Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Οι προθεσμίες αυτοαπογραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

21 Αυγούστου 2012

Οι προθεσμίες αυτοαπογραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

Οι προθεσμίες αυτοαπογραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

Οι προθεσμίες αυτοαπογραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. είναι οι εξής:

Για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΑΕ & ΕΠΕ) από 02/07/2012 ως 30/09/2012
Για τις προσωπικές εταιρείες (ΟΕ & ΕΕ) από 23/07/2012 ως 11/10/2012
Για τους λοιπούς υπόχρεους από 12/10/2012 ως 31/10/2012
Προθεσμία κατάθεσης εγγράφων στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.: εντός πέντε μηνών από την έναρξη της όλης διαδικασίας δηλαδή από 02/07/2012 ως 02/12/2012.

Αυτοαπογραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. γίνεται εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ