Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Απαλλαγή από ΦΠΑ εισητηρίων για εκδήλωση ΝΠΔΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

20 Δεκεμβρίου 2012

Απαλλαγή από ΦΠΑ εισητηρίων για εκδήλωση ΝΠΔΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Απαλλαγή από ΦΠΑ εισητηρίων για εκδήλωση ΝΠΔΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα


Δικαιολογητικά για απαλλαγή της εκδήλωσης από ΦΠΑ 


Εάν η εκδήλωση γίνεται για η 1η και 2η φορά εντός του έτους 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Προέδρου ότι "είναι γνώστης της εκδήλωσης η οποία θα λάβει χώρα στο ..... και δεν θα ανατεθεί σε τρίτους"
2. Καταστατικό στο οποίο φαίνεται ο σκοπός του ΝΠΔΔ
3. Η απόφαση για την εκδήλωση από το βιβλίο πρακτικών   
4. Παραχωρητήριο ή μισθωτήριο ή τίτλος ιδιοκτησίας του χώρου
5. Αίτηση προς τμήμα ΦΠΑ όπου θα αναφέρουμε τον τόπο και το χρόνο της εκδήλωσης και ότι είναι η 1η ή 2η μέσα στο έτος.  Συμπληρώνουμε και υποβάλλουμε στην αρμόδια ΔΟΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ