Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Διαδικασία ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων ετών

18 Δεκεμβρίου 2012

Διαδικασία ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων ετών

Διαδικασία ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων ετών

ανάλωσης κεφαλαίου, αναλωση κεφαλαιου προηγουμενων ετων, καλυψη τεκμηριου, τεκμαρτό εισόδημα, τεκμήρια 2012,

Όταν τα ετήσια εισοδήματα του φορολογούμενου δεν επαρκούν για την κάλυψη της συνολικής ετήσιας δαπάνης, μπορεί να επικαλεστεί ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών

Όταν τα ετήσια εισοδήματα του φορολογούμενου δεν επαρκούν για την κάλυψη της συνολικής ετήσιας δαπάνης, μπορεί να επικαλεστεί ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών


  • αρκεί να συμπληρώσει τους κωδικούς 787 – 788 του πίνακα 6 «Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία – Ποσά που μειώνουν την ετήσια δαπάνη» του εντύπου Ε1. 
  • παράλληλα θα πρέπει να συντάξει αναλυτικό πίνακα φορολογηθέντων και αναλωθέντων κεφαλαίων. 
  • Στην ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης δε συνυποβάλλονται δικαιολογητικά, ωστόσο, ο αναλυτικό πίνακας φορολογηθέντων και αναλωθέντων κεφαλαίων πρέπει να είναι διαθέσιμος, για έλεγχο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
Πόσα χρόνια πίσω μπορώ να ανακαλέσω κεφάλαιο;
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 2238/1994, δεν προβλέπεται χρονικός περιορισμός για την κάλυψη των τεκμηρίων με ανάλωση κεφαλαίου, συνεπώς για την κάλυψη της διαφοράς μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος, μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσονδήποτε προηγούμενων ετών, εφόσον βέβαια είναι δυνατόν να διασταυρωθούν, με τα στοιχεία που τηρούνται στη Δ.Ο.Υ., οι σχετικοί ισχυρισμοί του φορολογούμενου. (Εγγ. 1103891/1942/Α0012/7-11-2008Ο μόνος περιορισμός τα έτη που επικαλείται ο φορολογούμενος για ανάλωση κεφαλαίου πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους.
Ο φορολογούμενος μπορεί να επικαλεστεί για την ανάλωση κεφαλαίου, εισοδήματα που δε δήλωσε, απαλλαχθέντα ή φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο ;
Ο φορολογούμενος, μπορεί να χρησιμοποιήσει ποσά τα οποία δε δήλωσε στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, στην ανάλωση κεφαλαίου περασμένων ετών, εφόσον τα δηλώσει στο τελευταίο μη παραγεγραμμένο οικονομικό έτος. Σημειώνεται ότι στη συμπληρωματική δήλωση δεν επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 δεδομένου ότι, με την παράλειψη στην αρχική δήλωση δεν παραβιάστηκε κάποια φορολογική διάταξη. (Εγγ. 1045025/856/Α0012/9-5-2007)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ