Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 18 Μαρτίου

22 Μαρτίου 2012

Παρατείνεται η επιβολή φόρου συναλλαγών 2% στην αξία των μετοχών που πωλούνται.

Παρατείνεται η επιβολή φόρου συναλλαγών 2% στην αξία των μετοχών που πωλούνται.

Παρατείνεται η επιβολή φόρου συναλλαγών 2%στην αξία των μετοχών που πωλούνται και οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χ.Α. ή σε αλλοδαπά χρηματιστήρια, καθώς και σε άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους χρηματιστηριακούς θεσμούς και έχουν αποκτηθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, καθώς και όσες θα αποκτηθούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012.


Συγκεκριμένα, στο άρθρο 122 του νομοσχεδίου αναφέρεται:

παρατείνεται η επιβολή φόρου συναλλαγών 2%
«Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 7 παρατείνεται η επιβολή φόρου συναλλαγών 2% στην αξία των μετοχών που πωλούνται και οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χ.Α. ή σε αλλοδαπά χρηματιστήρια, καθώς και σε άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους χρηματιστηριακούς θεσμούς και έχουν αποκτηθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, καθώς και όσες θα αποκτηθούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012.»

Επίσης, προβλέπεται ότι η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση των πιο πάνω μετοχών που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, φορολογείται με τις γενικές διατάξεις.

"Με τις παραγράφους 8 και 9 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε., προκειμένου η υπεραξία από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. ή σε αλλοδαπά χρηματιστήρια να φορολογείται με τις γενικές διατάξεις από το έτος 2013."

"Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 10 προβλέπεται ότι οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε. με τις οποίες προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για κέρδη από εισηγμένες στο Χ.Α. μετοχές, εξακολουθούν να ισχύουν για όσες εισηγμένες μετοχές έχουν αποκτηθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, καθώς και όσες θα αποκτηθούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012."

Η αναβολή ήταν ένα από τα κυριότερα μέτρα που ζητούσε η αγορά, προκειμένου να στηριχθεί το χρηματιστήριο σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο για την ελκηνική οικονομία. Η εφαρμογή του φόρου υπεραξίας ήταν προγραμματισμένο να εφαρμοσθεί από την 1η Απριλίου, έπειτα από την αναβολή που είχε πάρει στις αρχές του έτους.http://www.tanea.gr21 Μαρτίου 2012

Οι αλλαγές στους μισθούς, κατώτατα όρια της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ΕΓΣΣΕ

Οι αλλαγές στους μισθούς, κατώτατα όρια της ΕΓΣΣΕ

Τι αλλάζει στους κατώτατους μισθούς της ΕΓΣΣΕ

Αναλυτικός Πίνακας
ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2012 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΑΠΟ 14/2/2012
ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΩΝ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΑΠΟ 14/2/2012
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ ΑΠΟ 14/2/2012
0-3
26,18
0,00
2,62
26,18
28,80
3-6
26,18
1,31
2,62
27,49
30,11
6-9
26,18
2,62
2,62
28,80
31,42
9-12
26,18
3,93
2,62
30,11
32,73
12-15
26,18
5,24
2,62
31,42
34,04
15-18
26,18
6,55
2,62
32,73
35,35
15-18
26,18
6,55
2,62
32,73
35,35
18-ΑΝΩ
26,18
7,85
2,62
34,03
36,65
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 14/2/2012
ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΩΝ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΑΠΟ 14/2/2012
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ ΑΠΟ 14/2/2012
0-3
586,08
0,00
58,61
586,08
644,69
3-6
586,08
58,61
58,61
644,69
703,30
6-9
586,08
117,22
58,61
703,30
761,91
9-ΑΝΩ
586,08
175,82
58,61
761,90
820,51

Τι ισχύει για τις ΣΣΕ;

Για τις ΣΣΕ που έχουν λήξει ή καταγγελθεί μέχρι τις 14-2-2012 και έχει παρέλθει και το εξάμηνο παράτασης ισχύος τους,
δίνεται παράταση τριμήνου: Από 14-2-2012 έως 14-5-2012 προκειμένου για τη σύναψη νέων ΣΣΕ .

Οταν παρέλθει το τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία της ΣΣΕ και δεν συναφθεί νέα, τότε  
 •  όλοι οι κανονιστικοί όροι που αφορούν επιδόματα παύουν να ισχύουν, συνεχίζουν όμως να ισχύουν αποκλειστικά αυτοί που αφορούν αφενός 
  •  τον βασικό μισθό/ημερομίσθιο (της ΣΣΕ που έληξε ή καταγγέλθηκε) και αφετέρου 
   • τα επιδόματα ωρίμασης, 
   • τέκνων, 
   • σπουδών και 
   • επικίνδυνης εργασίας, εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις συμβάσεις που έληξαν ή καταγγέλθηκαν.
Για τους ήδη εργαζόμενους, εξακολουθούν να ισχύουν οι κανονιστικοί όροι που αφορούν τον βασικό μισθό ή το ημερομίσθιο και τα επιδόματα ωρίμασης, τέκνων, σπουδών και επικίνδυνης εργασίας, εφόσον προβλέπονταν.

Τι αλλάζει στην ΕΓΣΣΕ ή σε περίπτωση που δεν υπάρξουν κλαδικές συμβάσεις;

Οι αμοιβές της ΕΓΣΣΕ (νόμιμα όρια μισθών και ημερομισθίων) αποτελούν τα κατώτατα όρια και οποιαδήποτε άλλη συμφωνία που υπολείπεται αυτών είναι αυτοδικαίως άκυρη και οι παραβάτες εργοδότες υφίστανται τις κυρώσεις των άρθρων 24 και 28 του Ν.3996/2011 .
Εάν δεν υπάρχει νέα κλαδική σύμβαση, ο εργοδότης δύναται να ζητήσει ατομική σύμβαση η οποία πλέον δεν διατηρεί τα δικαιώματα, των παλαιότερων κλαδικών συμβάσεων. 
Ως εκ τούτου, η διαπραγμάτευση αρχίζει από τα όρια της ΕΓΣΣΕ.

 

Το μισθολόγιο για τους νέους κάτω των 25 ετών.

Ολοι οι νέοι κάτω των 25 ετών θα λαμβάνουν τα κατώτατα όρια των αμοιβών, δηλαδή θα υποστούν μείωση της τάξεως του 32% και θα προσαρμοστούν στα 510,95 ευρώ (μεικτά).
Ολες οι προσλήψεις νέων ακόμη και σε κλαδικό επίπεδο θα ακολουθούν αυτή την αμοιβή.
Ολοι οι νέοι κάτω των 25 ετών που ήδη εργάζονται και λαμβάνουν υψηλότερες αμοιβές από την κλαδική σύμβαση, διατηρούν μόνο το τμήμα των αμοιβών πέραν της σύμβασης συν τα 510,95 ευρώ.

(Παραδείγματος χάριν νέος λάμβανε 1.000 ευρώ και η σύμβασή του προβλέπει 900 ευρώ. Πλέον θα λαμβάνει 510,95 + 100 = 610,95 ευρώ).
Οι εργαζόμενοι άνω των 25 ετών που αμείβονται με τα κατώτατα όρια της ΕΓΣΣΕ θα λαμβάνουν 586 ευρώ ή το αντίστοιχο κλιμάκιο της ίδιας σύμβασης.
ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2012 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΑΠΟ 14/2/2012
ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΩΝ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΑΠΟ 14/2/2012
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ ΑΠΟ 14/2/2012
0-3
22,83
0,00
2,28
22,83
25,11
3-6
22,83
1,14
2,28
23,97
26,25
6-ΑΝΩ
22,83
2,28
2,28
25,11
27,39
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 14/2/2012
ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΩΝ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΑΠΟ 14/2/2012
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ ΑΠΟ 14/2/2012
0-3
510,95
0,00
51,10
510,95
562,05
3-ΑΝΩ
510,95
51,10
51,10
562,05
613,15Τι ισχύει με τις νέες προσλήψεις εργαζομένων;

Eφόσον στον συγκεκριμένο κλάδο παραγωγής δεν υπάρχει σε ισχύ η αντίστοιχη κλαδική σύμβαση η διαπραγμάτευση αρχίζει από τα όρια της ΕΓΣΣΕ.

Οι μόνοι εργαζόμενοι που διατηρούν το υφιστάμενο ύψος των αμοιβών τους είναι αυτοί που η κλαδική τους σύμβαση έχει λήξει προ της 14ης Αυγούστου 2011, δηλαδή σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα εξάμηνο πριν από την ψήφιση του νέου Μνημονίου. Στην περίπτωση αυτή το περιεχόμενο των παλαιότερων κλαδικών συμβάσεων που έχουν λήξει, παραμένει σε ισχύ.

Για τις περιπτώσεις νέων προσλήψεων κατά το διάστημα από 14-2-2012 μέχρι 14-5-2012, οι προσλαμβανόμενοι σε νέο εργοδότη δεν μπορούν να «καρπωθούν» τα έννομα αποτελέσματα ΣΣΕ που έληξαν ή καταγγέλθηκαν και έχει περατωθεί και το εξάμηνο της παράτασης ισχύος τους, μια και αυτές έχουν σταματήσει να τα παράγουν ως συλλογικές συμφωνίες και οι οποίες μόνο με ατομικές συμβάσεις μπορούν να μετουσιωθούν.
Για τους νεοπροσλαμβανόμενους θα ισχύσουν ατομικές συμφωνίες, που αποτυπώνουν τη βούληση των μερών και πάντα εντός των νόμιμων ορίων.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΣΕ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Ποιο καθεστώς ισχύει για την αποζημίωση λόγω απόλυσης;

Η απόλυση γίνεται φθηνότερη και γρηγορότερη για τους εργοδότες. Ετσι:
 •  Αν ο εργαζόμενος εργάστηκε έως ένα έτος, δεν δικαιούται αποζημίωση
  • Αν η απόλυση γίνει με την τήρηση της απαιτούμενης προειδοποίησης από τον νόμο, η αποζημίωση μπορεί να μειωθεί έως και στο 50% της ισχύουσας.
 •  Αν η απόλυση γίνει κατά τη διάρκεια ισχύος της ειδικής επιχειρησιακής σύμβασης, το ποσό της αποζημίωσης θα είναι μειωμένο και θα ακολουθεί τους όρους της νέας σύμβασης.
 •  Θεσπίστηκε η δυνατότητα καταβολής των αποζημιώσεων με δόσεις. Ετσι η αποζημίωση απόλυσης μπορεί να καταβληθεί και σε διμηνιαίες δόσεις. Με την κοινοποίηση της απόλυσης ο εργοδότης οφείλει να πληρώσει μόνο δύο μισθούς αποζημίωσης και τα υπόλοιπα σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο μισθούς.
 •  Η προειδοποίηση από τον εργοδότη δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες και αυτό για εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει από 21 χρόνια και πάνω στον ίδιο εργοδότη. 
 • Παράλληλα υπάρχει αύξηση των ορίων απόλυσης όπου δίνει τη δυνατότητα στις μεγάλες επιχειρήσεις κυρίως να απολύουν με ρυθμούς πολλές φορές διπλάσιους από αυτούς που έως τώρα μπορούσαν να το κάνουν.

Τι αλλάζει στον θεσμό της διαιτησίας;

Εάν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις για την υπογραφή ΣΣΕ αποτύχουν, η προσφυγή στη διαιτησία είναι δυνατή μόνο εάν συναινούν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, δηλαδή με κοινή συμφωνία των μερών και όχι μονομερώς. 
Εξακολουθεί να ισχύει η αναστολή της άσκησης του δικαιώματος της απεργίας για διάστημα δέκα ημερών από την ημέρα προσφυγής, στις περιπτώσεις προσφυγής στη διαιτησία.
Η προσφυγή στη διαιτησία γίνεται μόνο για θέματα που αφορούν τον καθορισμό βασικού μισθού ή/και ημερομισθίου
Δεν περιλαμβάνεται κανένας άλλος κανονιστικός όρος ή ρήτρα διατήρησης κανονιστικών όρων προηγούμενων ΣΣΕ ή διαιτητικών αποφάσεων, και αν υπάρξει, τότε αυτός ο όρος ή η ρήτρα δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα.


Τι αλλάζει στα επιδόματα ανεργίας;

Τα επιδόματα ανεργίας θα είναι μειωμένα κατά 22% λόγω της αντίστοιχης μείωσης του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.
Οι μειώσεις ισχύουν από τις 12 Μαρτίου και δεν περιλαμβάνουν τα επιδόματα τα οποία έχουν καταβληθεί ήδη βάσει των παλαιών ποσών και για τα οποία δεν θα υπάρξει συμψηφισμός.
Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση, στο εξής το βασικό επίδομα ανεργίας θα υπολογίζεται με βάση το μειωμένο ημερομίσθιο που προβλέπει το νέο Μνημόνιο και θα ανέρχεται στα 360 ευρώ, προσαυξημένο κατά 10% για κάθε μέλος της οικογένειας.


Ποιες προοπτικές διαφαίνονται για τις συμβάσεις;

Προφανώς θα σταματήσουν οι συλλογικές συμβάσεις, τουλάχιστον όπως τις ξέραμε μέχρι χτές. Η υπογραφή των νέων θα έχει δυσμενέστερους όρους, προκειμένου να υπογραφούν από τους εργοδότες και να αποφευχθεί η έκρηξη των ατομικών συμβάσεων εργασίας με δυσβάσταχτους όρους για τους εργαζόμενους.
Πάντως, αξιοποιώντας τη μετενέργεια, μέχρι τις 14 Μαΐου 2012 παρέχεται η δυνατότητα στις οργανώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων να διαπραγματευτούν νέες συλλογικές συμβάσεις 
 Διαβάστε ακόμα:
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που λήγουν. Ημερομηνίες λήξης ισχύος τους

Ο Φίλιππος Σαχινίδης πρόκειται να είναι ο νέος υπουργός Οικονομικών!

Ο Φίλιππος Σαχινίδης πρόκειται να είναι ο νέος υπουργός Οικονομικών!

Ο Φίλιππος Σαχινίδης στη θέση του Ευάγγελου Βενιζέλου
Ο Φίλιππος Σαχινίδης πρόκειται να είναι ο νέος υπουργός Οικονομικών, στη θέση του Ευάγγελου Βενιζέλου. Η ορκωμοσία του έχει προγραμματιστεί για τις 14.45 το μεσημέρι σήμερα.


Ο κ. Σαχινίδης αναβαθμίζεται από τη θέση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, που κατείχε τα τελευταία 2,5 χρόνια.

Ως υπηρεσιακός υπουργός Εσωτερικών, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένετο να τοποθετηθεί ο πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου Γεώργιος Καλαμίδας.http://www.tanea.gr

20 Μαρτίου 2012

Oι μισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές του έτους 2011 θα κάνουν δήλωση;

Oι μισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές του έτους 2011 θα κάνουν δήλωση;

Οι αποδείξεις των δαπανών δεν θα υποβληθούν εφέτος μαζί με τις φορολογικές δηλώσεις 

Oι μισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές του έτους 2011

Επισημαίνεται ότι ειδικά οι μισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές του έτους 2011 λόγω οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη τους, ακόμα και αν δεν έχει γίνει επίσχεση εργασίας ή πτώχευση, και στους οποίους χορηγείται βεβαίωση αποδοχών στην οποία οι ανωτέρω ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές αναγράφονται σε διακεκριμένη σειρά, θα υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος χωρίς να δηλώσουν τις ανείσπρακτες αυτές δεδουλευμένες αποδοχές.


 • Λόγω της μείωσης του αφορολογήτου στα 5.000 ευρώ από 12.000 ευρώ είναι υποχρεωτική η υποβολή της δήλωσης για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα πάνω από 5.000 ευρώ.
 • Για τους φορολογούμενους ηλικίας μέχρι 30 ετών, τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και τα άτομα με ειδικές ανάγκες που έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 9.000 ευρώ, ισχύει αφορολόγητο 9.000 ευρώ.
 • Άρα, χιλιάδες μισθωτοί και συνταξιούχοι που είχαν το 2011 ετήσιο ατομικό εισόδημα από 5.000 έως 6.000 ευρώ υποχρεούνται εφέτος, για πρώτη φορά, να υποβάλουν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Οι αποδείξεις των δαπανών δεν θα υποβληθούν εφέτος μαζί με τις φορολογικές δηλώσεις

Οι αποδείξεις των δαπανών δεν θα υποβληθούν εφέτος μαζί με τις φορολογικές δηλώσεις, αλλά θα διατηρηθούν από τους πολίτες για να προσκομιστούν σε περίπτωση ελέγχου, σύμφωνα με τον αναλυτικό οδηγό του υπουργείου Οικονομικών για τη συμπλήρωση των δηλώσεων.

Ο οδηγός θα αποσταλεί στους πολίτες μαζί με τα έντυπα των φορολογικών δηλώσεων (Ε1).

Στο πρώτο μέρος του φυλλαδίου παρέχονται πληροφορίες για τις βασικές υποχρεώσεις που έχουν οι φορολογούμενοι για την υποβολή της δήλωσης, ενώ στο δεύτερο μέρος δίνονται οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης.

Η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, μέσω Διαδικτύου, είναι φέτος υποχρεωτική για όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατά τη διάρκεια του 2011 ασκούσαν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και για κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο που η δήλωσή του θα υποβληθεί από εξουσιοδοτημένο λογιστή.

Ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει για τους υπόλοιπους φορολογούμενους πάνω από ποιο όριο εισοδήματος υποχρεούνται να υποβάλλουν τη δήλωση ηλεκτρονικά. Το όριο αυτό εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί μεταξύ 12.000 και 15.000 ευρώ.Πηγή: www.in.gr

Oι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΓΓΠΣ δεν θα είναι διαθέσιμες από την Παρασκευή 23/03/2012 και ώρα 15.30 μέχρι και την Κυριακή 25/03/2012 και ώρα 17.00.

Oι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΓΓΠΣ δεν θα είναι διαθέσιμες από την Παρασκευή 23/03/2012 και ώρα 15.30 μέχρι και την Κυριακή 25/03/2012 και ώρα 17.00.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Μοσχάτο, 16/03/2012

ΘΕΜΑ: «Διακοπή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από 23/03/2012 και ώρα 15:30 έως 25/03/2012 και ώρα 17:00»


Αγαπητοί χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Σας ενημερώνουμε ότι, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, στην προσπάθεια αναβάθμισης της επιχειρησιακής ικανότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρει, αντικαθιστά το σύνολο των κεντρικών υποδομών της με νέα σύγχρονα συστήματα, στα πλαίσια του έργου «Data Center» που υλοποιεί. Η εγκατάσταση των νέων υποδομών θα διαρκέσει περίπου τέσσερις (4) μήνες και η μετάπτωση της υφιστάμενης επιχειρησιακής λειτουργίας θα γίνει σταδιακά.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι διαδικασίες αναβάθμισης να μην επηρεάζουν τη λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της.

Αυτό ίσως δεν θα είναι εφικτό σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, όταν θα υπάρχει προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας, θα λαμβάνεται μέριμνα ώστε αυτή να μη γίνεται σε ώρες αιχμής και να υπάρχει έγκαιρη ειδοποίηση.

Για τους παραπάνω λόγους όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΓΓΠΣ δεν θα είναι διαθέσιμες από την Παρασκευή 23/03/2012 και ώρα 15.30 μέχρι και την Κυριακή 25/03/2012 και ώρα 17.00.

Με νεώτερες ανακοινώσεις θα ενημερώνεστε εγκαίρως για τις επικείμενες ημέρες και ώρες διακοπών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Κατάργηση της απευθείας ανάθεσης τεχνικών έργων με το άρθρο 35 του Ν.4053/2012.

Κατάργηση της απευθείας ανάθεσης τεχνικών έργων με το άρθρο 35 του Ν.4053/2012.


Η ανάθεση απευθείας τεχνικών έργων είναι επιτρεπτή βάσει των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν.3669/08 (το άρθρο αυτό αποτελεί κωδικοποίηση των διατάξεων του άρθρου 83 του Ν.2362/95 και του άρθρου 4 παρ.2γ του Ν.1418/84). Αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και επιτρέπεται σε ειδικές περιπτώσεις. Το καθεστώς αυτό μεταβλήθηκε, λόγω της τροποποίησης του άρθρου 28 του Ν.3669/08 από το άρθρο 35 του Ν.4053/12.
Για να γίνουν αντιληπτές οι μεταβολές που επήλθαν θα εξετάσουμε συγκριτικά το προϋπάρχον με το νέο καθεστώς:

Προηγούμενο καθεστώς σχετικά με την απευθείας ανάθεση τεχνικών έργων.

α) Όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύουν.
β) Όταν πρόκειται για υπόθεση που αφορά σε απόρ­ρητα του κράτους. Ο χαρακτηρισμός ως κρατικού απορρήτου δίδεται ύστερα από απόφαση του Πρωθυ­πουργού.
γ) Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως

 • σε περίπτωση θεο­μηνίας, 
 • σοβαρού επικείμενου κινδύνου, 
 • μοναδικότητας του κατασκευαστή, 
 • συνέχισης εργασιών ύστερα από έκπτωση του αναδόχου ή διάλυσης της εργολαβικής σύμβασης, 
 • όταν πρόκειται για ερευνητικές εργασίες ή εργασίες δοκιμαστικές εφαρμογής νέων τεχνολογιών ή για έργα ειδικής φύσης, εφόσον χαρακτηριστούν έτσι με απόφαση του φορέα κατασκευής του έργου, που εκδί­δεται ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.

δ) Όταν πρόκειται για την κατασκευή έργων Οργανι­σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμίδας από κατασκευαστικές επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. εγγεγραμ­μένες στο μητρώο του άρθρου 92 του παρόντος και με τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τους όρους που προβλέπονται από το άρθρο 10 του π.δ. 171/1987 ( ΦΕΚ 84 Α΄). Οι προϋποθέσεις και οι όροι αυτοί μπορεί να τρο­ποποιούνται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
ε) Όταν πρόκειται για την κατασκευή μικρών έργων και εργασιών συντήρησης, που η προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους δεν υπερβαίνει ορισμένα ποσά που καθο­ρίζονται γενικά ή κατά φορείς ή κατηγορίες έργων με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

Νέο καθεστώς σχετικά με την απευθείας ανάθεση τεχνικών έργων(μετά τη τροποποίηση του άρθρου 28 του Ν.3669/08 από τη παρ.1 του άρθρου 35 του Ν.4053/12).

α) Όταν πρόκειται για σύμβαση έργου που υπάγεται στο άρθρο 118. Η σύμβαση χαρακτηρίζεται ως απόρρητη με απόφαση του Πρωθυπουργού.
β) Όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 57 παράγραφος 1, 124 και 125.»

Όπως προκύπτει από τις προηγούμενες και τις ισχύουσες διατάξεις περιορίζεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης στις 2 περιπτώσεις του άρθρου 35, όπως διαμορφώθηκε μετά τη τροποποίησή του.

Αναθέσεις με άλλες διατάξεις, εφόσον αυτές είναι ενσωματωμένες στη κωδικοποίηση του Ν.3669/08, όπως η διάταξη του άρθρου 83 του Ν.2362/95, και δεν αναφέρονται αυτοτελώς στο άρθρο 28 του Ν.3669/08, όπως διαμορφώθηκε, αυτομάτως καταργούνται.
Αρκετές από τις περιπτώσεις που καταργήθηκαν ενσωματώθηκαν στις δύο νέες παραγράφους της νέας διάταξης (το απόρρητο και οι ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 57 π.1, στο άρθρο 124 και στο άρθρο 125 του Ν.3669/08)

Ποια έργα των ΟΤΑ αφορούσε η διάταξη που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς, για τις περιπτώσεις των οποίων επέτρεπε την απευθείας ανάθεση και με το νέο καθεστώς καταργήθηκε αυτή η δυνατότητα:


 •  Μικρά έργα προϋπολογισμού έως 2.000.000 δρχ (5.869,41 ευρώ) του άρθρου 15 του ΠΔ 171/87.
 •  Αντίστοιχα, έργα για την άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών σε δρόμους και σε δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και φωτισμού που ανατίθενται απ’ευθείας από το Δήμαρχο (άρθρο 158, π.4, περ.β’ του ΔΚΚ). Για τη συγκεκριμένη περίπτωση καθώς και για τη δυνατότητα που δίνει το άρθρο 72, παρ.1δ (κατεπείγουσες περιπτώσεις) κρατάμε μία επιφύλαξη. Η κατάργηση των περιπτώσεων αυτών δημιουργεί σοβαρά προβλήματα αντιμετώπισης ειδικών καταστάσεων και πρέπει να διευκρινιστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών η ισχύς των ειδικών αυτών διατάξεων
 •  Έργα προϋπολογισμού μέχρι 10.271,46 ευρώ (για τους Δήμους Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης έως 14.673,51 ευρώ).

Απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 83, παρ.3α του Ν.2362/95

Ποιες περιπτώσεις δεν θίγονται από τη τροποποίηση της διάταξης.

Αναφέρονται κυρίως περιπτώσεις που προβλέπονται, μεταξύ άλλων , από το κοινοτικό δίκαιο.

 •  Αναθέσεις στη περίπτωση αυξομείωσης εργασιών ή νέες εργασίες της ίδιας εργολαβίας (άρθρο 57, π.1 του Ν.3669/08).
 •  Αναθέσεις με διαπραγμάτευση αφού έχει προηγηθεί δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού (άρθρο 124 του Ν.3669/08). Αφορά τις περιπτώσεις όπου οι προσφορές που έχουν υποβληθεί, κατά την ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, έχουν κριθεί μη κανονικές ή απαράδεκτες, οπότε οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφύγουν στη διαδικασία της ανάθεσης με διαπραγμάτευση.
 •  Αναθέσεις με διαπραγμάτευση χωρίς να έχει προηγηθεί δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού (άρθρο 125, Ν.3669/08). Αφορά ειδικότερες περιπτώσεις, όπως: 
(α) εάν δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν κρίνεται κατάλληλη, ή εάν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος,
(β) εάν για καλλιτεχνικούς, τεχνικούς λόγους η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα,
(γ) εάν για λόγους προστασίας αποκλειστικών δικαιωμάτων επίσης πρέπει να ανατεθεί σε συγκεκριμένο φορέα,
(δ) εάν για κατεπείγουσες περιπτώσεις δεν μπορούν να τηρηθούν οι προθεσμίες,
(ε) εάν πρόκειται για συμπληρωματικά έργα, τα οποία δεν μπορούν να ανατεθούν σε άλλο ανάδοχο, (στ) όταν πρόκειται να ανατεθούν νέα έργα, τα οποία είναι επανάληψη παρόμοιων έργων που ανατέθηκαν στον αρχικό ανάδοχο.

Ανακοίνωση ΓΓΠΣ: Yποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9

Διαβάστε εδώ:

Παράταση υποβολής Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. 2012 ( Ε7)

Ανακοίνωση ΓΓΠΣ: Yποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9

Ανακοίνωση ΓΓΠΣ

Yποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9


Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων θα είναι διαθέσιμη μέχρι τα τέλη Μαρτίου.

Ως εκ τούτου και για την έγκαιρη και έγκυρη διαχείριση πιθανών εκκρεμοτήτων ή προβληματικών περιπτώσεων η δυνατότητα αναίρεσης δηλώσεων θα διακοπεί στις 22.3.2012.

Η Γ.Γ.Π.Σ. με το πέρας της υποβολής θα αποστείλει αρχικά τα υπόλοιπα εκκαθαριστικά σημειώματα Ε.Τ.Α.Κ. 2009 και στη συνέχεια Φ.Α.Π. 2010 και 2011.

Για όλους τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε όπως ολοκληρώσετε κατά προτεραιότητα διορθώσεις - συμπληρώσεις και επανέλεγχο των δηλώσεων Ε9 του 2009 και στη συνέχεια την οριστικοποίησή τους.

Μεμονωμένες περιπτώσεις οι οποίες έχουν αναφερθεί στο TaxisNet θα παραμείνουν σε εκκρεμότητα και θα διεκπεραιωθούν από την υπηρεσία μας σε επικοινωνία μαζί σας.

19 Μαρτίου 2012

Μέσω taxisnet η φορολογική δήλωση 2012 για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ!


Μέσω taxisnet η φορολογική δήλωση 2012 για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ!

Μέσω taxisnet η φορολογική δήλωση 2012 για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ!

Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων από μισθωτούς και συνταξιούχους με ετήσιο εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών.

Στις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών είναι η αύξηση του αριθμού των ηλεκτρονικών δηλώσεων από φέτος, παρότι η υποχρέωση έχει μετατεθεί για το 2013. Σύμφωνα με στοιχεία της ΓΓΠΣ πέρυσι περίπου 2,5 εκατ. φορολογούμενοι είχαν υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωσή τους μέσω του taxisnet και στόχος είναι ο αριθμός να αυξηθεί εφέτος στα 4 εκατ.

Το γεγονός αυτό αναμένεται να οδηγήσει στους λογιστές τους φορολογούμενους που δεν γνωρίζουν τη χρήση του TAXISNET. Ως εναλλακτική λύση οι φορολογούμενοι μπορούν να καταφύγουν στα ΚΕΠ, εφόσον ενισχυθούν με προσωπικό.


Η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων οδηγεί στην άμεση εκκαθάρισή τους και ως εκ τούτου στην επίσπευση πληρωμής του φόρου εισοδήματος προς ενίσχυση των εσόδων του προϋπολογισμού που αιμορραγούν.
Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, δόθηκε και η σχετική παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος μέχρι τις 15 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει ο απαιτούμενος χρόνος για την έκδοση της υπουργικής απόφασης

Πηγή: Express.gr

Οδηγίες υποβολής της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Μ.Υ. (έντυπο Ε7)

Οδηγίες υποβολής της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Μ.Υ. (έντυπο Ε7)

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Μ.Υ. (έντυπο Ε7) και Β ́ ΑΝΤΙΤΥΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, απαιτείται η συνυποβολή του αρχείου με τα στοιχεία των βεβαιώσεων αποδοχών.

Για τη δημιουργία του αρχείου, η Γ.Γ.Π.Σ. διαθέτει εφαρμογή, η οποία είναι διαθέσιμη στον διαδυκτιακό τόπο www.gsis.gr στην επιλογή «Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις/επιτηδευματίες» στην ενότητα «Ελεύθερα Προγράμματα και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα της ΓΓΠΣ», στην επιλογή «Οριστική Δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (έντυπο Ε7) οικονομικού έτους 2010 και Β' αντιτύπου Βεβαιώσεων Αποδοχών ή συντάξεων Δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. (πρόγραμμα για τη δημιουργία του αρχείου προς υποβολή)».
Στην εφαρμογή δημιουργίας του αρχείου περιέχονται και οδηγίες χρήσης.


Προσοχή!!
Το αρχείο για να υποβληθεί δεν πρέπει να είναι συμπιεσμένο.


Ως προς τις προδιαγραφές του αρχείου υπάρχει αλλαγή, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, στην κωδικοποίηση του είδους των αποδοχών. Συγκεκριμένα ο κωδικός 12 (Αναδρομικά), καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τους κωδικούς 8 και 9. Αναλυτικά η κωδικοποίηση εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα :

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Κωδικός Είδος αποδοχών

 • 8 Αναδρομικά αποδοχών που επιλέγονται να φορολογηθούν στο έτος είσπραξης 
 • 9 Αναδρομικά αποδοχών που επιλέγονται να φορολογηθούν στο έτος που
 • ανάγονται 
 • 10 Τακτικές αποδοχές 
 • 11 Πρόσθετες αποδοχές 
 • 12 Έχει καταργηθεί 
 • 13 Λοιπά αποδοχών 
 • 14 Αποδοχές για υπηρεσίες που παρέχονται στην αλλοδαπή από κάτοικο Ελλάδος 
 • 15 Αποδοχές φορολογούμενες με ειδικό τρόπο ή αυτοτελώς 
 • 16 Αποδοχές απαλλασσόμενες στο σύνολό τους 
 • 17 Τα ποσά του εισοδήματος της περ. στ' του άρθρου 45 του ΚΦΕ 
 • 18 Τα ποσά του εισοδήματος της περ. γ' του άρθρου 45 του ΚΦΕ 
 • 19 Τα ποσά του τεκμαρτού ενοικίου άρθρου 23 του ΚΦΕ 
 • 20 Κύρια σύνταξη 
 • 21 Επικουρική σύνταξη 
 • 22 Μέρισμα από ασφαλιστικές εισφορές 
 • 23 Βοήθημα από ασφαλιστικές εισφορές 
 • 24 Αναδρομικά σύνταξης που επιλέγονται να φορολογηθούν στο έτος
 • Είσπραξης (80% υπαγόμενα σε φόρο με τις γενικές διατάξεις και 20% απαλλασσόμενο) 
 • 25 Αναδρομικά σύνταξης που επιλέγονται να φορολογηθούν στο έτος που
 • ανάγονται 
 • 26 Λοιπά σύνταξης 30 ΕΚΑΣ

Παρατήρηση: Εφόσον ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος έχει αποδοχές που αντιστοιχούν σε περισσότερους από έναν κωδικούς θα επαναλαμβάνεται η εγγραφή για τον ίδιο δικαιούχο, τόσες φορές όσοι είναι οι κωδικοί αποδοχών. Προσοχή: Οι κωδικοί 15,16,17 και 19 δεν αθροίζονται.
Το αρχείο απαιτείται να έχει την κλασική κωδικοποίηση των Windows (δηλαδή windows-1253). Επίσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται


DOS προγράμματα, και όταν ανοίγεται το αρχείο με το Notepad πρέπει να εμφανίζονται μόνο Ελληνικοί χαρακτήρες σε όλα τα πεδία
Δεν πρέπει να δημιουργείται το αρχείο με χρήση λειτουργικού MS-DOS.
Εάν δημιουργηθεί το αρχείο με εφαρμογή διαφορετική της ΓΓΠΣ, θα πρέπει να ανοίγεται οπωσδήποτε με αυτή την εφαρμογή (fmyDesctop.jar), ώστε να φαίνονται τυχόν λάθη του αρχείου και κυρίως αν δεν εμφανίζονται Ελληνικοί χαρακτήρες σε όλα τα πεδία.

Τα νέα έντυπα Ε3 και Ε5 για το οικονομικό έτος 2012.

Τα νέα έντυπα Ε3 και Ε5 για το οικονομικό έτος 2012.

Τα νέα έντυπα Ε3 και Ε5 για το οικονομικό έτος 2012.

Έντυπο Ε3 οικον.έτος 2012

Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Ο.Ε., Ε.Ε., Αστικών, Αφανών ή Συμμετοχικών Εταιριών, Κοινωνιών Αστικού Δικαίου και Κοινοπραξιών 

Έντυπο Ε5 Οικον. Έτος 2012


Κατεβάστε τα έντυπα πατώντας τους παραπάνω συνδέσμους.

Μαζικές προσφυγές εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης, από Γερμανούς επενδυτές.

Μαζικές προσφυγές εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης, από Γερμανούς επενδυτές.

Μαζικές προσφυγές εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν περίπου 20.000 Γερμανοί επενδυτές, σύμφωνα με την εφημερίδα «Frankfurter Allgemeine Sοnntagszeitung». 

Στο σχετικό δημοσίευμα με τίτλο «Κύριε Παπαδήμο, θα τα πούμε στο δικαστήριο», γίνεται ξεκάθαρη η πρόθεση των ιδιωτών επενδυτών που θίγονται από την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους και την ενεργοποίηση των ρητρών αναγκαστικής συμμετοχής σε αυτήν. Οπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ενωσης Προστασίας Επενδυτών Κεφαλαίου, Ντ. Μπάουερ, οι επενδυτές θα ζητήσουν να εξυπηρετηθεί πλήρως η αρχική αξία των ομολόγων τους.

Το αποτέλεσμα των εκλογών δεν θα θέσει σε κίνδυνο το πρόγραμμα σταθεροποίησης στην Ελλάδα, δηλώνει ο κ.Ράιχενμπαχ!

Το αποτέλεσμα των εκλογών δεν θα θέσει σε κίνδυνο το πρόγραμμα σταθεροποίησης στην Ελλάδα, δηλώνει ο κ.Ράιχενμπαχ!


Ο κ. Ράιχενμπαχ δεν φαίνεται πάντως να ανησυχεί για το ενδεχόμενο, το αποτέλεσμα των εκλογών να θέσει σε κίνδυνο το πρόγραμμα σταθεροποίησης στην Ελλάδα, καθώς θεωρεί πιθανό να συνεχίσουν να βρίσκονται στην εξουσία τα κόμματα που έχουν συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.


Ο κ. Ράιχενμπαχ αναφέρει, ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στον έλεγχο του προϋπολογισμού και υποστηρίζει ότι «για πρώτη φορά υπάρχει πλήρης εποπτεία επί των δημοσίων δαπανών, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο».

Όπως τονίζει, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία έχουν ήδη αποδεχθεί ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος για την εφαρμογή του προγράμματος λιτότητας. Δεν παραλείπει όμως να προειδοποιήσει ότι «δεν πρέπει να μειωθεί η μεταρρυθμιστική προσπάθεια».

Δυσοίωνες προβλέψεις για τον ελληνικό τουρισμό

Οι προβλέψεις του κοινοτικού αξιωματούχου είναι δυσοίωνες για τις προοπτικές του ελληνικού τουρισμού το 2012, ο οποίος εκτιμά ότι δεν θα επαναληφθεί η επιτυχία του 2011 και αποδίδει την πτώση, τόσο στο κλίμα που επικρατεί στην Ελλάδα έναντι των Γερμανών, όσο και στην εξομάλυνση της κατάστασης στις χώρες της Βόρειας Αφρικής.

Στο κεφάλαιο της έρευνας που αφορά στους τουριστικούς σχεδιασμούς των Γερμανών για το 2012 η Ελλάδα δεν είναι μεταξύ των δέκα πρώτων προορισμών.

Στη σχετική κατάταξη των χωρών της Ευρώπης που θα προτιμήσουν για φέτος οι Γερμανοί πρώτη έρχεται η Ισπανία (10,3%), ακολουθε η Ιταλία (9,8%), η Αυστρία (6,1%) και η Τουρκία (4,1%).

Η Ελλάδα έρχεται στην 12η θέση με ένα ποσοστό 1,8% (από 3,3% και την έβδομη θέση το 2011).


 • Με κριτήριο επιλογής τόπου διακοπών την ασφάλεια, η Ελλάδα καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, μετά την Ισπανία και έχει προβάδισμα έναντι της Τουρκίας. 
 • Με κριτήριο την φυσική ομορφιά, η Ελλάδα καταλαμβάνει την τρίτη θέση μετά την Κροατία και την Ιταλία.
 • Με κριτήριο τα αξιοθέατα βρίσκεται στην πρώτη θέση μπροστά από τη Βρετανία και την Ιρλανδία, με τρίτη τη Γαλλία.
 • Με κριτήριο την ποιότητα των θαλασσών η Ελλάδα είναι τρίτη με πρώτη την Κροατία και δεύτερη την Τουρκία, ενώ 
 • στο πεδίο των παρεχόμενων υπηρεσιών η Ελλάδα είναι τρίτη μετά την Τουρκία και την Ισπανία.


«Το 2011 ο τουριστικός τομέας είχε πολύ καλή ανάπτυξη. Φέτος τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά όσο πέρυσι», υπογραμμίζει ο κ. Ράιχενμπαχ, σύμφωνα με την Deutsche Welle, προβαίνοντας στην εκτίμηση ότι η αυτή η εξέλιξη ίσως να οφείλεται στην «αντιγερμανική» εκστρατεία που σημειώθηκε στην Ελλάδα. «Ο αριθμός των Γερμανών τουριστών σημειώνει πτώση. Πιθανώς να έπαιξε το κλίμα που επικρατεί στη χώρα κάποιο ρόλο», λέει χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της Ομάδας Δράσης της Κομισιόν, παρατηρώντας, ωστόσο, ότι η μείωση του τουριστικού ρεύματος προς την Ελλάδα οφείλεται σίγουρα και στην εξομάλυνση της κατάστασης στη βόρεια Αφρική.

Τις απαισιόδοξες εκτιμήσεις για τον ελληνικό τουρισμό έρχεται να ενισχύσει και η έρευνα Reise - Monitor που έδωσε στη δημοσιότητα η Γερμανική Λέσχη Αυτοκινήτου, ADAC, στο περιθώριο της Διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης του Βερολίνου (ΙΤΒ)http://www.tanea.gr

ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής: Άγνωστος εισέβαλε με καραμπίνα!

ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής: Άγνωστος εισέβαλε με καραμπίνα!

Άγνωστος εισέβαλε με καραμπίνα λίγο μετά τις 11 στην εφορία της Αγίας Παρασκευής και άρχισε να πυροβολεί, προκαλώντας μόνο υλικές ζημιές. Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα του δράστη ο οποίος συνελήφθη. Το κτίριο της ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής έχει αποκλειστεί από την αστυνομία ενώ είχε έρθει και ψυχολόγος για να μιλήσει με τον ένοπλο.


Ο δράστης, που σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες είναι ηλικιωμένος γύρω στα 70, μπήκε στην εφορία, λίγο μετά τις 11 σήμερα το πρωί με καραμπίνα και άρχισε να πυροβολεί, χωρίς να τραυματίσει κανένα.

Η αστυνομία που είχε σπεύσει στη ΔΟΥ επί της οδού Γούναρη 38 στην Αγία Παρασκευή κατάφερε να τον συλλάβει, μπαίνοντας με ομάδα κρούσης στην αίθουσα γύρω στις 12 το μεσημέρι.http://www.tanea.gr

Η έκταση της διαφθοράς είναι τεράστια, δήλωσε ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρος Ρακιντζής.

Η έκταση της διαφθοράς είναι τεράστια, δήλωσε ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρος Ρακιντζής.

Η έκταση της διαφθοράς είναι τεράστια, δεν υπάρχει πέτρα που να σηκώσεις και να μην βρεις κάτι, δήλωσε τη Δευτέρα ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρος Ρακιντζής.

Σε δηλώσεις του στον Σκάι, ο κ. Ρακιντζής εκτίμησε ότι τα φαινόμενα διαφθοράς δεν έχουν αυξηθεί, αλλά αποκαλύπτονται περισσότερες υποθέσεις επειδή αποδίδουν αποτελεσματικότερα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και γιατί οι πολίτες δεν διστάζουν να προχωρήσουν σε καταγγελίες.

Είπε, επίσης, πως δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθεί τελείως η διαφθορά, όμως σίγουρα -όπως είπε- μπορεί να περιοριστεί.

Τέλος, απέδωσε την έκτασή της στην ανοχή του νόμου και στο γεγονός ότι ουδέποτε υπήρξαν αυστηρές κυρώσεις.tanea.gr

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ