Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού είναι 10 δις.

25 Ιουνίου 2012

Το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού είναι 10 δις.

Το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού είναι 10 δις.

Το πεντάμηνο Ιανουαρίου– Μαΐου 2012, το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα 10,874 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 12,896 δισ. ευρώ

 

Το πρωτογενές έλλειμμα ανήλθε σε 2,349 δισ. ευρώ.

Το ίδιο διάστημα το πρωτογενές έλλειμμα ανήλθε σε 2,349 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας βελτίωση έναντι του στόχου των 4,234 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού το πεντάμηνο ανήλθε σε 18,173 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας υστέρηση 661 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο των 18,834 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών η απόκλιση οφείλεται στην υστέρηση των εισπράξεων Φόρου Εισοδήματος (κατά 305 εκατ. ευρώ) κυρίως λόγω της παράτασης που δόθηκε στα νομικά πρόσωπα για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012, έσοδα που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του Ιουνίου.

Μειωμένες επίσης ήταν οι εισπράξεις από φόρους συναλλαγών (απόκλιση κατά 497 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου) λόγω του περιορισμού της εγχώριας ζήτησης, ενώ υπήρχε υστέρηση και ορισμένων μη φορολογικών εσόδων ειδικού χαρακτήρα. Ένα μέρος της υστέρησης των εσόδων καλύφθηκε από τις εισπράξεις από τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων καθώς και την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών έμμεσων φόρων μέσω της εντατικοποίησης των σχετικών ελέγχων. Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν σε 1,493 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για 1,758 δισ. ευρώ. Η απόκλιση από τους στόχους του πενταμήνου κατά 265 εκατ. ευρώ οφείλεται σε καθυστερήσεις πληρωμών από Ευρωπαϊκά Κοινοτικά Ταμεία και μεγάλο μέρος της, όπως εκτιμά το υπουργείο Οικονομικών, αναμένεται να καλυφθεί τον επόμενο μήνα.

Συνολικά, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 19,666 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 926 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου των 20,592 δισ. ευρώ. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το πρώτο πεντάμηνο του 2012 ανήλθαν στα 30,541 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 2,947 δισ. ευρώ έναντι του στόχου των 33.488 εκατ. ευρώ του προϋπολογισμού. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται τόσο στον περιορισμό των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού που είναι μειωμένες κατά 1,510 δισ. ευρώ, όσο και στη μείωση των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 1,437 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, η μείωση των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού οφείλεται στον περιορισμό των πρωτογενών δαπανών (1,126 δισ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου), των δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα (158 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου) και των δαπανών για τόκους σε καθαρή βάση (136 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από το στόχο).ΠΗΓΗ ΑΠΕΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ