Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 26 Ιουνίου

1 Ιουλίου 2011

Κατεβάστε εδώ το ψηφισθέν νομοσχέδιο Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Κατεβάστε εδώ το ψηφισθέν νομοσχέδιο - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Εργασίες αναβάθμισης υπηρεσιών TAXISnet 13:30-14:30 για την προσθήκη εφαρμογής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων Πελατών / Προμηθευτών

                    Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Αγαπητοί χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, Παρασκευή 01/07/2011 και από ώρα 13:30 έως 14:30, οι υπηρεσίες του TAXISnet (υποβολή  δηλώσεων Φ.Π.Α., δηλώσεων εισοδήματος Νομικών Προσώπων και δηλώσεων Φ.Μ.Υ.) δεν θα είναι διαθέσιμες, λόγω εργασιών αναβάθμισης που απαιτούνται για την εγκατάσταση της εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων Πελατών / Προμηθευτών και Πιστωτικών Υπολοίπων.

Η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων θα λειτουργεί κανονικά.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Κατώτατα όρια
αποδοχών

Υπάλληλοι:
1/1/2008 681,00 €
1/9/2008 701,00 €
1/5/2009 740,00 €
Εργάτες:
1/5/2007 30,40 €
1/9/2008 31,32 €
1/5/2009 33,04 €

Επιδόματα τριετιών:

Εργάτες, 6 τριετίες x 5%
Υπάλληλοι, 3 τριετίες x 10%

Προϋπηρεσία:

Ανειδίκευτων εργατών μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους σε οποιαδήποτε ειδικότητα.
Υπαλλήλων μετά τη συμπλήρωση του 19ου έτους σε θέση και ειδικότητα παρεμφερή με αυτή που κατέχουν.

Υπερψήφίση του εφαρμοστικού νόμου για το Μεσοπρόθεσμο

Υπερψήφίση του εφαρμοστικού νόμου για το Μεσοπρόθεσμο.Ο νόμος ψηφίστηκε επί της αρχής με 155 «ναι», 136 «όχι» και πέντε «παρών». 

  • «Όχι» επί της αρχής ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και «ναι» σε 21 από τα 49 άρθρα.  
  • «Όχι» επί της αρχής και επί των άρθρων ψήφισαν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
  • «Παρών» ψήφισε επί της αρχής η Ντόρα Μπακογιάννη.
  • «Όχι» σε όλα ψήφισε ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Π. Κουρουμπλής.
  •  «Ναι» επί της αρχής ψήφισε η ανεξάρτητη πλέον βουλευτής Έλσα Παπαδημητρίου. «Ναι» ψήφισε και στα περισσότερα άρθρα, εκτός από τα άρθρα 27 έως 36.
  • Η βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ Χρύσα Αράπογλου ψήφισε «ναι» επί της αρχής, αλλά καταψήφισε τα άρθρα από 1 έως 9 και το 14. 
  • Ο βουλευτής της ΝΔ Σπύρος Γαληνός καταφήφισε το νομοσχέδιο, κόντρα στην κομματική γραμμή, λέγοντας ότι αμφισβητεί την ικανότητα της κυβέρνησης να το εφαρμόσει.

Η ψηφοφορία ήταν ονομαστική έπειτα από αιτήματα του ΚΚΕ και του ΛΑΟΣ.
πηγη : Νεα

30 Ιουνίου 2011

Δυνατότητα σύναψης Ειδικές Επιχειρησιακές ΣΣΕ

Δυνατότητα σύναψης ΕΕΣΣΕ υπάρχει και για τις επιχειρήσεις στις οποίες απασχολούνται λιγότεροι από 50 εργαζόμενοι. Στις περιπτώσεις αυτές, η ΕΕΣΣΕ συνάπτεται από τον εργοδότη και το αντίστοιχο επιχειρησιακό σωματείο και αν δεν υπάρχει με το αντίστοιχο κλαδικό σωματείο ή με την αντίστοιχη ομοσπονδία .
Απαιτείται συλλογική διαπραγμάτευση (παρουσία σωματείου ή της ίδιας της ομοσπονδίας από την πλευρά των εργαζομένων) και συμφωνία μεταξύ εταίρων προκειμένου να υπογραφεί ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση.
 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπογραφή της αιτιολογικής έκθεσης της Επιχειρησιακής Σύμβασης είναι η ύπαρξη Επιχειρησιακού Σωματείου και εφόσον αυτό δεν υφίσταται συνυπογράφουν για τη σύναψη το Κλαδικό Σωματείο ή ελλείψει αυτού η αντίστοιχη Ομοσπονδία.
 

28 Ιουνίου 2011

Προθεσμίες υποβολής

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011, κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης, του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ μέσω διαδικτύου και των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ


Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται ότι :
1. Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Ν.2238/1994, αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου που λήγει την 30η Ιουνίου 2011, παρατείνεται μέχρι και την 15η Ιουλίου 2011.
2. Παρατείνεται η προθεσμία υποχρεωτικής υποβολής μέσω διαδικτύου της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης που λήγει την 29η Ιουλίου μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2011Παρατείνουμε την προθεσμία υποχρεωτικής υποβολής μέσω διαδικτύου της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης που λήγει την 30η Σεπτεμβρίου μέχρι και την 20η Δεκεμβρίου 2011..
3. Παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1098/04.05.2011 (ΦΕΚ 826 Β΄/12.05.2011), ως ακολούθως :
α) Την 18η Ιουλίου 2011, προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1,2.
β) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 1,2, προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 3,4.
γ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 3,4, προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 5,6.
δ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 5,6, προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7,8.
ε) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 7,8,προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 9,0.
Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, οι παραπάνω προθεσμίες μετακυλίονται ανάλογα.
4. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή τους είναι η 26η Ιουνίου 2011 μέχρι και την 30η Ιουνίου 2011.
Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων αυτών καθώς και η καταβολή του οφειλόμενου ποσού στην περίπτωση των χρεωστικών δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Ανακοίνωση για το ειδικό ελάχιστο τέλος άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος

Με αφορμή σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων, από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών γνωστοποιούνται τα εξής:
Υπουργός Οικονομικών, κ. Ευάγγελος Βενιζέλος
Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, προκειμένου να καλυφθεί το κενό των 600 εκατομμυρίων που δημιουργήθηκε για το έτος 2011 λόγω της διατήρησης του συστήματος της επιστροφής φόρου μέσω αποδείξεων και προκειμένου να καταστεί ρεαλιστικός και πειστικός ο στόχος της είσπραξης του ειδικού ελαχίστου τέλους άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος, το οποίο ίσχυε ούτως ή άλλως από 1-1-2011, προβλέφθηκε ειδικά για φέτος χαμηλότερο ύψος του τέλους αυτού στα 300 ευρώ. Στην παρ. 6 το σχέδιο που μοιράστηκε την Παρασκευή στα κόμματα, έλεγε ότι το τέλος ισχύει από το 2011. Άρα θα ήταν από 400 ευρώ μέχρι 500 ευρώ όπως τα επόμενα χρόνια.
Έτσι θα συγκεντρωθούν 300 εκατομμύρια, ενώ τα υπόλοιπα 300 συγκεντρώνονται από πρόσθετες περικοπές στις δημόσιες δαπάνες του έτους 2011.

Οικονομική καταστροφή ή διατήρηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων

Για πρώτη φορά τόσο ανοικτά, το κομματικό, συνδικαλιστικό σύστημα που ελέγχει τον ευρύτερο δημόσιο τομέα στηρίζει με τόσο δυναμικό τρόπο τη διατήρηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων για να εξασφαλίσει
1.     τα κεκτημένα δικαιώματα της τάξης των Δ.Υ. και
2.     τη δυνατότητα πολιτικής-ρουσφετολογικής διαπραγμάτευσης με τους ψηφοφόρους.

Η Ελλάδα δανείζεται υπέρογκά ποσά όχι για να χρηματοδοτήσει επενδύσεις και την ανάπτυξή της, αλλά για να συντηρήσει το τεράστιο κράτος[1] και τις κοινωνικού τύπου παροχές, οι οποίες οδήγησαν σε δημοσιονομικό και οικονομικό αδιέξοδο.

Διεφθαρμένοι πολιτικοί -> Ρουσφέτι -> Δημόσιοι υπάλληλοι-κομματική πελατεία,


Με το μεσοπρόθεσμο θα επιτύχουν τους οικονομικούς στόχους που επιθυμεί η τρόικα;

Οι στόχοι που έχει θέσει η τρόικα, μπορούν να επιτευχθούν με το περιορισμό των δημόσιων δαπανών και με την αύξηση των εσόδων.
Δυστυχώς με το μεσοπρόθεσμο, η κυβέρνηση επέλεξε να σηκώσει το βάρος της αύξησης των εσόδων  μέσω της άδικης φορολόγησης ο παραγωγικός ιδιωτικός τομέας και οι μισθωτοί.

Η αδυναμία όλων των κομμάτων να συμφωνήσουν στην κατάργηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων είναι χαρακτηριστική του πολιτικού συστήματος που μας έφερε στα χείλη του γκρεμού και εξακολουθεί να αναπαράγει τον ίδιο φαύλο κύκλο:

Διεφθαρμένοι πολιτικοί -> Ρουσφέτι -> Δημόσιοι υπάλληλοι-κομματική πελατεία,

χωρίς να υπάρχει διάθεση ΑΛΛΑΓΗΣ του status quo.
Ενδεικτική της δυσκολίας είναι και η θέση που προωθεί η Δημοκρατική Συμμαχία της κ. Μπακογιάννη. Η πρόταση της για άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων απορρίφθηκε από την πλειοψηφία όσων πήραν μέρος στο ιδρυτικό συνέδριο του κόμματος.

Η διατήρηση της μονιμότητας στο Δημόσιο στέκεται εμπόδιο στη δημοσιονομική εξυγίανση και έχει ευρύτερες συνέπειες στη λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας. Η μονιμότητα οδηγεί μεταξύ των άλλων στη χαλάρωση ή και την εξαφάνιση της εργασιακής πειθαρχίας, εφόσον οι υπάλληλοι δεν δίνουν σημασία στους προϊσταμένους τους.
Επίσης, αυτό που δεν λέει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι ότι οι συνταξιοδοτήσεις έχουν τεράστιο κόστος για το ελληνικό Δημόσιο, εφόσον συνδυάζονται με την καταβολή του εφάπαξ.
Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, το Δημόσιο δεσμεύει τα νέα δάνεια και απομυζά το ρευστό που έχει απομείνει στον παραγωγικό ιδιωτικό τομέα.
Το εκπληκτικό είναι ότι έτσι όπως λειτουργεί το σύστημα, δεν προβλέπεται κατάργηση της μονιμότητας στο Δημόσιο στο άμεσο μέλλον. Στην καλύτερη περίπτωση, η κατάργηση της μονιμότητας θα εγκριθεί από τους πολίτες μέσα από το δημοψήφισμα ή διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, η οποία μπορεί να ξεκινήσει το 2013, όταν θα έχει συμπληρωθεί πενταετία από την προηγούμενη αναθεώρηση, που πραγματοποιήθηκε το 2008.


[1] τα προνόμια των βουλευτών, των δικαστικών, των εργαζόμενων στις ΔΕΚΟ και κυρίως όσων ανήκουν στα «ευγενή» ταμεία που χρηματοδοτούνται πλουσιοπάροχα από τον κρατικό προϋπολογισμό και μια ολόκληρη στρατιά 800.000 δημοσίων υπαλλήλων στην οποία συμπεριλαμβάνονται από τους ιερείς μέχρι τους αγροφύλακες.

27 Ιουνίου 2011

Ειδικό τέλος επιτηδεύματος σε ελεύθερους επαγγελματίες

Την επιβολή ειδικού τέλους επιτηδεύματος σε περισσότερους από 800.000 ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες

Για να μην γλιτώσουν την έκτακτη εισφορά οι περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες που σε ποσοστά άνω του 70% δηλώνουν εισοδήματα κάτω από το αφορολόγητο όριο, σκέφτηκαν την επιβολή Ειδικού τέλους επιτηδεύματος.


Στο νέο τέλος εξετάζεται αν θα μπουν κλιμακούμενοι συντελεστές και αν θα έχει χρονική διάρκεια μέχρι το 2015.

Το ζητούμενο είναι οι όποιες ρυθμίσεις γίνουν να έχουν ισοδύναμο δημοσιονομικό αποτέλεσμα καθώς δεν αλλάζει ο στόχος του Μεσοπρόθεσμου για συνολικά πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους 2,45 δις ευρώ μέχρι το τέλος του έτους.

Από την έκτακτη εισφορά έχουν εγγραφεί έσοδα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ για το υπόλοιπο του 2011.

Εξάλλου ένα εναλλακτικό σενάριο το οποίο ...κοστολογούν αυτές τις ημέρες στο υπουργείο Οικονομικών σχετίζεται με την δημιουργία δύο διαφορετικών κλιμακίων βάσει των οποίων θα επιβληθεί η έκτακτη εισφορά. Μία για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους και μία άλλη για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Πηγή Ημερησία

Ασφαλιστικό

- Από 1η Αυγούστου οι δικαιούχοι των ταμείων ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ υποχρεούνται σε κράτηση δέκα ευρώ μηνιαίως υπέρ ανεργίας.
 
- Θεσπίζεται κράτηση 1% υπέρ ανεργίας στον ιδιωτικό τομέα (0,50 ο εργαζόμενος και 0,50 ο εργοδότης ) ενώ στο δημόσιο η κράτηση αυτή θα φτάνει ακόμα και στο 3% και θα καταβάλλεται εξολοκλήρου από τον εργαζόμενο.

 - Θεσπίζεται ειδική εισφορά σε συντάξεις που ξεπερνούν τα 1.700 ευρώ ή σε συνταξιούχους που είναι μικρότεροι των 60 ετών. Η εισφορά κλιμακώνεται από 6%.

- Θεσπίζεται ειδική εισφορά στις επικουρικές συντάξεις που ξεπερνούν τα 300 ευρώ και η οποία θα κλιμακώνεται από 3%.

- Αυξάνει η εισφορά των αγροτών για τις συντάξεις ΟΓΑ.

- Περικόπτεται κατά 10% το εφάπαξ όλων των δημοσίων υπαλλήλων που έκαναν αίτηση συνταξιοδότησης μετά την 1.1.2010, ενώ οι αντίστοιχοι συνταξιούχοι της ΔΕΗ χάνουν πλέον από το εφάπαξ 15%.

Μεσοπρόθεσμο : τα μέτρα για τα εργασιακά

Εργασιακά μέτρα- Θεσμοθετείται η δυνατότητα απασχόλησης νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας νέων κάτω των 25 χρονών με μισθό αισθητά κατώτερο (έως και 20%) από ότι ορίζουν οι αντίστοιχες κλαδικές συμβάσεις ή ακόμα και η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση.

- Θεσμοθετείται το ελαστικό δεκάωρο χωρίς υπερωριακή αμοιβή για το χρόνο απασχόλησης που υπερβαίνει το οκτάωρο (με αντάλλαγμα την υπόσχεση για ρεπό).

- Ανοίγει ο δρόμος για ραγδαία αύξηση των επιχειρησιακών και ατομικών συμβάσεων αφού θεσπίζεται η δυνατότητα περάσματος σε τέτοιες συμβάσεις όχι πλέον με συναπόφαση των σωματείων αλλά με τη συναίνεση "Ενώσεων Προσώπων" (ως ένωση προσώπων θεσπίζεται μια "συλλογικότητα" που εκπροσωπεί το 25% των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των 20 εργαζομένων).

Μεσοπρόθεσμο : τα φορολογικά μέτρα

Φορολογικά μέτρα-Η μείωση του αφορολογήτου ορίου από τις 12.000 στις 8.000 ευρώ για τα εισοδήματα που αποκτούν φέτος οι φορολογούμενοι ηλικίας 30 έως 65 ετών και η φορολόγηση με συντελεστή 10% του κλιμακίου εισοδήματος από τις 8.000 έως τις 12.000 ευρώ.

- Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ με συντελεστές φορολογίας από 1% έως 5%.

-Περιορισμός της έκπτωσης 20% από τον φόρο . Αν  εισόδημα που δηλώνει ο φορολογούμενος υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ, τότε για το τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει το ποσό αυτό, η έκπτωση μειώνεται στο 10% από 20% .

- Καταργείται η έκπτωση φόρου με αποδείξεις. Αυξάνεται το ποσό των αποδείξεων στο 25% του εισοδήματος για το «χτίσιμο» του αφορολογήτου.

-Από την 1/1/2012 θα επιβληθεί ανώτατο όριο 300 ευρώ στην έκπτωση φόρου εισοδήματος που παρέχεται με βάση την αξία των αποδείξεων την οποία συγκεντρώνει ο φορολογούμενος πάνω από το ποσό αξίας που απαιτείται για την κατοχύρωση του αφορολογήτου.

-Αλλάζει ο τρόπος έκπτωσης των ιατρικών εξόδων, τόκων από στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας που καταβάλλονται από την 1.1.2011 και μετά όπως και των ασφαλιστικών εισφορών και αντί για έκπτωση ολόκληρου του ποσού από το εισόδημα, θα εκπίπτει το 20% των δαπανών αυτών από το φόρο που συνεπάγεται φορολογική επιβάρυνση.

- Αυξάνονται τα τεκμήρια διαβίωσης (Ακίνητα , σκάφη , Πισίνες κλπ)

- Επιβάλλεται έκτακτη εισφορά σε ιδιωτικά Ι.Χ. άνω των 1.929 κυβικών εκατοστών, σε σκάφη αναψυχής, δεξαμενές κολύμβησης κτλ.

- Καθιερώνεται ετήσιο τέλος επιτηδεύματος 400 ευρώ ή 500 ανάλογα την περιοχή.

- Επιβάλλεται φόρος ακίνητης περιουσίας για ατομική περιουσία άνω των 200.000 ευρώ με πρώτο φορολογικό συντελεστή για αξία από 200.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ 2 τοις χιλίοις.

-Παράλληλα, «έρχεται» ειδικό τέλος για επιχειρήσεις που εξαιρούνται του αντικαπνιστικού νόμου, ειδικές συμφωνίες νοσοκομείων για παροχή υπηρεσιών σε ασφαλιστικές εταιρείες, χρέωση αλλοδαπών στις υπηρεσίες υγείες και «κόψιμο» παροχών σε ανασφάλιστους.

- Ακόμη περιλαμβάνονται  αυξήσεις σε ΦΠΑ και σε τέλη κυκλοφορίας.


-Δεν θα γίνει άμεσα εντός του 2011, όπως προβλεπόταν αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 30-39 λεπτά το λίτρο ώστε να εξισωθεί με τον ΕΦΚ του πετρελαίου κίνησης  στον φετινό προϋπολογισμό αλλά σταδιακά μέχρι το 2014

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ