Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Νόμος 3943/2011 - Άρθρο 27

17 Σεπτεμβρίου 2012

Νόμος 3943/2011 - Άρθρο 27

Νόμος 3943/2011 - Άρθρο 27

Πρώτη εγκατάσταση σε κτίριο

Στις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α., ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) ως πρώτη εγκατάσταση, η πρώτη χρησιμοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο των κτιρίων ύστερα από την ανέγερσή τους, όπως είναι η ιδιοκατοίκηση, η ιδιόχρηση, η μίσθωση ή άλλη χρήση. Θεωρείται επίσης ότι πραγματοποιείται η πρώτη εγκατάσταση κατά το χρόνο που συμπληρώνεται τριετία από την ημερομηνία αποπεράτωσης της οικοδομής».

................................................................

Χρόνος έναρξης 1ης εγκατάστασης - τριετίας από την αποπεράτωση θεωρείται η 1.1.2011 


16. α) Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για οικοδομές οι οποίες αποπερατώνονται από 1.1.2011 και εφεξής.
Για τις οικοδομές που αποπερατώθηκαν έως 31.12.2010, ως χρόνος έναρξης της τριετίας από την αποπεράτωση θεωρείται η 1.1.2011.
β) Οι διατάξεις της παραγράφου 6 εφαρμόζονται για δηλώσεις των οποίων η προθεσμία υποβολής λήγει μετά την 1.7.2011.
γ) Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 2, 3, 4, 5, 9, 10 και 11 αρχίζει από 1.1.2011.
δ) Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 12 αρχίζει από 31.12.2010.

Δείτε επίσης :
Νόμος 2859/2000 - Άρθρο 6 Παράδοση ακινήτων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ