Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Τι λέει η έκθεση της τρόικας;

13 Νοεμβρίου 2012

Τι λέει η έκθεση της τρόικας;

Τι λέει η έκθεση της τρόικας;

έκθεση της τρόικας
έκθεση της τρόικας

Περίληψη για μη-ειδικούς

 

Η έκθεση της τρόικας

Η εκταμίευση των δανείων της διεθνούς βοήθειας έχει φτάσει ως στιγμής τα 73 δισεκατομμύρια ευρώ.
  • Από αυτά τα 52.9 δισ καταβλήθηκαν από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
  • Τα 19.9 δισ από το ΔΝΤ
  • Στο δεύτερο πρόγραμμα, το EFSF και το ΔΝΤ εκτός από τα ποσά του πρώτου προγράμματος συνεισέφεραν 130 δισ.ευρώ για τα χρόνια 2012-14. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου το EFSF αφιέρωσε το συνολικό ποσό των ευρώ 144.7 δις (σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα ήδη κατατεθέντα ποσά για το PSI και την τραπεζική ανακεφαλαίωση), ενώ το ΔΝΤ θα συνεισφέρει το ποσό των 28 δις ευρώ για τα επόμενα 4 χρόνια.
Ενώ ο κίνδυνος της εφαρμογής παραμένει πολύ υψηλός, εντούτοις η επιτυχία του δεύτερου προγράμματος εξαρτάται κυρίως από την Ελλάδα. Μάλιστα, εξαρτάται σε αποφασιστικό βαθμό από την πλήρη και έγκαιρη εφαρμογή της δημοσιονομικής εξυγίανσης και ανάπτυξης που ενισχύουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος. 
Η επιτυχής ανταλλαγή χρέους θα πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση της  μεταρρύθμισης ώστε να οικοδομήσουμε την συναίνεση υπέρ των δύσκολων μεταρρυθμίσεων που εξακολουθούν να βρίσκονται μπροστά μας. Η συνέχιση της διεθνούς οικονομικής βοήθειας μπορεί να αναμένεται μόνο εάν η εφαρμογή της πολιτικής αυτής βελτιωθεί. Η αποφασιστικότητα των ελληνικών αρχών να τηρήσουν τις συμφωνηθείσες πολιτικές, θα δοκιμαστεί μέσα στους επόμενους μήνες, όταν τα μέτρα μείωσης του ελλείμματος, με τα οποία θα κλείσει το μεγάλο χάσμα για το 2013-14 θα πρέπει να προσδιοριστούν. 
Στο ίδιο πνεύμα, η δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης, θα απαιτήσουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να ξεπεραστεί η αντίσταση των κατεστημένων συμφέροντων. Η εφαρμογή των διαρθρωτικών μέτρων - από την απελευθέρωση της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών έως τις μεταρρυθμίσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και τη μείωση της απασχόλησης στο δημόσιο - θα πρέπει να υπερνικήσει γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, την αντίσταση των λόμπυ και συμφερόντων και να σπάσει τα ταμπού μακροχρόνια πολιτική . Αυτό απαιτεί την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης, πολιτικό συντονισμό, καθώς και τη συναίνεση του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας.
Οι υπηρεσίες της Επιτροπής συνιστούν η πρώτη εκταμίευση του δεύτερου προγράμματος να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό. Η αναδιάρθρωση του χρέους έχει εκτελεστεί και οι ενέργειες που ήταν αναγκαίες για να επιτευχθεί το πρόγραμμα ολοκληρώθηκαν. Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, η συμμόρφωση με τα συμφωνηθέντα μέτρα πολιτικής στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος ήταν επαρκής, παρά τις ελλείψεις με τις οποίες αυτή η έκθεση ασχολείται.
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε ολόκληρη την έκθεση της τρόικας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ