Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 24 Ιουλίου

29 Ιουλίου 2011

Πληρωμή από το ΙΚΑ παροχών ασθενείας, μέσω πίστωσης τραπεζικών λογαριασμών ασφαλισμένων

Κατάργηση ασφαλιστικών ορίων και πληρωμή παροχών ασθενείας μέσω πίστωσης τραπεζικών λογαριασμών των ασφαλισμένων του IKA

Ο ασφαλισμένος ή ο συνταξιούχος του IKA μπορεί να υποβάλλει τα δικαιολογητικά για πληρωμή σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα του IKA επιθυμεί και να πιστώνεται στη συνέχεια ο τραπεζικός του λογαριασμός, αποφεύγοντας άσκοπη ταλαιπωρία και πολύωρη αναμονή.

πληρωμή παροχών ασθενείας μέσω τραπεζών

Οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του IKA μπορούν να θεωρούν τα Βιβλιάρια Υγείας και να πληρώνονται Παροχές Ασθενείας, πλην ορισμένων εξαιρέσεων, σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα του Ιδρύματος επιθυμούν, χωρίς να εξετάζεται ο τόπος κατοικίας ή απασχόλησής τους.

Η δυνατότητα αυτή, σε συνδυασμό με τη νέα διαδικασία πληρωμής των παροχών ασθενείας από 06/06/2011 με πίστωση τραπεζικών λογαριασμών, συμβάλλει σημαντικά στην απλούστευση των διαδικασιών χορήγησης Παροχών Ασθενείας.

Κατάργηση της θεώρησης 'Βεβαιώσεων Εργοδότη' στο ΙΚΑ

Κατάργηση της διαδικασίας θεώρησης 'Βεβαιώσεων Εργοδότη' από τo IKA


  Από 19/7/2011 καταργήθηκε η διαδικασία θεώρησης 'Βεβαιώσεων Εργοδότη', η οποία είχε σχεδιαστεί με τα δεδομένα και τις συνθήκες που επικρατούσαν στο IKA το έτος 2002, προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες περιπτώσεις ικανοποίησης αιτημάτων ασφαλισμένων για λήψη παροχών.
Τέρμα στην θεώρηση Βεβαιώσεων Εργοδότη από το IKA

  Μετά την εξάπλωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος(ΟΠΣ) σε όλες τις Μονάδες του IKA και με δεδομένο ότι οι Λογαριασμοί των ασφαλισμένων και οι υποβληθείσες ΑΠΔ είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά, η διαδικασία αυτή όχι μόνο δεν ικανοποιούσε το σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε, αλλά επιβάρυνε τις Υπηρεσίες με άσκοπες διαδικασίες και έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης από ορισμένους προκειμένου να λαμβάνουν παροχές χωρίς ασφάλιση.

  Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία δεν θα θεωρούνται πλέον οι Βεβαιώσεις Εργοδότη από τις υπηρεσίες Εσόδων των Υποκαταστημάτων και δεν θα χορηγούνται παροχές με συμπλήρωση χρόνου από Βεβαίωση Εργοδότη, χωρίς υποβολή ΑΠΔ ή έλεγχο της ασφάλισης.

28 Ιουλίου 2011

H «φοροκάρτα» μπαίνει τελικά στη ζωή μας από τον Οκτώβριο!

H «φοροκάρτα» μπαίνει τελικά στη ζωή μας από τον Οκτώβριο!

Από τις 3 Οκτωβρίου θα μπορούν να την προμηθεύονται δωρεάν από 27 τράπεζες και δύο εταιρείες και να τη χρησιμοποιούν στις καθημερινές τους συναλλαγές.

Κάρτα Αποδείξεων

Τι είναι η  «φοροκάρτα» ;

Η φοροκάρτα, στην οποία θα καταγράφονται απευθείας τα στοιχεία των αποδείξεων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών θα απαλλάξει τους φορολογούμενους από την ταλαιπωρία της συλλογής αποδείξεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε κάθε οικογένεια θα μπορούν να χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία κάρτες.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Τέλος στην συλλογή αποδείξεων με το τσουβάλι
1. Η χρήση της κάρτας αποδείξεων θα είναι προαιρετική. Οι πολίτες θα μπορούν να προμηθεύονται την «κάρτα» δωρεάν από τις τράπεζες. Στις τράπεζες δεν θα επιτρέπεται η καταγραφή των ΑΦΜ ή των λοιπών στοιχείων ταυτοποίησης των φυσικών προσώπων που λαμβάνουν και χρησιμοποιούν τις κάρτες.

2. Η κάρτα θα είναι ανώνυμη και θα έχει τις διαστάσεις μίας συνηθισμένης πιστωτικής κάρτας. Η μπροστινή όψη θα έχει χρώμα λευκό και θα περιέχει την ονομασία «Κάρτα Αποδείξεων» μαζί με το σλόγκαν «δίνω την κάρτα, συλλέγω έξοδα», ενώ η πίσω όψη θα φέρει μία μαγνητική ταινία, όπως κάθε πιστωτική κάρτα.

3. Κάθε κάρτα θα έχει ένα 10ψήφιο κωδικό, τον οποίο ο καταναλωτής θα πρέπει να αντιστοιχίσει με τον ΑΦΜ του μόνο στη ΓΓΠΣ. Αυτό θα γίνει είτε με SMS είτε μέσω διαδικτύου.

Συγκεκριμένα ο κάτοχος της κάρτας μπορεί να αποστείλει SMS στο 54053, γράφοντας τον ΑΦΜ του, εν συνεχεία κενό, και μετά τον 10ψήφιο αριθμό της κάρτας. Ενας άλλος τρόπος ενεργοποίησης είναι μέσω διαδικτύου και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://link.minfin.gr/karta, που ετοιμάζει η ΓΓΠΣ.


4. Με ποιό τρόπο θα γίνεταιη καταγραφή και μεταφορά των δεδομένων κάθε συναλλαγής;


Εφόσον το κατάστημα στο οποίο πραγματοποιείται η συναλλαγή έχει μηχάνημα Point of Sales (POS), για την υποδοχή χρεωστικών και πιστωτικών καρτών, ο καταστηματάρχης ή ο υπάλληλος του καταστήματος θα παραλαμβάνει την «κάρτα αποδείξεων» από τον πελάτη που θα την προσκομίζει και θα την περνά από το ίδιο μηχάνημα. Με τον τρόπο αυτό, θα καταγράφονται τα στοιχεία της απόδειξης.

Το κέντρο επεξεργασίας συναλλαγών της τράπεζας που εξέδωσε την κάρτα θα ενημερώνεται για τη συναλλαγή και θα μεταβιβάζει τα στοιχεία αυτής στη ΓΓΠΣ. Μετά τη λήξη του έτους το συνολικό ποσό των αγορών αυτών θα προεκτυπώνεται στη φορολογική δήλωση του κατόχου της κάρτας.

Ετσι, στο τέλος του χρόνου οι φορολογούμενοι που είναι πιστοποιημένοι στο Taxisnet θα μπορούν να μπουν στο διαδίκτυο και να δουν στον λογαριασμό τους τι έχουν ξοδέψει για αγορές μέσω της «κάρτας αποδείξεων».

5. Είναι δυνατό να δηλωθούν έως τρεις κάρτες για έναν ΑΦΜ εντός ενός ημερολογιακού μήνα, είτε λόγω αντικατάστασής τους σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας, είτε λόγω διάθεσής τους σε προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς του.

6. Για να κατοχυρωθεί το αφορολόγητο όριο θα πρέπει να συγκεντρωθούν αποδείξεις αξίας ίσης με το 25% του ετησίου ατομικού εισοδήματος. Αν δεν καταφέρει ο φορολογούμενος να μαζέψει την απαιτούμενη αξία αποδείξεων τότε επί της διαφοράς που δεν μπορεί να καλύψει θα πληρώνει φόρο 10%.


Πηγή: Ημερησία

Παράταση της ενημέρωσης και εκτύπωσης των λογιστικών βιβλίων.


Άδεια λογιστή

Ίσως μας φανεί χρήσιμη η δυνατότητα παράτασης της ενημέρωσης και εκτύπωσης των λογιστικών βιβλίων που μας δίνει η χρήση των κατωτέρω διατάξεων, μιας και ο όγκος δουλειάς είναι πολύ αυξημένος φέτος!
Παράταση της ενημέρωσης  των λογιστικών βιβλίων

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 17 του Π.Δ. 186/92 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» , έτσι όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 24 του άρθρου 19 του νόμου ν.3842/10 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», μπορούμε μέχρι και την επόμενη ημέρα  που λήγει η προθεσμία  ενημέρωσης των βιβλίων:
 • Είτε να γνωστοποιήσουμε στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ της έδρας, την παράταση της προθεσμίας ενημέρωσης των βιβλίων[1] που θέλουμε, μέχρι 50 ημέρες και όχι πέραν της ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης ή του χρόνου κλεισίματος του ισολογισμού.    
 • είτε με έγκριση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. η προθεσμία ενημέρωσης των βιβλίων να παραταθεί εντός της ίδιας διαχειριστικής περιόδου και πέραν των 50 ημερών,

Σημείωση: Στη γνωστοποίηση ή στην αίτηση έγκρισης πρέπει να αναφέρεται ρητά το χρονικό διάστημα για το οποίο  ζητείται η παράταση

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 8 του Π.Δ. 186/92 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» οι παραπάνω διατάξεις έχουν εφαρμογή και για την ισόχρονη παράταση της προθεσμίας  εκτύπωσης των βιβλίων ή της εγγραφής σε θεωρημένο οπτικό δίσκο, χωρίς να συνεπάγεται και παράταση των προθεσμιών υποβολής των φορολογικών δηλώσεων ή καταστάσεων (π.χ. δήλωση Φ.Π.Α., λοιποί παρακρατούμενοι φόροι, κ.λπ.).[1] αφορά κάθε βιβλίο για το οποίο γνωστοποιείται παράταση Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας, του βιβλίου αποθήκης καθώς και  της προθεσμίας ενημέρωσης των βιβλίων της έδρας με τα δεδομένα των βιβλίων υποκαταστήματος όταν για αυτό τηρούνται βιβλία, εκτός των πρόσθετων βιβλίων των παρ. 1,5 του άρθρου 10

27 Ιουλίου 2011

Συμπεράσματα για τις Αναδιαρθρώσεις του Δημόσιου Χρέους!


Υφεση, αύξηση της ανεργίας, σκληρά μέτρα λιτότητας

Το ΔΝΤ μελέτησε τις αναδιαρθρώσεις που πραγματοποιήθηκαν από το 1999 μέχρι το 2005 σε Ουκρανία, Πακιστάν, Αργεντινή, Μολδαβία, Ουγγαρία, Δομινικανή Δημοκρατία, Εκουαδόρ και Ρωσία.
ΔΝΤ συμπεράσματα από τις αναδιαρθρώσεις δημόσιου χρέους

Από τη μελέτη προκύπτουν τα εξής βασικά συμπεράσματα:
1. Η ανάγκη για αναδιάρθρωση χρέους μπορεί να έλθει είτε η χώρα εμφανίζει υψηλό δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ είτε μικρό.
2. Ενας εξωτερικός παράγοντας (π.χ. διεθνής κρίση, αύξηση τιμών πετρελαίου κ.λπ.) μπορεί να οδηγήσει μια οικονομία με μικρά ταμειακά διαθέσιμα σε αναδιάρθρωση, χωρίς να έχουν προηγηθεί ανησυχητικά σημάδια για τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους.
3. Η αναδιάρθρωση χρέους μιας χώρας μπορεί να μεταδοθεί σε μία άλλη σαν ντόμινο.
4. Οι αναδιαρθρώσεις χρεών μπορούν να γίνουν με πολλούς τρόπους: μείωση αξίας ομολόγων, αλλαγή επιτοκίου, μεταβολή διάρκειας, συνδυασμός όλων αυτών ή προσαρμογή κατά είδος επενδυτή (ιδιώτες, εγχώριους, ξένους κ.λπ.).
5. Οι αναδιαρθρώσεις γίνονται είτε «προληπτικά» προκειμένου να αποφευχθεί η χρεοκοπία είτε «υποχρεωτικά» λόγω χρεοκοπίας. Στην πρώτη περίπτωση, η αναδιάρθρωση και οι συνέπειες στην ανάπτυξη είναι πιο ήπιες, ενώ στη δεύτερη πολύ πιο επώδυνες.
Η «προληπτική» αναδιάρθρωση γίνεται συνήθως με επιμήκυνση ή/και με μείωσητου επιτοκίου των ομολόγων. Η «υποχρεωτική» περιλαμβάνει και «κούρεμα».
6. Οσο υψηλότερο είναι το «κούρεμα» τόσο περισσότερο εκτινάσσονται τα spreads στη μετά την αναδιάρθρωση περίοδο και τόσο μεγαλύτερη είναι η περίοδος αποκλεισμού από τις αγορές. Μια αύξηση του «κουρέματος» κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες συνήθως αυξάνει το κόστος του δανεισμού κατά 1,7 εκατοστιαίες μονάδες.
7. Η αναδιάρθρωση, οποιασδήποτε μορφής, δεν μπορεί να γίνει σε μία νύχτα. Απαιτούνται μήνες προετοιμασίας της στρατηγικής. Κατ’ αρχάς θα πρέπει να ομαδοποιηθεί το δημόσιο χρέος ανά κατηγορία ομολόγων και επενδυτών. Στη συνέχεια να υπάρξει ενημέρωση και διαπραγμάτευση με τους πιστωτές και να διαμορφωθούν διαφορετικές προτάσεις αναδιάρθρωσης ανά κατηγορία επενδυτών-πιστωτών. Ακολούθως να μετρηθούν οι απώλειες και οι ανάγκες ρευστών διαθεσίμων που θα απαιτηθούν προκειμένου να «απορροφηθεί» η αναδιάρθρωση από τις αγορές. Μετά θα πρέπει να αναζητηθεί η χρηματοδότηση (ΔΝΤ κ.λπ.) και να διαμορφωθεί το «μνημόνιο» των μέτρων προκειμένου να αποπληρωθεί ο χρηματοδότης (π.χ. ΔΝΤ) και να πραγματοποιηθεί η δημοσιονομική εξυγίανση.
8. Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει μια αναδιάρθρωση και οι επιπτώσεις από αυτήν εξαρτώνται από τη σύνθεση του δημοσίου χρέους (διάρκειες, λήξεις, ποσά, αναλογία εγχώριων και ξένων επενδυτών) και το ύψος του εξωτερικού χρέους.
9. Μετά την αναδιάρθρωση το δημόσιο χρέος σταθεροποιήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα. Επίσης, η αναδιάρθρωση συνοδεύθηκε από έκτακτη βοήθεια από το ΔΝΤ και από σκληρά μέτρα λιτότητας. Προκλήθηκε ύφεση και αύξηση της ανεργίας.
10. Οι ρυθμοί ανάπτυξης και το κόστος δανεισμού επανήλθαν σε φυσιολογικά επίπεδα ύστερα από την αναδιάρθρωση. Υπήρξαν και εξαιρέσεις, όπως η Αργεντινή, η οποία ουσιαστικά προχωρούσε σε απανωτές αναδιαρθρώσεις επί περίπου πέντε χρόνια. Σε αυτές τις περιπτώσεις η επιστροφή στα φυσιολογικά επίπεδα άργησε πολύ.

Aυτόφωρο και ποινές φυλάκισης για ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 5.000 ευρώ


Aυτόφωρο και ποινές φυλάκισης για ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 5.000 ευρώ

Aπό 1 Αυγούστου ξεκινά η εφαρμογή των διατάξεων του νέου νόμου που προβλέπει αυτόφωρο και ποινές φυλάκισης για ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 5.000 ευρώ.

Χρέη στο Δημόσιο;Αυτόφορο!
Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Οικονομικών καλεί τα δικαστικά τμήματα των ΔΟΥ να προχωρήσουν τις αμέσως επόμενες ημέρες στην ειδοποίηση όσων έχουν βεβαιωμένες οφειλές προς το δημόσιο έως 30 Σεπτεμβρίου 2010 γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα υποστούν τις αυστηρές ποινές της νομοθεσίας. Σημειώνεται ότι η νέα ρύθμιση που μπορούν να αξιοποιήσουν οι οφειλέτες προβλέπει την εξόφληση του χρέους τους προς το δημόσιο μέχρι και σε 36 δόσεις.

Με βάση τη νομοθεσία από 1 Αυγούστου 2011 το αδίκημα της μη εξυπηρέτησης οφειλών προς το δημόσιο άνω των 5.000 ευρώ είναι διαρκές με αποτέλεσμα αν επιβάλλεται η διαδικασία του αυτόφωρου και ποινές φυλάκισης για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Για οφειλές συνολικού ύψους άνω των 5.000 ευρώ και μέχρι δέκα χιλιάδων 10.000 ευρώ, ανεξαρτήτως του χρόνου που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι την 31.3.2011.
 • Για οφειλές συνολικού ύψους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, για τις οποίες κατά την ως άνω ημερομηνία δεν είχαν συμπληρωθεί τέσσερις μήνες αφότου κατέστησαν ληξιπρόθεσμες.

Για την αποτελεσματικότερη είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών το υπουργείο Οικονομικών όπως έχει ήδη ανακοινωθεί θα αναθέσει σε ιδιωτικές ελεγκτικές και νομικές εταιρίες τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών. Οι έλεγχοι αυτοί θα ξεκινήσουν αρχικά από τους 10.000 μεγαλοφειλέτες.

26 Ιουλίου 2011

Βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα : Οι κατηγορίες των επαγγελμάτων που πρέπει να παραμείνουν ή να εξαιρεθούν

Βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, η λίστα!

Οι κατηγορίες των επαγγελμάτων που πρέπει να παραμείνουν ή να εξαιρεθούν σύμφωνα με το πόρισμα της επιτροπής εμπειρογνωμόνων έχει ως εξής:
Βαρέα και ανθυγιεινά

1) Μεταλλεία Λιγνιτωρυχεία, Ορυχεία, Λατομεία πάσης φύσεως, Ασβεστοποιεία:

Πλην φυλάκων, θυρωρών και υπαλλήλων γραφείου
Παραμένουν: Οι με οποιαδήποτε ειδικότητα ή ιδιότητα εργαζόμενοι στην παραγωγική διαδικασία, μέσα στον εργοταξιακό χώρο της εξόρυξης μεταλλευτικών προϊόντων, της καμινείας και του εμπλουτισμού του μεταλλεύματος, όπως ο χώρος αυτός προσδιορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, πλην των φυλάκων, θυρωρών και υπαλλήλων γραφείου
1A) Επιχειρήσεις κατεργασίας του Ξηρού Ασβέστη:
Εξαιρούνται.

2) Οικοδομικές και τεχνικές εργασίες:

Oλοι οι ασφαλιζόμενοι, βάσει των άρθρων 35-51 του Κανονισμού Ασφαλίσεως ΙΚΑ εξαιρουμένων των όσων αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 εδάφιο γ' αυτού.

3) Τσιμεντοβιομηχανίες:


Πλην των υπαλλήλων γραφείου. Παραμένουν: Ολο το απασχολούμενο προσωπικό στην παραγωγική διαδικασία εντός του εργοστασιακού χώρου, πλην των υπαλλήλων γραφείου.

4) Κατεργασία μαρμάρων:


Πλην των απασχολούμενων στην παραγωγή - Παρασκευή μαρμαροψηφίδων και μαρμαρόσκονης. Παραμένουν: Εργατοτεχνίτες κοπής και κατεργασίας μαρμάρων.

5) Επεξεργασία στόκου γύψου Καολίνης - Ταλκ -Θηραϊκής γης:


Εξαιρούνται.

6) Κεραμοποιεία - πλινθοποιεία - αγγειοπλαστεία:

Παραμένουν: Oλο το εργατοτεχνικό προσωπικό

7) Φορτοεκφορτώσεις ξηράς και θάλασσας:

Παραμένουν: Οι απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο με την άρση βαρών, χωρίς τη χρησιμοποίηση μηχανικών μέσων, για φόρτωση, εκφόρτωση στοίβαγμα, ταξινόμηση, ζύγιση, τακτοποίηση, διαλογή κλπ.

8) Βυρσοδεψία:

Παραμένουν: Εργατοτεχνίτες μεταφοράς, αποξηράνσεως, συντηρήσεως, δεματοποιήσεως & κατεργασίας των ακατεργάστων δερμάτων

9) Υπηρεσίες Υγιεινής:

Εξαιρούνται μεταφορείς ζώων, επιστάτες. Παραμένουν: Εργατοτεχνίτες υπονόμων (επισκευή, συντήρηση και καθαρισμός κλειστών αγωγών ακαθάρτων υδάτων σε λειτουργία καθώς και αντλιοστασίων ακαθάρτων υδάτων), εργάτες αποκομιδής, διαλογής, επιστασίας και καταστροφής απορριμμάτων, εκκένωσης βόθρων - οδοκαθαριστές-εργαζόμενοι αποκλειστικά σε συνεργεία συντήρησης & καθαρισμού αυτοκινήτων καθαριότητας, εργάτες ψεκασμού εστιών μόλυνσης - εργάτες αφοδευτηρίων, εκταφείς νεκρών και καθαριστές οστών, σταβλίτες - εργοδηγοί αποχέτευσης, προσωπικό συντήρησης των αντλιοστασίων αποχέτευσης. ΠΡΟΣΘΗΚΗ. ΑΠΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΛΙΝΟΥ. Οι εργαζόμενοι στη Νήσο Ψυτάλλεια και στα τμήματα εσχάρωσης και εξάμμωσης της Ακροκέραμου Κερατσινίου, οι απασχολούμενοι στα αντλιοστάσια λυμάτων βιολογικών καθαρισμών

10) Σφαγή και εκδορά ζώων και πτηνών:

Πλην των εργαζομένων εκτός του χώρου των σφαγείων
Παραμένουν: Εργάτες σφαγής, εκδοράς, ζώων ή πτηνών, στα σφαγεία - καθαρισμού εντέρων και άκρων - καθαρισμού των χώρων σφαγής

11. Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής και κατεργασίας σιδήρου, χυτοσιδήρου, χάλυβος και λοιπών μετάλλων:

Παραμένουν Ως έχουν Προσθήκη από Πόρισμα Διαρκούς Επιτροπής Κρίσης ΒΑΕ. Οι μηχανοτεχνίτες, ελασματουργοί, μονταδόροι, συναρμολογητές, ελασματουργοί μηχανικής κατεργασίας, χειριστές μηχανών παραγωγής - κατασκευής καλωδίων με αγωγούς χαλκού χαμηλής και μέσης τάσης.

11 Α. Βιομηχανίες παραγωγής σιδήρου, χάλυβος, χυτοσιδήρου κ.λπ. μετάλλων:

Παραμένουν Ολοι οι εργαζόμενοι στην παραγωγική διαδικασία εντός του εργοστασιακού χώρου πλην των υπαλλήλων γραφείου.

11 Β. Βιομηχανίες παραγωγής χάλυβα ψυχρής ελάσεως σε ελάσματα ή σύρματα από χάλ. θερμής ελάσεως:

Παραμένουν Ολοι οι εργαζόμενοι στην παραγωγική διαδικασία εντός του εργοστασιακού χώρου πλην των υπαλλήλων γραφείου.

12) Υαλουργία.

Εξαιρούνται: Κόφτες, καθαριστές σχηματοδοτικών μηχανών, καλουπιέρηδες, διαλογείς, διακοσμητές, εφαρμοστές, απασχολούμενοι κυρίως εντός των χώρων παραγωγής ηλεκτρολόγοι και βοηθοί όλων των ειδικοτήτων αυτών. Παραμένουν: Εμφυσητές-Πιεστές (πρεσαδόροι), απασχολούμενοι σε τμήματα επεξεργασίας πρώτων υλών και κλιβάνων, μεταφορείς υάλου με λαβίδα, χειριστές αυτ/των μηχανημάτων σχηματοποίησης υάλου, αμμοβολιστές και βοηθοί όλων των ειδικοτήτων αυτών.

13) Παραγωγή διθειούχου άνθρακος:

Εξαιρούνται οι επιστάτες Παραμένουν Εργατοτεχνικό προσωπικό - χημικοί - τεχνικοί.

14) Παραγωγή ανοργάνων οξέων:

Παραμένουν. Ολο το εργατοτεχνικό προσωπικό - χημικοί (προσθήκη) ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

15) Χημική Βιομηχανία και βιοτεχνία παραγωγής και επεξεργασίας χλωρίου και των παραγώγων αυτού:

Εξαιρούνται επιστάτες. Παραμένουν Εργατοτεχνικό προσωπικό (πλην εργατών αυλής ) - χημικοί παραγωγής- τεχνικοί.

15Α) Βιομηχανία Παραγωγής Απορρυπαντικών:

Εξαιρούνται οι εργάτες συσκευασίας του προϊόντος.
Παραμένουν. Εργάτες τροφοδοσίας του απορρυπαντικού μίγματος.

16. Βιομηχανία παραγωγής και συσκευασίας χημικών λιπασμάτων:

Παραμένουν: Ολοι οι εργαζόμενοι εντός του εργοστασιακού χώρου των βιομηχανιών παραγωγής και συσκευασίας λιπασμάτων, πλην των υπαλλήλων γραφείων (Διοικητικοί υπάλληλοι) των εργοστασίων τούτων.

17. Παραγωγή, παρασκευή και συσκευασία γεωργικών φαρμάκων (φυτοφάρμακα - εντομοκτόνα):

Παραμένουν: Oλο το εργατοτεχνικό προσωπικό εντός του εργοστασιακού χώρου των βιομηχανιών παραγωγής και συσκευασίας λιπασμάτων, τεχνικοί - χημικοί -γεωπόνοι, πλην των υπαλλήλων γραφείων (διοικητικοί υπάλληλοι) των εργοστασίων τούτων.

17 Α) Παραγωγή και παρασκευή φαρμάκων και καλλυντικών αρωμάτων, κτηνιατρικών φαρμάκων και θειικού αργιλίου:

Παραμένουν: Οι απασχολούμενοι στους χώρους παραγωγής και παρασκευής των αντίστοιχων προϊόντων.

18) Βιομηχανία και βιοτεχνία επεξεργασίας οστών:

Εξαιρείται η περίπτωση 18.

19) Βιομηχανία και βιοτεχνία κατασκευής πυριμάχων και οξυμάχων υλικών:

Εξαιρείται η περίπτωση 19.

20) Βιομηχανία και Βιοτεχνία παραγωγής και παρασκευής Οργανικών Χρωμάτων, βερνικιών και μελανών:

Εξαιρούνται οι επιστάτες και όσοι στο τέλος της παραγωγικής διαδικασίας τοποθετούν το έτοιμο προϊόν μέσα σε κουτιά ή δοχεία διαφόρων βαρών Παραμένουν:
Εργατοτεχνίτες (εξαιρουμένων των πακεταριστών, καθώς και όσων στο τέλος της παραγωγικής διαδικασίας τοποθετούν το έτοιμο προϊόν μέσα σε κουτιά ή δοχεία διαφόρων βαρών), τεχνικοί, χημικοί.

21) Βιομ/νία & Βιοτεχνία παραγωγής& παρασκευής ανοργάνων χρωμάτων:

Παραμένουν: Οι απασχολούμενοι αποκλειστικά στα τριβεία εργατοτεχνίτες.

22) Κλωστοϋφαντουργία και συναφείς εργασίες:

Παραμένουν στη λίστα:
1. Εκκοκκιστήρια βάμβακος: Χειριστές εκκοκκιστικών μηχανών και λίντερ
2. Κλωστήρια: α) Εργατοτεχνίτες σκούτσερ - χαρτζίων - συρτών - κτενιστριών και προγνεστριών, κλώστριες και μπομπινούδες. β) Oλοι οι απασχολούμενοι στη νηματοποίηση και την επεξεργασία των συνθετικών ινών
3. Υφαντήρια: Υφαντές-Υφάντριες (Βαμβακερών, μαλλίνων, ταπήτων κ.λπ. ανεξάρτητα της πρώτης ύλης).
4. Βαφεία: Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι στη βαφή-απόπλυση υφασμάτων-νημάτων.
5. Φινιριστήρια: Οι απασχολούμενοι στο κολλάρισμα στα μηχανήματα PAMMA κολλάρισμα, στέγνωμα, σιδέρωμα, περιτύλιγμα του υφάσματος
6. Σχοινοποιία: Οι απασχολούμενοι σε αντίστοιχες εργασίες των κλωστηρίων και υφαντηρίων, καθώς και οι απασχολούμενοι, γενικά στην πλύση και λεύκανση
7. Καναβουργία: Οι απασχολούμενοι σε σκούτσερ, λανάρα, αλεβίτσα, πλύση και λεύκανση.

23) Ηλεκτρομηχανικά πλυντήρια που λειτουργούν αυτοτελώς ή ως τμήματα κλωστοϋφαντουργείων (εξαιρούνται τα οικιακού τύπου πλυντήρια χωρητικότητας εκάστου μέχρι 20 κιλών):

Παραμένουν: Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι σε χώρους πλύσης και λεύκανσης, σιδερώτριες και διαλογείς ιματισμού απασχολούμενοι υποχρεωτικά και στο πλύσιμο τουλάχιστον κατά το 1/3 της απασχόλησής τους κατά μισθολογική περίοδο
24)

Σπορελαιουργία

: Εξαιρούνται: Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι στα αναμεικτήρια (μπουράτα), εργατοτεχνίτες λίντερ πρεσαδόροι, ραφιναριστές αποχρωματιστές, υδρογονωτές, εργάτες αυλής, πλύντες βαρελιών, οι απασχολούμενοι στα τμήματα: α) παραγωγής υδρογόνου και β) παραγωγής και συσκευασίας υδρογονομένων προϊόντων.
25)

Πυρηνελαιουργία

: Εξαιρούνται: Εκχυλιστές, θερμαστές και βοηθοί αυτών, εργατοτεχνικό προσωπικό απασχολούμενο στη φόρτωση και εκφόρτωση των εκχυλιστικών συσκευών, ραφιναριστές, αποχρωματιστές, υδρογονωτές, εργάτες αυλής, πλύντες βαρελιών, οι απασχολούμενοι στα τμήματα: α) παραγωγής υδρογόνου και β) παραγωγής και συσκευασίας υδρογονωμένων προϊόντων.
25Α) Ελαιουργία: Εξαιρούνται: Ραφιναριστές, αποχρωματιστές, υδρογονωτές, εργάτες αυλής, πλύντες βαρελιών, οι απασχολούμενοι στα τμήματα: α) παραγωγής υδρογόνου και β) παραγωγής και συσκευασίας υδρογονωμένων προϊόντων.
26) Σαπωνοποιία: Εξαιρούνται: Οι απασχολούμενοι: α) στην παρασκευή σαπωνομάζας, β) στα ξηραντήρια γ) στα μπουράτα, δ) ψήστες και βοηθοί (εργαζόμενοι επί ανοικτών και κλειστών συστημάτων), ε) πρεσαριστές
27) Βιομηχανία και βιοτεχνία ελαστικού:
Παραμένουν: Ζυμωτές (καλανδρείς) - παρασκευαστές κόλλας - συγκολλητές- παρασκευαστές μειγμάτων - πρεσαριστές κοπής και εψήσεως - κλιβανείς - βαφείς με εμβάπτιση - αναγομωτές.
27. Α) Βιομηχανία παραγωγής ελαστικών και αεροθαλάμων μεταφορικών μέσων.
Παραμένουν: Ολο το εργατοτεχνικό προσωπικό, εξαιρούμενων των θυρωρών, υπαλλήλων και προσωπικού αποθήκης.
28) Βιομηχανία παραγωγής τεχνητής μετάξης:
Εξαιρείται η περίπτωση 28.
29) Βιομηχανία και βιοτεχνία υγρών συσσωρευτών μολύβδου:
Παραμένουν: Ολο το απασχολούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό.
30) Βιομηχανία εκρηκτικών υλών & πυρίτιδων:
Εξαιρούνται οι επιστάτες. Παραμένουν:
Ολο το απασχολούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό - χημικοί.
30 Α) Συγκρότημα εργοστασίων Υμηττού της ΑΕΕ Πυριτιδοποιείου - Καλυκοποιείου:
Οι απασχολούμενοι εντός του χώρου των τμημάτων: α) Οβιδουργείου, β) Μηχανουργείου, γ) Αυτομάτων μηχανημάτων, δ) Πριονίων, ε) Π.Ε.Ψ. (πίεσης εν ψυχρώ), στ) Καλυκοποιίας και ζ) οι απασχολούμενοι αποκλειστικά στο φωτοτυπείο στο οποίο λειτουργεί φωτοτυπικό μηχάνημα αναπαραγωγής μεγάλων σχεδίων από διαφανή πρότυπα με χρήση αμμωνίας. Εξαιρείται το εδάφιο ζ
Παραμένουν: Οι απασχολούμενοι εντός του χώρου των τμημάτων: α) Οβιδουργείου, β) Μηχανουργείου, γ) Αυτομάτων μηχανημάτων, δ) Πριονίων, ε) Π.Ε.Ψ. (πίεσης εν ψυχρώ), στ) Καλυκοποιίας.
31) Οινοπνευματοποιία:
Εξαιρούνται θερμαστές και βοηθοί στερεών καυσίμων
Παραμένουν: Εργαζόμενοι σε δεξαμενές ζυμώσεων, πλύντες και καθαριστές δεξαμενών εκχύλισης και οι του τμήματος τρυγιών, διυλιστές, εργάτες παραγωγής διοξειδίου του άνθρακος.
31Α) Οινοποιία, Ποτοποιία.
Παραμένουν: Καθαριστές και πλύντες δεξαμενών και καζανιών.
31Β) Ζυθοποιία:
Παραμένουν: Οι απασχολούμενοι στις μονάδες παραγωγής Βυνοποιείου - Ζυθοβραστηρίου και Φούρνων, φορτοεκφορτωτές κιβωτίων και βαρελιών καθ' όλη τη διάρκεια του ωραρίου απασχόλησής τους.
32) Επεξεργασία σταφίδας:
Εξαιρείται η περίπτωση 32.
33) Παρασκευή αλιπάστων:
Παραμένουν: Ολο το απασχολούμενο στην παρασκευή εργατοτεχνικό προσωπικό.
34) Παρασκευή αμυλοσακχάρου και φρουκτολίνης:
Εξαιρείται η περίπτωση 34.
35) Προσωπικό Αεροπορικών Επιχειρήσεων απασχολούμενο σε αερολιμένες:
Εξαιρείται η περίπτωση 35 (καλύπτονται από ειδική νομοθεσία που προβλέπει συνταξιοδότηση με ευνοϊκότερες προϋποθέσεις). Αντικαθίσταται ο χώρος ως "προσωπικό επιχειρήσεων απασχολούμενο σε αερολιμένες", και παραμένουν:
εργαζόμενοι αποκλειστικά στην πίστα αερολιμένων. Ουσιαστικά προστίθεται εργατοϋπαλληλικό προσωπικό εταιρειών επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών που απασχολείται αποκλειστικά σε αερολιμένες.
35 Α) Αεροπορική Βιομηχανία (κατασκευαστική-επισκευαστική):
(Εξαιρούνται οι υπάλληλοι γραφείου και οι απασχολούμενοι που εξυπηρετούν τα διοικητικά γραφεία, θυρωροί, φύλακες). Παραμένουν: Οι εντός του εργοστασιακού χώρου απασχολούμενοι άμεσα με την επισκευή - κατασκευή. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι γραφείου και οι απασχολούμενοι που εξυπηρετούν τα διοικητικά γραφεία.
36) Ραδιοφωνικοί σταθμοί:
(Τεχνικοί και εκφωνητές) Εξαιρείται όλη η περίπτωση 36.
37) Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές, Τράπεζες Αίματος, Μικροβιολογικά-Βιοχημικά Εργαστήρια, Κέντρα Υγιεινής Υγειονομικές Μονάδες Ασφαλιστικών Οργανισμών:
Εξαιρούνται: Τραπεζοκόμοι Ασθενών, Φύλακες, Καθαρίστριες Εντάσσονται στο υπεδάφιο Γ, περίπτωση 2.
38) Προσωπικό ακτινολογικών και ακτινοθεραπευτικών εργαστηρίων:
Παραμένουν: Οι αποκλειστικά απασχολούμενοι σε ακτινολογικούς θαλάμους ως βοηθοί, καθώς και οι αποκλειστικά απασχολούμενοι ως εμφανιστές
39) Σταθμοί αναπαραγωγής ζώων - Υπηρεσίες και Ιδρύματα του Υπουργείου Γεωργίας:
Εξαιρείται η περίπτωση 39.
40) Πλυντήρια - γκαράζ - πρατήρια βενζίνης:
Εξαιρείται η περίπτωση 40.
41) Παραγωγή Φωταερίου:
Εξαιρείται η περίπτωση 41.
42) Βιομηχανίες παραγωγής πλαστικών υλών και πλαστικών ειδών:
Παραμένουν: Το εργατοτεχνικό προσωπικό στον εφελκυσμό και διαμόρφωση πλαστικών και το απασχολούμενο στα τμήματα: α) πολυμερισμού της πρώτης ύλης και β) αναμείξεως και μορφοποιήσεως των πλαστικών υλών περιεχουσών βασικά πολυβινυλοχλωρίδιο, πολυουρεθάνες, προς παραγωγή πλαστικών ειδών.
43) Καπναποθήκες:
Εξαιρούνται: Ολο το προσωπικό το απασχολούμενο στους χώρους επεξεργασίας φύλλων καπνού - εμπειρογνώμονες καπνού και καπνοτεχνίτες και για την εκτός των χώρων επεξεργασίας των φύλλων καπνού απασχόλησή τους (εργασία στην ύπαιθρο) προ και μετά την επεξεργασία των φύλλων καπνού, εφόσον ο χρόνος της απασχόλησής τους στην ύπαιθρο δεν υπερβαίνει το μισό (1/2) του συνολικού χρόνου απασχόλησής τους - στοιβαδόροι - απασχολούμενοι σε τμήματα υγραντηρίων - πατητές
43Α) Καπνοβιομηχανία:
Παραμένουν: Οι απασχολούμενοι εντός του χώρου των καπνοβιομηχανιών εξαιρουμένων των απασχολούμενων σε χώρους γραφείων.
44) Επεξεργασία θείου:
Παραμένουν: Οι σακιστές - εργατοτεχνίτες τμήματος παραγωγής διοξειδίου του άνθρακος.
45) Εταιρείες πετρελαιοειδών:
Εξαιρούνται οι γεμιστές βυτιοφόρων, οι προϊστάμενοι βάρδιας ανεφοδιασμού αεροσκαφών, φύλακες των εγκαταστάσεων, αποθηκάριοι και βοηθοί αυτών που απασχολούνται στους χώρους των εγκαταστάσεων, αρχιεργάτες φορτώσεων, υπάλληλοι γραφείων διακίνησης και διάθεσης καυσίμων των αεροδρομίων, τεχνίτες συνεργείου επισκευής βυτιοφόρου αυτοκινήτων, θερμαστές υγρών καυσίμων *
45Α) Εταιρείες εμφιάλωσης υγραερίων:
Εξαιρούνται οι υπάλληλοι γραφείου, φύλακες, θυρωροί.
46) Διυλιστήρια Πετρελαίων:
Εξαιρούνται οι υπάλληλων γραφείων, φύλακες, θυρωροί.
47) Διυλιστήρια Βαρέων Πετρελαίων:
Εξαιρούνται οι υπάλληλοι γραφείων, φύλακες, θυρωροί.
48) Κυλινδρόμυλοι:
Παραμένουν: Όλο το απασχολούμενο προσωπικό.
49) Βιοτεχνίες παραγωγής ζωικής κόλλας:
Εξαιρείται η περίπτωση 49.
50) Λιμενικοί χώροι:
Εξαιρούνται οι λεμβούχοι που απασχολούνται με την επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών πλοίων - αποσκευοφορείς.
50 Α) Ναυπηγεία
Παραμένουν: Οι απασχολούμενοι σε ναυπηγούμενα, επισκευαζόμενα ή μετασκευαζόμενα πλοία και γενικά εντός των χώρων των μονίμων, πλωτών δεξαμενών και των ναυπηγικών κλινών.
51) Δημοτικά και Ιδιωτικά Λουτρά.
Οι απασχολούμενοι μόνο στον χώρο των χαμάμ ως τρίφτες - τρίφτριες και καμαρότοι - καμαριέρες. Εξαιρείται η περίπτωση 51.
52) Ξυλουργικές εργασίες. Παραγωγή μοριοσανίδων και ινοσανίδων: Εξαιρείται στην περίπτωση 52 το "όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό το απασχολούμενο αποκλειστικά στο εργοστάσιο παραγωγής μοριοσανίδων υπουργείου Γεωργίας στην Καλαμπάκα".
53) Εργοστάσιο Εμποτισμού ΟΣΕ Κατερίνης:
Εξαιρείται η περίπτωση 53.
54) Κ.Π.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ της Ε.Ε.Α.Ε.
Παραμένουν: Οι απασχολούμενοι στην Α'' Ζώνη του Κέντρου Πυρηνικής Ενέργειας ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.
55) Ιχθυόσκαλες:
Παραμένουν: Ολο το εντός του χώρου Ιχθυόσκαλας απασχολούμενο προσωπικό πλην του διευθυντή και των διοικητικών υπαλλήλων αυτής.
55Α) Ιχθυαγορά Αθηνών (οδού Αθηνάς):
Εξαιρείται η περίπτωση 55Α
55 Β) ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ.
Νέα ένταξη
56) Δημόσια και Δημοτικά Γυμναστήρια Κολυμβητήρια και Γήπεδα καθώς και τα αντίστοιχα των Αν/νων Αθλητικών Συλλόγων:
Καταργείται η διάταξη καλύπτονται από την ειδικότητα του εδαφίου β υπεδάφιο γ περίπτωση 2 κατωτέρω.
57) Ξενοδοχειακές Μονάδες:
Εξαιρούνται οι καμαριέρες. Καταργείται η διάταξη συνολικά, διότι οι καθαρίστριες καλύπτονται από την ειδικότητα του εδαφίου β υπεδάφιο γ περίπτωση 2 κατωτέρω.
58) Οργανισμός Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών (ΟΚΛΑ):
Καταργείται όλη η διάταξη. Παραμένουν: Καθαρίστριες υπογείων τουαλετών καλύπτονται από την ειδικότητα του εδαφίου β υπεδάφιο γ περίπτωση 2 κατωτέρω.
59) Επιχειρήσεις επεξεργασίας βρωσίμων ελαιών:
Εξαιρείται η περίπτωση 59*. Το προσωπικό το απασχολούμενο αποκλειστικά στους χώρους των ελαιοαποθηκών με την επεξεργασία των βρωσίμων ελαιών
60) Εργοστάσια επεξεργασίας γάλακτος:
Παραμένουν: Οι απασχολούμενοι στους χώρους ψύξης και αποθήκευσης των υπό ψύξη προϊόντων, παστεριωμένο γάλα, γιαούρτι, παγωτά.
60Α)Τυροκομεία:
Παραμένουν: Ολο το εργατοτεχνικό προσωπικό το απασχολούμενο εντός του χώρου των τυροκομείων από την παραλαβή του γάλακτος μέχρι την έξοδο του έτοιμου προϊόντος από το χώρο αυτών (Τυροκομείων)
61) Αλλαντοποιία (Βιομηχανία - Βιοτεχνία):
Παραμένουν: Ως έχει.
62) Κρεοπωλεία Κεντρικής Κρεαταγοράς Αθηνών (οδού Αθηνάς):
Πωλητές - Απασχολούμενοι στη διακίνηση και κοπή των κρεάτων. Εξαιρείται η περίπτωση 62.
63) α) Ζαχαροπλαστεία και εργαστήρια παρασκευής ειδών Ζαχαροπλαστείων β) Χαλβαδοποιία (Βιομηχανία - Βιοτεχνία):
Εξαιρείται η περίπτωση 63.
64) Παραγωγή υαλοβάμβακα:
Οι καθαρίστριες καλύπτονται από την ειδικότητα του εδαφίου β υπεδάφιο γ περίπτωση 2 κατωτέρω. Παραμένουν: Οι απασχολούμενοι στα τμήματα μείγματος, βακελίτου, κλιβάνων, μηχανής ινοποίησης TEL και παραγωγής.
65) Παραγωγή αμιαντοτσιμεντοσωλήνων και λοιπών συναφών προϊόντων από αμιαντοτσιμέντο: Εξαιρείται. Επισήμανση. Η παραγωγή και η κάθε είδους επεξεργασία αμιάντου και παραγώγων αυτού έχει απαγορευθεί στις χώρες της ευρωπαικής ένωσης και στην ελλάδα από 1-1-2006. επιπλέον για τους απασχοληθέντες στην παραγωγή ινών αμιάντου και προϊόντων αμιαντοτσιμέντου έχουν προβλεφθεί ειδικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης στο 50ό έτος με 4500 ΗΕ (Ν.2676/99). η επιτροπή προτείνει τη διατήρηση της ως άνω ειδικής συνταξιοδοτικής προστασίας.
65 Α. Επιχειρήσεις αφαίρεσης ή κατεδάφισης αμιαντούχων υλικών:
Νέα ένταξη.
66) Η.Λ.Π.Α.Π:
Εξαιρούνται οι ελεγκτές, εισπράκτορες, επιθεωρητές και το εργατοτεχνικό προσωπικό των αμαξοστασίων και εργοστασίων συντήρησης οχημάτων. Παραμένουν: Οδηγοί και προσωπικό εναερίων και υπογείων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
67) Επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές δι' αυτοκινήτων:
Εξαιρούνται οι οδηγοί τρικύκλων και οι βοηθοί αυτοκινήτων (λεωφορείων, πούλμαν, ταξί, φορτηγών, ανατρεπομένων, ασθενοφόρων, βυτιοφόρων, τρικύκλων)σταθμάρχες, ελεγκτές, επόπτες και εισπράκτορες αστικών και υπεραστικών λεωφορείων, αποθηκάριοι, φορτοεκφορτωτές
Παραμένουν: Οδηγοί (λεωφορείων πούλμαν, ταξί, φορτηγών, ανατρεπομένων, ασθενοφόρων, βυτιοφόρων) και βοηθοί ασθενοφόρων.
67 Α) Επιβατικές και εμπορευματικής μεταφορές σταθερής και ημισταθερής τροχιάς:
Οδηγοί. Νέα ένταξη.
68) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο τροφίμων κ.λπ. συναφών ειδών, Καφεκοπτεία:
Εξαιρούνται οι ταμίες πολυδύναμων σούπερ μάρκετ. Πωλητές χονδρικού εμπορίου. Καφεκόπτες που χειρίζονται αλεστικές μηχανές, ιπποδύναμης άνω των 5 ίππων. Παραμένουν: Οσοι προετοιμάζουν για πώληση τα καταψυγμένα προϊόντα εφόσον απασχολούνται και στους θαλάμους και στους προθαλάμους ψύξης.
69) Βιοτεχνίες και Βιομηχανίες παραγωγής Ζωοτροφών - Πτηνοτροφών:
Εξαιρούνται οι βιοτεχνίες και βιομηχανίες παραγωγής πτηνοτροφών.
70) Παραγωγή ζυμών (μαγιάς) αρτοποιίας:
Οι απασχολούμενοι στην παραγωγή και συσκευασία ζυμών αρτοποιίας. Εξαιρείται η περίπτωση 70.
71) Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος:
Παραμένουν: Χειριστές αντλιών σκυροδέματος. και βοηθοί αυτών, οδηγοί αυτοκινήτων με αναμικτήρα μεταφοράς σκυροδέματος, χειριστές μηχανημάτων παραγωγής σκυροδέματος, εργάτες πρέσας και εργάτες εργοταξίου παραγωγής σκυροδέματος.
72) Αμαξοποιία:
Παραμένουν: Ολοι οι απασχολούμενοι στο χώρο παραγωγής, εξαιρουμένων των απασχολουμένων στο σέρβις οχημάτων.
73) Στρατιωτικές Υπηρεσίες & Καταστήματα (Στρατού, Αεροπορίας, Ναυτικού, Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού):
Εξαιρούνται: Α. Οι απασχολούμενοι στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, διαμόρφωση, ανακατασκευή, επεξεργασία, μετασχηματισμό, χειρισμό, διαχείριση (μεταχειρισμένων)κ φύλαξη του πάσης φύσεως στρατιωτικού υλικού Β. Ολοι οι απασχολούμενοι στις μονάδες ΣΔΑΜ (Αγίας Παρασκευής) και 700ΣΕ Πειραιά).
Παραμένουν: Πυροτεχνουργοί και ναρκαλιευτές.
74) Εκκολαπτήρια:
Όλοι οι απασχολούμενοι εντός του χώρου των εκκολαπτηρίων (από την πύλη εισόδου των αβγών μέχρι την έξοδο των νεοσσών). Εξαιρείται η περίπτωση 74.
75) Παραγωγή χυτοπρεσαριστών αντικειμένων:
Παραμένουν: Οι απασχολούμενοι στο τμήμα των σπαστήρων.
76) Παραγωγή ηλεκτρικών μετρητών:
α) Βαφείο: Βαφείς (ντουκαδόροι) και βοηθοί εργαζόμενοι στον ίδιο χώρο και με τις ίδιες συνθήκες με τους βαφείς.
β) Τυπωτήριο: Προσωπικό (χειριστής - τροφοδότης - παραλήπτης) τυπωτηρίου. Εξαιρείται η περίπτωση 76.
77) Τηλεόραση (ΕΡΤ 1, 2):
Eμφανιστές - τυπωτές κινηματογραφικών φιλμ εφόσον απασχολούνται με πλήρη απασχόληση στους σχετικούς θαλάμους (εμφάνισης - εκτύπωσης). Εξαιρείται η περίπτωση 77.
78) Ελληνική Βιομηχανία Οπλων:
Οι απασχολούμενοι: 1) Στο τμήμα βλητικού σταθμού, 2) στον έλεγχο κάνης με υπεριώδεις ακτίνες και 3) στο τμήμα απογρεζώματος (σφαιρομύλων). Εξαιρείται η περίπτωση 78.
79) Βιομηχανίες κρέατος:
Παραμένουν: Οι απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο εντός των ψυκτικών θαλάμων, καθώς και οι απασχολούμενοι εντός των θαλάμων επεξεργασίας κρέατος (τεμαχισμού κ.λπ.).
80) ΑΧΕ ΕΘΥΛ ΕΛΛΑΣ:
Υπάλληλοι γραφείων, αποθήκης, φύλακες πύλης, προσωπικό Ιατρείου. Εξαιρείται η περίπτωση 80.
81) Χημικές Βιομηχανίες:
Παραμένει ως έχει.
Ειδικότητες εργαζομένων ανεξάρτητα από επιχειρήσεις ή τον χώρο εργασίας που απασχολούνται
ΥΠΕΔΑΦΙΟ Α
1. "Θερμαστές ή αρχιθερμαστές στερεών καυσίμων": Εξαιρούνται
2. "Ματσακονιστές": Παραμένουν
3. "Λεβητοκαθαριστές": Παραμένουν
4. "Υφαλοχρωματιστές": Παραμένουν
5. "Αλλιεργάτες, ως και τα εργατικά στελέχη των αλλιεργατών, εφόσον προέρχονται εκ της τάξεως αυτών": Εξαιρούνται τα εργατικά στελέχη των αλλιεργατών
6. "Χειριστές αεροσφύρας (πιστολαδόροι)": Παραμένουν
7. "Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών και ισοπεδωτικών μηχανημάτων": Παραμένουν
8. "Απασχολούμενοι σε ψυκτικούς θαλάμους θερμοκρασίας κατωτέρας των 4 βαθμών Κελσίου": Παραμένουν
ΥΠΕΔΑΦΙΟ Β
1. "Χημικοί (εκτός των χημικών οινολογικών και βιοχημικών εργαστηρίων), Εργοδηγοί Χημικοί, Οινολόγοι (πλην των απασχολουμένων σε αυτοτελή οινολογικά εργαστήρια": "Χημικοί (εκτός των χημικών οινολογικών εργαστηρίων), Εργοδηγοί Χημικοί, Οινολόγοι (πλην των απασχολουμένων σε αυτοτελή οινολογικά εργαστήρια". Προσθήκη χημικοί βιοχημικών εργαστηρίων
2. "Νυκτοφύλακες": Παραμένουν
3. "Θερμοδόμοι": Εξαιρούνται
4. "Λιθοξόοι": Παραμένουν
5. "Δύτες": Παραμένουν
6. "Ραδιοτηλεγραφητές - Τηλετυπιστές - Χειριστές μηχανογραφικών μηχανημάτων διάτρησης και επαλήθευσης στοιχείων επί καρτελών ή χαρτοταινιών": Εξαιρούνται
7. "Εργάτες και φύλακες φορτηγίδων": Εξαιρούνται φύλακες φορτηγίδων
8. "Αμαξοκαρραγωγείς": Εξαιρούνται
9. "Μακαρονοτεχνίτες (πλην του προσωπικού συσκευασίας)": Εξαιρούνται
10. "Μουσικοί πνευστών οργάνων, μουσικοί και τραγουδιστές νυκτερινών κέντρων": Εξαιρούνται μουσικοί και τραγουδιστές νυκτερινών κέντρων Παραμένουν: "μουσικοί πνευστών οργάνων"
11. "Κατασκευαστές μωσαϊκών πλακών και πλακών Μάλτας": Εξαιρούνται
12. "Κατασκευαστές αμιαντοτσιμεντοσωλήνων και τσιμεντόλιθων": Εξαιρούνται Απαγορεύεται η παραγωγή και η επεξεργασία αμιαντοτσιμέντου Παραμένουν: "κατασκευαστές τσιμεντόλιθων"
13. "Εργάτες άρσεως βαρών (μανουβραδόροι)": Εξαιρούνται
14. "Εργάτες κατεργασίας κρυστάλλων": Εξαιρούνται
15. "Εργατοτεχνίτες επισκευής και συντήρησης σιδηροδρομικών γραμμών": Παραμένουν: "Εργατοτεχνίτες επισκευής και συντήρησης σιδηροδρομικών γραμμών"
16. "Ανελκυστές, καθελκυστές νεωρείων": Εξαιρούνται
17. "Σερβιτόροι": Κατατέθηκαν 3 προτάσεις 1. Εξαιρούνται πλην των σερβιτόρων εστιατορίων, ταβερνών και νυχτερινών κέντρων που λειτουργούν ως αυτοτελείς οικονομικές μονάδες 2. Εξαιρούνται 3. Παραμένουν
18. "Αρβυλεργάτες": Εξαιρούνται
19. "Μάγειροι και προσωπικό κουζίνας": Κατατέθηκαν 3 προτάσεις. 1. Εξαιρούνται πλην ψηστών - σουβλατζήδων που απασχολούνται αποκλειστικά στην ψησταριά εντός του καταστήματος 2. Να παραμείνουν όσοι εργάζονται σε εστιατόρια, ταβέρνες, νυχτερινά κέντρα και ξενοδοχεία 3. Να παραμείνουν (ως έχει η διάταξη)
20. "Αδειούχοι ή Πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Πρακτικοί Μηχανικοί, συντηρητές Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Εργασιών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων, εφόσον οι βιοτεχνικές αυτές επιχειρήσεις διαθέτουν κινητήριες μηχανές με ιπποδύναμη άνω των 40 ίππων": Εξαιρούνται
21. "Συντηρητές - επισκευαστές ακτινολογικών μηχανημάτων": Εξαιρείται
22. "Κουρείς - κομμωτές": Εξαιρείται
23. "Καθαριστές των διπυθμένων και των δεξαμενών των πλοίων": Παραμένουν: "Καθαριστές των διπυθμένων και των δεξαμενών των πλοίων"
24. "Αποκλειστικώς απασχολούμενοι δια μηχανικού αεροεκτοξευτήρος βαφείς (ντουκαδόροι)": Παραμένουν: "Αποκλειστικώς απασχολούμενοι δια μηχανικού αεροεκτοξευτήρος βαφείς (ντουκαδόροι)"
25. "Σημειωτές κύτους πλοίων": Εξαιρείται
26. "Αδειούχοι, πτυχιούχοι θερμαστές στερεών και υγρών καυσίμων": Εξαιρείται
27. "Απασχολούμενοι στο μηχανουργείο, αποθήκες, τμήμα κοπής υάλου και συνεργεία επισκευής και συντήρησης, στο εργοστάσιο της Δραπετσώνας της Α.Ε.Ε. Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων": Εξαιρείται
28. "Εργατοτεχνίτες ύδρευσης πλοίων": Εξαιρούνται
29. "Υποδηματεργάτες": Εξαιρούνται
30. "Αρτεργάτες - Σιμιτεργάτες (ζυμωτές, πλάστες, κλιβανείς, κυλινδριστές, ζυγιστές, πασαδόροι)": Παραμένουν: "Αρτεργάτες - Σιμιτεργάτες (ζυμωτές, πλάστες, κλιβανείς, κυλινδριστές, ζυγιστές, πασαδόροι)".
ΥΠΕΔΑΦΙΟ Γ
1. "Οδηγοί λεωφορείων Ο.Α.Σ.Θ": Εξαιρούνται -Υπάγονται στην περίπτωση 67 των χώρων εργασίας
2. "Καθαριστές - Καθαρίστριες α) Με πλήρη απασχόληση β) Ανευ χρονικού περιορισμού ημερήσιας απασχόλησης: των εκπαιδευτηρίων (Ανωτάτης-Μέσης Στοιχειώδους Εκπαίδευσης), Ακαδημιών, Ανωτέρων Δημοσίων Σχολών, ΚΑΤΕ, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, Σχολών Μαθητείας και Ταχύρρυθμης Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ, Δημοσίων Τεχνικών Σχολών (Ανωτέρων - Μέσων - Κατωτέρων), Στρατιωτικών Σχολών (Ευελπίδων, Χωροφυλακής, Αστυνομίας πόλεων, Ναυτικού, Δοκίμων κ.λπ.), Νεκροτομείων": Παραμένουν : "Καθαριστές - Καθαρίστριες με πλήρη απασχόληση" Εξαιρείται η περίπτωση β
3. "Ψηστιέρηδες - Λατζέρηδες (απασχολούμενοι εις εστιατόρια και λοιπάς επιχείρησης παρασκευής και προσφοράς φαγητών , ποτών κτλ)": Εξαιρούνται
4. "Συντάκτες ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων": Εξαιρούνται
5. "Δασεργάτες (απασχολούμενοι σε εργασίες υλοτόμησης, μετατόπισης και φόρτωσης δασικών προϊόντων)": Εξαιρούνται
6. "Εργατοτεχνικό προσωπικό απασχολούμενο αποκλειστικά στα Συνεργεία Επισκευής Λεωφορείων ΑΣΠΑ, ΕΚΤΕΛ Αθηνών και ΟΑΣΘ, καθώς και οι αποθηκάριοι ανταλλακτικών και υλικών οι στεγαζόμενοι και εργαζόμενοι μέσα στους χώρους αυτούς": Εξαιρούνται
7. "Μισθωτοί οδηγοί των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης όλης της χώρας": Εξαιρούνται καλύπτονται από περίπτωση 67
8. "Υδραυλικοί απασχολούμενοι αποκλειστικά με την εκτέλεση εγκαταστάσεων υδραυλικών - υγιεινής και θέρμανσης των οικοδομών": Παραμένουν: "Υδραυλικοί απασχολούμενοι αποκλειστικά με την εκτέλεση εγκαταστάσεων υδραυλικών - υγιεινής και θέρμανσης των οικοδομών"
9. "Ξυλουργοί οικοδομών": Παραμένουν: "Ξυλουργοί οικοδομών"
10. "Εργατοτεχνίτες τοποθετητές υαλοπινάκων, οι αποκλειστικά απασχολούμενοι στις οικοδομές": Παραμένουν: "Εργατοτεχνίτες τοποθετητές υαλοπινάκων, οι αποκλειστικά απασχολούμενοι στις οικοδομές"
11. "Βαρελοποιοί, απασχολούμενοι στην κατασκευή και επισκευή βαρελιών": Εξαιρείται
12. "Νεκροπομποί, Εργάτες καθαριότητος νεκροταφείων": Εξαιρείται
ΥΠΕΔΑΦΙΟ Δ
1. "Ρητινοσυλλέκτες": Εξαιρείται
2. "Μεταφορείς με χρήση χειράμαξας (ασφαλιζόμενοι στο ΙΚΑ διαμέσου Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών)": Εξαιρείται
3. "Οι απασχολούμενοι στην κατασκευή εκμαγείων και αντιγράφων αρχαίων έργων": Εξαιρείται
4. "Διαμορφωτές σωλήνων (Σωληνουργοί) πλοίων, εργοταξίων κ.λπ.": Παραμένουν: "Διαμορφωτές σωλήνων (Σωληνουργοί) πλοίων, εργοταξίων κ.λπ.".
5. "Εργατοτεχνίτες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδών": Εξαιρείται
6. "Εργατοτεχνίτες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης σωληνωτών ικριωμάτων": Παραμένουν: "Εργατοτεχνίτες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης σωληνωτών ικριωμάτων"
7. "Εργάτες - πωλητές ακατέργαστου σιδήρου": Παραμένουν οι "εργάτες ακατέργαστου σιδήρου" Εξαιρούνται οι πωλητές
8. "Προσωπικό θεριζοαλωνιστικών συγκροτημάτων": Παραμένουν: "Προσωπικό θεριζοαλωνιστικών συγκροτημάτων".
9. "Πτυχιούχοι κάτοχοι αδείας ηλεκτροτεχνίτες (βοηθοί, ηλεκτροτεχνίτες, αρχιτεχνίτες, εργοδηγοί και πτυχιούχοι επίβλεψης συντήρησης) εξαιρουμένων των απασχολουμένων: α) στα καταστήματα πώλησης ηλεκτρολογικού υλικού και οικιακής εξυπηρέτησης και β)στη συναρμολόγηση, εμπορία και επισκευή οικιακών ηλεκτρολογικών συσκευών". Παραμένουν: "Πτυχιούχοι κάτοχοι αδείας ηλεκτροτεχνίτες (βοηθοί, ηλεκτροτεχνίτες, αρχιτεχνίτες, εργοδηγοί και πτυχιούχοι επίβλεψης συντήρησης) εξαιρουμένων των απασχολουμένων: α) στα καταστήματα πώλησης ηλεκτρολογικού υλικού και οικιακής εξυπηρέτησης και β)στη συναρμολόγηση, εμπορία και επισκευή οικιακών ηλεκτρολογικών συσκευών".
10. "Χειριστές μηχανών προβολής κινηματογραφικών ταινιών": Εξαιρείται
11. "Θαλαμηπόλοι Ευαγών Ιδρυμάτων": Εξαιρείται
12. "Ράπτριες απασχολούμενες εντός του κτιριακού συγκροτήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επί των οδών Μαντζαγριωτάκη και Εσπερίδων (Καλλιθέα)": Εξαιρείται
ΥΠΕΔΑΦΙΟ Ε
1. "Εργάτες απασχολούμενοι σε φορτοεκφορτώσεις ξυλείας, σιδήρου, τσιμέντου και λοιπών οικοδομικών υλικών στις αποθήκες ξυλείας και στις μάντρες δομικών υλικών": Εξαιρείται
2. "Μηχανικοί σκαφών αεροψεκασμού": Εξαιρείται
3. "Συνοδοί (περιποιητές) κλιναμαξών και κλινοθεσίων των σιδηροδρομικών συρμών": Εξαιρείται
4. "Συντηρητές κεραιών στρατιωτικών μονάδων και μόνο για τον χρόνο της αποκλειστικής απασχόλησης στο αντικείμενο τούτο": Εξαιρείται
5. "Συντηρητές καυστήρων υγρών καυσίμων και συγκροτήματος λεβητοστασίων": Παραμένουν: "Συντηρητές καυστήρων υγρών καυσίμων και συγκροτήματος λεβητοστασίων".
6. "Οι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε εργασίες τοποθέτησης και συντήρησης των εναερίων και υπογείων δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης. Γομωτές - Πυροδότες": Α) ΠΑΡΑΜΕΝOYN : "Οι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε εργασίες τοποθέτησης και συντήρησης των εναερίων και υπογείων δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης. Γομωτές - Πυροδότες". ΝΕΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ Α) οι απασχολούμενοι στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ (εναερίτες υπογείτες κατηγορίας Τ4Α) Β) Εναερίτες τηλεπικοινωνιακών εταιρειών και οι εργαζόμενοι εντός φρεατίων (μουφαδόροι) τηλεπικοινωνιακών εταιρειών
7. "Φύλακες - Οδηγοί ορεινών καταφυγίων ευρισκομένων σε υψόμετρο άνω των 1.700 μέτρων και σε διαρκή ετοιμότητα": Εξαιρείται
8. Οι εργαζόμενοι κατά κύριο λόγο επάγγελμα ως ψεκαστές φυτοπροστατευτικών προϊόντων και εργαζόμενοι στα θερμοκήπια: Νέα ένταξη.

25 Ιουλίου 2011

Οι αποφάσεις της συνόδου κορυφής της ΕΕ, το δάνειο, η επιλεκτική χρεοκοπία


Oι αποφάσεις της συνόδου κορυφής της ΕΕ

Οι αποφάσεις της συνόδου κορυφής θα οδη­γήσουν, όπως όλα δείχνουν, τη χώρα μας σε καθεστώς  «επιλε­κτικής χρεοκοπίας»    λόγω της απομείωσης της αξίας των ομολόγων που θα υποστεί ο ιδιωτικός τομέας στη νέα στήριξη.  Ωστόσο «φαίνεται» ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα προστασίας, που θα επιτρέ­ψουν στις ελληνικές τράπεζες να έχουν την ανα­γκαία ρευστότητα στη διάρκεια της περιόδου που η χώρα θα είναι υποβαθμισμένη.
Το νέο δάνειο
Η περίοδος για την οποία οι οίκοι αξιολόγη­σης θα θέσουν την Ελλάδα σε καθεστώς «επιλε­κτικής χρεοκοπίας» εκτιμάται πως θα είναι πολύ μικρή, δηλαδή λίγες μέρες. Στη συνέχεια θα προ­χωρήσουν εκ νέου στην πιστοληπτική αναβάθ­μιση, διότι το πακέτο της συμφωνίας για τη νέα στήριξη επιτρέπει στην Ελλάδα να αναχρηματο­δοτήσει το χρέος τα επόμενα χρόνια και επιπλέον, με τη συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών, θα ε­πέλθει και μείωσή του.

Το δάνειο

Το νέο πακέτο στήριξης, που θα καλύψει τις δανειακές ανάγκες της Ελλάδας μέχρι το τέλος του 2014, θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 158,6 δισ. ευρώ. Θα προέλθουν από την
 • Ευρωζώνη -μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) - και
 • το ΔΝΤ,  τα 109 δισ. Ευρώ (εκ των οποίων τα 49 δισ. ευρώ είναι τα δάνεια του πρώτου πακέτου των 110 δισ. ευρώ, που δεν έχουμε ακόμη λάβει) και η
 • συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα τα  49,6 δισ. ευρώ.
Το κυμαινόμενο επιτόκιο κα­θορίζεται επί του παρόντος στο 3,5%, ενώ η περί­οδος αποπληρωμής, από τα 7,5 έτη που ήταν στο ισχύον σήμερα δάνειο, αυξάνεται τουλάχιστον σε 15 έτη και κατ’ ανώτατο όριο τα 30 έτη, με περί­οδο χάριτος 10 ετών. Από τη συνεισφορά των επενδυτών που θα υποστούν μια μέση απομείωση της αξίας των ομολόγων τους, της τάξης του 21%, η Ελλάδα θα έχει ένα όφελος της τάξης των 26 δισ. ευρώ μέχρι το 2014, δηλαδή περίπου 12% του ΑΕΠ μείωση του δημόσιου χρέους.


Γιατί «επιλεκτική χρεοκοπία»;

Ο ιδιωτικός τομέας θα συμμετάσχει στη νέα στή­ριξη της Ελλάδας σε ποσοστό 90%, σύμφωνα με τη δέσμευση που ανέλαβε το Διεθνές Χρηματο­πιστωτικό Ινστιτούτο (IIF), το οποίο εκπροσωπεί πάνω από 400 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ειδι­κότερα, οι ιδιώτες επενδυτές θα συμμετάσχουν στη νέα στήριξη με τις εξής τέσσερις επιλογές:
 1. Άμεση επανεπένδυση για 30 χρόνια των ομο­λόγων που κατέχουν σε νέες ελληνικές εκδόσεις..Στην περίπτωση αυτή δεν θα υποστούν καμία απομείωση.
 2. Επανεπένδυση των ελληνικών ομολόγων όταν λήγουν σε νέες εκδόσεις διάρκειας 30 ετών.Στην περίπτωση αυτή επίσης δεν θα υποστούν καμία απομείωση.
 3. Eπανεπένδυση με απομείωση («κούρεμα») για τα ομόλογά τους σε νέες εκδόσεις διάρκειας 30 ετών.Τα ομόλογα αυτά θα είναι εγγυημένα από το ΕΤΧΣ.
 4. Επανεπένδυση με απομείωση σε νέες εκδό­σεις διάρκειας 15 ετών, οι οποίες θα είναι εγγυη­μένες από τα δάνεια της Ελλάδας από το ΕΤΧΣ

  Τα εργαλεία εξόδου από την κρίση

  Στη μαραθώνια συνεδρίαση της Πέμπτης στις Βρυξέλλες, λήφθηκαν ιστορι­κές αποφάσεις για την έξοδο της Ελλάδας από την ύφεση και σε σχέση με τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν. Τα οποία είναι :
  • η ανακατανομή των κοινοτικών κονδυλίων του ΕΣΠΑ (περίπου 15 δισ. ευρω) και
  • οι δανειακές διευκολύνσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ενώ
  • θα ζητη­θεί από τα κράτη-μέλη να συνεισφέρουν στην προσπάθεια αυτή, είτε με δάνεια είτε με την πραγ­ματοποίηση επενδύσεων στη χώρα, χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

  ...Τα ερωτηματικά


  • Η Ελλάδα θα κατα­στεί η πρώτη αναπτυγμένη χώρα, που θα τεθεί σε καθεστώς «επιλεκτικής χρεοκοπίας», έστω και για σύντομο χρονικό δι­άστημα, πράγμα που σημαίνει ότι κανένας δεν μπορεί να προβλέψει τη συμπεριφορά των ιδι­ωτών επενδυτών έναντι της χώρας μας στο μέλλον.
  • Με τη νέα βοήθεια θα υπάρξει και νέο μνημόνιο με την τρόικα η οποία θα ενισχύσει τον ήδη ασφυκτικό έλεγχο.
  • Το κείμενο των Συμπερα­σμάτων της συνόδου κορυφής αναφέρεται σε εγ­γυήσεις για τα νέα δάνεια, απαίτηση των Φινλανδών, οι οποίοι μιλούν για εμπράγματες εγγυήσεις, δηλαδή για υποθήκευση δημόσιας περιουσίας.

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ