Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Εργοληπτικές και Κατασκευαστικές Τεχνικές Επιχειρήσεις - μείωση μισθών στη Κλαδική ΣΣΕ

3 Οκτωβρίου 2012

Εργοληπτικές και Κατασκευαστικές Τεχνικές Επιχειρήσεις - μείωση μισθών στη Κλαδική ΣΣΕ

Εργοληπτικές και Κατασκευαστικές Τεχνικές Επιχειρήσεις - μείωση μισθών στη Κλαδική ΣΣΕ


Μείωση μισθών κατά 18% προβλέπει η νέα Εθνική Κλαδική ΣΣΕ

Μείωση μισθών κατά 18% προβλέπει η νέα Εθνική Κλαδική ΣΣΕ για τους εργαζόμενους στις Εργοληπτικές και Κατασκευαστικές Τεχνικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας που υπογράφηκε στις 28 Σεπτεμβρίου μεταξύ της ΟΣΕΤΕΕ, του ΣΤΥΕ και της ΠΕΔΜΗΕΔΕ


Η νέα Εθνική Κλαδική ΣΣΕ  υπογράφηκε μεταξύ της ΟΣΕΤΕΕ, του ΣΤΥΕ και της ΠΕΔΜΗΕΔΕ

Επιπλέον εντάσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως του αν έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας ή αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.


Διαβάστε την νέα σύμβαση εδώ


  • τον 13ο και τον 14ο μισθό 
  • όλα τα επιδόματα, τα τεχνικά επιδόματα και τα επιδόματα ευθύνης, για τους τεχνικούς υπαλλήλους.
  • Οι νεοεισερχόμενοι δεν προσλαμβάνονται με βάση τα κλιμάκια της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ μετά τη μείωση του περασμένου Φεβρουαρίου (650 ή 550 ευρώ μεικτά τον μήνα), αλλά σε αυτά της Εθνικής Κλαδικής με βάσεις αναφοράς την ΕΚΣΣΕ 3/4/2008 και την Δ.Α. 4/2011 π.χ για τον διπλωματούχο μηχανικό τα 1.200 ευρώ.
  •  Εντάσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως τρόπου αμοιβής πχ. αμοιβόμενοι με Δ.Π.Υ.
  • Οι ειδικότητες των αποφοίτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Περιβαλλοντολόγων ΑΕΙ που εργάζονται στον κλάδο, εντάσσονται σε ειδικό μισθολογικό κλιμάκιο και λαμβάνουν το 88% της αμοιβής των Διπλωματούχων Μηχανικών.
  • Η σύμβαση αφορά το σύνολο σχεδόν του κλάδου, αφού δεσμεύει όλες τις επιχειρήσεις μέλη της ΠΕΔΜΗΕΔΕ.
  • Μπαίνει ένα φρένο στην εργοδοτική πρακτική να απολύονται οι εργαζόμενοι με μηνιαία αποζημίωση με αναφορά στον μισθό που θα προέκυπτε μετά τη λήξη της μετενέργειας.
  •  Κατοχυρώνεται πλέον ο χρόνος προϋπηρεσίας των πτυχιούχων μηχανικών ΤΕΙ οι οποίοι στη συνέχεια αποκτούν Δίπλωμα Πολυτεχνικής Σχολής ΑΕΙ, με αναγωγή και ένταξη στο κλιμάκιο του Διπλ. Μηχανικού (83%).
  • Διατηρούνται όλα τα θεσμικά ζητήματα για τους εργαζόμενους. 

Οι εργοδοτικοί φορείς είχαν καταγγείλει την προηγούμενη κλαδική στις 8 Απριλίου του 2012 και σύμφωνα με τους εκπροσώπους των εργαζομένων είχε παρατηρηθεί αύξηση των ατομικών συμβάσεων στον τεχνικό ιδιωτικό τομέα με μειώσεις που από το 25% έφθαναν το 60%.

Η σύμβαση κατατέθηκε στο υπουργείο Εργασίας την 1η Οκτωβρίου και ισχύει από τις 08/07/2012 έως τις 31/12/2013.
Κοινή ανακοίνωση ΟΣΕΤΕΕ- ΣΤΥΕ 

Η νέα   υπογράφηκε μεταξύ τηςτου  και της 

ΟΣΕΤΕΕ & ΣΤΥΕ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΔΜΗΕΔΕ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΣΕ

Εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη για τους εργαζόμενους στον κλάδο

Οι συστηματικές ενέργειες από πλευράς ΟΣΕΤΕΕ και ΣΤΥΕ και η συναντίληψη με την Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ότι απαιτείται να υπάρχουν κανόνες στους όρους εργασίας και αμοιβής των εργαζομένων, οδήγησε ύστερα από πολύμηνες προσπάθειες και διαπραγματεύσεις στην υπογραφή της Εθνικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους εργαζόμενους στις Εργοληπτικές και Κατασκευαστικές Τεχνικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας.
Η σύμβαση κατατέθηκε στο Υπουργείο Εργασίας με Π.Κ. 22/1-10-2012.
...........................................................................
Και βέβαια τους καλούμε να αποσύρουν την αγωγή που έχουν κάνει απέναντι σε ΟΣΕΤΕΕ και ΣΤΥΕ για ολοκληρωτική κατάργηση της σύμβασης και εκδικάζεται στις 06 Νοεμβρίου. Μας είναι αδιανόητη η συνέχιση αυτής της απρόκλητης ολομέτωπης εργοδοτικής επίθεσης απέναντι στους εργαζόμενους.


Διαβάστε ακόμα:

Οι αλλαγές στους μισθούς, κατώτατα όρια της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ΕΓΣΣΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ