Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Επιτρόπους από ξένους ελεγκτικούς οίκους στις τράπεζες

16 Νοεμβρίου 2012

Επιτρόπους από ξένους ελεγκτικούς οίκους στις τράπεζες

Επιτρόπους από ξένους ελεγκτικούς οίκους στις τράπεζες

Επιτρόπους από ξένους ελεγκτικούς οίκους στις τράπεζες

Επιτρόπους από ξένους ελεγκτικούς οίκους στις τράπεζες

Επιτρόπους από ξένους ελεγκτικούς οίκους με δικαίωμα “βέτο” σε όλα τα κρίσιμα θέματα θα τοποθετήσει από 1/1/2013 η τρόικα σε όλες τις τράπεζες που έχουν δεχθεί στήριξη από το Ευρωπαϊκό ΤΧΣ (EFSF)

Η συγκεκριμένη δέσμευση του ελληνικού δημοσίου εμπεριέχεται στο νέο μνημόνιο και θα ενεργοποιηθεί σε λιγότερο από δύο μήνες.

Η Τράπεζα της Ελλάδος και οι εγχώριες εποπτικές αρχές είναι ενήμεροι και όπως εκτιμάται αρμοδίως, ο ρόλος των επιτρόπων αυτών δεν επικαλύπτεται με τις δικές τους αρμοδιότητες στο τραπεζικό σύστημα.

Ποιος ο ρόλος των Επιτρόπων στις τράπεζες 


Ο ρόλος των επιτρόπων αυτών είναι να θέσουν υπό έλεγχο όλες τις δαπάνες και τις χορηγήσεις των τραπεζών, των οποίων η βιωσιμότητα εξαρτάται πλέον από την συμμετοχή του ΤΧΣ στο μετοχικό τους κεφάλαιο.

Οι επίτροποι θα έχουν δικαίωμα να παρεμβαίνουν σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και κυρίως σε εκείνα που καθορίζουν την πολιτική χορηγήσεων και εξοικονόμησης πόρων.

Αυτό σημαίνει, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, ότι θα ελεγχθούν και πάλι όλα τα δάνεια και οι εγγυήσεις που έχουν δοθεί σε κόμματα, πολιτικά πρόσωπα, συγγενικά πρόσωπα, επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς, κλπ.

Παράλληλα θα τεθεί υπό αυστηρό έλεγχο η πολιτική χορηγήσεων των τραπεζών τόσο ως προς το πού αυτές κατευθύνονται, όσο και ως προς το ύψος των επιτοκίων με τα οποία δίνονται.

Στην ίδια κατεύθυνση θα επανεξετασθεί η πολιτική των επιτοκίων καταθέσεων, του ύψους των αμοιβών αλλά και οι δαπάνες για διαφήμιση.

Πιο συγκεκριμένα θα επανεξετασθεί από τους επιτρόπους η σχέση του κόστους άντλησης ρευστότητας με τα επιτόκια χορηγήσεων και τον πιστωτικό κίνδυνο κάθε τράπεζας.

Οι επίτροποι αυτοί θα προέλθουν κατά πάσα πιθανότητα, όπως αναφέρουν αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, από ξένους οίκους με ειδίκευση στο συγκεκριμένο έργο.


Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ