Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 27 Μαρτίου

1 Απριλίου 2011

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ


Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση ΕΔΩ!

Σύσταση εταιρειών μιας στάσης

Για το νέο επενδυτικό νόμο αναμένει τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείαςτο υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για το νέο επενδυτικό νόμο αναμένει το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.


Στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο βρίσκονται ήδη δύο Προεδρικά Διατάγματα που αναφέρονται στις διαδικασίες εφαρμογής του νέου αναπτυξιακού νόμου και θέτουν τις προϋποθέσεις παροχής των ενισχύσεων.

Το πρώτο Προεδρικό Διάταγμα σχετίζεται με τη διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011 και το δεύτερο με τον τρόπο υπολογισμού της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στον επενδυτικό νόμο.

Σημειώνεται πως ο νέος επενδυτικός νόμος αλλάζει τους όρους χρηματοδότησης των ιδιωτικών επενδύσεων, καθώς έχει προκαθορισμένο συγκεκριμένο ετήσιο προϋπολογισμό και «ταβάνι» ενισχύσεων, καλύπτει όλους τους τομείς της οικονομίας, ενώ σέβεται το δημόσιο χρήμα, καθώς παρέχει κίνητρα κυρίως μέσω φόρο-απαλλαγών.

Ακόμη, εισάγει νέα διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθέντων σχεδίων με τη θεσμοθέτηση Εθνικού Πιστοποιημένου Μητρώου Αξιολογητών και Ελεγκτών, έχει σταθερές προθεσμίες υποβολής αιτήσεων (Απρίλιος και Οκτώβριος) και στοχεύει στην πράσινη ανάπτυξη, την επιχειρηματική καινοτομία, τη νεανική επιχειρηματικότητα και την περιφερειακή συνοχή.

Παράλληλα, προβλέπει νέα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών (ένα σε κάθε Περιφέρεια), τα οποία υποδέχονται της αιτήσεις και διευκολύνουν τους υποψήφιους επενδυτές

Η πρώτη προκήρυξη του νέου επενδυτικού νόμου θα είναι ύψους 2,6 δις ευρώ, ενώ μέσα στο 2011 θα διατεθούν στους επενδυτές κίνητρα 1,2 δις ενισχύσεων και 3,2 δις φοροαπαλλαγών.

Για το 2011 θα προκύψει δαπάνη 150 εκατ. ευρώ εις βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και δεν θα προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων.

Πηγή Το Βήμα

Έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής Δηλώσεων Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2011

Έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής Δηλώσεων Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2011

Τέθηκε σε λειτουργία, σήμερα η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής Δηλώσεων Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικονομικού έτους 2011, στο σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με το πρόγραμμα που είχε ανακοινωθεί την Παρασκευή 1 Απριλίου 2011. Κατά την πρώτη ώρα λειτουργίας της υπηρεσίας, τη χρησιμοποίησαν για να επιβεβαίωσαν τα στοιχεία τους 538 φορολογούμενοι, ενώ 104 φορολογούμενοι ολοκλήρωσαν τη διαδικασία και υπέβαλλαν την οριστική δήλωσή τους.
Πρεμιέρα έκανε σήμερα η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής Δηλώσεων Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικονομικού έτους 2011, στο σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
 

Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική για επιτηδευματίες και όσους υποβάλουν μέσω λογιστών.  Οι πρώτες προθεσμίες υποβολής αρχίζουν να λήγουν από τις 18/4/2011.  Την υπηρεσία μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλοι οι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣ, χωρίς πρόσθετη διαδικασία πιστοποίησης.

Για το οικονομικό έτος 2011 έχουν τεθεί σε εφαρμογή οι ακόλουθες καινοτομίες:

    * Συμπλήρωση του εντύπου Ε1 με τα στοιχεία ακινήτων για την κύρια και τις δευτερεύουσες κατοικίες κατόπιν επιλογής του φορολογούμενου από το σύνολο των ακινήτων του,  βάσει των δηλώσεων Ε9.
    * Συμπλήρωση του εντύπου Ε1 με τα στοιχεία οχημάτων που ήδη υπάρχουν στην Κεντρική Βάση Οχημάτων της Γ.Γ.Π.Σ. μαζί με την αντίστοιχη  ετήσια αντικειμενική δαπάνη.
    * Εκτύπωση των ειδοποιήσεων για την πληρωμή ή επιστροφή φόρου εισοδήματος μέσω των συμβεβλημένων τραπεζών.
    * Ειδοποίηση για ληξιπρόθεσμες οφειλές του υποχρέου και της συζύγου (αν υπάρχουν).
    * Εμφάνιση αναλυτικού πίνακα κατανομής στις δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού του φόρου που έχει υπολογιστεί.
    * Δυνατότητα εκτύπωσης κενών εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 καθώς και των οδηγιών για την συμπλήρωση της Δήλωσης Φ.Π. Οικονομικού Έτους 2011, προκειμένου να διευκολυνθεί η ηλεκτρονική υποβολή.

30 Μαρτίου 2011

ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Θεωρημένο το Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας της μητέρας.

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 από τον πατέρα ότι δέχεται να ασφαλισθεί το παιδί από την μητέρα του και ότι δεν το ασφαλίζει ο ίδιος. Αν ο πατέρας δεν είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, χρειάζεται επιπλέον Βεβαίωση Διαγραφής από τον φορέα ασφά­λισης του πατέρα.

3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή Πιστοποι­ητικό Οικογενειακής Κατάστασης. (Σε περί-πτωση αλλοδαπού ασφαλισμένου τα παραπά­νω προσκομίζονται μεταφρασμένα στην Ελλη­νική γλώσσα).

4. Μία (1) φωτογραφία. Αν το τέκνο είναι νεογέννητο δεν απαιτείται φωτογραφία.

5. Αν το τέκνο είναι άνω των 18 τότε: Αν είναι άνεργο, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι είναι άνεργο. Εφόσον σπουδάζει βεβαίωση του Εκπαι­δευτικού Ιδρύματος.

6. Αν το τέκνο είναι ανίκανο για κάθε βιο­ποριστική εργασία, ανεξαρτήτως ορίου ηλι­κίας, χρειάζεται Απόφαση Υγειονομικής Επι­τροπής (AYE). Για τη Θεώρηση του Οικογενειακού Βιβλιαρίου απαιτούνται το ατομικό βιβλιάριο υγείας της μητέρας θεωρημένο, το αντίστοιχο οικογενειακό βιβλιάριο υγείας και αν πρόκει­ται για τις περιπτώσεις 5 και 6, τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που έχει αποσταλεί ετικέτα ασφαλιστικής ικανότητας για τη θεώρηση του ατομικού Βιβλιαρίου Υγείας, ανανεώνε­ται και το Οικογενειακό Βιβλιάριο Υγείας, χωρίς προσέλευση στο ΙΚΑ, εάν τα τέκνα είναι κάτω των 18 ετών. Στην περίπτωση αυτή, όπου απαιτείται, προσκομίζονται το οικογενειακό βιβλιάριο μαζί με το ατομικό στο οποίο έχει επικολληθεί η ετικέτα.

29 Μαρτίου 2011

Οδηγίες συμπλήρωσης Ε5 και Ε3 οικ.2011

Οδηγίες συμπλήρωσης Ε5 και Ε3 οικ.2011 ανάρτησε το υπουργείο οικονομικών για τις δηλώσεις του 2011.


E5 E3 οδηγίες για το 2011

Φορολόγηση των ομορρύθμων, ετερορρύθμων εταιρειών για το οικ.έτος 2011

Φορολόγηση  των ομορρύθμων, ετερορρύθμων εταιρειών για το οικ.έτος 2011

Οι αλλαγές:

Με τον νόμο 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58 Α’/23.4.2010) και συγκεκριμένα με το άρθρο 6 αυτού, επήλθαν κάποιες αλλαγές στο άρθρο 10 του ν. 2238/1994 που αφορά  τη φορολογία των εταιρειών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα.
Παρακάτω παραθέτουμε παραδείγματα με επεξηγήσεις  ώστε να γίνουν κατανοητές όλες οι αλλαγές. 


Συντελεστής φορολόγησης εταιρειών και εταίρων.

Άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 2238/1994.  

 
Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 2238/1994 όπως ισχύει σήμερα, έχει ως εξής:
« Άρθρο 10
1. Το συνολικό καθαρό εισόδημα των υπόχρεων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2, όπως αυτό προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις αυτού του Κώδικα, φορολογείται με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), μετά την αφαίρεση:

 α) των κερδών τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς,
 β) των κερδών τα οποία προέρχονται από μερίσματα ημεδαπών ανωνύμων εταιριών ή συνεταιρισμών και των κερδών από μερίδια ημεδαπής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή από τη συμμετοχή σε υπόχρεους που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2.

Ειδικά, προκειμένου για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες και κοινωνίες κληρονομικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, στις οποίες μεταξύ των κοινωνών περιλαμβάνονται και ανήλικοι,
τα κέρδη που αναλογούν στους ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα και στους κοινωνούς φυσικά πρόσωπα, φορολογούνται στο όνομα της εταιρίας ή κοινωνίας με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%),
αφού αφαιρεθεί επιχειρηματική αμοιβή[1] για μέχρι τρεις (3) ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα ή μέχρι τρεις (3) κοινωνούς φυσικά πρόσωπα, με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής. Σε περίπτωση περισσοτέρων με ίσα ποσοστά συμμετοχής, οι δικαιούχοι επιχειρηματικής αμοιβής καθορίζονται από την εταιρία ή κοινωνία και δηλώνονται με την οικεία αρχική ετήσια δήλωσή της. Τα ποσοστά αυτά δεν ισχύουν για τις εταιρίες του άρθρου 13 του ν. 718/1977 (ΦΕΚ 304 Α΄).
Με την επιβολή αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, επί των κερδών αυτών, των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτούς τους υπόχρεους».
 

Παράδειγμα 1o

Έστω, η ομόρρυθμη εταιρία  με την επωνυμία «Χι και Σια Ο.Ε.» στην οποία συμμετέχουν δύο ομόρρυθμα μέλη - φυσικά πρόσωπα - ο «Χι» εταίρος με ποσοστό συμμετοχής 50% και ο «Ψι» εταίρος με ποσοστό συμμετοχής 50%. Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας κατά τη χρήση 2010 ανήλθαν σε 30.000 €.
 
Με τις νέες διατάξεις ο συντελεστής φορολογίας των κερδών των ομόρρυθμων μελών – φυσικών προσώπων είναι 20%.


Κέρδη
30.000,00
Μείον επιχειρηματική αμοιβή 30.000 Χ 50%  =
15.000,00
Υπόλοιπο κερδών
15.000,00
Φόρος  στο όνομα της εταιρείας 15.000 Χ 20%=
3.000,00
Επιχειρηματική αμοιβή των φυσικών προσώπων που φορολογείται με την κλίμακα

Ομόρρυθμο μέλος «Χι»

Επιχειρηματική  αμοιβή  15.000 Χ 50%  =
7.500,00
Ομόρρυθμο μέλος «Ψι»

επιχειρηματική αμοιβή  15.000 Χ 50%   =
7.500,00


Οι σχετικοί πίνακες από το έντυπο Ε5 ακολουθούν.
 
Στον πίνακα Η΄ στην τρίτη σελίδα του εντύπου, έχουμε:

Στους  πίνακες Θ΄ και Ι’  στην τρίτη σελίδα του εντύπου, έχουμε:


Στους  πίνακες Β΄ και Γ’  στην πρώτη σελίδα του εντύπου, έχουμε:


 Παράδειγμα 2o


Έστω, η ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «
Xι και Σια Ο.Ε.» στην οποία συμμετέχουν ένα ομόρρυθμο μέλος-φυσικό πρόσωπο, ο «Χ» εταίρος με ποσοστό συμμετοχής 50% κι ένα άλλο νομικό πρόσωπο π.χ η Ο.Ε «Ψ» με ποσοστό συμμετοχής 50%.
Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας κατά τη χρήση 2010 ανήλθαν σε 30.000 €.
 
Με τις νέες διατάξεις ο συντελεστής φορολογίας των κερδών των ομόρρυθμων μελών – φυσικών προσώπων είναι 20% και του νομικού προσώπου- μέλους 25%.
 Κέρδη
30.000,00
Μείον επιχειρηματική αμοιβή

30.000 Χ 50% Χ 50%=
7.500,00
Υπόλοιπο κερδών
22.500,00
Φόρος για τα κέρδη που αναλογούν στο μέλος-φυσικό πρόσωπο «Χ»

7.500 Χ 20%
1.500,00
Φόρος για τα κέρδη που αναλογούν στο μέλος-νομικό πρόσωπο«Ψ»

30.000 Χ 50% Χ 25%=
3.750,00
Σύνολο φόρου εταιρίας «Ω»
5.250 €
Ομόρρυθμο μέλος «Χ»

Επιχειρηματική αμοιβή 30.000 Χ 50%Χ50%=
7.500 €
Παραθέτουμε  συμπληρωμένους τους  σχετικούς πίνακες από το έντυπο Ε5 προς διευκόλυνση των αναγνωστών.
 
Στον πίνακα Η΄
στην τρίτη σελίδα του εντύπου, έχουμε:


Στους
  πίνακες Θ΄ και Ι’  στην τρίτη σελίδα του εντύπου, έχουμε:

[1] Η επιχειρηματική αμοιβή προσδιορίζεται με την εφαρμογή του ποσοστού συμμετοχής των εταίρων ή κοινωνών, στο πενήντα τοις εκατό (50%) των κερδών της εταιρίας ή κοινωνίας που δηλώθηκαν με την οικεία ετήσια δήλωσή της.

Προβολή Διαφημιστικών video στο Internet. Πράγματα που πρέπει να γνωρίζει ο σύγχρονος επιχειρηματίας.

Η παρακολούθηση on-line videos αποτελεί πλέον το πρώτο στάδιο στην διαδικασία απόκτησης καινούριων πελατών για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων σήμερα. Η διαδικασία της παραγωγής τους και της δημοσίευσής τους σε γνωστά websites όπως το Youtube έχει στις μέρες μας λίγο έως πολύ το ίδιο αποτέλεσμα για τις επιχειρήσεις, όπως είχε η ανάρτηση ενός επιχειρησιακού website μια δεκαετία πριν. Δηλαδή είναι ικανή να δώσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με των ανταγωνισμό σε αυτούς που σπεύδουν πρώτοι να χρησιμοποιήσουν το νέο αυτό μέσο.
Στο παρελθόν μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις ήταν ικανές να επικοινωνήσουν άμεσα με τους καταναλωτές τους μέσω κοστοβόρων τηλεοπτικών διαφημίσεων. Σήμερα ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας είναι ικανός να αναρτήσει μεγάλο αριθμό διαφημιστικών spot και με χαμηλό κόστος στα ανάλογα sites ή ακόμα και στο δικό του website.
Ακολούθως αναφέρουμε μερικές χρήσιμες συμβουλές αναφορικά με τα διαφημιστικά spots on-line.
·         Δείξτε το προϊόν σας στο κοινό. Είναι πολλές φορές προτιμότερο να κάνετε χρήση ενός video για να δείξετε το προϊόν σας από το να προβείτε σε πωλήσεις από πόρτα σε πόρτα. Η μέθοδος αυτή μπορεί να βοηθήσει στην αυξημένη ροή παραγγελιών χωρίς να χρειαστεί καν να διανέμετε δωρεάν δείγματα στους υποψήφιους πελάτες σας.
·         Είναι εύκολο να κερδίσετε νέους πελάτες αν τους δώσετε έναν λόγο να ψάξουν το internet για videos  σχετικά με εσάς και τα προϊόντα σας. Το γεγονός ότι υποβάλλουν τον εαυτό τους στη διαδικασία του να ψάξουν πληροφορίες σχετικά με εσάς είναι ικανό να τους δώσει από μόνο του κίνητρο για να αγοράσουν και από εσάς.
·         Χρησιμοποιήστε τις στατιστικές που συγκεντρώνετε από τα videos που έχετε δημοσιεύσει. Websites όπως το Youtube προσφέρουν την δυνατότητα συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων σχετικά με το πόσοι παρακολουθούν τα spots σας και ποια από αυτά είναι τα πιο δημοφιλή.
·         Ενθαρρύνετε τους πελάτες σας να δημιουργήσουν τα δικά τους video και να σας τα στείλουν για να τα δημοσιεύσετε. Τα spot  αυτά μπορεί να γίνουν ανάρπαστα, ειδικά αν είναι σχετικά με extreme sports.
·         Το Youtube αποτελεί την δεύτερη κατά σειρά πιο δημοφιλή μηχανή αναζήτησης μετά την Google. Προσφέρει μια πληθώρα διαφημιστικών επιλογών και το κόστος τους είναι παρεμφερές με το κόστος για μια διαφήμιση μέσω Google. Δηλαδή οι διαφημιζόμενοι πληρώνουν ανάλογα με τον αριθμό τον “κλικ” που θα πραγματοποιηθούν πάνω στην διαφήμισή τους.
·        Μπορείτε πολύ εύκολα να προσφέρετε πλήρως κατατοπιστικούς οδηγούς σχετικά με την χρήση των προϊόντων σας  ή των υπηρεσιών σας μέσω της χρήσης video. Αυτή είναι και η νέα τάση που επικρατεί σήμερα στο εξωτερικό και λειτουργεί με την λογική ότι είναι πολύ πιο εύκολο να δείξεις κάτι στην πράξη παρά να το εξηγήσεις με την χρήση έντυπων πληροφοριών.
Ο αριθμός των επιχειρήσεων που διαφημίζονται μέσα από τη χρήση video σε δοκιμασμένα κανάλια επικοινωνίας όπως το Youtube μεγαλώνει συνεχώς. Αυτοί που θα επωφεληθούν περισσότερο είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες σπεύδουν πρώτες να διαφημιστούν με τον νέο αυτό τρόπο.
 ΠΗΓΗ: bx.businessweek.com

28 Μαρτίου 2011

Συμβουλές αναφορικά με την διαφήμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η λέξη marketing είναι ένας όρος ο οποίος μπερδεύει σε μεγάλο βαθμό τους σημερινούς μικροεπιχειρηματίες. Πριν είκοσι χρόνια υπήρχαν κατά μέσο όρο τέσσερεις περίπου εναλλακτικές γα την μικρή επιχείρηση για να προσεγγίσει το πελατολόγιό της στην αγορά. Σήμερα ωστόσο, υπάρχει μια πληθώρα μεθόδων προσέγγισης του δυνητικού πελατολογίου για την επιχείρηση. Παρόλα αυτά οι επιχειρηματίες συχνά βρίσκουν ότι η επιλογή της σωστής μεθόδου διαφήμισης είναι δύσκολη και συχνά σαστίζουν από τις πολλές επιλογές που έχουν στη διάθεση τους.
Δεκαετίες πριν το δύσκολο κομμάτι για την επιχείρηση που ήθελε να διαφημιστεί ήταν το πώς θα έβρισκε το χρηματικό ποσό που ήταν απαραίτητο για να προβληθεί στο κοινό της μέσω παραδοσιακών καναλιών επικοινωνίας. Τα μέσα επικοινωνίας αυτά περιλαμβάνανε την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τον τύπο, τα έντυπα, το e-mail και την προώθηση από πόρτα σε πόρτα.
Κανείς δεν μιλούσε χρόνια πριν για απευθείας επικοινωνία της επιχείρησης με τους πελάτες της. Αυτό είναι αλήθεια ότι ισχύει ακόμα. Ο σύγχρονος επιχειρηματίας χρειάζεται να βρει πρακτικές μεθόδους για να προβάλει το μήνυμά του στους καταναλωτές για να τους ενθαρρύνει στην αγορά των προϊόντων του.
Η διαφορά με το παρελθόν είναι ότι σήμερα υπάρχουν πολύ περισσότερα κανάλια επικοινωνίας για να προβάλλετε το μήνυμα σας. Το ερώτημα που τίθεται λοιπόν είναι ποια από αυτά τα κανάλια είναι τα καλλίτερα για την διαφημιστική προώθηση των προϊόντων/υπηρεσιών σας. Ακολούθως παρατίθενται μερικές χρήσιμες συμβουλές για το πώς θα πρέπει η μικρομεσαία επιχείρηση να κινηθεί επιλέγοντας τα κατάλληλα κανάλια επικοινωνίας με τους αγοραστές της.
·         Σίγουρα δεν μπορείτε να δοκιμάσετε τα πάντα.
·         Παρόλα αυτά πρέπει να ενεργήσετε οπότε θα πρέπει να αρχίσετε από κάπου.
·       Σταματήστε να ανησυχείτε για το αν είστε συνέχεια ενεργοί σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας των οποίων έχετε κάνει χρήση.
·         Επικεντρωθείτε σε έναν περιορισμένο αριθμό διαφημιστικών καναλιών χρησιμοποιώντας μεθόδους που εφαρμόζονται από τους ανταγωνιστές σας και που εξακριβωμένα έχουν απήχηση στους καταναλωτές.
·       Συντάξτε μια λίστα σχετικά με τα έξοδα που απαιτούνται για να κάνετε χρήση των καναλιών αυτών και τον απαιτούμενο χρόνο.
·       Κάντε χρήση των τριών πιο αποτελεσματικών καναλιών έως ότου φέρουν αποτέλεσμα ή μέχρι να αποτύχουν στην επικοινωνία του μηνύματος σας στο καταναλωτικό κοινό.
·         Καταγράψτε τα αποτελέσματα που έχετε καθημερινά.
·       Αντικαταστήστε το πιο αναποτελεσματικό κανάλι επικοινωνίας με κάποιο δευτερεύον από την λίστα που έχετε σχηματίσει και αρχίστε να καταγράφετε τα από αποτελέσματα που σας δίνει.
Είναι ζωτικής σημασίας να εξακριβώσετε τι δουλεύει για εσάς οπότε μην πανικοβληθείτε αν για παράδειγμα το Twitter ή κάποιο άλλο μέσο δεν λειτουργεί για εσάς. Είναι πολύ πιθανό να μην τα χρειάζεστε για να σημειώσετε κέρδη.
ΠΗΓΗ: bx.businessweek.com

27 Μαρτίου 2011

Στρατηγικές για την σωστή προώθηση νέων προϊόντων στην αγορά (μέρος 3 από 3).

Οι δημοσκοπήσεις on-line αποτελούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τον σημερινό επιχειρηματία για να μπορέσει να σχεδιάσει έναν δρόμο επιτυχίας για την επιχείρησή του. Αν δεν έχετε ακόμα κάνει το βήμα του να σχηματίσετε μια σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες σας είναι ζωτικό να το κάνετε το συντομότερο δυνατόν.
Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις είναι εύκολο να ενσωματωθούν κατευθείαν στο website σας όπου οι χρήστες θα μπορούν να τις συμπληρώνουν εκεί απευθείας. Αυτή η τεχνική μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική αν δεν έχετε άλλους τρόπους να παροτρύνετε τους χρήστες του διαδικτύου σε κάποια δημοσκόπηση σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
Πρέπει ωστόσο να γνωρίζετε ότι μια και οι χρήστες του διαδικτύου δεν είναι πάντα και αγοραστές, οι δημοσκοπήσεις μέσω website μπορεί να μην παρουσιάσουν την εικόνα που θα παρουσίαζαν οι δημοσκοπήσεις μέσω χρήσης λίστας e-mail που έχετε συλλέξει από τους ενεργούς σας πελάτες. Παρόλα αυτά είναι δυνατόν να σας εφοδιάσουν με εξίσου χρήσιμες πληροφορίες. Στο εμπόριο υπάρχουν πολλές εφαρμογές που υποστηρίζουν την ενσωμάτωση δημοσκοπήσεων στο website σας και πολλές από αυτές είναι δωρεάν.
Σε συνάρτηση με τα παραπάνω υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να εξακριβώσετε τι θα ήταν αυτό που θα προσέλκυε καινούριους πελάτες όταν θα προωθήσετε ένα νέο προϊόν. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα με την χρήση της σύγχρονης on-line τεχνολογίας ενώ θα απαιτούσε μήνες, ίσως χρόνια στο παρελθόν. Για παράδειγμα πέρα από τις δημοσκοπήσεις δικτυακά, τα forums στο internet, όπου οι χρήστες-καταναλωτές συγκεντρώνονται για να εκφράσουν τις απόψεις τους, είναι πολύ αποτελεσματικά εργαλεία για να εξακριβώσετε τι ζητάνε οι καταναλωτές από τις αφίξεις καινούριων προϊόντων.
Πολλά γνωστά forums ενεργά στο διαδίκτυο αποτελούν χρυσωρυχεία πληροφοριών για τον σύγχρονο επιχειρηματία. Οι χρήστες εκεί συνομιλούν σχετικά με τα πιο επίμονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε σχέση με τα προϊόντα που προμηθεύονται και τι θα τους εξυπηρετούσε περισσότερο σε αυτά.
Η ευκαιρία για σύγχρονο marketer είναι να εστιάσει τις προσπάθειές του γύρω από την σωστή επικοινωνία με τους καταναλωτές μέσω της χρήσης δικτυακών τόπων συγκέντρωσής τους (forums) και να προσπαθήσει να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους προτείνοντάς τους  σωστές λύσεις. Μπορείτε μέσω αυτής της οδού να κερδίσετε πελατεία άμεσα. Επιπλέον, θα βρείτε τον εαυτό σας στην ευχάριστη θέση του να δημιουργήσετε τις σωστές εντυπώσεις γύρω από ένα καινούριο προϊόν/υπηρεσία προτού αυτό βγει ακόμα στην αγορά.
Η προσέγγιση που το American Idol επιχειρεί στην αγορά του θεάματος μπορεί πολύ εύκολα να οδηγήσει την επιχείρησή σας στο επόμενο στάδιο της κερδοφορίας αν εφαρμοστεί από εσάς. Είναι μια προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη την απευθείας επικοινωνία με τους καταναλωτές στον σχεδιασμό αλλά και στο “λανσάρισμα” νέων προϊόντων. Είναι ένας τρόπος διαφήμισης με μεγάλη απήχηση στο κοινό.
ΠΗΓΗ: bx.businessweek.com

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ