Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί

20 Οκτωβρίου 2012

Δημιουργία 99 ΚΕΦ 

Μετά το κλείσιμο των 127 ΔΟΥ, η δημιουργία 99 ΚΕΦ

Μετά το κλείσιμο των 127 ΔΟΥ, στους περισσότερους νομούς της χώρας - πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης - θα παραμείνει σε λειτουργία μία Εφορία στην πρωτεύουσα του νομού, η οποία θα απορροφήσει μέρος των εργαζομένων από τις εφορίες που θα κατεβάσουν ρολά. Στη θέση των εφοριών που κλείνουν θα δημιουργηθούν τα ΚΕΦ, τα οποία θα λειτουργούν ως απομακρυσμένοι σταθμοί εργασίας των ΔΟΥ Υποδοχής (στην πρωτεύουσα του νομού).

Θα στεγαστούν σε χώρο που θα παραχωρήσει δωρεάν το υπουργείο Εσωτερικών (π.χ. στον χώρο του ΚΕΠ ή του ΟΤΑ), ακόμη και όταν υπάρχει ιδιόκτητο κτίριο στον νομό ώστε να μην προκύπτουν λειτουργικές δαπάνες που επιβαρύνουν το υπουργείο Οικονομικών (π.χ. ασφαλείς τηλεπικοινωνιακές γραμμές σύνδεσης κ.λπ.) και στην αρχή τουλάχιστον θα λειτουργούν με χειρόγραφα συστήματα.

Ποιες θα είναι οι αρμοδιότητες των 99 ΚΕΦ;

Στο μεταβατικό στάδιο λειτουργίας τους και μέχρι τη μηχανογραφική ενοποίηση των αρχείων των συγχωνευόμενων ΔΟΥ, μέσω του νέου TAXIS, τα Γραφεία αυτά θα έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  •  Χορήγηση φορολογικών εντύπων, παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων για τη συμπλήρωσή τους και τη συνυποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών κ.λπ.
  •  Αποδοχή φορολογικών αιτημάτων και επίλυσή τους καθώς και διαβίβασή τους στις ΔΟΥ και την κεντρική υπηρεσία του υπουργείου, όπου απαιτείται.
  • Προσωρινή παραλαβή δηλώσεων, έλεγχος των στοιχείων των δηλούντων, καταχώριση των δηλώσεων στο βιβλίο πρωτοκόλλου του Γραφείου, χορήγηση βεβαίωσης για την κατάθεση της δήλωσης και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών, αποστολή των δηλώσεων στην αρμόδια ΔΟΥ και χορήγηση αντιγράφων ή βεβαιώσεων μετά την επιστροφή τους από την αρμόδια ΔΟΥ. Βασική προϋπόθεση της παραλαβής είναι η δήλωση να μη συνοδεύεται από άμεση καταβολή φόρου.
  •  Αιτήσεις για χορήγηση παντός είδους πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων. Το νέο αναβαθμισμένο σύστημα TAXIS αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του έτους, δίνοντας τη δυνατότητα για περαιτέρω συρρίκνωση του πλήθους των ΔΟΥ ανά την Ελλάδα και εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση των φορολογουμένων σχεδόν για όλες τις υπηρεσίες, όπου μέχρι και σήμερα απαιτείται παρουσία στην Εφορία.

Με κατεύθυνση στην Εφορία του μέλλοντος

Στην Εφορία του μέλλοντος οι υπάλληλοι θα ασχολούνται αποκλειστικά με τους ελέγχουςοι φορολογούμενοι θα πληρώνουν τους φόρους τους στις τράπεζες και το σημερινό χαρτοβασίλειο των δικαιολογητικών, των αιτήσεων και των δηλώσεων θα παραχωρήσει τη θέση του σε ηλεκτρονικές εφαρμογές μέσω Διαδικτύου.
 Μέχρι την υλοποίηση αυτού του μακρόπνοου εγχειρήματος, φαίνεται χρονικά να απέχουμε αρκετά. Τα πρώτα βήματα όμως προς αυτή την κατεύθυνση θα γίνουν, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου Οικονομικών, με την κατάργηση 127 ΔΟΥ ανά τη χώρα και τη δημιουργία - στη θέση τους - 99 ΚΕΦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ