Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΠΟΛ: 1191 - Κοινοποίηση της 363/2012 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

3 Οκτωβρίου 2012

ΠΟΛ: 1191 - Κοινοποίηση της 363/2012 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

ΠΟΛ: 1191 - Κοινοποίηση της 363/2012 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

ΠΟΛ: 1191

Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ.
Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κ. Παναγοπούλου
Τηλέφωνο : 210 3375318, 325
ΦΑΞ : 210 3375001
ΠΟΛ: 1191 - Κοινοποίηση της 363/2012 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της 363/2012 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.


Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας, και εφαρμογή σε ανάλογες περιπτώσεις, την 363/2012 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., που έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών.
Με την υπόψη Γνωμοδότηση το Ν.Σ.Κ. (Α’ Τακτική Ολομέλεια), έκρινε, ομοφώνως, ότι στην περίπτωση, όπως εκείνη που αναφέρεται στο ιστορικό, ο μεν σύζυγος που απέκτησε πρώτη κατοικία προ του γάμου δικαιούται να συνεχίσει να εκπίπτει από το συνολικό εισόδημά του τους δεδουλευμένους τόκους του στεγαστικού δανείου, που αφορούν την προ του έτους 2002 αποκτηθείσα οικία του, η δε σύζυγός του δικαιούται να εκπίπτει, από το ποσό του προκύπτοντος φόρου εισοδήματος, το προβλεπόμενο ποσοστό των δεδουλευμένων τόκων του νέου δανείου, που αντιστοιχεί στη διαφορά εμβαδού των δύο κατοικιών, σε σχέση με τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας του φορολογούμενου, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.


Ακριβές αντίγραφο Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ