Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - Δωρεάν Πρόγραμμα υποβολής ΑΠΔ με δισκέτα

12 Δεκεμβρίου 2012

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - Δωρεάν Πρόγραμμα υποβολής ΑΠΔ με δισκέτα

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - Δωρεάν Λογισμικό Διαχείρισης ΑΠΔ

Πρόγραμμα υποβολής ΑΠΔ με δισκέτα

Δημιουργία αρχείου για Ψηφιακό Μέσο (Δισκέτα ή CD) και την υποβολή του στο αρμόδιο Υποκατάστημα

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με στόχο την εξυπηρέτηση του Εργοδότη, παρέχει ΔΩΡΕΑΝ "ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ", για την διαχείριση και υποβολή ΑΠΔ. Το λογισμικό δίνει την δυνατότητα για την:
  • Δημιουργία αρχείου για Ψηφιακό Μέσο (Δισκέτα ή CD) και την υποβολή του στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ.
  • Δημιουργία αρχείου για υποβολή μέσω διαδικτύου με την μέθοδο φόρτωσης αρχείου (upload).
Το "ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ" αποτελεί υποστηρικτικό μηχανισμό, η χρήση του είναι προαιρετική και είναι διαθέσιμο στην συγκεκριμένη σελίδα, σύμφωνα με το ακόλουθο πλαίσιο αμοιβαίας κατανόησης:

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει καταβάλλει κάθε δυνατή τεχνική προσπάθεια για την πληρότητα και καταλληλότητα του συγκεκριμένου λογισμικού. Σύμφωνα με την διεθνή πρακτική για την παραγωγή λογισμικού και για αντικειμενικούς λόγους όπως:
  • Συμβατότητας τεχνικού εξοπλισμού και καλής λειτουργίας αυτού
  • Ορθότητας διαδικασίας εγκατάστασης και τρόπου χρήσης του,
το "ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ", παρέχεται "ΩΣ ΕΧΕΙ", χωρίς περαιτέρω εγγύηση καταλληλότητας και υποστήριξης αυτού.
Η παραγωγή του συγκεκριμένου λογισμικού, δεν αποσκοπεί στην εμπορική εκμετάλλευσή και είναι επιτρεπτή η Δωρεάν Αντιγραφή, Διανομή και Χρήση του.

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για τα αρχεία:

Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. (αρχεία εγκατάστασης)

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης του προγράμματος με παραδείγματα

Οδηγίες Μετατροπής ΑΠΔ από 01-Κανονική σε 04-Συμπληρωματική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ