Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Τηλέφωνα και διευθύνσεις των ενοποιημένων ΔΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

31 Οκτωβρίου 2012

Τηλέφωνα και διευθύνσεις των ενοποιημένων ΔΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Τηλέφωνα και διευθύνσεις των ενοποιημένων ΔΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΤΩΝ ΔΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Τηλέφωνα και διευθύνσεις των ενοποιημένων ΔΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Τηλέφωνα και διευθύνσεις των ενοποιημένων ΔΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ


Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ
ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Σ Υ Ζ Ε Υ Ξ Ι Σ
ΤΩΝ ΔΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕΛ.
Α.Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ)………….... …………………………...2-81
Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων)…………………..2-24
ΙΙ.ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ………………………………………………………………………..….25-81
Β.Τελωνεία και Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία…………………………….………..82-112

Κατεβάστε από εδώ τον κατάλογο

Τηλέφωνων και διευθύνσεων των ενοποιημένων ΔΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ