Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΜΣΚΚ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

14 Ιουλίου 2012

ΜΣΚΚ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΜΣΚΚ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
IV. KAΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
(ΣΧΕΤ.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: Ε.16382/ΠΟΛ. 371/29.12.1987 και οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του Ν.2238/1994).

Επάγγελμα
Συντελεστής
Ιατροί γενικά :
- Προσωπική εργασία
- Με βοηθητικό προσωπικό

55%
50%
Οδοντίατροι :
- Προσωπική εργασία
- Με βοηθητικό προσωπικό

50%
45%
Κτηνίατροι
50%
Δικηγόροι
50%
Συμβολαιογράφοι
50%
'Αμισθοι υποθηκοφύλακες
50%
Δικαστικοί Επιμελητές
50%
Χημικοί
50%
Καθηγητές
55%
Ηθοποιοί
40%
Καλλιτέχνες ζωγράφοι ή γλύπτες ή χαράκτες ή Σκιτσογράφοι
45%
Μουσουργοί,συνθέτες,ενορχηστρωτές,στιχουργοί και συγγραφείς
45%
Χορογράφοι
45%
Οικονομολόγοι, ερευνητές, φορολογικοί σύμβουλοι
50%
Ιδιοκτήτες ή διευθυντές φορολογικού ή λογιστικού γραφείου
- Προσωπική εργασία
- Οργανωμένα γραφεία

55%
50%
Δασολόγοι
15%
Ξεναγοί
55%
Μηχανικοί όλων των κλάδων ανάλογα με την κατηγορία του έργου (Σύνταξη μελετών και σχεδίων οικοδομικών και λοιπών τεχνικών έργων, επίβλεψη εκτέλεσης αυτών, διεύθυνση εκτέλεσης και ενέργεια πραγματογνωμοσυνών και διαιτησιών σχετικών με αυτά τα έργα).

Κτιριακά
α)Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων
β)Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες (διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, μνημείων, αποκατάσταση - διατήρηση παραδοσιακών κτιρίων και οικισμών και τοπίου).
γ)Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.
38%
Χωροταξικά πολεοδομικά, συγκοινωνιακά, υδραυλικά έργα και διεύθυνση εκτέλεσης έργου
α) Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες
β) Πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες
γ) Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων και κυκλοφοριακές)
δ) Μελέτες υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, και αποχετεύσεων)
ε) Μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας
στ)Μελέτες λιμενικών έργων
ζ) Μελέτες γεωργικές (γεωργοοικονομικές - γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων,γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων)
η) Μελέτες αλιευτικές
22%
Ηλεκτρομηχανολογικά
α) Μελέτες μηχανολογικές-ηλεκτρολογικές-ηλεκτρονικές
β) Μελέτες οικονομικές
γ) Μελέτες κοινωνικές
δ) Μελέτες μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων)
ε) Ενεργειακές μελέτες (θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές)
στ)Μελέτες βιομηχανιών (προγραμματισμός-σχεδιασμός- λειτουργία)
ζ) Χημικές μελέτες και έρευνες
η) Χημικοτεχνικές μελέτες
θ) Μεταλλευτικές μελέτες και έρευνες
ι) Μελέτες και έρευνες γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές
ια) Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες
ιβ) Εδαφολογικές μελέτες και έρευνες
ιγ) Μελέτες δασικές (διαχείριση δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνική διευθέτηση ορεινών λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων)
ιδ) Στατικές μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων).
26%
Τοπογραφικά
Μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές,φωτογραμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές).
17%


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ