Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί <acronym title="Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης των Συναλλαγών">ΚΦΑΣ - </acronym>Περιεχόμενα ανά άρθρο

25 Νοεμβρίου 2012

ΚΦΑΣ - Περιεχόμενα ανά άρθρο


ΚΦΑΣ - Περιεχόμενα ανά άρθρο


ΚΦΑΣ - Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

ΚΦΑΣ - Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών κωδικοποιημένος έως σήμερα μαζί με τις αιτιολογικές εκθέσεις.


Ο Κώδικας Φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών κωδικοποιημένος έως σήμερα μαζί με τις αιτιολογικές εκθέσεις .

Άρθρο 1 Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών
Άρθρο 2 Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών
Άρθρο 3 Εξαιρέσεις – Απαλλαγές
Άρθρο 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων.
Άρθρο 5 Δελτίο Αποστολής
Άρθρο 6 Τιμολόγηση Συναλλαγών
Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών
Άρθρο 8 Έγγραφα μεταφοράς και Στοιχεία Λοιπών Συναλλαγών
Άρθρο 9 Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων
Άρθρο 10 Διασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών
Άρθρο 11 Εξουσίες της Φορολογικής Αρχής
Άρθρο 12 Εξουσίες Υπουργού Οικονομικών
Άρθρο 13 Θέση σε ισχύ
Άρθρο 14 Μεταβατικές διατάξεις
Διαβάστε ακόμα: 

και φορολογικές αλλαγές στο νομοσχέδιο

ΚΦΑΣ αντί του ΚΒΣ και φορολογικές αλλαγές στο νομοσχέδιο

Κατάργηση του ΚΒΣ και τη θέσπιση του ΚΦΑΣ

ΠΟΛ.1004/4.1.2013

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222) περί του «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών- Ερμηνευτική ΚΦΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ