Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ)- Συστήματα Αυτόματης Καταγραφής Διερχόμενων Οχημάτων-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

30 Οκτωβρίου 2012

Υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ)- Συστήματα Αυτόματης Καταγραφής Διερχόμενων Οχημάτων-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ)- Συστήματα Αυτόματης Καταγραφής Διερχόμενων Οχημάτων-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ) ενδιαφέρεται να εγκαταστήσει Συστήματα Αυτόματης Καταγραφής Διερχόμενων Οχημάτων στα συνοριακά τελωνεία της χώρας και βρίσκεται σε φάση διερεύνησης σχετικών συστημάτων και λύσεων.
Τα συστήματα θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον τα εξής χαρακτηριστικά:

Καταγραφή και αναγνώριση στοιχείων διερχόμενων οχημάτων (επιβατικών, φορτηγών, βυτιοφόρων, λεωφορείων κλπ)

Καταγραφή και αναγνώριση στοιχείων εμπορευματοκιβωτίων

Δυνατότητα διασύνδεσης με αντίστοιχα συστήματα που έχουν εγκατασταθεί σε άλλα συνοριακά τελωνεία (μέσω δικτύου SYZEYXIS).

Δυνατότητα διασύνδεσης με αντίστοιχα άλλα συστήματα του ΥΠΟΙΚ (μέσω δικτύου SYZEYXIS)


Δυνατότητα διασύνδεσης με άλλους αισθητήρες ελέγχου (π.χ. γεφυροπλάστιγγες)

Στην υλοποίηση του συστήματος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση όλου του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
Στα πλαίσια αυτά καλούνται οι εταιρείες που προσφέρουν σχετικά συστήματα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους προς το ΥΠΟΙΚ.
Το ΥΠΟΙΚ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις και πρόσθετη πληροφόρηση από όποιους κρίνει αναγκαίο.
Η παρούσα πρόσκληση γίνεται αποκλειστικά στα πλαίσια έρευνας αγοράς και η υποβαλλόμενη ενημέρωση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκληφθή ως υποβολή προσφοράς και δεν δεσμεύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο καμία από τις δύο πλευρές.
Το ΥΠΟΙΚ δεσμεύεται να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα των προτάσεων
Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να αποστείλει μέχρι και την Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2012 το σχετικό πληροφοριακό υλικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση epitropi.cctv@1974.syzefxis.gov.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ