Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Οργανώσεις, σύλλογοι, οργανισμοί, ιδρύματα, σωματεία όταν πραγματοποιούν χορούς, συγκεντρώσεις, δεξιώσεις υποβάλλουν συμφωνητικό στην αρμόδια ΔΟΥ

5 Νοεμβρίου 2012

Οργανώσεις, σύλλογοι, οργανισμοί, ιδρύματα, σωματεία όταν πραγματοποιούν χορούς, συγκεντρώσεις, δεξιώσεις υποβάλλουν συμφωνητικό στην αρμόδια ΔΟΥ

Οργανώσεις, σύλλογοι, οργανισμοί, ιδρύματα, σωματεία όταν πραγματοποιούν χορούς, συγκεντρώσεις, δεξιώσεις υποβάλλουν συμφωνητικό στην αρμόδια ΔΟΥ

παρ. 4 του άρθρου 82 του ΚΦΕ

Οργανώσεις, σύλλογοι, οργανισμοί, ιδρύματα, σωματεία όταν πραγματοποιούν χορούς, συγκεντρώσεις, δεξιώσεις υποβάλλουν συμφωνητικό στην αρμόδια ΔΟΥ

Οργανώσεις, σύλλογοι, οργανισμοί, ιδρύματα, σωματεία κ.λπ., όταν πραγματοποιούν χορούς, συγκεντρώσεις, δεξιώσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια ΔΟΥ, που υπάγεται το κέντρο διασκέδασης ή το ξενοδοχείο, αίτηση στην οποία επισυνάπτεται το συμφωνητικό με το κέντρο ή το ξενοδοχείο και αναφέρεται ο σκοπός της εκδήλωσης, η επιβάρυνση κατά άτομο και ο αριθμός των προσκλήσεων που θα εκδοθούν.

Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την πραγματοποίηση του χορού ή της συγκέντρωσης ή της δεξίωσης οι παραπάνω φορείς υποχρεούνται να προσκομίσουν στην ανωτέρω δημόσια οικονομική υπηρεσία φωτοτυπία του τιμολογίου του κέντρου διασκέδασης ή του ξενοδοχείου.

Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία, επιβάλλεται, με πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, στον υπόχρεο πρόστιμο χιλίων τετρακοσίων εξήντα (1.460) ευρώ μέχρι δύο χιλιάδες εννιακόσια τριάντα (2.930) ευρώ. Το πρόστιμο αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ