Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Ανακοινώσεις Γ.Ε.ΜΗ.

28 Σεπτεμβρίου 2012

Ανακοινώσεις Γ.Ε.ΜΗ.


Ανακοινώσεις Γ.Ε.ΜΗ.

Αυτοαπογραφή στο ΓΕΜΗ

Αυτοαπογραφή στο ΓΕΜΗ χωρίς server

 

Ανακοινώσεις Γ.Ε.ΜΗ.
Το σύστημα της αυτοαπογραφής  
δεν είναι διαθέσιμο λόγω υπερβολικού 
φόρτου για τις επιχειρήσεις για την εξ 
αποστάσεως διαδικασία σε αυτό τον σύνδεσμο

Οι προθεσμίες διαμορφώνονται ως εξής:
  • Για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες 2/7 – 30/9/12
  • Για τις προσωπικές εταιρείες 23/7 - 11/10/12
  • Για τους λοιπούς υπόχρεους 12/10 -31/10/12
  • Προθεσμία κατάθεσης εγγράφων στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: 
εντός πέντε μηνών από την έναρξη της όλης διαδικασίας δηλ. 2/7-2/12/12.

Σύμφωνα με κατ' ιδίαν διαβεβαιώσεις θα υπάρξει παράταση των παραπάνω 

προθεσμιών.

Πότε θα ανακοινωθούν; Με ποιο μέσο;  

Τα επίσημα χείλη σιωπούν...

Ο σεβασμός προς τον επενδυτή σε αυτή την χώρα 

έχει κάνει Limit up!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ