Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Η αγορά του πληροφοριακού συστήματος για το <acronym title="Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων">ΙΚΑ</acronym> μας στοίχισε παραπομπή στο Δικαστήριο της <acronym title="Ευρωπαϊκής Ένωσης">ΕΕ</acronym>

22 Νοεμβρίου 2012

Η αγορά του πληροφοριακού συστήματος για το ΙΚΑ μας στοίχισε παραπομπή στο Δικαστήριο της ΕΕ

Η αγορά του πληροφοριακού συστήματος για το ΙΚΑ μας στοίχισε παραπομπή στο Δικαστήριο της ΕΕ

 Η αγορά του πληροφοριακού συστήματος για το <acronym title="Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων">ΙΚΑ</acronym> μας στοίχισε παραπομπή στο Δικαστήριο της <acronym title="Ευρωπαϊκής Ένωσης">ΕΕ</acronym>Η αγορά του πληροφοριακού συστήματος για το ΙΚΑ μας στοίχισε παραπομπή στο Δικαστήριο της ΕΕ

Την παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή δε διασφάλισε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων στην αγορά πληροφοριακού συστήματος για το ΙΚΑ.

Οπως αναφέρει η Κομισιόν στην ανακοίνωσή της, η Ελλάδα απέτυχε να εκπληρώσει τη δέσμευσή της, βάσει της οδηγίας 2004/18/EΚ του Φεβρουαρίου 2012, για διενέργεια διαγωνισμού με στόχο την ανάθεση της ανωτέρω σύμβασης, χωρίς τις παράνομες ρήτρες που περιλαμβάνονται στην αρχική πρόσκληση υποβολής προσφορών.

Οι ενωσιακοί κανόνες αποσκοπούν στην εξασφάλιση θεμιτού και διαφανούς ανταγωνισμού στις δημόσιες συμβάσεις στην Ευρώπη, δημιουργώντας έτσι ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την καλύτερη αξιοποίηση των δημόσιων πόρων. Εάν οι κανόνες δεν γίνονται σεβαστοί, υπάρχει κίνδυνος, όχι μόνο μικρότερου ανταγωνισμού αλλά και αναποτελεσματικής διάθεσης των δημόσιων πόρων. Η Επιτροπή διαβίβασε στην Ελλάδα τον Ιούνιο 2011 αιτιολογημένη γνώμη, με την οποία ζήτησε από την Ελλάδα να συμμορφωθεί προς το ευρωενωσιακό δίκαιο (βλέπε IP/11/1263). Δεδομένου ότι η τελική απάντηση των ελληνικών αρχών δεν υπήρξε ικανοποιητική, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Στην αρχική τους απάντηση στην αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής, τον Οκτώβριο του 2011, οι ελληνικές αρχές ανέλαβαν δέσμευση να πραγματοποιήσουν μειοδοτικό διαγωνισμό χωρίς τις προαναφερθείσες παράνομες ρήτρες. Ομως νέα πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν πραγματοποιήθηκε, αντιθέτως, οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι είχαν αποφασίσει να παρατείνουν την ισχύουσα σύμβαση.imerisia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ