Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Μείωσης της ελληνικής γραφειοκρατίας από τον ΟΟΣΑ

26 Ιουνίου 2012

Μείωσης της ελληνικής γραφειοκρατίας από τον ΟΟΣΑ

Μείωσης της ελληνικής γραφειοκρατίας από τον ΟΟΣΑ

ΟΟΣΑ: Aναλαμβάνει το έργο στοχευμένης μείωσης της ελληνικής γραφειοκρατίας
Βασικοί στόχοι του έργου, όπως αναφέρεται στην απόφαση, είναι «ο έλεγχος των νόμων και κανονισμών στους δεκατρείς βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Η σχετική σύμβαση περιλαμβάνει αμοιβή ύψους 1,2 εκατ. ευρώ ενώ το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε επτά με δέκα μήνες το αργότερο από τη στιγμή της υπογραφής.

Στον ΟΟΣΑ ανατέθηκε η προσπάθεια να μειωθεί δραστικά η γραφειοκρατία σε 13 επιλεγμένους τομείς της οικονομίας και να τονωθεί η επιχειρηματικότητα, αλλά και το επενδυτικό κλίμα, σύμφωνα με απόφαση του τέως υπηρεσιακού υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Παύλου Αποστολίδη.

Η σχετική σύμβαση, που θα τεθεί σε ισχύ εφόσον επικυρωθεί από τη νέα Βουλή, περιλαμβάνει αμοιβή προς τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ύψους 1,2 εκατ. ευρώ, ενώ το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε επτά με δέκα μήνες το αργότερο απ' τη στιγμή της υπογραφής της.


Βασικοί στόχοι του έργου

Βασικοί στόχοι του έργου, όπως αναφέρεται στην απόφαση, είναι
 «ο έλεγχος των νόμων και κανονισμών στους δεκατρείς βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, προκειμένου να εντοπιστούν οι περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις, καθώς και προτάσεις για τροποποιήσεις των εν λόγω νόμων και κανονισμών, με συγκεκριμένα και λιγότερο επιβαρυντικά εναλλακτικά μέσα, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι επιθυμητοί στόχοι, όπου απαιτείται για την τόνωση της ανάπτυξης της οικονομίας».

 

Οι βασικοί τομείς που θα αναλυθούν

Οι βασικοί τομείς που θα αναλυθούν είναι: γεωργία και γεωργικές επιδοτήσεις, ισολογισμοί, εταιρικό δίκαιο, ενέργεια, περιβάλλον, αλιεία, ασφάλεια τροφίμων, φαρμακευτική νομοθεσία, δημόσιες συμβάσεις, στατιστικές, φορολογικό δίκαιο (ΦΠΑ), τηλεπικοινωνίες, τουρισμός, εργασιακό περιβάλλον -εργασιακές σχέσεις.

Επίσης, όπως επισημαίνεται στη σχετική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, «η ανεξάρτητη αξιολόγηση της πολιτικής, με τη χρήση του διεθνώς αναγνωρισμένου Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους (Standard Cost Model), θα βοηθήσει ώστε να εντοπιστούν ελλείψεις και περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις στο κανονιστικό περιβάλλον που εμποδίζουν την αποτελεσματική λειτουργία των αγορών, ζημιώνουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και δυσχεραίνουν τη λειτουργία των αγορών προς όφελος των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών - καταναλωτών», επισημαίνεται στη σχετική συμφωνία.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η ελληνική οικονομία επιβαρύνεται με το υψηλότερο κόστος στην Ευρώπη από τη γραφειοκρατία, καθώς το σύνολο των διοικητικών βαρών ανέρχονται στο 6,8% του ΑΕΠ, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 16 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ