Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 31 Ιουλίου

5 Αυγούστου 2011

Βάση τη φορολογική νομοθεσία εξαιρείται από το πόθεν έσχες η δαπάνη για:

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η πρόσφατη άρση του πόθεν έσχες για την αγορά ή ανέγερση κάθε ακινήτου και όχι μόνο της πρώτης κατοικίας που ίσχυε πριν. Ειδικότερα, με βάση τη φορολογική νομοθεσία εξαιρείται από το πόθεν έσχες η δαπάνη για:

- την αγορά, τη σύσταση ή την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου επιχειρήσεων. Επίσης απαλλάσσεται και η αγορά εταιρικών μεριδίων. Στην κατηγορία αυτήν υπάγονται και οι μετοχές.

- την αγορά «χρεογράφων γενικώς». Απαλλάσσεται κατά συνέπεια από το πόθεν έσχες η αγορά ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, αμοιβαίων κεφαλαίων, εταιρικών ομολόγων κλπ.

- την αγορά, χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων (κάθε ακινήτου είτε πρόκειται για πρώτη, δεύτερη ή τρίτη κατοικία). Επίσης απαλλάσσεται από το πόθεν έσχες η ανέγερση οικοδομών και η κατασκευή πισίνας. Η συγκεκριμένη απαλλαγή θεσπίστηκε με τον εφαρμοστικό νόμο  του μεσοπρόθεσμου προγράμματος και ισχύει εκτάκτως έως το τέλος του 2013 ως μέτρο για την τόνωση της οικοδομής και της οικονομίας.

- δωρεές προς το δημόσιο, τους δήμους, τις κοινότητες, τα ΑΕΙ, τα κρατικά νοσοκομεία, τα νοσοκομεία που λειτουργούν ως ΝΠΙΔ και επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, τα κρατικά προνοιακά ιδρύματα και τα προνοιακά ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου που οι δαπάνες τους κατά ποσοστό τουλάχιστον 70% καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Επίσης εξαιρούνται οι δωρεές και οι χορηγίες προς τα κοινοφελή ιδρύματα, τα ΝΠΙΔ που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς και τα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς.

- την αγορά κινητών πραγμάτων (πλην οχημάτων) που η αξία τους δεν ξεπερνά τα 10.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα ο υπουργός Οικονομικών εξήγγειλε ότι θα αναστείλει το πόθεν έσχες για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων.

πηγή: capital.grΠηγή:www.capital.gr

Ένταξη 403 νέων επενδυτικών σχεδίων στη δράση «digi-retail»

Tην ένταξη 403 νέων επενδυτικών σχεδίων στη δράση «digi-retail», η οποία αφορά στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στον τομέα της λιανικής ανακοίνωσε η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και η εταιρία «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ».
Τα 403 νέα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται, έχουν συνολικό προϋπολογισμό 18,93 εκατ. ευρώ και η συνολική επιχορήγηση που εγκρίθηκε (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται σε 11,23 εκατ. ευρώ και προέρχεται από πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013. Ο μέσος προϋπολογισμός των επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες ανά εγκεκριμένη αίτηση ανέρχεται σε 46.976 ευρώ και η επιχορήγηση αγγίζει το 60% της επένδυσης. Οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν με την έναρξη του επενδυτικού τους σχεδίου να λαμβάνουν προκαταβολή ύψους 35% της δημόσιας επιχορήγησης που τους αναλογεί, βάσει όσων προβλέπονται στους Οδηγούς της δράσης.
Τα επενδυτικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στη δράση «digi-retail» από τις αρχές Ιουλίου έως σήμερα ανέρχονται σε 667 και έχουν συνολικό προϋπολογισμό 30,7 εκατ. ευρώ. H αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων ξεκίνησε από τις Περιφέρειες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (409 εντάξεις έως σήμερα) και συνεχίστηκε με την Περιφέρεια Αττικής (258 εντάξεις). Στο πλαίσιο της δράσης «digi-retail», βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων από ολόκληρη την Ελλάδα και ακολουθούν εντός των επόμενων εβδομάδων πρόσθετες εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων από τις υπόλοιπες Περιφέρειες.
Η δράση «digi-retail» ενισχύει τις «ψηφιακές επενδύσεις» επιχειρήσεων λιανικής με σκοπό: α) τη βελτίωση της εσωτερικής διαχείρισης και τη μείωση του κόστους λειτουργίας, με αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης αποθήκης, πωλήσεων, αγορών και β) την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την πρόσβαση σε νέα καταναλωτικά κοινά, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας για την ηλεκτρονική τους προβολή και προώθηση.
Στο πλαίσιο της δράσης «digi-retail» διατίθενται συνολικά πόροι του ΕΣΠΑ 2007-2013 ύψους 100 εκατ. ευρώ, προκειμένου να ενισχυθούν κατά 50% τεχνολογικές επενδύσεις συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ από επιχειρήσεις λιανικής. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο πολιτικών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», με τη συνδρομή πόρων όλων των ΠΕΠ και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 15% από εθνικούς πόρους.
Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρίας «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση.

Στο 2,4% υποχώρησε το ετήσιο ποσοστό του πληθωρισμού τον Ιούλιο από 3,3%

Στο 2,4% υποχώρησε το ετήσιο ποσοστό του πληθωρισμού τον Ιούλιο από 3,3%


Συγκεκριμένα, από τη σύγκριση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μηνός Ιουλίου 2011 προς τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουλίου 2010 προκύπτει αύξηση 2,4%, έναντι αύξησης 5,5% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009.
Σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2011, ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε μείωση 1,4%, έναντι μείωσης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.
Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 10 - Ιουλίου 11, σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 09 - Ιουλίου 10, παρουσίασε αύξηση 4,4%, έναντι αύξησης 3,1%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.
Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή κατά 1,4% το μήνα Ιούλιο 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουνίου 2011, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές:
1. Από τις μειώσεις των δεικτών:
α) Κατά 0,5% της ομάδας «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», λόγω μείωσης , κυρίως, των τιμών στα είδη: φρούτα νωπά, λαχανικά νωπά, πατάτες νωπές. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση των τιμών στα ψάρια νωπά και το ελαιόλαδο.
β) Κατά 13,6% της ομάδας «Ένδυση και Υπόδηση», λόγω των γενικών θερινών εκπτώσεων.
γ) Κατά 2,1% της ομάδας «Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες», λόγω των γενικών θερινών εκπτώσεων.
δ) Κατά 0,8% της ομάδας «Υγεία», λόγω μείωσης, κυρίως, των τιμών των φαρμάκων.
2. Από την αύξηση του δείκτη:
α) Κατά 0,5% της ομάδας «Μεταφορές», λόγω αύξησης, κυρίως, των τιμών των καυσίμων αυτοκινήτου(βενζίνης).
Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, κατά 2,4% το μήνα Ιούλιο 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουλίου 2010, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές:
1. Από τις αυξήσεις των δεικτών:
α) Κατά 3,7% της ομάδας «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης των τιμών, κυρίως, στα είδη: δημητριακά και παρασκευάσματα, κρέατα γενικά, ψάρια νωπά, γαλακτοκομικά και αυγά, έλαια και λίπη, λαχανικά νωπά, φρούτα νωπά.
β) Κατά 1,3% της ομάδας «Αλκοολούχα ποτά και καπνός», λόγω αύξησης των τιμών των τσιγάρων.
γ) Κατά 8,3% της ομάδας «Στέγαση», λόγω αύξησης των τιμών, κυρίως, του πετρελαίου θέρμανσης, του ηλεκτρισμού, των ενοικίων κατοικιών, των ειδών και υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης κατοικίας και της ύδρευσης και αποχέτευσης.
δ) Κατά 1,2% της ομάδας «Διαρκή αγαθά - Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες», λόγω αύξησης των τιμών, κυρίως, στα είδη καθαρισμού και στις οικιακές υπηρεσίες.
ε) Κατά 4,5% της ομάδας «Μεταφορές», λόγω αύξησης των τιμών στα είδη: καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου-μοτοσυκλέτας και υπηρεσίες μεταφορών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση των τιμών στα τέλη κυκλοφορίας και των τιμών των αυτοκινήτων.
στ) Κατά 0,7% της ομάδας «Επικοινωνίες», λόγω αύξησης, κυρίως, των τιμών των τηλεφωνικών υπηρεσιών.
ζ) Κατά 0,2% της ομάδας «Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες», λόγω αύξησης των τιμών, κυρίως, στα είδη: βιβλία-εφημερίδες-περιοδικά-γραφική ύλη-σχολικά είδη, υπηρεσίες αναψυχής. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση των τιμών στα είδη οπτικοακουστικού εξοπλισμού-υπολογιστές.
η) Κατά 0,2% της ομάδας «Εκπαίδευση», λόγω αύξησης των τιμών στα δίδακτρα των ιδιωτικών σχολείων και των φροντιστηρίων.
θ) Κατά 0,7% της ομάδας «Ξενοδοχεία - Καφέ - Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών, του φαγητού εκτός οικίας. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση των τιμών των ξενοδοχείων.
ι) Κατά 2,9% της ομάδας «Αλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω αύξησης των τιμών, κυρίως, των ασφαλίστρων αυτοκινήτων και δικύκλων και των ειδών ατομικής φροντίδας.
2. Από τις μειώσεις των δεικτών:
α) Κατά 4,0% της ομάδας «Ένδυση και υπόδηση», λόγω μείωσης των τιμών εξαιτίας των γενικών θερινών εκπτώσεων.
β) Κατά 0,5% της ομάδας «Υγεία», λόγω μείωσης των τιμών των φαρμάκων. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση των τιμών των ιατρικών, οδοντιατρικών και παραϊατρικών υπηρεσιών και των ιδιωτικών κλινικών.

Καταβολή ενσήμων στο ΙΚΑ από τους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων

Καταβολή ενσήμων στο ΙΚΑ από τους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων

Υπέρ του αιτήματος της ΓΣΕΕ, για την καταβολή των ενσήμων στο ΙΚΑ από τους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων στο πλαίσιο της τακτοποίησης, τάχθηκε σήμερα, με δηλώσεις του σε ραδιοφωνικό σταθμό, ο διοικητής του Ιδρύματος Ροβέρτος Σπυρόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι το ΙΚΑ θα διεκδικήσει «μέρος των απαιτήσεων του από τη ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών».

Την περασμένη Τρίτη, η ΓΣΕΕ, με επιστολή προς τους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ζήτησε να εμπεριέχεται στην προωθούμενη ρύθμιση για τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων κτισμάτων η καταβολή του υποχρεωτικού αριθμού ενσήμων στο ΙΚΑ.Πηγή: Express.gr

ΠΟΛ.1166/1.8.2011 Καθορισμός περιεχομένου, προϋποθέσεων και κριτηρίων πιστοποίησης των λογιστών φοροτεχνικών.

ΠΟΛ.1166/1.8.2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑΤΑ Β'- Α'
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Α.Μαλιάγκα-Φ.Φανάρα-Γ.Βαρνάκου
Τηλέφωνο: 210-3375311, 312
ΦΑΞ: 210-3375001
2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1166

ΘΕΜΑ: Καθορισμός περιεχομένου, προϋποθέσεων και κριτηρίων πιστοποίησης των λογιστών φοροτεχνικών.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις με τις οποίες καθορίζεται το νέο πλαίσιο αρμοδιοτήτων των λογιστών φοροτεχνικών και καθιερώνεται η πιστοποίηση του λογιστή φοροτέχνη από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.

2. Τις διατάξεις του ν.
2515/1997 (ΦΕΚ Α' 194), του άρθρου δέκατου του ν.3912/2011 (ΦΕΚ Α' 17), του άρθρου 17 του ν.3470/2006( ΦΕΚ Α' 132), του άρθρου 38 του ν.2873/2000 (ΦΕΚ Α' 285), του Π.Δ. 340/1998 (ΦΕΚ Α' 228) και του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ Α' 84).

3. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 62 και της παρ.11 του άρθρου 31 του ν.
2238/1994 (ΦΕΚ Α' 151).

4. Την
ΠΟΛ.1008/19.1.2011 ΑΥΟ (ΦΕΚ Β' 136) με την οποία ορίζονται τα όρια των ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία β'  κατηγορίας του Κ.Β.Σ. πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του νόμου 2873/2000.

5. Την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους φορολογουμένους και διευκόλυνσης των συναλλαγών με τις φορολογικές αρχές.

6. Την ανάγκη υπογραφής των δηλώσεων καθώς και των συνυποβαλλόμενων εντύπων ή καταστάσεων από πιστοποιημένο λογιστή φοροτεχνικό όπως αυτή καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

7. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ


1. Δικαιούχοι πιστοποίησης ορίζονται φυσικά πρόσωπα κάτοχοι άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού οποιασδήποτε τάξεως (ν.
2515/1997, Π.Δ. 340/1998, του άρθρου 38 του ν. 2873/2000, του άρθρου 17 του ν. 3470/2006και του άρθρου δέκατου του ν. 3912/2011), καθώς και τα γραφεία παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών που ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 340/1998.
2. Οι τάξεις πιστοποίησης ακολουθούν τις τάξεις παροχής αδείας άσκησης δραστηριότητας Λογιστή - Φοροτεχνικού.

Άρθρο 2
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ


1. Η πιστοποίηση χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος μετά την διαπίστωση των ακόλουθων προϋποθέσεων, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά:

i Κατοχή αδείας ασκήσεως λογιστή φοροτεχνικού όλων των τάξεων (ν.
2515/1997, Π.Δ. 340/1998, του άρθρου 38 του ν. 2873/2000, του άρθρου 17 του ν. 3470/2006και του άρθρου δέκατου του ν. 3912/2011).

ii. Έναρξη άσκησης επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ. του επαγγέλματος του Λογιστή φοροτεχνικού για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ή άσκησης ατομικής επιχείρησης ή απόδειξη της ιδιότητας του ως μέλος προσωπικής εταιρείας ή βεβαίωση του εργοδότη απασχόλησης από την οποία να προκύπτει η απασχόλησή του ως λογιστή ή βοηθού λογιστή στη συγκεκριμένη εταιρεία στην οποία απασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

iii. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για κάθε φυσικό πρόσωπο, μέτοχο ή εταίρο.

iv. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα από τον υποχρεωτικό φορέα ασφάλισης

2. Ειδικότερα, κατά την πρώτη εφαρμογή της πιστοποίησης των λογιστών - φοροτεχνικών, καθιερώνεται μεταβατικό στάδιο από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της παρούσης και έως την 31η Δεκεμβρίου 2012 κατά τη διάρκεια του οποίου όλοι οι κάτοχοι άδειας ασκήσεως λογιστή φοροτεχνικού όλων των τάξεων θεωρούνται πιστοποιημένοι, προκειμένου να προετοιμαστούν ανάλογα το Οικονομικό Επιμελητήριο, η Γ.Γ.Π.Σ. και οι δικαιούχοι πιστοποίησης να έχουν συγκεντρώσει τα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που κατά την 31.12.2012 δεν έχουν προσκομισθεί όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 η προσωρινή πιστοποίηση αίρεται.

3. Με την πρώτη αίτηση πιστοποίησης καταβάλλεται παράβολο ανάλογα με την τάξη της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος υπέρ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Οι κάτοχοι Α' τάξεως τριακόσια (300) ευρώ, Β' τάξεως διακόσια (200) ευρώ και Γ' τάξεως εκατό (100). Σε περίπτωση αναβάθμισης της υπόψη άδειας, ανά τάξη καταβάλλεται παράβολο εκατό (100) ευρώ.

Άρθρο 3
ΈΡΓΑ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ


1. Αποκλείονται από την πιστοποίηση του λογιστή φοροτεχνικού οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι ΝΠΔΔ, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας καθώς και υπάλληλοι των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του δημοσίου, δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων κλπ. όπου η άσκηση πρόσθετου βιοποριστικού επαγγέλματος απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός εάν πρόκειται για εργασίες του φορέα στον οποίο εργάζονται.

2. Επίσης, αποκλείονται από την πιστοποίηση του λογιστή φοροτεχνικού οι ορκωτοί ελεγκτές. Ωστόσο, έχουν τη δυνατότητα να συντάσσουν και να υπογράφουν οι ίδιοι τις προσωπικές τους δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Άρθρο 4
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ


1. Στο Οικονομικό Επιμελητήριο συνιστάται πενταμελής επιτροπή πιστοποίησης, αποτελούμενη από δύο μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου, ένα μέλος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (ΕΛΤΕ) και δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών από τη Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων με τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

2. Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών του άρθρου 2 κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου και η χορήγηση της αιτούμενης πιστοποίησης του λογιστή φοροτεχνικού.

3. Η Επιτροπή υποβοηθείται στο έργο της από την κεντρική διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και τις τοπικές του, οι οποίες προετοιμάζουν το σχετικό φάκελο με τα δικαιολογητικά των δικαιούχων και τον προωθούν στην Επιτροπή Πιστοποίησης.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται η συγκρότηση της επιτροπής, κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την λειτουργία της καθώς και η αποζημίωση των μελών της, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

Άρθρο 5
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ


Οι υποχρεώσεις των πιστοποιημένων λογιστών - φοροτεχνικών προσδιορίζονται αναλυτικά με τις ακόλουθες ισχύουσες διατάξεις:

1. Στο άρθρο 2 του
Π.Δ. 340/1998  περί περιεχομένου του επαγγέλματος του.

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν.
2873/2000, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 17 του ν. 3842/2010 περί ευθύνης λογιστών αναφορικά με θέματα υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, παρακρατούμενων και έμμεσων φόρων.

3. Στο άρθρο 29 του
Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) περί κατάρτισης και υπογραφής των οικονομικών καταστάσεων.

4. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 17 του ν.
3842/2010 περί υποχρέωσης ψηφιακής υπογραφής.

5. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 31 του ν.
2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) περί επιβολής κυρώσεων εις βάρος της επιχείρησης και του μισθωτού λογιστή σε περίπτωση μη υπογραφής της δήλωσης φόρου εισοδήματος.

Άρθρο 6
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ


1. Με την χορήγηση της πιστοποίησης του λογιστή φοροτεχνικού δημιουργείται ταυτοχρόνως μητρώο πιστοποιημένου λογιστή - φοροτεχνικού και χορηγείται αριθμός πιστοποίησης. Το μητρώο, σύμφωνα με την αριθ.976/29.6.2010 άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αναρτάται επικαιροποιηυένο μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου κάθε έτους στο διαδικτυακό χώρο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ώστε να καθίστανται γνωστοί οι πιστοποιημένοι Λογιστές - Φοροτεγνικοί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών αλλά και στους φορολογούμενους.

2. Το μητρώο πιστοποίησης λογιστών αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου στη Γ.Γ.Π.Σ.

3. Στους πιστοποιημένους λογιστές - φοροτεχνικούς χορηγείται, από το Οικονομικό Επιμελητήριο, κάρτα πιστοποιημένου λογιστή - φοροτεχνικού πάνω στην οποία πέραν των αναγραφομένων στοιχείων στην άδεια άσκησης του επαγγέλματος του λογιστή αναγράφεται και ο αριθμός και η τάξη πιστοποίησης.

4. Η κάρτα αυτή ανανεώνεται το πρώτο τρίμηνο κάθε τρίτου έτους με την προσκόμιση αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας και την καταβολή παραβόλου που θα προβλεφθεί ύστερα από σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

4 Αυγούστου 2011

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το Ειδικό Καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων

Παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2011 στις αιτήσεις για την Επιχειρηματικότητα των Νέων


Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Παράταση κατά 1 μήνα δίνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Ειδικό Καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων του Επενδυτικού Νόμου. Αντί για τις 31 Αύγουστου 2011, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τα επενδυτικά τους σχέδια έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Επισημαίνεται, ότι για πρώτη φορά στο πλαίσιο ενός Επενδυτικού Νόμου, δημιουργείται καθεστώς για την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας, το οποίο για το 2011 έχει προϋπολογισμό 150 εκ. ευρώ.

Το συγκεκριμένο Ειδικό Καθεστώς αφορά νέους επιχειρηματίες, ηλικίας 18 έως 40 ετών και απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είτε έχουν ιδρυθεί από 1-1-2011 και έπειτα, είτε δεν έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες ίδρυσής τους κατά το χρόνο κατάθεσης της επενδυτικής τους πρότασης.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο επιχειρηματίας να είναι κάτω των 40 ετών για τις ατομικές επιχειρήσεις, ενώ για τις υπόλοιπες εταιρικές μορφές να συμμετέχει πρόσωπο κάτω των 40 ετών με πάνω από 50% στο εταιρικό κεφάλαιο και να ασκεί αποκλειστικά τη διαχείριση της εταιρίας

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης που απαιτείται για τις μικρές επιχειρήσεις είναι τα 150.000 ευρώ, ενώ για τις πολύ μικρές είναι τα 100.000 ευρώ.

Τα είδη της ενίσχυσης που προβλέπονται είναι η επιχορήγηση και η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing).

Οι δαπάνες που ενισχύονται αφορούν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης. Δηλαδή από τις αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης, μέχρι τους τόκους εξωτερικής χρηματοδότησης και δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, καθώς και διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους προς το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως δημοτικά τέλη κ.λπ. Στο ίδιο πλαίσιο, προβλέπεται και η ενίσχυση δαπανών για μισθοδοσία.

Παράλληλα, ενισχύονται και δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής.

H ενίσχυση των παραπάνω δαπανών αφορά στα 5 πρώτα χρόνια μετά την ίδρυση της επιχείρησης και μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στην αρμόδια υπηρεσία.

Το συνολικό ύψος της επιχορήγησης στην πενταετία δεν υπερβαίνει το 100% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου που υποβλήθηκε στο Ειδικό Καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων. Δυνητικά, το συνολικό ποσό της επιχορήγησης μπορεί να ανέλθει μέχρι το ποσό του 1 εκ. ευρώ στην περίπτωση χρήσης χρηματοδοτικής μίσθωσης, ενώ στην περίπτωση μη χρήσης χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 500.000 ευρώ.

Το νέο καθεστώς καινοτομεί, αφού παρέχει τη δυνατότητα ένταξης του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού, εφόσον πληροί τους σχετικούς όρους, και σε άλλα καθεστώτα ενισχύσεων του Επενδυτικού Νόμου, με την προϋπόθεση της μη ενίσχυσης των ίδιων επιλέξιμων δαπανών.

Για παράδειγμα, ένας νέος υποψήφιος επενδυτής μπορεί να ενταχθεί και στο ειδικό Καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων και στο πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ, εφόσον δεν ενισχύονται οι ίδιες δαπάνες.

Επισημαίνεται ότι στο Ειδικό Καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων μπορούν να υπαχθούν όλες οι οικονομικές δραστηριότητες, πλην εκείνων που εξαιρούνται στον Επενδυτικό Νόμο (3908/2011, άρθρο 2).

Τα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται έως 30 Σεπτεμβρίου 2011, μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr ), και έπειτα σε έντυπη μορφή στα παρακάτω Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών:

- Για τις επιχειρήσεις που ιδρύονται και λειτουργούν στις Περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας:

Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας: Κοραή 4, 6ος όροφος, ΤΚ 10564, Αθήνα, Τηλ: 210-3258800-4.

- Για τις επιχειρήσεις που ιδρύονται και λειτουργούν στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας:

Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη: Διοικητήριο Θεσσαλονίκης, Γραφείο 203, 2ος όροφος, ΤΚ 54123, Τηλ: 2310 379103 / 2310 379240.Μείωση των φορολογικών συντελεστών για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις

Οι δέκα αλλαγές στη φορολογία.

Στο τραπέζι για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος έχει πέσει η μείωση των φορολογικών συντελεστών για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις,
Οι αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ,η αναστολή «πόθεν έσχες» για παραγωγικές επενδύσεις, πλήρες ηλεκτρονικό «πόθεν έσχες» για όλους και ο έλεγχος των πιστωτικών καρτών που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό.

Την πλήρη αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος με σειρά ανατροπών προωθεί το υπουργείο Οικονομικών, με στόχο να γίνει πιο δίκαιο, να παταχθεί η φοροδιαφυγή και παράλληλα να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, όλα τα παραπάνω, υπό την αίρεση ότι θα αποφέρουν ισοδύναμο δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

Το υπουργείο Οικονομικών έβαλε στο τραπέζι «πακέτο» με επιχειρούμενες αλλαγές, οι οποίες εντοπίζονται στη μείωση των φορολογικών συντελεστών για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ, αναστολή «πόθεν έσχες» για παραγωγικές επενδύσεις, πλήρες ηλεκτρονικό «πόθεν έσχες» για όλους, έλεγχο των πιστωτικών καρτών που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό, αλλά και των εμβασμάτων πάνω από 100.000 ευρώ, δραστικές αλλαγές στους φόρους των ακινήτων, αλλά και ηλεκτρονική εφορία στους κόλπους της ΓΓΠΣ η οποία προωθεί και ενιαίο μηχανισμό είσπραξης φόρων, τελών και εισφορών με τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έδωσε ο υπουργός έως τις 22 Αυγούστου θα συγκεντρωθούν οι προτάσεις σε ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση (forologikosdialogos@minfin.gr) με στόχο έως τις 15 Σεπτέμβρη να έχει καταρτιστεί το προσχέδιο που θα αποτελέσει τη βάση του διαλόγου.

Το επόμενο βήμα θα είναι η κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου την πρώτη Δευτέρα του Οκτώβρη.

Στο τραπέζι
Οι προτάσεις του υπουργείου:

Για το ΦΠΑ, ο υπουργός Οικονομικών τόνισε πως «αν πάμε σε δυο συντελεστές ΦΠΑ 10% και 20%, αυτό θα σημάνει απώλεια εσόδων 1,8 δισ. Επομένως κάθε πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση ισοδύναμου αποτελέσματος, καθώς δεν υπάρχει περιθώριο να χάσουμε στο ελάχιστο τους στόχους στους οποίους έχουμε δεσμευτεί». Παράλληλα τόνισε ότι το θέμα ΦΠΑ είναι ανοιχτό, αλλά θα πρέπει να είναι δημοσιονομικά ουδέτερο.

Φορολογία κεφαλαίου:

Ο κ. Βενιζέλος είπε ότι σήμερα οι φόροι επί του κεφαλαίου έχουν πολύ μικρή απόδοση και ανέφερε «με βάση τα στοιχεία του Ε9 για το 2009, η ακίνητη περιουσία των ιδιωτών σε όρους αντικειμενικών αξιών είναι 400 δισ. ευρώ ή 170% του ΑΕΠ. Καταλαβαίνετε τι θα μπορούσε να αποδώσει μια δίκαιη φορολόγηση».

Φορολογία εισοδήματος:

«Δεν μπορεί να μιλήσουμε για φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων χωρίς περιουσιολόγιο, χωρίς πλήρες ηλεκτρονικό «πόθεν έσχες». Μπορούμε να μιλήσουμε για συντελεστές, κλίμακες και όρια, να γίνουμε πιο δίκαιοι», σημείωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι υπό συζήτηση είναι η φορολογία των επιχειρήσεων.

Στίγμα προθέσεων άλλωστε συνιστά και η τοποθέτηση του κ. Βενιζέλου σύμφωνα με την οποία, σήμερα από τα 100 δισ. ευρώ δηλωθέντος εισοδήματος φυσικών προσώπων, τα 30 δισ. ευρώ που τελικά φορολογούνται - καθώς τα 70 δισ. ευρώ απαλλάσσονται- αποδίδουν φόρους 9 δισ. ευρώ, άρα η μέση επιβάρυνση είναι 30%.

Καταθέσεις εξωτερικού:

Θα αποτελέσουν ως φαίνεται ειδικό κεφάλαιο στο διάλογο και ενώ ήδη το υπουργείο Οικονομικών, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του κ. Βενιζέλου, προωθεί τον έλεγχο των εμβασμάτων πάνω από 100.000 ευρώ «με σεβασμό στην ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων» και τον έλεγχο των πιστωτικών καρτών που εκδίδονται από τράπεζες του εξωτερικού.

Ο υπουργός προδιέγραψε παρεμβάσεις για τη δημιουργία ηλεκτρονικής εφορίας στους κόλπους της Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων και καθησύχασε τους οφειλέτες χαμηλών σχετικά χρεών προς το Δημόσιο μετά την ενεργοποίηση από σήμερα του Αυτοφώρου για χρέη πάνω από 5.000 ευρώ.

Με 15 στόχους οι φορο-έλεγχοι

Σαφάρι ελέγχων ξεκινά το υπουργείο Oικονομικών σε συνεργασία με τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, προκειμένου να περιορίσουν τη φοροδιαφυγή και παράλληλα να αυξήσουν τα έσοδα του Δημοσίου, που το τελευταίο χρονικό διάστημα παρουσιάζουν μεγάλη υστέρηση.

Mε εγκύκλιο που εξεδόθη χθες προβλέπονται 15 κριτήρια με τα οποία θα επιλέγονται οι επιχειρήσεις και οι επιτηδευματίες που θα ελεγχθούν. Σύμφωνα με την εγκύκλιο στο στόχαστρο μπαίνουν, μεταξύ άλλων, οι επιχειρήσεις που έκαναν χρήση αναπτυξιακών νόμων, σε όσες έχουν διαπιστωθεί φορολογικές παραβάσεις, καθώς και όσες αρνήθηκαν να περαιώσουν τις ανέλεγκτες υποθέσεις της περιόδου 2000-2009. Συγκεκριμένα θα διενεργείται κατά προτεραιότητα στις εξής υποθέσεις :

1. Όταν υπάρχουν ουσιαστικές παραβάσεις του KBΣ ή δελτία πληροφοριών ή άλλα στοιχεία για φοροδιαφυγή.

2. Όταν δεν υποβλήθηκαν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠA ή άλλων φορολογικών αντικειμένων.

3. Όταν υφίστανται μεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠA που δεν δικαιολογούνται από το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης.

4. Όταν υπάρχουν κατασχεθέντα βιβλία και στοιχεία ή φορολογικές ταμειακές μηχανές ή φορολογικοί μηχανισμοί.

5. Σε περιπτώσεις απώλειας βιβλίων και στοιχείων.

6. Σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ή ελευθέρων επαγγελματιών που δήλωσαν μεγάλα ποσά δαπανών.

7. Όταν τα καθαρά κέρδη δεν προσδιορίστηκαν με βάση τη νομοθεσία ή δεν εφαρμόσθηκε ο προβλεπόμενος συντελεστής καθαρών κερδών, εφόσον προβλέπεται ο εξωλογιστικός προσδιορισμός τους.

8. Όταν υπάρχει αδικαιολόγητη διαφορά μεταξύ στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και δηλώσεων ΦΠA.

9. Όταν τα δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα δεν βρίσκονται σε συμφωνία με τα λοιπά οικονομικά μεγέθη.

10. Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τις υποβληθείσες δηλώσεις προκύπτει χαμηλός συντελεστής μεικτού και καθαρού κέρδους.

11.Σε επιχειρήσεις που έκαναν χρήση αναπτυξιακών νόμων.

12. Σε υποθέσεις επιτηδευματιών φυσικών προσώπων τα οποία, με βάση τα στοιχεία του περιουσιολογίου έτους 2008, υπόκεινται σε φορολόγηση για την ακίνητη περιουσία.

13. Yποθέσεις για τις οποίες δεν έγινε αποδοχή του Eκκαθαριστικού Σημειώματος της περαίωσης ανέλεγκτων υποθέσεων.

14. Σε δηλώσεις με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα εισοδήματα από κάθε κατηγορία.

15. Σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που είχαν κάνει αυτοέλεγχο και είχαν επιλεγεί μέσω κλήρωσης για επανέλεγχο.

Οι αλλαγές
1-2. Μείωση των φορολογικών συντελεστών για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

3. Αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ.

4. Αναστολή «πόθεν έσχες» για παραγωγικές επενδύσεις.

5. Πλήρες ηλεκτρονικό «πόθεν έσχες» για όλους.

6-7. Ελεγχος των πιστωτικών καρτών που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό, αλλά και των εμβασμάτων πάνω από 100.000 ευρώ.

8. Δραστικές αλλαγές στους φόρους των ακινήτων.

9. Ηλεκτρονική εφορία στους κόλπους της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

10. Ενιαίος μηχανισμό είσπραξης φόρων, τελών και εισφορών με τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


Πηγή Ημερησία

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ