Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί H νέα φορολογική κλίμακα 2012 - 2013

4 Οκτωβρίου 2012

H νέα φορολογική κλίμακα 2012 - 2013

H νέα φορολογική κλίμακα 2012 - 2013

H νέα φορολογική κλίμακα 2012 - 2013

H νέα φορολογική κλίμακα 2012 - 2013


Ποιες είναι οι αλλαγές στη νέα φορολογική κλίμακα για το 2013;

Κλίμακα υπολογισμού του φόρου για τα εισοδήματα του 2013

Διαβάστε σχετικά


Εισόδημα από
μισθούς, συντάξεις και (ελεύθεροι επαγγελματίες με μπλοκάκι) μισθούς με έκδοση τιμολογίου ή αποδείξεις παροχή υπηρεσιών ή αυτό που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογούμενου υποβάλλεται σε φόρο σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
 

ΚΛΙΜΑΚΑ φόρου εισοδήματος 2013 ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝΚλιμάκιο εισοδήματος
(ευρώ)
Φορολογικός συντελεστής
%
Φόρος κλιμακίου
(ευρώ)
Σύνολο
Εισοδήματος
(ευρώ)
Φόρου
(ευρώ)
25.000
22%
5.500
25.000
5.500
17.000
32%
5.440
42.000
10.940
Υπερβάλλον
42%


Εισόδημα από ατομική επιχείρηση (εκτός από ατομική γεωργική επιχείρηση) και ελευθέριο επάγγελμα υποβάλλεται σε φόρο σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

ΚΛΙΜΑΚΑ φόρου εισοδήματος 2013 ελεύθερου επαγγελματία - ατομικής επιχείρησηςΚλιμάκιο εισοδήματος
(ευρώ)
Φορολογικός συντελεστής
%
Φόρος κλιμακίου
(ευρώ)
Σύνολο
Εισοδήματος
(ευρώ)
Φόρου
(ευρώ)
50.000 *
26%
13.000
50.000
13.000
Υπερβάλλον
33%


* Για νέες ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή νέους ελεύθερους επαγγελματίες με  πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1η Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω κλίμακας μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) και μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εισόδημα.

Το δηλωθέν εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση υποβάλλεται σε φόρο με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%). Ειδικά για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) για το δηλωθέν εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση  εφαρμόζεται αυτοτελώς η κλίμακα μισθωτών- συνταξιούχων.

Εισοδήματα από μισθώσεις ακινήτων - ενοίκια υποβάλλονται σε αυτοτελή φορολόγηση βάσει της παρακάτω κλίμακας:


ΚΛΙΜΑΚΑ φόρου εισοδήματος 2013 από μισθώσεις ακινήτων - ενοίκια Κλιμάκιο εισοδήματος
(ευρώ)
Φορολογικός συντελεστής
%
Φόρος κλιμακίου
(ευρώ)
Σύνολο
Εισοδήματος
(ευρώ)
Φόρου
(ευρώ)
12.000 *
10%
1.200
12.000
1.200
Υπερβάλλον
33%

* Το ακαθάριστο ποσό από μισθώσεις ακινήτων - ενοίκια υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή ενάμισι τοις εκατό (1,5%)

Ειδικώς, ο συντελεστής του προηγούμενου  εδαφίου αυξάνεται σε τρία τοις εκατό (3%), εφόσον η επιφάνεια κατοικίας υπερβαίνει τα τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα ή πρόκειται για επαγγελματική μίσθωση.


Κλείδωσαν οριστικά οι αλλαγές στην φορολογική κλίμακα, με τον ανώτατο συντελεστή φορολόγησης να ανέρχεται στο 35% (από 45% που ισχύει) και τα κλιμάκια να μειώνονται σε 5, από 8 που είναι σήμερα.

Η νέα φορολογική κλίμακα βοηθά περισσότερο τους φορολογούμενους με εισόδημα από 50.000 – 90.000 ευρώ

Η νέα φορολογική κλίμακα βοηθά περισσότερο τους φορολογούμενους με εισόδημα από 50.000 – 90.000 ευρώ. Ωστόσο, ακόμη και τα μεγαλύτερα εισοδήματα που με τη νέα φορολογική κλίμακα ελαφρύνονται θα πληγούν από την σαρωτική κατάργηση των φοροαπαλλαγών.

Ελάφρυνση για τα εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ

Ο ανώτατος συντελεστής 35% θα αρχίσει να εφαρμόζεται για τα εισοδήματα άνω των 26.000 ευρώ. Με την αλλαγή αυτή στη φορολογική κλίμακα ουσιαστικά καταργούνται οι συντελεστές 38% (εφαρμόζονται στα εισοδήματα μεταξύ 40.000 και 60.000 ευρώ), ο συντελεστής 40% για τα εισοδήματα από τις 60.000 έως τις 100.000 ευρώ και ο συντελεστής 45% που εφαρμόζεται σήμερα για τα εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ.

Η νέα φορολογική κλίμακα

Η νέα φορολογική κλίμακα, η οποία τελεί υπό την έγκριση της τρόικας, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα έχει ως εξής:


Εισόδημα:
Συντελεστής:
0 μέχρι 5.000
0%
5.000 μέχρι 12.000
 10%
12.000 μέχρι 16.000
 18%
16.000 μέχρι 26.000
 25%
26.000 και άνω
35%


Οι αλλαγές αυτές βοηθούν τα ασθενέστερα και τα μεσαία εισοδήματα;

Ουσιαστικά τους πλήττει όλους, κυρίως μέσω της κατάργησης του πρόσθετου αφορολόγητου των παιδιών και των φοροαπαλλαγών.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ