Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί OE - EE - ΓΕΜΗ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα με τη νομική μορφή.

25 Σεπτεμβρίου 2012

OE - EE - ΓΕΜΗ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα με τη νομική μορφή.

OE - EE - ΓΕΜΗ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα με τη νομική μορφή.


Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα με τη νομική μορφή της κάθε επιχείρησης είναι τα εξής:

 Για Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες


  1. Το ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας. Εάν δεν είναι κωδικοποιημένο, απαιτείται το αρχικό καταστατικό και όλες οι τροποποιήσεις αυτού όπως έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του αρμόδιου πρωτοδικείου.
  2. Τυχόν διαλυτικό ή καταγγελία/δικαστική απόφαση για τη λύση της
  3. Τυχόν δικαστική απόφαση ή κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ