Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί

26 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΒΕΑ - Δικαιολογητικά Διαγραφής ΕπιχειρήσεωνΤα μέλη του ΕΒΕΑ είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΑ από το Νόμο (άρθρα 4, 5 και 6, Ν.1089/80) να δηλώνουν στην Υπηρεσία (Τμήμα Μητρώου), κάθε μεταβολή στην επιχείρησή τους. Οι επιχειρήσεις, για τη διαγραφή των, θα πρέπει να υποβάλλουν στο ΕΒΕΑ τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.


ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ


  • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, που εκδίδει η αρμόδια Δ.Ο.Υ.

  • Δικαιολογητικά σε περίπτωση διαγραφής ατομικής επιχειρήσεως, λόγω θανάτου.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (Ο.Ε. & Ε.Ε.), ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ


1. ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ της εταιρείας θεωρημένο από το Πρωτοδικείο Αθηνών.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι:
α) Στις περιπτώσεις, που στο διαλυτικό αναφέρεται ότι «η εταιρεία έχει λυθεί και έχει τεθεί σε εκκαθάριση», θα πρέπει, αν έχει λήξει η εκκαθάρισή της, να υποβληθεί στο ΕΒΕΑ:

ή το συμφωνητικό πέρατος εκκαθαρίσεως (που τυχόν έχει συνταχθεί)
ή Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/86 του / των εκκαθαριστών για την ημερομηνία πέρατος της εκκαθάρισής της και για την οριστική διάλυσή της.

β) Στις περιπτώσεις, που η εταιρεία έχει λυθεί με τη λήξη της χρονικής της διάρκειας (χωρίς να συνταχθεί διαλυτικό), θα πρέπει, να υποβληθεί στο ΕΒΕΑ :

Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/86 του / των διαχειριστών ότι «η εταιρεία................ λύθηκε με την λήξη της χρονικής της διάρκειας στις ………………….. χωρίς να συνταχθεί διαλυτικό».
Πιστοποιητικό Μεταβολών από το Πρωτοδικείο Αθηνών.


2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, που εκδίδει η αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

1. ΦΕΚ (Φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης) τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. στο οποίο ανακοινώνεται η λύση της εταιρείας και η θέση της σε εκκαθάριση.
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι στις περιπτώσεις, που η Ε.Π.Ε. έχει λυθεί με τη λήξη της χρονικής της διάρκειας (χωρίς να συνταχθεί διαλυτικό ή να ανακοινωθεί η λύση της στο ΦΕΚ), θα πρέπει, να υποβληθεί στο ΕΒΕΑ:

Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/86 του / των διαχειριστών της ΕΠΕ ότι «η εταιρεία................ λύθηκε με την λήξη της χρονικής της διάρκειας, στις ………………….. χωρίς να συνταχθεί διαλυτικό ή να ανακοινωθεί η λύση της στο ΦΕΚ, και τέθηκε σε εκκαθάριση».
Πιστοποιητικό Μεταβολών από το Πρωτοδικείο Αθηνών.

2. ΦΕΚ (Φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης) τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ στο οποίο δημοσιεύεται ο τελικός ισολογισμός της εκκαθάρισης.
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι στις περιπτώσεις, που δεν έχει δημοσιευθεί τελικός ισολογισμός εκκαθάρισης στο ΦΕΚ), θα πρέπει, να υποβληθεί στο ΕΒΕΑ :

Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/86 του / των διαχειριστών της ΕΠΕ ότι: «σας προσκομίζω τον τελικό ισολογισμό λήξης εκκαθάρισης ο οποίος δεν έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ», μαζί με
φωτοαντίγραφο, από το βιβλίο ισολογισμών της εταιρείας, του μη δημοσιευθέντος τελικού ισολογισμού λήξης εκκαθάρισης.

3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, που εκδίδει η αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.ΦΕΚ (Φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης) τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ ή Ανακοίνωση Νομαρχίας στο οποίο ανακοινώνεται η λύση της εταιρείας και η θέση της σε εκκαθάριση.
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι με την ανάκληση σύστασης της εταιρείας από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών τίθεται σε εκκαθάριση.

2. ΦΕΚ (Φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης) τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ, ή Ανακοίνωση Νομαρχίας στο οποίο ανακοινώνεται η διαγραφή της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ