Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΙΚΑ-ΕΤΑΜ QΑυξημένες κατά 13,04% είναι οι εισπράξεις του μηνός Μαΐου του 2012.

10 Ιουνίου 2012

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ QΑυξημένες κατά 13,04% είναι οι εισπράξεις του μηνός Μαΐου του 2012.

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αυξημένες κατά 13,04% είναι οι εισπράξεις του μηνός Μαΐου του 2012.

Δελτίο Τύπου

Αυξημένες κατά 13,04% είναι οι εισπράξεις του μηνός Μαΐου του 2012 από τις τρέχουσες και τις καθυστερούμενες εισφορές σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Απρίλιος 2012) και μειωμένες σε ποσοστό 7,6% σε σχέση με το μήνα Μάιο του 2011.
Ένταξη 100.000 επιχειρήσεων στις ισχύουσες ρυθμίσεις παλαιών οφειλών του ΙΚΑ

Η σχετικά ικανοποιητική πορεία των εσόδων του Ιδρύματος, παρά την αύξηση της ανεργίας και τη μείωση του επιπέδου των αποδοχών, οφείλεται κυρίως στην εντατικοποίηση των ελέγχων και στην ένταξη 100.000 επιχειρήσεων στις ισχύουσες ρυθμίσεις παλαιών οφειλών.

Οι μηνιαίες εισροές έναντι οφειλών ανήλθαν τον Μάιο του 2012, στο ύψος των 84.000.000 ευρώ έναντι 60.000.000 ευρώ τον Απρίλιο του 2012.

Τα προσδοκώμενα έσοδα, από την ρύθμιση οφειλών, μέσα στην επόμενη πενταετία εκτιμώνται σήμερα στο ύψος του 1.5 δισ. ευρώ, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες διεύρυνσης αυτού του ποσού με την ένταξη και άλλων επιχειρήσεων στο πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών.

Σημειώνεται επίσης και η περιστολή των μηνιαίων δαπανών για συντάξεις κατά 10.000.000 ευρώ περίπου, ύστερα από την απογραφή που διενεργήθηκε το 2011.

Τα ως άνω στοιχεία διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις καταβολής των συντάξεων.ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ