Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 23 Οκτωβρίου

27 Οκτωβρίου 2011

Παράταση προθεσμίας υποβολής Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων για την περαίωση υποθέσεων, υποβολής οφειλόμενων δηλώσεων, καταβολής φόρου εισοδήματος, καταβολής εισφορών και τέλους επιτηδεύματος

Παράταση προθεσμίας υποβολής

α)Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων για την περαίωση υποθέσεων (άρθρο 1 έως 13 του ν. 3888/2010),

β)υποβολής οφειλόμενων δηλώσεων (άρθρο 18 του ν. 4002/2011),

γ)καταβολής φόρου εισοδήματος που λήγει την 31η Οκτωβρίου 2011

δ) καταβολής εισφορών και τέλους επιτηδεύματος (άρθρα 29, 30 και 31 του ν. 3986/2011).


Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και για διευκόλυνση των φορολογούμενων λόγω των δυσχερειών που έχουν παρουσιαστεί, δίνεται παράταση στις παρακάτω προθεσμίες:
1.Η προθεσμία  υποβολής των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων του άρθρου 9 του 
ν. 3888/2010 που προβλέπεται από το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν. 4002/2011 και της υποβολής φορολογικών δηλώσεων που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4002/2011 , που αφορούν στην υποβολή των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων, των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος και λοιπών φορολογιών παρελθόντων ετών, παρατείνεται μέχρι και την 30-11-201130/12/2011. 
2.Η προθεσμία καταβολής του φόρου εισοδήματος που λήγει στις 31-10-2011 παρατείνεται μέχρι και την 09-11-2011.
3.Η προθεσμία καταβολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, της έκτακτης εισφοράς στις αντικειμενικές δαπάνες και του τέλους επιτηδεύματος που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 29, 30 και 31 του ν. 3986/2011 και λήγει στις 31/10/2011, παρατείνεται μέχρι και την 09-11-2011.

26 Οκτωβρίου 2011

Eισφορά και τέλος επιτηδεύματος :Τι να κάνουν όσοι δεν έλαβαν το απόκομμα της 2ης δόσης...

Eισφορά και τέλος επιτηδεύματος :

Όσοι δεν έλαβαν το απόκομμα της 2ης δόσης...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚΗΣ 5-7
10180 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
TΗΛ.: 210-3332551/2
FAX: 210-3332559
e-mail : press@minfin.gr

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με όσα εκκαθαριστικά εισφοράς και τέλους επιτηδεύματος ν.3986/2011 εκδόθηκαν στις 31/08/2011 και προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι φορολογούμενοι δεν έχουν λάβει το απόκομμα για την καταβολή της 2ης δόσης, ανακοινώνεται ότι
μπορεί να χρησιμοποιηθεί το απόκομμα του εκκαθαριστικού σημειώματος ή το αποδεικτικό είσπραξης της 1ης δόσης, εφόσον το ποσό πληρωμής 1ης και 2ης δόσης είναι το ίδιο. 

Αυτό ισχύει για την περίπτωση που οι φορολογούμενοι επιλέξουν να καταβάλουν τη δόση σε πιστωτικά ιδρύματα (Τράπεζες, ΕΛΤΑ, κ.ά.).

Εναλλακτικά και σε κάθε άλλη περίπτωση, η πληρωμή μπορεί να γίνει στην Δ.Ο.Υ.

25 Οκτωβρίου 2011

Εκκαθάριση φορολογικής δήλωσης για το οικονομικό έτος 2011 (εισοδήματα 2010)

Εκκαθάριση φορολογικής δήλωσης για το οικονομικό έτος 2011 (εισοδήματα 2010)

To taxisnet ξεκίνησε τη νέα υπηρεσία ενημέρωσης για την εκκαθάριση φορολογικών δηλώσεων.

Η υπηρεσία αυτή αφορά στις φορολογικές δηλώσεις των πολιτών για το οικονομικό έτος 2011 (εισοδήματα 2010)

Η υπηρεσία απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, ώστε γρήγορα και έγκυρα να μπορούν να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της φετινής τους φορολογικής δήλωσης.
Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία επιλέξτε :   

Εισοδος στην εφαρμογή
Εισοδος στην εφαρμογή

Τι είναι το κούρεμα του δημοσίου χρέους και πώς γίνεται;

Τι είναι το κούρεμα του δημοσίου χρέους και πώς γίνεται;

Haircut ή «κούρεμα» λέγεται το «ψαλίδισμα» του δημοσίου χρέους, δηλ. η απομείωση του. Εάν π.χ. το δημόσιο χρέος είναι 100 δισ. ευρώ και μειωθεί στα 80 δισ. ευρώ, τότε έχουμε haircut 20%.

Ποιο haircut ή «κούρεμα» εξετάζεται σήμερα;

Το haircut συνήθως γίνεται με ανταλλαγή των παλαιών ομολόγων με νέα μικρότερης αξίας. Εξετάζονται προτάσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα απώλειες για τις τράπεζες 30% - 50% (μείωση παρούσας αξίας), χωρίς αυτό να θεωρηθεί πιστωτικό γεγονός, δηλ.χρεοκοπία. Το haircut δεν αφορά όλα τα ελληνικά ομόλογα. Από τα 350 δισεκατομμύρια ευρώ του χρέους, θα εφαρμοστεί σε λιγότερο από 200 δισ., αφού 70 δισ. περίπου είναι δάνεια της τρόικας, 60 δισ. είναι ομόλογα στην κατοχή των κεντρικών τραπεζών και 16,5 δισ. είναι σε έντοκα γραμμάτια.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του κουρέματος;

Το χρέος μας γίνεται βιώσιμο, μειώνεται σε επίπεδα που μπορεί να το εξυπηρετεί το κράτος.

Ποιες είναι τα αρνητικά του κουρέματος;

i. Η χώρα παραμένει εκτός αγορών. Οι επενδυτές δεν εμπιστεύονται την οικονομία της χώρας η οποία κατά μέσο όρο προβλέπεται να παραμείνει εκτός διαπραγματεύσεων γύρω στα 7 χρόνια!
ii. Το ποσοστό του κουρέματος μεταφράζεται σε αντίστοιχη ζημία των κατόχων ομολόγων:
 •  Το κράτος θα δώσει χρήματα για τη στήριξη των τραπεζών και των ασφαλιστικών Ταμείων. Επίσης, αυξάνεται το κόστος δανεισμού για τη χώρα και για τις τράπεζες.
 •  Στις ελληνικές τράπεζες, κούρεμα της τάξης του 50% (θα τις αναγκάσει να προσφύγουν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, από το οποίο θα ενισχυθούν, βάσει μνημονίου, στα 30 δισ.) αναμένεται να επιφέρει κόστος που θα ανέρθει σε 18 έως 31δις € ευρώ. Ενώ για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, οι ζημίες από τη μείωση της αξίας των ομολόγων υπολογίζονται σε 15 με 25 δισ. ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατέχει περίπου 96 δισ. ευρώ. Επομένως οι αναμενόμενες ζημίες θα είναι του ύψους 29 - 48 δισ. Ευρώ.
 •  Στα ασφαλιστικά Ταμεία κούρεμα της τάξης 30% - 50% θα κοστίσει περίπου 6 δισ.€
 •  Στις ασφαλιστικές εταιρείες.
iii. Η μείωση της αξίας των ομολόγων σημαίνει μειωμένα έσοδα από τόκους.


Ποια θα είναι η επίπτωση στις τράπεζες;
Μια περαιτέρω αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους στην οποία θα συμμετάσχουν οι τράπεζες, θα περιορίσει κυρίως την κεφαλαιακή τους επάρκεια και κάποιες ενδεχομένως θα τις εξαντλήσει κεφαλαιακά. Συνέπεια τούτου θα είναι η επιδείνωση στη διαθέσιμη ρευστότητα με αντίστοιχο περιορισμό των δανείων.

Aπομείωση των ομολόγων που κατέχει ο ιδιωτικός τομέας στο μισό

Στα πρόθυρα συμφωνίας με τους ιδιώτες επενδυτές για εθελοντικό «κούρεμα», 50% του δημόσιου χρέους, βρίσκεται η Ευρωζώνη.


Η απομείωση φαίνεται ότι θα αφορά το σύνολο των ομολόγων αξίας περίπου 200 δισ. ευρώ που κατέχει ο ιδιωτικός τομέας και λήγουν μέχρι το 2035, και όχι το 2020 που προέβλεπε η απόφαση της 21ης Ιουλίου.

Αυτό ανέφεραν, χθες, στις Βρυξέλλες, ελληνικές κυβερνητικές πηγές, αναφερόμενες σε σειρά επαφών που είχε, χθες, στις Βρυξέλλες, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών, Ευάγγελος Βενιζέλος.

Ενημέρωση των αρχηγών


Το ότι η συμφωνία βρίσκεται προ των πυλών προκύπτει και από το γεγονός ότι ο κ. Βενιζέλος, έπειτα από εντολή του πρωθυπουργού, ενημέρωσε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές τόνιζαν ότι οι πολιτικοί αρχηγοί ενημερώθηκαν «λεπτομερέστατα» για το περιεχόμενο της επικείμενης συμφωνίας.

Στην ελληνική αντιπροσωπεία εκφραζόταν η βεβαιότητα ότι η συμφωνία θα είναι εθελοντική και προς αυτήν την κατεύθυνση σημαντικό ρόλο έπαιξε η ενεργός συμμετοχή των κυβερνήσεων της Ευρωζώνης στις συζητήσεις με πιστωτικά τους ιδρύματα.

Συμφωνία με την ΕΚΤ


Επίσης, διευκρίνιζαν ότι η όλη διαδικασία εξελίσσεται σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ΕΚΤ θα συνεχίσει να ασκεί το ρόλο της έναντι της Ελλάδας και μετά την απομείωση του δημόσιου χρέους.

Ο κ. Βενιζέλος ενημέρωσε λεπτομερώς, μέσω τηλεδιάσκεψης, τους σημαντικότερους Ελληνες τραπεζίτες, καθώς και το διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιώργο Προβόπουλο.

Η επανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών υποστήριζαν ότι είναι διασφαλισμένη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και, φυσικά, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Εκείνο που επιζητεί η ελληνική κυβέρνηση είναι η ελάφρυνση του δημόσιου χρέους, χωρίς «πιστωτικό γεγονός» και αναδιάρθρωση, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, προσθέτοντας ότι η απομείωση που θα αποφασιστεί θα διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την εξυπηρέτηση του βιώσιμου χρέους. Κι αυτό, γιατί, με τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους, τα πρωτογενή πλεονάσματα θα είναι πολύ μεγαλύτερα, τόνιζαν.

Διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης του χρέους


Οι κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι ο τρόπος συμμετοχής των ιδιωτών επενδυτών στο πρόγραμμα της νέας στήριξης θα είναι διαφορετικός από εκείνον της 21ης Ιουλίου, δεν θα προβλέπονται δηλαδή τα τέσσερα σενάρια, που πρέπει να αποδεχθούν οι ιδιώτες επενδυτές κατά 25% στο καθένα, ώστε να προκύπτει μια μέση μείωση 21%. Τώρα η μείωση θα είναι 50% και η διαδικασία διαφορετική.

Σχετικά με το πού θα βρεθεί το δημόσιο χρέος το 2020 με ένα «κούρεμα» της τάξης του 50%, απέφυγαν να το προσδιορίσουν, αλλά με έμμεσο τρόπο, δηλαδή την ανάλυση της βιωσιμότητας από την τρόικα, το «φωτογράφισαν» στο 120% του ΑΕΠ.

Οι κυβερνητικές πηγές επιβεβαίωναν ότι η απομείωση θα αφορά και τα ομόλογα των συνταξιοδοτικών ταμείων, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι το κράτος θα διασφαλίσει πλήρως τα Ταμεία, καλύπτοντας τις απώλειες, ώστε να παράσχουν την κοινωνική πολιτική, δηλαδή τη χορήγηση των συντάξεων. Διαβεβαίωναν, σε κάθε περίπτωση, πως δεν πρόκειται να μειωθούν συντάξεις, εξαιτίας του «κουρέματος».

Το ιστορικό του κουρέματος


Το αρχικό PSI, που συμφωνήθηκε τον Ιούλιο, προέβλεπε μείωση κατά 21% της αξίας του 90% των ομολόγων που λήγουν έως το 2020 και ανέρχονται σε 148,7 δισ. ευρώ. Με το σενάριο αυτό, η μείωση του χρέους θα ήταν 28 δισ. ευρώ.

Το ποσό κρίθηκε ανεπαρκές για τη μείωση του ελληνικού χρέους σε επίπεδα διαχειρίσιμα, και εκπονήθηκε νέο σχέδιο, για haircut του συνόλου (όχι μόνο του 90%) των ομολόγων λήξης έως το 2020, κατά 50%, που θα μείωνε το ελληνικό χρέος κατά 75 δισ. ευρώ.

Θεωρήθηκε όμως ότι, επίσης, δεν επαρκεί για να δώσει μόνιμη λύση στο ελληνικό χρέος και προκειμένου να μη διευρυνθεί το ύψος του haircut, στα ομόλογα λήξης έως το 2020 αποφασίστηκε να επεκταθεί το «κούρεμα» ύψους 50% και στα ομόλογα λήξης έως το 2035. Πρόκειται για ομόλογα αξίας 200 δισ. ευρώ, η αξία των οποίων θα μειωθεί σε περίπου 100 δισ. ευρώ.

Το πιθανότερο είναι το τελικό σχέδιο να συμπεριλάβει μόνο τα διαπραγματεύσιμα ομολόγα αναφοράς και όχι ειδικά δάνεια, το δάνειο της τρόικας και τα ομόλογα που κατέχει η ΕΚΤ.

Αξιοσημείωτο είναι πως, μέχρι και το έτος 2035, τα συνολικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια που λήγουν, ανέρχονται σε 341,5 δισ. ευρώ, αλλά από αυτά στο νέο διευρυμένο PSI θα ενταχθούν ομόλογα αξίας 200 δισ. ευρώ.

Στο 120% του ΑΕΠ


Στο ποσό των 100 δισ. ευρώ θα φτάσει η μείωση του δημόσιου χρέους της χώρας, εφόσον υλοποιηθεί σχέδιο για haircut κατά 50% των ομολόγων που λήγουν έως το έτος 2035.


Με τον τρόπο αυτόν, το ύψος του χρέους μειώνεται από το ποσό των 360 δισ. ευρώ σε 260 δισ. ευρώ, ή στο 120% του ΑΕΠ, αλλά το όφελος συρρικνώνεται από το νέο δανεισμό, στον οποίο θα προσφύγει η Ελλάδα για την επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και των ασφαλιστικών ταμείων που θα πληγούν από το εκτεταμένο «κούρεμα».

Επίσης, με δεδομένους και τους αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, το ύψος του χρέους θα υποχωρήσει τελικά στο 120% του ΑΕΠ το έτος 2020.

Παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών, σε δηλώσεις τους στο Reuters, έθεσε θέμα συμμετοχής της ΕΚΤ, τονίζοντας ότι «τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς την ΕΚΤ».

Ερωτώμενη για τις επιπτώσεις του haircut, η κυβερνητική πηγή δήλωσε ότι οποιοδήποτε και αν είναι το αποτέλεσμα της Συνόδου της Τετάρτης, οι ελληνικές τράπεζες θα παραμείνουν σε ιδιωτικά χέρια και δεν θα κρατικοποιηθούν.


πηγή Ναυτεμπορική

H ελληνική κρίση μετατοπίστηκε στην Ιταλία...

H ελληνική κρίση μετατοπίστηκε στην Ιταλία...

Οι φόβοι ότι η ελληνική κρίση θα μεταδιδόταν στην Ισπανία διαψεύστηκαν και η κρίση μετατοπίστηκε επικίνδυνα στην Ιταλία, μία από τις ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου.

Πρώτη η γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ εντόπισε το πρόβλημα και ανέδειξε την Ιταλία σε «κλειδί» των οικονομικών εξελίξεων στην ευρωζώνη.

«Η Ιταλία έχει μεγάλη οικονομική δύναμη αλλά και πολύ υψηλά επίπεδα χρέους που θα πρέπει να μειωθούν δραστικά τα επόμενα χρόνια»
επεσήμανε η Μέρκελ.Που επικεντρώνεται το πρόβλημα της Ιταλίας;


Το χρέος της Ιταλίας είναι από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης και ανέρχεται στο 118% του ΑΕΠ της χώρας.

Από το 1991 η Ιταλία έχει χρέος πάνω από το 100% του ΑΕΠ της και συγκριτικά με τη Γαλλία, τη Βρετανία και τον Καναδά δεν βρίσκεται σε χειρότερη οικονομική θέση.

 Ωστόσο, τα προβλήματα της Ιταλίας, σύμφωνα με αναλυτές, είναι :

 • η έλλειψη επενδύσεων,

 • ο γηραιότερος συγκριτικά με άλλους ευρωπαϊκούς, πληθυσμός της

 • η συνεχής πτώση της εγχώριας παραγωγής προϊόντων με μέσο ετησίο ρυθμό ανάπτυξης 0,75% τα τελευταία 15 χρόνια.

 • η χαμηλή ανταγωνιστικότητα και

 • οι υψηλοί μισθοί.


Μπορεί ο Μπερλουσκόνι να προχωρήσει στη λήψη των αναγκαίων μέτρων, παρά τις αντιδράσεις των πολιτικών του εταίρων;


«Οι εταίροι της Ιταλίας έχουν ανάγκη από σαφήνεια. Είναι σημαντικό να πεισθούν» δήλωσε στις Βρυξέλλες ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Οικονομικές Υποθέσεις Αμαντέου Αλταφάζ.

Ο Μπερλουσκόνι έλαβε το Σαββατοκύριακο στις Βρυξέλλες αυστηρές προειδοποιήσεις κατά την ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής, κυρίως από το γαλλο-γερμανικό δίδυμο για την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο την επανεκκίνηση της αναιμικής οικονομικής ανάπτυξης και για τη μείωση του κολοσσιαίου χρέους της Ιταλίας.

Υπό πίεση, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι υποσχέθηκε στις Βρυξέλλες μεταρρύθμιση του συστήματος συνταξιοδότησης για να συναντήσει χθες στη Ρώμη την κατηγορηματική άρνηση του εταίρου του στον κυβερνητικό συνασπισμό της Λέγκας του Βορρά.Η απάντηση του Μπερλουσκόνι

Πριν από την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο ιταλός πρωθυπουργός εξέδωσε ανακοίνωση για να απαντήσει στο πιεστικό κλίμα που δημιουργήθηκε για την Ιταλία στις Βρυξέλλες, στην οποία δηλώνει ότι
κανείς δεν είναι σε θέση να παραδίδει μαθήματα στους εταίρους του.Κανείς δεν έχει τίποτε να φοβάται από την Ιταλία την τρίτη σε μέγεθος οικονομία της ευρωζώνης,
σύμφωνα με τον ιταλό πρωθυπουργό ο οποίος επεσήμανε ότι η κρίση του ευρώ αφορά το γαλλο-γερμανικό τραπεζικό σύστημα που είναι εκτεθειμένο στο χρέος των χωρών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες.

 

Τι απαιτεί από την Ιταλία, η Ευρώπη;

Η Ευρώπη απαιτεί από την Ιταλία τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για να αποφευχθεί η μετάδοση της κρίσης χρέους στη χώρα, η οποία αντιμετωπίζει την δυσπιστία των αγορών και δανείζεται με επιτόκιο που φθάνει το 6%, θέτοντας σε κίνδυνο το σύνολο της ευρωζώνης.

Πέραν της μεταρρύθμισης του συστήματος συνταξιοδότησης, το οποίο έχει ήδη αναθεωρηθεί τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ ζητεί
μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, για να τονωθεί η απασχόληση των νέων, καθώς και μεταρρύθμιση του νομοθετικού
πλαισίου που διέπει τις επιχειρήσεις
.

Παράλληλα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο να υποστηρίξει την Ιταλία αγοράζοντας, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ιταλικό δημόσιο χρέος, ώστε η χώρα να είναι σε θέση να χρηματοδοτηθεί με λογικούς όρους.

24 Οκτωβρίου 2011

Ηaircut της τάξης του 60% στα ελληνικά ομόλογα χωρίς την θέληση των τραπεζών

Haircut της τάξης του 60% στα ελληνικά ομόλογα χωρίς την θέληση των τραπεζών

Οι τράπεζες απειλούν ότι αν οι πολιτικοί δεν θέλουν την δική τους πρόταση για haircut 40% οικειοθελώς και χωρίς ενεργοποίηση των CDS, τότε ένα haircut 60% θα συνοδεύεται από "πιστωτικό γεγονός" απέναντι στο οποίο οι ίδιες έχουν... "θωρακισθεί" με καλύψεις CDS...

Μια νέα διάσταση μπήκε από τις τράπεζες στην συζήτηση για το haircut των ελληνικών ομολόγων χθες. Ισχυρή μερίδα των τραπεζών που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις διατύπωσαν την άποψη ότι η απειλή των πολιτικών για haircut της τάξης του 60% στα ελληνικά ομόλογα αν γίνει θα γίνει χωρίς την θέληση των τραπεζών και αυτό σημαίνει ταυτόχρονη ενεργοποίηση των ασφαλίστρων εναντι κινδύνου χρεοστασίου...(CDS) για το οποίο δεν έχουν καμία αντίρρηση! Και αυτό γιατί όπως υποστηρίζουν έχουν ήδη καλυφθεί με επαρκή ασφάλιστρα έναντι του κινδύνου, (!!!) τα οποία έχουν στο μεγαλύτερο μέρος τους προέλευση της αμερικάνικες επενδυτικές τράπεζες...H αντιπαράθεση φαίνεται να έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και η συμφωνία κάθε άλλο παρά επικείμενη είναι αν κρίνει κανείς από το κλίμα που επικρατούσε χθές το απόγευμα.

Εξ ου και η παρέμβαση Παπαδήμου ο οποίος επιμένει να προειδοποιεί για τις ανεξέλεγκτες συνέπειες ενός haircut της τάξης του 60%...

Oι τραπεζίτες έχουν θέσει και ένα δεύτερο επιχείρημα στο τραπέζι.


Ζητούν να επεκταθεί η ρύθμιση και στο μη ιδιωτικό χρέος, δηλαδή στο κομμάτι που αφορά τόσο
 1. τα κρατικά δάνεια όσο και 
 2. τα ομόλογα της ΕΚΤ. Πράγμα που οι πολιτικοί της Ευρωζώνης δεν δέχονται ούτε καν να θέσουν προς συζήτηση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η πίεση των τραπεζιτών σε ό,τι αφορά το ύψος του haircut στα ελληνικά ομόλογα δεν έχει μόνο αυτή την στόχευση.

Αντίθετα συνδέεται με την πίεση για την αλλαγή του ρόλου του EFSF και την "επιστροφή" στο τραπέζι της πρότασης Σαρκοζί για την μετατροπή του EFSF σε τράπεζα με χρηματοδότηση από την ΕΚΤ, πρόταση η οποία προσωρινά και μόνο έχει αποσυρθεί από τις διαπραγματεύσεις...

Όπως είναι γνωστό το τελευταίο 48ωρο οι προτάσεις για την ενεργοποιηση του EFSF έχουν προσανατολισθεί στην περιορισμένη μόχλευσή του μέσω των αγορών και την χρησιμοποίησή του σαν εγγυητικό εργαλείο είτε άμεσα είτε έμμεσα (με ενα SPV) για μέρος των εκδόσεων ομολόγων των μεγάλων προβληματικών οικονομιών (π.χ. Ιταλία, Ισπανία, κ.λ.π.) πέραν του ρόλου δανειστή για τις τρεις χώρες (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία) που βρίσκονται στο πρόγραμμα βοήθειας.

Πηγές προσκείμενες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρουν οτι σήμερα πιθανώς ή το αργότερο αύριο θα πρέπει να βρεθεί "λύση" στο συγκεκριμένο αδιέξοδο, καθώς διαφορετικά τόσο για την υπόθεση του EFSF όσο και για το PSI κινδυνεύει η συνάντηση της Τετάρτης.


Πηγή:www.capital.gr
Δείτε ακόμα:

Κούρεμα σε εθελοντική βάση με τη μέγιστη συμμετοχή ιδιωτών

Κούρεμα σε εθελοντική βάση με τη μέγιστη συμμετοχή ιδιωτών

Κούρεμα σε εθελοντική βάση με τη μέγιστη συμμετοχή ιδιωτών

"Ένα βασικό στοιχείο της απόφασης είναι ότι θα πρέπει να είναι σε εθελοντική βάση",
  προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο χρεωκοπίας και ενεργοποίησης των  συμβολαίων των CDS, είπε ο Έλληνας αξιωματούχος που θέλησε να διατηρηθεί η ανωνυμία του. 
   Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ο βασικός στόχος είναι να επιτευχθεί το μεγαλύτερο  δυνατό κούρεμα διατηρώντας ωστόσο την συμμετοχή εθελοντική, προκειμένου να μειωθεί  η επιβάρυνση στους φορολογούμενους των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών. 
   "Πρέπει να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις για να εξισορροπήσουμε (το πακέτο), προς  όφελος του επίσημου τομέα και της Ελλάδας και όχι προς όφελος των τραπεζών", είπε  ο αξιωματούχος. 
   "Η επιπλέον συνεισφορά του επίσημου τομέα, η οποία βρίσκεται υπό έγκριση στα  εθνικά κοινοβούλια, θα πρέπει να είναι όσο πιο περιορισμένη γίνεται και η συμμετοχή του  ιδιωτικού τομέα όσο πιο γενναιόδωρη γίνεται", πρόσθεσε. 

Απεργίες σήμερα 24/10 αύριο 25/10

Απεργίες στα Μ.Μ.Μ.


Για την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου
 • Η ΠΝΟ ανέστειλε την απεργία της
 • Τα υπόλοιπα Μέσα μεταφοράς (ΕΘΕΛ,ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ, ΜΕΤΡΟ, ΤΡΑΜ, Προαστιακός & ΤAΞΙ) με τα έως τώρα δεδομένα κινούνται κανονικά
Για την Τρίτη 25 Οκτωβρίου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ