Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΕΠΕ - ΓΕΜΗ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα με τη νομική μορφή.

25 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΠΕ - ΓΕΜΗ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα με τη νομική μορφή.

ΕΠΕ - ΓΕΜΗ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα με τη νομική μορφή.


Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα με το τη νομική μορφή της κάθε επιχείρησης είναι τα εξής:

 

 Για Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης(ΕΠΕ)


1.Το ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας. Εάν δεν είναι κωδικοποιημένο, χρειάζεται το αρχικό καταστατικό και όλες οι τροποποιήσεις αυτού.

2.Το πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων κατά την οποία κωδικοποιήθηκε ή τροποποιήθηκε για τελευταία φορά το καταστατικό

3.Το πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων για την εκλογή διαχειριστών

4.Το πρακτικό της τελευταίας τακτικής συνέλευσης των εταίρων (Στις περιπτώσεις 2, 3 και 4, υποβάλλονται μόνο στην περίπτωση που έχουν καταχωρηθεί αυτοτελώς στα βιβλία εταιρειών του πρωτοδικείου και δεν έχουν ενταχθεί σε συμβολαιογραφική πράξη)

5. Τυχόν πρακτικό συνεδρίασης της συνέλευσης των εταίρων για τη λύση της εταιρείας

6.Τυχόν δικαστική απόφαση ή κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ