Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 28 Αυγούστου

2 Σεπτεμβρίου 2011

Το όριο των συναλλαγών που συμπεριλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστά­σεις - Χρόνος υποβολής - περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης χρήσης -Δεν συμπεριλαμβάνονται - δεν καταχωρούνται


Το όριο των συναλλαγών που συμπεριλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστά­σεις - Χρόνος υποβολής - περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης χρήσης -Δεν συμπεριλαμβάνονται - δεν καταχωρούνταιΜε τον νόμο 3842/2010 και συγκεκριμένα με το άρθρο 19 παράγραφο 25, τροποποιήθηκε το άρθρο 20 του ΚΒΣ, και πλέον τακτοποιείται οριστικά το ζήτημα του ορίου των συναλλαγών.
Η σχετική διάταξη αναφέρει:

"ορίζεται ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστά­σεις αυτές συναλλαγές, εφόσον η αξία ενός εκάστου στοιχείου που έχει εκδοθεί γι' αυτές δεν υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ."


Το αδίκημα της φοροδιαφυγής για μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων, τελών ή εισφορών.

Το αδίκημα της φοροδιαφυγής για μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων, τελών ή εισφορών.


θεσπίζεται ως διαρκές και επομένως ως συνεχές αυτόφωρο, το αδίκημα της φοροδιαφυγής για μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση ΦΠΑ, ΦΜΥ και λοιπών παρακρατούμενων φόρων, τελών ή εισφορών.

Ποινές για μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων, τελών ή εισφορών

-Από 1 - 3.000 ευρώ επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 10 ημερών.
-Από 3.000 - 75.000 ευρώ επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους
-Από 75.000 ευρώ και άνω επιβάλλεται από 5 ως 20 χρόνια κάθειρξη.

Χρόνος τέλεσης του αδικήματος είναι το χρονικό διάστημα από την ημέρα κατά την οποία για πρώτη φορά όφειλε να ενεργήσει ο υπαίτιος μέχρι τη συμπλήρωση χρόνου αντίστοιχου με το 1/3 της κατά περίπτωση προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής, δηλαδή στα πλημμελήματα 20 μήνες και στα κακουργήματα 5 χρόνια από τότε που δεν απέδωσε ή απέδωσε ανακριβώς ΦΠΑ, ΦΜΥ κ.λπ

Πώς ασκείται η ποινική δίωξη

Στα πλημμελήματα, αν η ποινική δίωξη ασκηθεί μέσα στον χρόνο του αυτοφώρου (20 μήνες), ο
εισαγγελέας κρίνει κατά πόσο θα τον παραπέμψει να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία δηλαδή
χωρίς καμία προδικασία στο ακροατήριο του Μονομελούς ή του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, ανάλογα, συνήθως σε δικάσιμο μετά από 15 ημέρες.
Αν έχει παρέλθει το 20μηνο του αυτοφώρου, τότε ο εισαγγελέας εάν δεν διατάξει προανάκριση,
μπορεί να παραπέμψει τον κατηγορούμενο με κλητήριο θέσπισμα απευθείας στο ακροατήριο
Στις άλλες περιπτώσεις των πλημμελημάτων δηλ όταν το αδίκημα διαπιστώθηκε με τους κοινούς
ελέγχους που διενεργούνται, η μηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται μέσα σε έναν μήνα αφού περάσουν οι 60 ημέρες για το διοικητικό συμβιβασμό της διαφοράς.

Στα κακουργήματα η μηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται από το όργανο που έκανε τον έλεγχο αμέσως, χωρίς να παρέχεται προθεσμία για συμβιβασμό και ανεξάρτητα αν αυτός ασκήσει προσφυγή στα διοικητικά (φορολογικά) δικαστήρια  Aνάλογα με το εάν έχει παρέλθει ή όχι ο χρόνος τέλεσης του αδικήματος ως αυτοφώρου, ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ακολουθείται και στα κακουργήματα του εισοδήματος.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η μηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται αμέσως και στα πλημμελήματα των αδικημάτων αυτών, όταν ο έλεγχος με βάση τον οποίο διαπιστώθηκαν είχε διαταχθεί για την ημερομηνία που διενεργήθηκε, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών.Το αδίκημα της φοροδιαφυγής για παράλειψη υποβολής ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος

Το αδίκημα της φοροδιαφυγής για παράλειψη υποβολής ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος


Θεσπίζεται ως διαρκές και επομένως ως συνεχές αυτόφωρο, το αδίκημα της φοροδιαφυγής με την παράλειψη υποβολής ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος, εφόσον από την παράλειψη ή την ανακρίβεια της δήλωσης δεν αποδόθηκε ο οφειλόμενος φόρος.

Ποινές για παράλειψη υποβολής ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος
Μέχρι 15.000 ευρώ δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα.
Από 15.000 -150.000 ευρώ επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους.
Από 150.000 ευρώ και άνω επιβάλλεται από 5 ως 20 χρόνια κάθειρξη.

Χρόνος τέλεσης του αδικήματος αυτού είναι το χρονικό διάστημα από την ημέρα κατά την οποία για πρώτη φορά όφειλε να ενεργήσει ο υπαίτιος μέχρι τη συμπλήρωση χρόνου αντίστοιχου με το 1/3 της κατά περίπτωση προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής, δηλαδή στα πλημμελήματα 20 μήνες και στα κακουργήματα 5 χρόνια από τότε που παρέλειψε να υποβάλει ή υπέβαλε ανακριβή δήλωση

Πώς ασκείται η ποινική δίωξη


Ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ ή της υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο (π.χ. ΣΔΟΕ, ΔΕΚ ή ΠΕΚ) ή προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Φορολογικών Ελέγχων καλεί τον φορολογούμενο σε διοικητική επίλυση της διαφοράς.

  • Αν ασκήσει προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια, η ποινική δίωξη δεν αρχίζει προτού να τελεσιδικήσει η απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου.
  • Αν δεν ασκηθεί προσφυγή, η ποινική δίωξη αρχίζει μόλις περάσουν 60 ημέρες για την άσκηση της.

Στα κακουργήματα αυτής της περίπτωσης, ο εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος μπορεί να παραγγείλει την άμεση άσκηση ποινικής δίωξης, χωρίς δηλαδή να αναμένεται τελεσίδικη απόφαση από τα διοικητικά δικαστήρια ή ακόμη και χωρίς να παρέχεται δυνατότητα συμβιβασμού στον φορολογούμενο.

Όταν κατά την κρίση του εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος, η διαφορά ως προς το φορολογικό της κομμάτι είναι απλή και το αδίκημα που έχει τελεστεί τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος, δηλαδή ο φόρος που δεν αποδόθηκε υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ, ο εισαγγελίας μπορεί να ζητήσει την άμεση άσκηση ποινικής δίωξης, οπότε :

  • Αν δεν είχε παρέλθει η πενταετία του διαρκούς και αυτοφώρου από τότε που δεν υπέβαλε ή υπέβαλε ανακριβή δήλωση, ο αρμόδιος εισαγγελέας Πρωτοδικών μπορεί να εκδώσει ένταλμα σύλληψης
  • Ο συλληφθείς οδηγείται στον εισαγγελέα το αργότερο μέσα σε 24 ώρες από τη σύλληψη του.
  • Αν κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πιθανόν να διαπράξει και άλλα εγκλήματα μπορεί να διαταχθεί ή προσωρινή του κράτηση (προφυλάκιση).
  • Ακολούθως, διατάσσεται τακτική ανάκριση. Κατά τα λοιπά, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπει ο ΚΠΔ προκειμένου περί κακουργημάτων
  • Αν έχει παρέλθει η 5ετία του αυτοφώρου, ακολουθείται η ίδια διαδικασία πλην του εντάλματος σύλληψης από τον εισαγγελία.

Το ποινικό αδίκημα της μη καταβολής ληξιπρόθεσμων.

Το ποινικό αδίκημα της μη καταβολής ληξιπρόθεσμων.


Θεσπίζεται ως διαρκές και επομένως ως συνεχές αυτόφωρο το αδίκημα της μη καταβολής ληξι­πρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, αλλά με χρόνο τέλεσης του αδικήματος το χρονικό διάστημα από την παρέλευση των τεσσάρων μηνών από τότε που έγιναν ληξιπρόθεσμα μέχρι τη συμπλήρωση χρόνου ίσου με το 1/3 της προθεσμίας παραγραφής. Δηλαδή για χρονικό διάστημα 20 μηνών από τότε που παρήλθε χρόνος 4 μηνών από την ημερομηνία που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα

Παράδειγμα. Χρέος που έγινε ληξιπρόθεσμο την 31-3-2011. 4 μήνες μετά, δηλαδή από την 1-8-2011 αρχίζει το 20μηνο του αυτοφώρου που λήγει στις 28-3-12.

οι ποινές της μη καταβολής ληξι­πρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο


Μέχρι 5.000 ευρώ δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα
Από 5.000 -10.000 ευρώ επιβάλλεται φυλάκιση έως 1 έτος.
Από 10.000 - 50.000 ευρώ επιβάλλεται φυλάκιση 6 τουλάχιστον μήνες.
Από 50.000 έως 150.000 ευρώ επιβάλλεται φυλάκιση 1 τουλάχιστον έτος.
Από 150.000 ευρώ και άνω επιβάλλεται φυλάκιση 3 τουλάχιστον έτη.

Εάν το ποσό που οφείλεται στο Δημόσιο εξοφληθεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθμό, η πράξη μπορεί να κριθεί ατιμώρητη.

Πώς ασκείται η ποινική δίωξη


Ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ ή του τελωνείου υποβάλλει αίτηση με πίνακα χρεών προς τον εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας της ΔΟΥ ή του τελωνείου, ο οποίος ασκεί την ποινική δίωξη. Αν δεν υποβληθεί τέτοια αίτηση, δεν ασκείται ποινική δίωξη.

Αν η αίτηση υποβληθεί μέσα στο χρονικό διάστημα των 20 μηνών που το αδίκημα είναι αυτόφωρο, ο εισαγγελέας κρίνει κατά πόσο θα τον παραπέμψει να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία δηλαδή χωρίς καμία προδικασία στο ακροατήριο του Μονομελούς ή του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, ανάλογα, συνήθως σε δικάσιμο μετά από 15 ημέρες.

Αν υποβληθεί αίτηση, αλλά έχει παρέλθει το 20μηνο του αυτοφώρου, τότε ο εισαγγελέας εάν δεν διατάξει προανάκριση, μπορεί να παραπέμψει τον κατηγορούμενο με κλητήριο θέσπισμα απευθείας στο ακροατήριο.

ΤΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ


ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ με το ν.3943/2011


Με το άρθρο 3 του νόμου 3943/2011 επαναρρυθμίζονται:

α) Το ποινικό αδίκημα της μη καταβολής ληξιπρόθεσμων

β) Το αδίκημα της φοροδιαφυγής για παράλειψη υποβολής ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος, εφόσον από την παράλειψη ή την ανακρίβεια της δήλωσης δεν αποδόθηκε ο οφειλόμενος φόρος.

γ) Το αδίκημα της φοροδιαφυγής για μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων, τελών ή εισφορών.

Νέες ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας Ε9,

Μετατίθεται για 1/12 η υποβολή ηλεκτρονικών δηλώσεων ακινήτων Ε9.

Μετατίθεται για την 1η Δεκεμβρίου, η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9), όπως ανακοίνωσε η ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών. 

Σύμφωνα με τη ΓΓΠΣ , η μετάθεση της ημερομηνίας οφείλεται στον νέο σχεδιασμό, που προβλέπει τη διαμόρφωση διαδικτυακής εφαρμογής, με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους να βλέπουν την ενημερωμένη περιουσιακή μερίδα τους με βάση τις δηλώσεις του 2009 και του 2010. 

Επιπλέον, θα παρέχονται βοηθήματα χαρτών, ώστε να ενημερώνεται απευθείας η μερίδα τους για το 2011. Με την ολοκλήρωση του συστήματος της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων Ε9, αναφέρει η ΓΓΠΣ , διευκολύνεται η άμεση, εύχρηστη και γρήγορη ενημέρωση της περιουσιακής εικόνας τού κάθε φορολογούμενου, χωρίς το κόστος, τα λάθη και τις καθυστερήσεις που συνεπάγεται η χειρόγραφη υποβολή των δηλώσεων.

Σημειώνεται, ότι αρχικά είχε ανακοινωθεί πως η ηλεκτρονική υπηρεσία θα ξεκινούσε από την 1η Σεπτεμβρίου και θα παρέμενε ανοιχτή έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Υποχρεωμένοι να υποβάλλουν εφέτος δήλωση Ε9 είναι όσοι είχαν μεταβολή το 2010 στην ακίνητη περιουσία ή την οικογενειακή τους κατάσταση. Στην περίπτωση γάμου, υποβάλλεται Ε9 μόνον εφόσον η σύζυγος έχει κάποιο εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

31 Αυγούστου 2011

Δυνατότητα επιστροφής ασφαλιστικών εισφορών του ΟΓΑ

Δυνατότητα επιστροφής ασφαλιστικών εισφορών του ΟΓΑ


Xθες, από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δόθηκαν μια σειρά εγκυκλίων για την εφαρμογή του πρόσφατου νόμου για το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας που περιλαμβάνει μια σειρά ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων, οι οποίες αφορούν εργαζομένους, συνταξιούχους, ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ, ηθοποιούς, μουσικούς και χορευτές, τους αγρότες, καθώς και τη διαδοχική ασφάλιση:

Διαβάστε ακόμα:

H έκδοση του εργοσήμου ξεκινάει στις 12 Σεπτεμβρίου 2011H έκδοση του εργοσήμου ξεκινάει στις 12 Σεπτεμβρίου 2011

Tο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ξεκινάει την έκδοση του εργοσήμου

H έκδοση του εργοσήμου ξεκινάει στις 12 Σεπτεμβρίου 2011
H έκδοση του εργοσήμου ξεκινάει στις 12 Σεπτεμβρίου 2011
Tο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στις 12 Σεπτεμβρίου 2011 ξεκινάει την έκδοση του εργοσήμου από τα ΕΛΤΑ και στις 20 Σεπτεμβρίου από τις τράπεζες Εθνική, Αγροτική, Εμπορική, Πειραιώς, Alpha Bank και EFG Eurobank.

Διαβάστε ακόμα:

Δυνατότητα επιστροφής ασφαλιστικών εισφορών του ΟΓΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ