Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Το νέο εκκαθαριστικό σημείωμα που θα σταλεί...για το 2012.

19 Ιουνίου 2012

Το νέο εκκαθαριστικό σημείωμα που θα σταλεί...για το 2012.

Το νέο εκκαθαριστικό σημείωμα που θα σταλεί...για το 2012.

Τρεις φόρους θα περιλαμβάνει το νέο εκκαθαριστικό σημείωμα που θα σταλεί για το οικονομικό έτος 2012, όπως προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών. Το νέο εκκαθαριστικό έχει ήδη ξεκινήσει να αποστέλλεται σε χιλιάδες πολίτες που έχουν ήδη υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση.
Το νέο εκκαθαριστικό σημείωμα για το 2012.

Η ηλεκτρονική εκκαθάριση από το Taxisnet


Η ηλεκτρονική εκκαθάριση από το Taxisnet

Όσοι έχουν κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet, θα μπορούν να εκτυπώνουν 
 1. το Ενιαίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φυσικών Προσώπων, στο οποίο αναγράφεται ότι αποτελεί ακριβές αντίγραφο του εκδοθέντος σημειώματος και φέρει ημερομηνία έκδοσης και ημερομηνία έκδοσης αντιγράφου και τη σήμανση έγκυρου εκκαθαριστικού σημειώματος μέσω του www.gsis.gr.
 2. τα αποδεικτικά είσπραξης για την τρέχουσα δόση κάθε μήνα, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τυχόν μη καταβληθείσες προηγούμενες δόσεις και οι αναλογούσες για αυτές προσαυξήσεις.
 3. την ειδοποίηση επιστροφής φόρου σε περίπτωση που δεν την παρέλαβαν ή την απώλεσαν.

Η εκτύπωση των παραπάνω ειδοποιήσεων μπορεί να αντικαταστήσει την αντίστοιχη έντυπη ειδοποίηση που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, και να χρησιμοποιηθεί στα πιστωτικά ιδρύματα για την εξόφλησή τους.

Στο εκκαθαριστικό σημείωμα είναι ενσωματωμένα Ενιαία Αποδεικτικά είσπραξης (φόρου εισοδήματος, ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα των φυσικών προσώπων και του τέλους επιτηδεύματος), για όσους φορολογούμενους προκύπτει, μετά την εκκαθάριση, ποσό για καταβολή.

Εάν το οφειλόμενο ποσό είναι μεγαλύτερο των 300 ευρώ τότε στο εκκαθαριστικό σημείωμα ενσωματώνονται εκτός του αποδεικτικού είσπραξης ολικής εξόφλησης και αποδεικτικά είσπραξης (φόρου εισοδήματος, ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα των φυσικών προσώπων και του τέλους επιτηδεύματος) διακριτά για την εξόφληση, Α΄ δόσης, Β΄ δόσης, Γ΄ δόσης.

Η έκδοση των αποδεικτικών είσπραξης γίνεται αυτόματα με την κεντρική εκκαθάριση της Δήλωσης με την συμπλήρωση όλων των απαραίτητων για την είσπραξη στοιχείων ή ενδείξεων.

Στο νέο εκκαθαριστικό προβλέπεται να αναγράφεται:

 1. ο φόρος εισοδήματος, 
 2. η ειδική εισφορά αλληλεγγύης και 
 3. το τέλος επιτηδεύματος για επαγγελματίες και επιτηδευματίες

Ο φορολογούμενος μπορεί να ελέγξει ώστε να είναι σίγουρος ότι έχει σωστά η εκκαθάριση της φορολογικής του δήλωσης τα εξής:
 • Συνολικό δηλωθέν εισόδημα
 • Προστιθέμενη διαφορά αντικειμενικών δαπανών
 • Εκπτώσεις εισοδήματος - Απαλλασσόμενα
 • Φορολογητέο εισόδημα
 • Φόρος κλίμακας
 • Μειώσεις από το φόρο
 • Φόρος που αναλογεί, συμπληρωματικός, κ.τ.λ.
 • Φόρος που παρακρατήθηκε, κ.τ.λ.
 • Μείωση επιστροφής φόρου
 • Κύριος φόρος (+/−)
 •  Εκκαθάριση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης (Υπόχρεου - Συζύγου)
 •  Τέλος επιτηδεύματος (Υπόχρεου - Συζύγου)

Ειδοποιητήρια επιστροφής φόρου εισοδήματος

Η επιστροφή φόρου μπορεί να γίνει μέσω τραπεζών: στο ενιαίο εκκαθαριστικό ενσωματώνεται η ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος.

Η ειδοποίηση αυτή έχει τα εξής στοιχεία:
− Το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου,
− Τη διεύθυνση της κατοικίας του,
− Το επιστρεφόμενο ποσό ολογράφως και αριθμητικά,
− Τον Α.Φ.Μ.,
− Τον αριθμό του λογαριασμού IBAN για όσους η επιστροφή θα γίνει μέσω εντόκου λογαριασμού,
− Αριθμ. Πιστ. Κατάστασης, Αριθμ. Ειδοποίησης,
− Τις ημερομηνίες κατά τις οποίες μπορεί να εισπραχθεί το επιστρεφόμενο ποσό,
− Την τράπεζα από την οποία θα γίνει η ανάληψη ή η είσπραξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ