Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Δεν καταχωρείται στο ΚΕΠΥΟ ;

14 Σεπτεμβρίου 2012

Δεν καταχωρείται στο ΚΕΠΥΟ ;

Δεν καταχωρείται στο ΚΕΠΥΟ ;

Δεν καταχωρείται στο ΚΕΠΥΟ ;

Δεν καταχωρείται στο ΚΕΠΥΟ ;

Εάν είναι στην λίστα παρακάτω, δεν καταχωρείται στο ΚΕΠΥΟ.

 1. Οι λιανικές πωλήσεις
 2. Όλες οι δαπάνες που προέρχονται από ΔΕΚΟ : (φως, νερό, τηλέφωνο) Δηλαδή, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και λοιπές δημόσιες επιχειρήσεις ύδρευσης, ΟΤΕ, ΕΛ.ΤΑ., Ο.Σ.Ε.
 3. Οι συνδρομές σε εφημερίδες και επαγγελματικές οργανώσεις, 
 4. Κοινόχρηστες δαπάνες,
 5. Ενοίκια ακινήτων
 6. Έξοδα κίνησης προσωπικού, στάθμευσης επαγγελματικών αυτοκινήτων, διοδίων, εισιτηρίων συγκοινωνιών, αποδείξεις αεροπορικών εισιτηρίων (ως έσοδο ή δαπάνη)
 7. Η συνολική αξία των τόκων και προμηθειών που καταβάλλουν σε τράπεζες ή λαμβάνουν από αυτές οι επιτηδευματίες και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ
 8. Τα τιμολόγια που εκδόθηκαν προς πρόσωπα που αρνήθηκαν να εκδώσουν τιμολόγιο ή εξέδωσαν τιμολόγιο με ανακριβές περιεχόμενο.
 9. Τα τιμολόγια αγοράς από μη υπόχρεους

   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ