριασμού θα σταλούν από το taxisnet και στο e-mail του, αμέσως μετά την παραλαβή του κλειδαρίθμου.

Γ) Πως υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λπ. τα νομικά πρόσωπα που έχουν κάνει τη διαδικασία εγγραφής στο νέο taxis:

Τα νομικά πρόσωπα που έχουν κάνει ήδη τη διαδικασία εγγραφής τους στις νέες υπηρεσίες του taxisnet, δεν έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις με τους κωδικούς τους. Μέσα όμως από το νέο TAXISnet μπορούν να εξουσιοδοτήσουν άλλους εγγεγραμμένους χρήστες του TAXISnet να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που προσφέρει το TAXISnet για λογαριασμό τους.
Για να γίνει αυτό πρέπει μέσα από τον λογαριασμό που έχουν στο Taxisnet και συγκεκριμένα μέσα από την επιλογή «Εξουσιοδοτήσεις» να εξουσιοδοτήσουν λογιστή/λογιστικό γραφείο, ή εκπρόσωπο (οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο) να δράσει για λογαριασμό τους.
Άρα, το νομικό πρόσωπο έχει δύο δυνατότητες, ή θα εξουσιοδοτήσει κάποιον λογιστή/λογιστικό γραφείο προκειμένου να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που προσφέρει το νέο TAXISnet για λογαριασμό του, ή κάποιον εκπρόσωπο.

1.       Εξουσιοδότηση σε λογιστή ή λογιστικό γραφείο:
Αν το νομικό πρόσωπο εξουσιοδοτήσει λογιστή ή λογιστικό γραφείο προκειμένου να υποβάλλει τις δηλώσεις του, τότε θα πρέπει ο εξουσιοδοτούμενος να έχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να λάβει τη σχετική εξουσιοδότηση.
Πιο συγκεκριμένα ο λογιστής ή το λογιστικό γραφείο θα πρέπει πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α) Να έχουν λάβει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού ή άδεια λειτουργίας λογιστικού γραφείου αντίστοιχα από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
β) Να έχουν στο υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS κωδικό αριθμό δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), που εμπίπτει στο εύρος των λογιστικών δραστηριοτήτων λογιστή.
γ) Να έχουν ανανεώσει τη συνδρομή τους στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
δ) Να έχουν κάνει εγγραφή στο νέο taxisnet.
Στην περίπτωση αυτή σημειώνουμε το εξής:
Εάν εξουσιοδοτηθεί λογιστής (φυσικό πρόσωπο), η υποβολή των δηλώσεων του νομικού προσώπου θα πραγματοποιείται με τους κωδικούς του λογιστή (φυσικού προσώπου). Ο λογιστής που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις ζητά και λαμβάνει έναν πρόσθετο ρόλο και με τον τρόπο αυτό μπορεί να λαμβάνει και εξουσιοδοτήσεις από πελάτες του για την υποβολή των δηλώσεών τους. Στην παρακάτω εικόνα βλέπετε το λογαριασμό ενός φυσικού προσώπου λογιστή ο οποίος πληρούσε τις προϋποθέσεις και έλαβε τον πρόσθετο ρόλο.

Σημείωση: Αν ένας λογιστής (φυσικό πρόσωπο) δεν μπορεί να πάρει τον πρόσθετο ρόλο επειδή για παράδειγμα δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, τότε ένα νομικό πρόσωπο μπορεί να τον εξουσιοδοτήσει ως εκπρόσωπο όπως αναφέρεται στην ενότητα 2).
Εάν εξουσιοδοτηθεί λογιστικό γραφείο, η υποβολή των δηλώσεων του νομικού προσώπου θα πραγματοποιείται από υπάλληλο του λογιστικού γραφείου. Το λογιστικό γραφείο, για την υποβολή δηλώσεων των πελατών του εξουσιοδοτεί ηλεκτρονικά τον υπάλληλό του, ο οποίος πρέπει να είναι λογιστής.

2.       Εξουσιοδότηση σε εκπρόσωπο (φυσικό πρόσωπο):
Αν το νομικό πρόσωπο εξουσιοδοτήσει κάποιον εκπρόσωπο ο οποίος θα μπορεί να χρησιμοποιεί το TAXISnet για όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις του, τότε θα πρέπει ο εκπρόσωπος αυτός να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
         i.            Να είναι οπωσδήποτε φυσικό πρόσωπο.
       ii.            Να μην είναι εκπρόσωπος σε άλλο νομικό πρόσωπο
      iii.            Να έχει κάνει εγγραφή στις νέες υπηρεσίες του Taxisnet
 Στην περίπτωση αυτή, η υποβολή των δηλώσεων του νομικού προσώπου θα πραγματοποιείται με τους κωδικούς του εκπροσώπου (φυσικού προσώπου).

Δείτε την παρακάτω εικόνα από το λογαριασμό ενός νομικού προσώπου το οποίο έχει δώσει εξουσιοδότηση σε ένα φυσικό πρόσωπο.


Δ) Πως υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λπ. τα νομικά πρόσωπα που δεν έχουν κάνει τη διαδικασία εγγραφής στο νέο taxis:

 Τα νομικά πρόσωπα που ήταν χρήστες πριν τις 06/12/2010, έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις Δηλώσεις τους χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης που είχαν. Η διαδικασία αυτή θα ισχύει μέχρι τις 31/12/2011. Δεν χρειάζεται να κάνουν της διαδικασία της επανεγγραφής.
Προσοχή: Μέχρι τις 31/12/2011 θα πρέπει να παραλάβουν τον κλειδάριθμο από τη Δ.Ο.Υ. και να ενεργοποιήσουν τον λογαριασμό τους, ώστε να έχουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες του TAXISnet (παλαιότερες και νέες).

 Ε) Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει ένα φυσικό πρόσωπο (λογιστής ή εκπρόσωπος) με ενεργοποιημένο λογαριασμό στο νέο TAXISnet, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί από κάποιο νομικό πρόσωπο για την υποβολή δηλώσεων;

Ας υποθέσουμε ότι ένα φυσικό πρόσωπο (λογιστής ή εκπρόσωπος) έχει ήδη ενεργοποιημένο λογαριασμό στο νέο Taxisnet και ότι ένα νομικό πρόσωπο τον έχει εξουσιοδοτήσει (με τη διαδικασία που αναφέραμε ανωτέρω) για να υποβάλλει τις σχετικές δηλώσεις (Φ.Π.Α. κ.λπ). Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο προκειμένου να μπορέσει να στέλνει τις δηλώσεις αυτές;
Οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσει είναι οι κατωτέρω:

1)      Αρχικά, θα επισκεφθεί τον ιστοχώρο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr)και θα επιλέξει μια από τις δύο κατηγορίες, «Υπηρεσίες προς Πολίτες» ή «Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις/Επιτηδευματίες». Στο παράδειγμά μας θα υποθέσουμε ότι ο ενδιαφερόμενος είναι λογιστής (επιτηδευματίας).

2) Στη συνέχεια θα επιλέξει την ενότητα «Ο λογαριασμός μου».
 
3) Έπειτα θα εισάγει τους προσωπικούς κωδικούς του.

4) Στη συνέχεια, θα επιλέξει «Εφαρμογές TAXISnet» και συγκεκριμένα την επιλογή «όλες τις εφαρμογές»
 

5) Κατόπιν, θα επιλέξει τη δήλωση που επιθυμεί να υποβάλλει (Φ.Π.Α. κ.λπ.)

6) Τέλος επιλέγει «Επιλογή Ρόλου» (κάτω αριστερά) και έπειτα το πεδίο που τον αφορά.ΣΤ) Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται να γίνει επανεγγραφή;

Υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται να πραγματοποιηθεί επανεγγραφή στο σύστημα. Αναλυτικότερα επανεγγραφή θα πρέπει να κάνουμε όταν:

1. Είμαι Παλαιός χρήστης (χρήστης πριν τις 06/12/2010) και δεν θυμάμαι τον κωδικό (password).
2. Είμαι Νέος/Παλαιός Χρήστης που έχω ενεργοποιήσει τον λογαριασμό μου στο Νέο TAXISnet και έχασα κωδικό (password) και κλειδάριθμο.
3. Είμαι Νέος Χρήστης και ενώ έκανα αρχική εγγραφή, έχασα τον κωδικό (password) πριν ενεργοποιήσω τον λογαριασμό μου με τον κλειδάριθμο στο Νέο TAXISnet.
Για να μπορέσουμε να κάνουμε τη διαδικασία, αρχικά θα πρέπει να επισκεφθούμε τον ιστοχώρο της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr). Στη συνέχεια επιλέγουμε «Υπηρεσίες πρoς Πολίτες» ή «Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις/Επιτηδευματίες» και έπειτα την επιλογή «Εγγραφή νέου χρήστη»

Έπειτα επιλέγουμε «Επανεγγραφή».
 
Κατόπιν επιλέγουμε αν πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο και στη συνέχεια συμπληρώνουμε τη σχετική φόρμα. Τέλος θα πρέπει να απευθυνθούμε στη Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή του κλειδαρίθμου.

Ζ) Τι γίνεται σε περίπτωση που ξεχάσω τον κωδικό (password);

α) Αν είστε παλαιός χρήστης (πριν την 6/12/2010) θα ακολουθήσετε τη διαδικασία της επανεγγραφής που αναφέραμε στην ενότητα ΣΤ).
β) Αν είστε νέος χρήστης που έχει ενεργοποιήσει με κλειδάριθμο: Από τον ιστοχώρο της Γ.Γ.Π.Σ., θα επιλέξετε «Υπηρεσίες προς Πολίτες» ή «Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις/Επιτηδευματίες».
Κατόπιν επιλέγετε Εγγραφή Νέου Χρήστη
Στη συνέχεια επιλέγετε «Ξέχασα τον Κωδικό μου»
Χρησιμοποιώντας τον κλειδάριθμο έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε νέο κωδικό (password)..

Η) Παράθεση ενδεικτικών ερωτήσεων και απαντήσεων από τον ιστοχώρο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων:

Έχω λάβει κλειδάριθμο και κατά την ενεργοποίηση του λογαριασμού μου εμφανίζεται μήνυμα λάθους.
Αυτό οφείλεται στη λανθασμένη πληκτρολόγηση ενός ή περισσότερων πεδίων.
Λανθασμένη πληκτρολόγηση στο πεδίο του κωδικού (password) ή στα Γράμματα της Εικόνας, επισημαίνεται από το σύστημα.
Λανθασμένη πληκτρολόγηση του ονόματος χρήστη (username) , Α.Φ.Μ. ή κλειδαρίθμου επισημαίνεται με την εμφάνιση του μηνύματος "Δεν βρέθηκε αίτηση εγγραφής με τα στοιχεία που εισάγετε"
Πήρα κλειδάριθμο και ξέχασα το Όνομα Χρήστη (Username)
Μετά την παραλαβή του κλειδάριθμου από την Δ.Ο.Υ., σας έχει αποσταλεί μήνυμα στο e-mail που έχετε δηλώσει, όπου αναφέρεται το Όνομα Χρήστη (Username).
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχετε πρόσβαση στο e-mail σας:
1. Αν υπήρξατε χρήστης του TAXISnet μέχρι τις 06/12/2010, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία μας στο τηλ. 2104802552.
2. Αν είστε Νέος Χρήστης του TAXISnet θα πρέπει να κάνετε Επανεγγραφή και να απευθυνθείτε ξανά στη Δ.Ο.Υ για την παραλαβή νέου κλειδαρίθμου.
Έχω υποβάλει Περιοδική Φ.Π.Α. και η Τράπεζα για την πληρωμή ζητάει Ταυτότητα Πληρωμής. Που θα βρω την Ταυτότητα Πληρωμής;
Εισαγωγή στο σύστημα με τους κωδικούς που χρησιμοποιήθηκαν για την Υποβολή της Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α.
Επιλέγω "Εφαρμογές-Όλες" (πάνω δεξιά).
Επιλέγω το έτος που αφορά η Δήλωση και έπειτα "Συνέχεια".
Επιλέγω "Επεξεργασία Δηλώσεων" στο πεδίο της περιόδου που μας ενδιαφέρει.
Επιλέγω "Πληρωμή" από τις Ενέργειες (δεξιά).
Επιλέγω "Τρόπο Πληρωμής" (μέσω Τραπέζης).
Επιλέγω "Πληρωμή" και εμφανίζεται η "Ταυτότητα Πληρωμής" που αποτελείται από τον Α.Φ.Μ., τον κωδικό πληρωμής και το ποσό.
 Προσπαθώ να δω την Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. που υπέβαλα και εμφανίζεται λευκή σελίδα.
 Για την προβολή των Δηλώσεων Φ.Π.Α. απαιτείται η εγκατάσταση του Adobe Reader Έκδοση 8.
 Υπέβαλα Δήλωση Ηλεκτρονικά και θέλω να την διαγράψω.
 Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει στο Νέο TAXISnet, η δυνατότητα διαγραφής των Δηλώσεων μετά την οριστική Υποβολή τους. Για τροποποιητικές-συμπληρωματικές Δηλώσεις θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣΠεριγραφή:

Μισθωτοί των οποίων καταγγέλθηκε από τον εργοδότη ή έληξε η σύμβαση εργασίας και που έχουν ασφαλισθεί στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ μπορούν να εισπράξουν από τον ΟΑΕΔ επίδομα ανεργίας.

Προθεσμία υποβολής αίτησης – Έναρξη επιδότησης:

επίδομα ανεργίας
Η αίτηση υποβάλλεται εντός 60 ημερών από την ημερομηνία απόλυσης στην αρμόδια Υπηρεσία του τόπου κατοικίας του δικαιούχου.

Οι περιπτώσεις, που οι αιτήσεις υποβάλλονται κατά το πρώτο 7ημερο μετά την απόλυση, επιδοτούνται από την 7η ημέρα, ενώ όσες υποβάλλονται σε μεταγενέστερο διάστημα επιδοτούνται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Προϋποθέσεις:

Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:
 • Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
 • Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:
Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών. 
Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.

Διάρκεια επιδότησης:

Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από το πόσες ημέρες εργασίας έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στα προαναφερόμενα κρίσιμα χρονικά διαστήματα (14μηνο, 12μηνο ή διετία).

Το επίδομα καταβάλλεται μια φορά το μήνα για 25 ημέρες.
Από 01.05.2009 το μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 454,25 Ευρώ.
Για κάθε μέλος της οικογένειας το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10%.

Δικαιολογητικά:

1.       Έγγραφο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας ή βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου χρόνου.
2.       Βιβλιάρια ενσήμων του (της) ενδιαφερομένου (-ης) της τελευταίας διετίας.
3.       Οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα μέλη.
4.       Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος.
5.       Αστυνομική Ταυτότητα του ασφαλισμένου.
6.       Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86, την οποία θα συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
7.       Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος.

ΠΗΓΗ: Ο.Α.Ε.Δ.

3 Φεβρουαρίου 2011

"Η Ελλάδα έπρεπε να βοηθηθεί νωρίτερα"

«Η Ελλάδα έπρεπε να βοηθηθεί νωρίτερα»  λέει ο κ. Σρέντερ στην εφημερίδα
Handelsblatt. προσθέτοντας ότι «η κ. Μέρκελ θα έπρεπε να αντιδράσει νωρίτερα και θα είχαμε γλυτώσει πολλά χρήματα. Άφησε όμως να περάσουν έξι εβδομάδες».

 Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Γερμανία θα πρέπει να δεχτεί το «bail out», διότι «με τις δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τώρα είναι αδύνατο να διατηρηθεί» η αρχική άρνηση, μετά τη μεγάλη άνοδο των επιτοκίων για τα ομόλογα ορισμένων χωρών της Ευρωζώνης.
Η πρόταση των ευρωομολόγων είναι το αντίτιμο που θα πρέπει να πληρωθεί για την διατήρηση της νομισματικής ένωσης ως έχει και συνεχίζει:
«Βρίσκω την πρόταση του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ για τη θέσπιση κοινών ευρω-ομολόγων συμπαθητική. Εάν θέλει κανείς να διατηρήσει την ΕΕ και ως κεντρικό της πυλώνα τη Νομισματική Ένωση - και το τέλος της ΟΝΕ θα ήταν μία καταστροφή - τότε τα κοινό ομόλογα είναι το αντιστάθμισμα για την απώλεια της ελαστικότητας στις νομισματικές ισοτιμίες. Αντί να το αρνείται αυτό, η γερμανική κυβέρνηση θα έπρεπε απλά να αποδεχτεί ότι αυτή είναι η συνέπεια του κοινού νομίσματος»!
Ο κ. Σρέντερ για την κατηγορία περί ένταξης της Ελλάδας με παραποιημένα στοιχεία στην ΟΝΕ, αναφέρει:
«Δεν μπορούσαμε να πούμε ότι τα στοιχεία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ενδεχομένως οι Έλληνες να παραποίησαν τους αριθμούς, αλλά όλοι ήμασταν δεσμευμένοι στα στοιχεία της Κομισιόν. Δεν μπορούσα να πω στο Έλληνα πρωθυπουργό ότι μας κοροϊδεύει».

2 Φεβρουαρίου 2011

Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων

Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων
Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων

Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων

Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων

Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων

Αναλυτικές απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα των πολιτών για τη φορολογία ακινήτων, τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων των επιχειρήσεων, το ΦΠΑ για προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχουν κατηγορίες επαγγελματιών, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων διευκρινίσεων σε οδηγό που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Φορολογία κληρονομιών-δωρεών-γον. παροχών

Φορολογία κληρονομιών-δωρεών-γον. παροχών

αλλαγές Κώδικα βιβλίων και στοιχείων, γονικές παροχές, δωρεές, φορολογία ακινήτων, Φορολογικά νέα,
φορολογία κληρονομιών-δωρεών-γον. παροχών
Αναλυτικές απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα των πολιτών για τη φορολογία ακινήτων, τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων των επιχειρήσεων, το ΦΠΑ για προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχουν κατηγορίες επαγγελματιών, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων διευκρινίσεων σε οδηγό που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Φορολογία κληρονομιών-δωρεών-γον. παροχών

Στον οδηγό περιλαμβάνονται οι κλίμακες και οι συντελεστές φορολογίας για γονικές παροχές, κληρονομιές, δωρεές, μεταβιβάσεις ακινήτων, ΕΤΑΚ καθώς και για το Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας. Επίσης υπάρχουν διευκρινίσεις για το πότε επιβάλλεται ο ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, ποια επαγγέλματα υπάγονται με βάση το νέο καθεστώς στο φόρο (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι) καθώς και για τις περιοχές που εξακολουθεί να ισχύουν οι μειωμένοι συντελεστές του.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ: αλλαγές Κώδικα βιβλίων και στοιχείων, γονικές παροχές, δωρεές, φορολογία ακινήτων, Φορολογικά νέα, 

1 Φεβρουαρίου 2011

Τι δικαιούται η υποψήφια και νέα μητέρα να λαμβάνει από το ΙΚΑ;

Τι δικαιούται η υποψήφια και νέα μητέρα να λαμβάνει από το ΙΚΑ;

Τι δικαιούται η υποψήφια και νέα μητέρα να λαμβάνει από το ΙΚΑ;
Έγκυος, εγκυμοσύνη & επίδομα μητρότητας
Βοήθημα τοκετού! Ποιες το δικαιούνται; Τι δικαιολογητικά απαιτούνται;
Το βοήθημα τοκετού είναι εφάπαξ και το δικαιούνται :
 • Οι άμεσα ασφαλισμένες.
 • Oι συνταξιούχοι και οι γυναίκες των ασφαλισμένων και συνταξιούχων.
Το επίδομα χορηγείται από το ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ του τοπικού υποκ/τος ΙΚΑ κατοικίας, αφού θα προσκομίσει πρωτότυπα:
 1. Θεωρημένο βιβλιάριο της ασφαλισμένης και του συζύγου. Εάν πρόκειται για τοκετό γυναίκας ασφαλισμένου απαιτείται το οικογενειακό βιβλιάριο και το ατομικό βιβλιάριο υγείας.
 2. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης

Επιδόματα Μητρότητας (κυοφορίας- λοχεί­ας)! Ποιες το δικαιούνται; Τι δικαιολογητικά απαιτούνται;

Πρόγραμμα απεργιών ενημερωμένο την 1 Φεβρουαρίου 2011

Η ταλαιπωρία επεκτείνεται στους τομείς υγείας και μεταφορών. Οπλιστείτε με υπομονή αλλά και με  την κατάλληλη πληροφόρηση ώστε να ξέρετε το πρόγραμμα απεργιών της εβδομάδας!

1/2
2/2
3/2
4/2
Λεωφορεία
απεργία
απεργία

11-15.30
Στάση εργασίας
Τρόλεϋ
απεργία
απεργία

11-15.00
Στάση εργασίας
Metro
απεργίαΗλεκτρικός σιδηρόδρομος

απεργία
απεργία
12-16.00
Στάση εργασίας
Γιατροί ΙΚΑ[1]
Απεργία
Απεργία
Απεργία
Απεργία
Γιατροί Νοσοκομείου
09-13.00
Στάση εργασίαςΦαρμακοποιοί[2]
Παύση πίστωσης


Απεργία


[1] 48ωρες κυλιόμενες απεργίες από Τρίτη έως Παρασκευή
[2] Απεργία στις 7 και 8 Φεβρουαρίου


31 Ιανουαρίου 2011

Οικονομία ή διανομή του πλούτου στις κοινωνίες διαχρονικά (1)

Με απλά λόγια, σχεδόν χρησιμοποιώντας παραβολές, θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε την κατάσταση σήμερα, σε ότι αφορά την μοιρασιά του πλούτου του πλανήτη μας! Ποιοί παίρνουν την "μερίδα του λέοντος" και γιατί; Η αλήθεια είναι ότι το να γνωρίζεις βασικές οικονομικές ορολογίες δεν είναι αρκετό σε κανένα για να εξηγήσει το σημερινό status quo της υφηλίου!
Λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και ας βγάλουμε συμπεράσματα παρατηρώντας την φύση και χρησιμοποιώντας την λογική μας :
Ο άνθρωπος δεν είναι ένας μοναχικός θηρευτής. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να επιβιώσει όταν κινείται μόνος όπως για παράδειγμα η αρκούδα. Ως απόδειξη του λόγου μου, θα επικαλεστώ την περιορισμένη φυσική δύναμη του ανθρώπου, ως μονάδα. Ένας μέσος άνθρωπος έχει την δύναμη και την ταχύτητα να κυνηγήσει μόνο μικρά θηράματα, τα οποία ουσιαστικά δεν μπορούν να τον συντηρήσουν εξ αιτίας αυτού ακριβώς του μεγέθους τους.
Ο άνθρωπος δεν είναι αγελαίο ζώο, όπως ο λύκος. Ασφαλώς συναθροίζεται σε ομάδες με ιεραρχική δομή και κοινό σκοπό όπως ο λύκος. Υπάρχει όμως μια ειδοποιός διαφορά στην δομή της ομάδας και στους σκοπούς της. Δεν είναι ευκαιριακή η ύπαρξη αυτή της ομάδας, λόγου χάριν μόνο όταν πρόκειται να κυνηγήσει μεγάλα θηράματα αλλά διαρκής και πολυεπίπεδη. Ασφαλώς η άμυνα του ανθρώπου είτε απέναντι σε μεγάλα ζώα είτε απέναντι σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, ήταν περισσότερο αποτελεσματική όταν αντιμετωπιζόταν ομαδικά.  
Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό ζώο, όπως το μερμήγκι.
Η ανάγκη διαρκής συμβίωσης των ανθρώπων, ήταν η γενεσιουργός αιτία για την θέσπιση περίπλοκων συνθηκών που θα  ρυθμίζανε την ζωή των μελών μιας μεγάλης ομάδας και παράλληλα θα ικανοποιούσανε επαρκώς τα μέλη της ώστε να τους διατηρήσουν κάτω από τους κανονισμούς της. Η εξειδίκευση των ρόλων που καλούνται να εκτελέσουν τα μέλη της ομάδας αναλογικά θυμίζει τα μέρη που αποτελούν μια μηχανή. Το συνολικό αποτέλεσμα είναι το ζητούμενο αλλά δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τα επιμέρους αναμενόμενα αποτελέσματα.
Η ανθρωπότητα, στην διάρκεια των αιώνων και στα γεωγραφικά μήκη και πλάτη που κατόρθωσε να επιβιώσει, άλλαξε και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να αλλάζει αυτές τις κοινωνικές συνθήκες και κανονισμούς, σε μια αέναη αναζήτηση της ισορροπίας  στο εσωτερικό της κοινωνίας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, η κατανομή των προϊόντων μιας κοινωνίας μεταξύ των μελών της
Σε όλες τις εποχές όμως η κοινή συνισταμένη της διασφάλισης της επιβίωσης του είδους υποδείκνυε ως εξέχοντα τον παράγοντα της ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Η ετυμολογία της λέξεως ( οίκος = σπίτι και νέμω =  μοιράζω) μιλάει από μόνη της για την κατανομή μεταξύ των μελών της κοινωνίας αυτών των προϊόντων που εξασφαλίζουν της επιβίωση.

Ο άνθρωπος όταν ζούσε ως τροφοσυλλέκτης, δεν μπορούσε να επηρεάσει με άλλο τρόπο την ποσότητα τροφής την οποία η κοινωνία μπορούσε να συλλέξει παρά μόνο με την επιτυχή επιλογή περιοχής. Θεωρούσαν προφανώς ως κορυφαίο τον ρόλο εκείνου που είχε την ικανότητα να σχεδιάσει την πορεία και να οδηγήσει την ομάδα του σε τόπους που εξασφάλιζαν την επιβίωση. Κάτι σαν τον Αβραάμ των εβραίων, ο ρόλος ενός αρχηγού, ηγέτη, μεσάζοντα μεταξύ ανθρώπου και Θεού, επιφορτισμένος με το «ιερό» ρόλο της εύρεσης μιας γης «όπου ρέουν ποταμοί με γάλα και μέλι»
Ο άνθρωπος όταν ζούσε ως αγρότης, όπως και στην προηγούμενη περίοδο θεωρούσε ως κορυφαίο τον ρόλο εκείνου που είχε την ικανότητα να διασφαλίσει την επιβίωση της ομάδας με δεδομένη πλέον την εδαφική κυριότητα μιας ορισμένης γεωγραφικής περιοχής. Η επιβίωση σήμαινε την υπεράσπιση ή επέκταση των ορίων αυτής της περιοχής με χρήση θεσμοποιημένης βίας. Ήταν η εποχή της βασιλείας. Στην ουσία η πρώτη εξουσία που είναι συνυφασμένη με τα στενά όρια μιας γεωγραφικής περιοχής. Συνδυάζει θρησκευτικές, πολιτικές και στρατιωτικές εξουσίες, ουσιαστικά όμως και πάνω από όλα την οικονομική εξουσία.
Με το πέρασμα των εποχών, η οικονομική εξουσία, η οποία είχε επικεντρωθεί στην γη, άρχισε να αμφισβητείται από την νέα ανερχόμενη εξουσία που προερχόταν από το εμπόριο. Συγκεκριμένα η ανταλλαγή προϊόντων μιας γεωγραφικής περιοχής με τα προϊόντα μιας άλλης, γινόταν ευκολότερα μέσω της θαλάσσιας οδού. Με αυτό τον τρόπο η ανερχόμενη δύναμη των εμπόρων μπορούσε να αμφισβητήσει ανοιχτά την παραδοσιακή δύναμη του άνακτα που αντλούσε την εξουσία του από την αξιοποίηση του πλούτου της γης του. Εκείνη η τάξη μάζευε τα κέρδη της από την μεταφορά προϊόντων που βρίσκονταν σε πληθώρα σε μια περιοχή σε μια άλλη που σπάνιζαν. Έτσι όχι μόνο παρακάμπτονταν η δύναμη του τοπικού βασιλιά αλλά σε περιπτώσεις που εκδηλωνόταν σε μια περιοχή κακή σοδειά ή θεομηνία, το γεγονός αυτό δημιουργούσε πολλαπλά κέρδη στην τάξη των εμπόρων, τέτοια που δικαιολογούσαν ακόμα και τον σφετερισμό της πολιτικής εξουσίας.
Η πρώτη παγκόσμια αποδοχή του νομίσματος ως μέσον για τις συναλλαγές και την εξουσία
Η δυνατότητα της ανταλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση νομίσματος, είχε ήδη ξεκινήσει και λειτουργούσε τοπικά, εντός των ορίων εξουσίας των βασιλιάδων. Η δραστηριότητα του εμπορίου μεταξύ περιοχών που βρισκόντουσαν υπό την εξουσία διαφορετικών βασιλιάδων, δημιούργησε για  πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας την ανάγκη χρήσης κι αποδοχής ως μέσου για τις συναλλαγές, ενός παγκοσμίου νομίσματος.
Η ανάγκη αυτή, ικανοποιήθηκε με την δημιουργία των πρώτων παγκόσμιων αυτοκρατοριών. Οι κυρίαρχοι της στρατιωτικής εξουσίας, για παράδειγμα η περσική, η αυτοκρατορία του Αλέξανδρου και των διαδόχων, η ρωμαϊκή και άλλες μεταγενέστερες αυτοκρατορίες, απέκτησαν με τη χρήση βίας, την πολιτική εξουσία. Η εξουσία τους επεκτεινόταν σε μεγάλες γεωγραφικά περιοχές, στις οποίες κυκλοφορούσε το ίδιο νόμισμα. Από τότε παγκόσμια νομίσματα υπήρξαν τόσα όσες και αυτοκρατορίες. Ξεκίνησε, αυτή καθεαυτή η εμφάνιση του νομίσματος, να αποτελεί εμπορεύσιμη αξία πλέον. Ήταν εφικτή η ανταλλαγή του νομίσματος της αυτοκρατορίας με το τοπικό νόμισμα.

Η οικονομική εξουσία. Απόλυτη εξουσία
Η ανάγκη χρήσης ενός παγκόσμιου νομίσματος επέβαλε την μεγιστοποίηση της οικονομικής εξουσίας. Αρχικά ισάξια ή και υποδεέστερη σε ισχύ από την πολιτική εξουσία. Όμως όπως αποδείχτηκε ιστορικά, ιδιαίτερα από την εναλλαγή στον θρόνο της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, η οικονομική εξουσία συνεπαγόταν την στρατιωτική και τελικά την πολιτική εξουσία.
Η απαρχή της διαχρονικά αυξανόμενης αξίας του χρήματος. Η γέννηση του τόκου
Κατά την διάρκεια της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, σχεδόν ολόκληρός ο τότε γνωστός κόσμος αναγνώριζε και συναλλασσόταν με το σεστέρσιο. Η συναλλακτική ισότητα 1κότα = 15 αυγά + ένα καρβέλι ψωμί = 3 σεστέρσιασεστέρσια. Το νόμισμα που κυκλοφορούσε ήταν ουσιαστικά σταθερό σε ποσότητα ή άλλαζε με πολύ βραδείς ρυθμούς. Η εξόρυξη της πρώτης ύλης για την κατασκευή του νομίσματος, δεν διαφοροποιούνταν ιδιαίτερα στο διάβα των χρόνων, έτσι ο πληθωρισμός ήταν αμελητέος σε βάθος χρόνου. Η σπανιότητα της εκτροφής πουλερικών όμως άλλαζε με το πέρασμα του χρόνου. Π.χ. σήμερα που δεν υπάρχει πόλεμος 1 κότα = 3 σεστέρσια, σε ένα μήνα μετά από το πέρασμα των Γότθων για να βρει κανείς 1 κότα = 10 σεστέρσια. Κάπως έτσι γεννιέται η ιδέα του τόκου του νομίσματος. Για να διατηρηθεί η αξία του νομίσματος στο πέρασμα του χρόνου θα πρέπει κάποιος που θέλει να δανειστεί σήμερα 3 σεστέρσια να επιστρέψει σε ένα μήνα 10 σεστέρσια προκειμένου να διατηρηθεί η ίδια αγοραστική αξία. Προφανώς το επιτόκιο το καθορίζει πάντοτε ο δανειστής. Η συσσώρευση πλούτου γίνεται αρχικά από τους εμπόρους. Κάποιοι από αυτούς έχουν την ιδέα να δώσουν δανεικά χρήματα και να αρχίζουν να βγάζουν από εκεί εισόδημα.
Η δημιουργία των πρώτων τραπεζών είναι γεγονός
Τράπεζες
Οι έμποροι κατά την αναγέννηση γίνονται πλέον οι πολιτικοί άρχοντες πόλεων-κρατών που ευημερούν εξαιτίας ενός εμπορίου-πειρατείας. Οι πρώτες τράπεζες, οι οποίες τους ανήκουν, έχουν αρκετά χρήματα για να δανείσουν σε άλλους ιδιώτες και να απαιτήσουν την πληρωμή ενός τόκου ως αντίτιμο. Κατέχουν τις τράπεζες, δανείζουν σε ιδιώτες αλλά το επόμενο βήμα είναι να δανείζουν τα ίδια τα κράτη τους. Εδώ αρχίζουν και περιπλέκονται τα πράγματα.
Ας απλοποιήσουμε όσο είναι δυνατόν την κατάσταση με ένα υποθετικό παράδειγμα. Αρχικά το κράτος αποφασίζει να διεξάγει πόλεμο. Χρειάζεται χρήματα για να αγοράσει πλοία, κανόνια, μισθοφόρους κτλ. Ζητάει ένα δάνειο, λοιπόν, από την τράπεζα, 100.000 νομίσματα και δίνει την υπόσχεσή ότι με το τέλος του χρόνου θα της επιστρέψει 140.000 νομίσματα. (Το παράδειγμα μας, είναι μια υπεραπλούστευση της αγοράς κρατικών ομολόγων. Η αιτία για την υπόσχεση επιστροφής 40% επιπλέον του αρχικού δανείου, έχει εξηγηθεί παραπάνω, με την λογική της επισφαλούς επένδυσης). Το ερώτημα που προκύπτει είναι πως γίνεται η επιστροφή του δανείου
 • εάν το κράτος-χρεώστης είναι νικητής στον πόλεμο; Μάλλον σε αυτή την περίπτωση η απάντηση είναι σχετικά εύκολη. Τα 140.000 τα παίρνει ως λεία πολέμου από τον ηττημένο. Σε αυτή την περίπτωση, όλοι εκτός του ηττημένου είναι ικανοποιημένοι. Το κράτος έκανε τον πόλεμο του και απολαμβάνει τις κατακτήσεις του. Η τράπεζα έχει εισπράξει ένα φοβερό ποσό ως ανταμοιβή του αυξημένου ρίσκου.
 • εάν το κράτος-χρεώστης ηττηθεί στον πόλεμο; Τότε υπάρχουν ανυπέρβλητες δυσκολίες αποπληρωμής του χρέους. Γιατί προφανώς εκτός από το χρέος των 140.000 νομισμάτων που θα πρέπει να πληρώσει στην πιστώτρια τράπεζα, θα πρέπει να πληρώσει τουλάχιστον ένα εφάμιλλο ποσό στον νικητή προς εξόφληση του δικού του χρέους και όποια άλλα οικονομικά οφέλη θεωρεί σκόπιμο να αποκομίσει ο νικητής από τον ηττημένο.

Τότε ο τραπεζίτης χάνει το κεφάλαιο του; Δεν νομίζω!
Η πρώτη επιλογή -και ευκολότερη- είναι η εξαγορά του κυβερνήτη του χρεωμένου κράτους από τον δανειστή-τραπεζίτη. Εκείνος θα μεσολαβήσει προκειμένου να επιστραφούν τα συμφωνημένα 140.000 στον πιστωτή του κράτους! Για αυτό το σκοπό, επιβάλλει φόρους στους υπηκόους του. Πουλάει περιουσιακά στοιχεία του κράτους, ή ακόμα και ξαναδανείζεται!
Κι αν ακόμα κι έτσι δεν είναι ικανό να πληρώσει τα χρέη του;
Η αμέσως επόμενη επιλογή είναι η αλλαγή των όρων του αρχικού δανεισμού, με νέα συμφωνία παράτασης της αποπληρωμής του δανείου. Η συμφωνία να αποπληρωθούν αυτά τα 140.000, όχι σε ένα χρόνο –όπως είχε αρχικά συμφωνηθεί- αλλά σε πέντε χρόνια. Κατά το διάστημα αυτό, θα γίνεται μόνο οι καταβολή των τόκων!
Κι αν δεν είναι ικανό να πληρώσει ούτε καν τους τόκους;
Τότε η τράπεζα -κάπου εκεί- αρπάζει την ευκαιρία και ρίχνει την πρόταση να εκδίδει η ίδια το νόμισμα του κράτους. Τι σημαίνει αυτό; Κάθε φορά που το κράτος θα χρειάζεται επιπλέον χρήμα (πχ.100.000), η τράπεζα θα αναλαμβάνει την έκδοση του με την ταυτόχρονη αγορά κρατικών ομολόγων (ονομαστικής αξίας π.χ. 140.000).
Συνεχίζεται…

Απεργίες και κινητοποιήσεις την 1η εβδομάδα του Φεβρουαρίου

31/01/2011

 • Χωρίς μετρό και ηλεκτρικό σιδηρόδρομο
 • Χωρίς λεωφορεία από 11.00-16.00 λόγω στάσης εργασίας
 • Χωρίς φαρμακεία ο Πειραιάς 
 • Χωρίς νοσοκομειακούς γιατρούς από 09.00-13.00
01/02/2011
 •  Οι γιατροί του ΙΚΑ μέχρι την Παρασκευή  προχωρούν σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες
 • Τέλος στην πίστωση φαρμάκων για πέντε ταμεία, από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο
 • Μπλε λεωφορεία, προσανατολίζονται σε 48ωρη απεργία Τρίτη και Τετάρτη
 • Νέες τιμές στα εισητήρια συγκοινωνιών


02/02/2011
 • Μπλε λεωφορεία, προσανατολίζονται σε 48ωρη απεργία Τρίτη και Τετάρτη 
 • Κατάληψη γραφείων του ΤΣΜΕΔΕ από τους μηχανικούς

30 Ιανουαρίου 2011

Πώς να αποτύχει τελείως η διαφημιστική σας καμπάνια στα Social Media.

Πώς να αποτύχει τελείως η διαφημιστική σας καμπάνια στα Social Media.


Πώς να αποτύχει τελείως η διαφημιστική σας καμπάνια στα Social Media.
Πώς να αποτύχει τελείως η διαφημιστική σας καμπάνια στα Social Media.
O συνηθέστερος τρόπος για τους ιδιοκτήτες μικρών ή μεσαίων επιχειρήσεων για να χτίσουν επιτυχώς το προφίλ τους στις ευρέως διαδεδομένες πλέον σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, είναι μέσω της κατάστρωσης προωθητικών ενεργειών για τα προϊόντα/υπηρεσίες τους μέσω του internet. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι είναι πάντα επιτυχείς στην προσπάθειά τους αυτή.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ