Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Μέσω Taxisnet και οι εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις 2012. Αντίθετα, οι τροποποιητικές δηλώσεις θα υποβάλλονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

21 Σεπτεμβρίου 2012

Μέσω Taxisnet και οι εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις 2012. Αντίθετα, οι τροποποιητικές δηλώσεις θα υποβάλλονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Μέσω Taxisnet και οι εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις 2012. Αντίθετα, οι τροποποιητικές δηλώσεις θα υποβάλλονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Ηλεκτρονικά και μέχρι τις 31 Οκτωβρίου υποχρεούνται να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση όλοι όσοι αμέλησαν να το πράξουν εμπρόθεσμα. Ετσι, ενώ έως τώρα το υπουργείο Οικονομικών δεν δεχόταν ηλεκτρονικά τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις και υποχρέωνε τους φορολογούμενους να επισκεφθούν την εφορία και να υποβάλουν χειρόγραφα το Εντυπο Ε1, με απόφαση του υφυπουργου Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνη η διαδικασία αλλάζει.

Σύμφωνα με την απόφαση, ηλεκτρονικά υποβάλλονται μόνο οι αρχικές δηλώσεις φυσικών προσώπων, εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες, αντιθέτως οι τροποποιητικές δηλώσεις θα υποβάλλονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Δεδομένου ότι, η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012, μέσω του διαδικτύου TAXISNET, έχει παραμείνει ανοικτή και μετά το πέρας της προθεσμίας για την εμπρόθεσμη υποβολή τους και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι την 31.10.2012 και για λόγους άμεσης εκκαθάρισης των δηλώσεων, η υποβολή των αρχικών εκπρόθεσμων δηλώσεων γίνεται υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.
Για τις περιπτώσεις πιστωτικών και μηδενικών εκπρόθεσμων δηλώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997, η ΓΓΠΣ θα αποστείλει στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. καταστάσεις υπόχρεων, προκειμένου να τους επιβληθεί το αυτοτελές πρόστιμο της εκπρόθεσμης υποβολής.
http://www.tovima.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ