Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Πρωτογενές πλεόνασμα 900 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο

14 Νοεμβρίου 2012

Πρωτογενές πλεόνασμα 900 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο

Πρωτογενές πλεόνασμα 900 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο

Πρωτογενές πλεόνασμα 900 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο


Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τον Οκτώβριο εισπράχθηκαν 4,9 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο είναι ιδιαίτερα υψηλό τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα μηνιαία έσοδα είχε το κράτος πριν από το 2009. Βέβαια, η σημαντική αύξησή τους οφείλεται στη μετάθεση πληρωμής του φόρου εισοδήματος, του τέλους ακινήτων που πληρώνεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και άλλων φόρων και τελών που καταβάλλονται την περίοδο αυτή.

Η εξέλιξη αυτή είχε σαν αποτέλεσμα τον περασμένο μήνα ο προϋπολογισμός να εμφανίσει πρωτογενές πλεόνασμα περίπου 900 εκατ. ευρώ. Συνολικά στο διάστημα Ιανουαρίου - Οκτωβρίου, το πρωτογενές έλλειμμα εμφανίζεται μειωμένο κατά 80% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011 και ανήλθε σε 1,178 δισ. ευρώ έναντι 5,859 δισ. ευρώ πέρυσι.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου:


1.Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 41,73 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,4% έναντι του διαστήματος Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2011. Η αύξηση αυτή αποδίδεται
α) στο γεγονός ότι εμφανίστηκαν τον Οκτώβριο 2012 εισπράξεις που αναλογούσαν στον Σεπτέμβριο και δεν είχαν καταγραφεί λόγω της απεργίας της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ,
β) στην αύξηση των εισπράξεων από τον φόρο επί των τόκων των καταθέσεων, κ.λπ.
γ) στην αύξηση των έμμεσων φόρων Παρελθόν των Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ) λόγω εντατικοποίησης των σχετικών ελέγχων,
δ) στην είσπραξη από την Ισπανία ποσού 79,5 εκατ. ευρώ ως μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στο χαρτοφυλάκιο της Κεντρικής της Τράπεζας (ANFA),
ε) στην ικανοποιητική πορεία των εισπράξεων των φόρων περιουσίας. Τα έσοδα των ΔΟΥ αυξήθηκαν κατά 25% και διαμορφώθηκαν σε 3,450 δισ. ευρώ από 2,750 δισ. ευρώ πέρυσι. Αντίθετα για ένα ακόμη μήνα οι εισπράξεις του ΦΠΑ καταγράφουν πτώση 8% και τα έσοδα των τελωνείων κατά 12%.

2. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν στο δεκάμηνο σε 54,026 δισ. ευρώ και είναι λιγότερες κατά 904 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αναθεωρημένο στόχο. Οι πρωτογενείς δαπάνες παρουσιάζουν μείωση κατά 8,5% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό δεκάμηνο και ανήλθαν σε 38,032 δισ. ευρώ. Η μείωση των δαπανών είναι αποτέλεσμα και της άτυπης στάσης πληρωμών στους προμηθευτές του Δημοσίου.

3. Οι δαπάνες για τόκους σε καθαρή βάση ανήλθαν σε 11.119 εκατ. ευρώ και είναι χαμηλότερες του στόχου (11.131 εκατ. ευρώ) κατά 12 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, οι δαπάνες για πληρωμή προμήθειας εκταμίευσης δανείου στο EFSF (Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) ανήλθαν σε 370 εκατ. ευρώ και είναι χαμηλότερες του στόχου που είχε τεθεί για το δεκάμηνο (519 εκατ. ευρώ) κατά 149 εκατ. ευρώ.

4. Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 3,277 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 528 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αναθεωρημένο στόχο. kathimerini.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ