Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Οικοδομή... σε κάθοδο και τον Μάιο.

10 Αυγούστου 2012

Οικοδομή... σε κάθοδο και τον Μάιο.

Οικοδομή... σε κάθοδο και τον Μάιο.

Καθοδική υπήρξε η πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας στη χώρα και τον Μάιο, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Συγκεκριμένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία αυτά, κατά τον µήνα Μάιο 2012 το µέγεθος της συνολικής οικοδοµικής δραστηριότητας (Ιδιωτικής- ∆ηµόσιας) στο σύνολο της χώρας υπολογιζόμενο µε βάση τις εκδοθείσες οικοδοµικές άδειες, ανήλθε σε 2.410 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 505,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.815,1 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, µείωση κατά 31,2% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 5,8% στην επιφάνεια και κατά 7,4% στον όγκο, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2011.

Το µέγεθος ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 2.403 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 499,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.790,0 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, µείωση κατά 31,1% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 6,1% στην επιφάνεια και κατά 7,9% στον όγκο, σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2011.

Αντίστοιχα το µέγεθος της δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας κατά τον µήνα Μάιο 2012, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 7 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 25,1 χιλιάδες m3 όγκου.

www.kathimerini.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ