Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Σύντομες οδηγίες για την υποβολή στο TaxisNet του εντύπου «Κατάσταση Έκδοσης Φορολογικών Στοιχείων» (Δ10).

27 Οκτωβρίου 2012

Σύντομες οδηγίες για την υποβολή στο TaxisNet του εντύπου «Κατάσταση Έκδοσης Φορολογικών Στοιχείων» (Δ10).

Σύντομες οδηγίες για την υποβολή στο TaxisNet του εντύπου «Κατάσταση Έκδοσης Φορολογικών Στοιχείων» (Δ10).

«Κατάσταση Έκδοσης Φορολογικών Στοιχείων» (Δ10).

Σύντομες οδηγίες για την υποβολή στο TaxisNet του εντύπου

«Κατάσταση Έκδοσης Φορολογικών Στοιχείων» (Δ10).

1. Η υποβολή του εντύπου Δ10 αφορά τους υπόχρεους έκδοσης Φορολογικών Στοιχείων βάσει των ΠΟΛ.1082/2003 ή ΠΟΛ.1083/2003.
2. Η υποβολή του εντύπου Δ10 μέσω TaxisNet γίνεται από 06/06/2012 προαιρετικά και από 1/10/2012 υποχρεωτικά (ΠΟΛ.1146/08-06-2012).
3. Για όσους υπάγονται στην ΠΟΛ.1083/2003, στην φόρμα υποβολής, πατώντας το πλήκτρο γίνεται έλεγχος αν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Κ.Β.Σ. (ύπαρξη φορολογικών χρεών ή μη επίδοσης δηλώσεων ΦΠΑ, Εισοδήματος κ.λπ.).
Για όσους υπάγονται στην ΠΟΛ.1082/2003 και σημαίνουν τα στοιχεία τους με τη χρησιμοποίηση Ειδικής Ασφαλής Φορολογικής Διάταξης Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ), το πλήκτρο δεν είναι ενεργό, διότι δεν εφαρμόζονται οι ανωτέρω διατάξεις.
4. Όταν συμπληρωθούν όλα τα πεδία της φόρμας υποβολής, τότε πατώντας το πλήκτρο γίνεται έλεγχος σωστής συμπλήρωσης των πεδίων, προβάλλοντας το αντίστοιχο μήνυμα λάθους στο πάνω μέρος της φόρμας υποβολής.
Αν δεν υπάρχει λάθος, τότε εμφανίζεται το εξής μήνυμα:
Η Δήλωσή σας είναι έτοιμη να αποσταλλεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ με τα παρακάτω δεδομένα Σημειώνεται ότι μετά την οριστική υποβολή δεν έχετε δυνατότητες μεταβολής των δεδομένων, ούτε διαγραφής του οριστικά υποβληθέντος Πίνακα. Αν είσαστε σίγουρος πατήστε , διαφορετικά πατήστε για να αλλάξετε όποια δεδομένα επιθυμείτε.

5. Είδος Κατάστασης :
● Αρχική: Είναι η κατάσταση έκδοσης Φορολογικών Στοιχείων που δίνει ένας επιτηδευματίας που υπάγεται στην ΠΟΛ.1082/2003 ή ΠΟΛ.1083/2003 για πρώτη φορά μετά την 01/01/2003, ανεξάρτητα την Κατηγορία του Υπόχρεου ή την εγκατάσταση της επιχείρησης, είτε έχει δώσει στη Δ.Ο.Υ., είτε στο TaxisNet.
● Συμπληρωματική: Είναι οποιαδήποτε μεταγενέστερη κατάσταση έκδοσης Φορολογικών Στοιχείων που δίνει ένας επιτηδευματίας μετά την Αρχική του κατάσταση, ανεξάρτητα την Κατηγορία του Υπόχρεου ή την εγκατάσταση της επιχείρησης.
Στη συγκεκριμένη Συμπληρωματική κατάσταση μπορούν να δηλωθούν πριν την πρώτη έκδοσή τους, επιπλέον είδη ή σειρές Στοιχείων που δεν αναφέρονται σε προγενέστερες καταστάσεις, ανεξάρτητα του τρόπου υποβολής αυτών (Δ.Ο.Υ. ή TaxisNet).
Αν καταχωρηθούν Στοιχεία που έχουν ήδη δηλωθεί με προγενέστερη κατάσταση (στη Δ.Ο.Υ. ή στοTaxisNet), για την ίδια εγκατάσταση και με την ίδια Σειρά, τότε βγαίνει μήνυμα ότι έχουν ήδη δηλωθεί τα συγκεκριμένα Στοιχεία.
6. Εάν στην κατάσταση έκδοσης Φορολογικών Στοιχείων περιλαμβάνονται Στοιχεία με νέα Σειρά, τότε δεν απαιτείται και η υποβολή Γνωστοποίησης μέσω TaxisNet (έντυπο Δ12 κωδικός 127) για ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (Άρθρο 18 παρ.6 Κ.Β.Σ.), διότι η υποβολή της κατάστασης επέχει και θέση Γνωστοποίησης.

7. Εάν στην κατάσταση έκδοσης Φορολογικών Στοιχείων περιλαμβάνεται, στην ίδια εγκατάσταση, ένα Στοιχείο δύο φορές, μία με τρόπο έκδοσης χειρόγραφο και μία με μηχανογραφικό, τότε δεν μπορεί να γίνει δεκτή η υποβολή και πρέπει να γίνει διάκριση των Στοιχείων με τη χρήση Σειράς.
8. Σε περίπτωση λάθους κατά την υποβολή του εντύπου Δ10 στο TaxisNet (δεδομένου ότι ο χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα να διαγράψει τη λανθασμένη υποβολή), θα πρέπει ανάλογα το λάθος, να απευθυνθεί στην Δ.Ο.Υ. του ή να υποβάλει ξανά με τα ορθά δεδομένα.
Για λεπτομέρειες παρακαλούμε να διαβάσετε τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην υποενότητα:
Κ.Β.Σ (Έντυπο Κατάστασης Έκδοσης Φορολογικών Στοιχείων (Δ10).
της ενότητας: Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ