Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 29 Απριλίου

4 Μαΐου 2012

Fitch: Έξοδος της Ελλάδας από την ΕΕ σημαίνει βαριά συστημική ζημιά.

Fitch:Έξοδος της Ελλάδας από την ΕΕ σημαίνει βαριά συστημική ζημιά.

έκθεση της Fitch για τις προοπτικές της ευρωζώνης 
Σε έκθεση της Fitch για τις προοπτικές της ευρωζώνης, ο κίνδυνος για εναλλακτικές εκβάσεις, καίτοι μικρός, είναι αυξανόμενος και δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέος κυρίως εξαιτίας πολιτικών και άλλων κινδύνων και εωσότου δρομολογηθεί μία ευρείας κλίμακας οικονομική ανάκαμψη.

Ετσι πέραν του βασικού σεναρίου που προβλέπει την ευρωζώνη να παραμένει αρτιμελής, η έκθεση παραθέτει και πέντε εναλλακτικά στα οποία συνυπολογίζει και τις πιθανές τους επιπλοκές που θα έχει για τις αξιολογήσεις του Οίκου.
Τα σενάρια αυτά κατα σειράν πιθανότητας είναι:

  1. «Εξοδος της Ελλάδας»
  2. Ημι-δημοσιονομική Ενωση
  3. Ευρω-μάρκο (Η Γερμανία και ο σκληρός ευρωπαϊκός πυρήνας εγκαταλείπουν τις υπόλοιπες χώρες στο ευρώ)
  4. Δημιουργία «Ηνωμένων Ευρωπαϊκών Πολιτειών»
  5. Πλήρης διάλυση

Η Fitch εκτιμά ότι η πιθανότητα της πλήρους διάλυσης και της εξαφάνισης του ευρώ παραμένει πολύ μικρή δεδομένου του τεράστιου οικονομικού, χρηματοπιστωτικού και πολιτικού κόστους μίας τέτοιας έκβασης αλλά και με δεδομένη την ισχυρή, επί του παρόντος, πολιτική προσήλωση στην Οικονομική και Νομισματική Ενωση.
«Ακόμη και μία μερική διάλυση της ευρωζώνης στην οποία θα ενεπλέκετο κάποιο από τα λεγόμενα περιφερειακά κράτη, ενέχει κινδύνους βαριάς συστημικής ζημίας. Ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί», σημειώνεται στην έκθεση.
Η πιθανότητα μετεξέλιξης σε μία πλήρη δημοσιονομική ένωση εκτιμάται επίσης ως πολύ μικρή, καθώς, κατά την άποψη της Fitch, «δεν υφίσταται πολιτική βούληση για κάτι τέτοιο».www.ethnos.g

Ανάπτυξη εάν αρθεί η αβεβαιότητα για το ευρώ.

Ανάπτυξη εάν αρθεί η αβεβαιότητα για το ευρώ

The Economist

Από κοινού ανάληψη κινδύνου στην Ευρωζώνη 
«Συνήψαμε ένα δημοσιονομικό σύμφωνο, τώρα αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι ένα σύμφωνο ανάπτυξης» ήταν τα λόγια του προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεδομένου ότι συμμερίζεται τη γερμανική γραμμή, τα λόγια του ενέσπειραν σε πολλούς την ελπίδα πως η Ευρωζώνη μπορεί να απομακρυνθεί από τη λιτότητα.

Και όμως κανείς δεν πρέπει να ελπίζει πως η Ευρωζώνη οδεύει προς μια ριζικά διαφορετική πορεία. Οι εκκλήσεις για ανάπτυξη μοιάζουν με εκείνες για παγκόσμια ειρήνη: όλοι συμφωνούν πως είναι το σωστό αλλά διαφωνούν ως προς το πώς θα το επιτύχουν. Ο κ. Ντράγκι υποστηρίζει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις προκειμένου να καταστούν πιο ευέλικτες οι αγορές εργασίας και να ενθαρρυνθεί η επιχειρηματικότητα. Η κ. Μέρκελ έχει την ίδια άποψη και τονίζει πως η ανάπτυξη δεν είναι αναγκαίο να κοστίζει εκατομμύρια. Ο κ. Ολάντ είναι εναντίον αυτών των ιδεών. Το πρόγραμμά του προβλέπει περισσότερες δαπάνες και φόρους. Ζητά ευρω-ομόλογα για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής, ενέσεις κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και στροφή των διαρθρωτικών ταμείων στην απασχόληση. Πολλά από αυτά μπορούν να γίνουν υπό τον όρο ότι ο κ. Ολάντ δεν επιχειρεί να αναθεωρήσει το κείμενο του δημοσιονομικού συμφώνου. Πολλές από αυτές τις ιδέες έχουν, άλλωστε, προταθεί ήδη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Γερμανία ήδη τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης της ΕΤΕπ. Τα απαιτούμενα κεφάλαια δεν είναι υπερβολικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα. Με τα ευρω-ομόλογα, όμως, και τον άμεσο δανεισμό από την ΕΚΤ στις υπερχρεωμένες χώρες, ο κ. Ολάντ θα προσκρούσει σε μια αμετακίνητη Γερμανία. Η Γερμανία θα βρεθεί, πάντως, απομονωμένη.

Αν τα ελλείμματα προσέφεραν λύση, η Ελλάδα και η Ισπανία θα γνώριζαν ανάπτυξη. Το χρέος των ανεπτυγμένων οικονομιών έχει φθάσει σε επίπεδα που όμοιά τους κατεγράφησαν μόνον κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ερώτημα δεν είναι λιτότητα ή ανάπτυξη αλλά το πότε και το πόσο γρήγορα θα μειωθεί το έλλειμμα και ποιο είναι το σωστό μείγμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Η ανάπτυξη θα τονωθεί αν διαλυθεί η αβεβαιότητα για την επιβίωση του ευρώ. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει από κοινού ανάληψη κινδύνου στην Ευρωζώνη. Η προσαρμογή θα είναι ταχύτερη αν χώρες όπως η Γερμανία ενισχύσουν την εγχώρια ζήτηση αυξάνοντας τις δαπάνες ή μειώνοντας τους φόρους. Οι Γερμανοί θα πρέπει επίσης να δεχθούν υψηλότερο στόχο πληθωρισμού ώστε να δώσουν στους άλλους τη δυνατότητα να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους χωρίς να διολισθήσουν σε αποπληθωρισμό. Το ευρώ μπορεί να ενισχυθεί από μια ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ώστε να είναι εγγυημένες οι καταθέσεις. Κάποιο είδος ευρω-ομολόγων μπορεί να αποτρέψει την πτώχευση χωρών.

Δεν θα προκύψουν εύκολα αυτά. Οπως είπε, όμως, ο κ. Ντράγκι, οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να δημιουργήσουν την αίσθηση πως θα κινηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση τη σωστή στιγμή. Οι χώρες της Ευρωζώνης ίσως αναγκασθούν να δεχθούν περισσότερες μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομική πειθαρχία. Ενα σύμφωνο ανάπτυξης, αν συναφθεί ποτέ, ίσως δεν είναι αυτό που έχει στον νου του ο κ. Ολάντ.http://news.kathimerini.gr/

ΙΚΑ: Προθεσμίες υποβολής Α.Π.Δ. Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων

ΙΚΑ: Προθεσμίες υποβολής Α.Π.Δ. Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων

Προθεσμίες υποβολής Α.Π.Δ. Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων 

Αθήνα, 03/05/2012
Αριθ. Πρωτ. Ε41/180

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Κοκκίνης Σ., Ρούσσης Σ.
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 256-258
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Προθεσμίες υποβολής Α.Π.Δ. Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων»

Σχετ.: εγκύκλιο 19/10, ΓΕ: Ε40/29/19.1.2012.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 15 και 16 παρ. 2 του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ. 89 Α΄) και όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α..Π.Δ) από εργοδότες Οικοδομικών και Τεχνικών έργων παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες.

Α) ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΥΠΟΚ/ΤΑ Ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. Ε.ΤΑ.Μ.

Οι διατάξεις του β΄ εδάφιου του άρθρου 3 της παρ. 3 του Ν.2972/2001, που όριζε ότι «οι εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων υποβάλουν Α.Π.Δ. μέσα σε δέκα ημέρες από το τέλος του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης, ανεξάρτητα από τον αριθμό μητρώου τους » έχουν αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4075/2012 που κοινοποιούνται με το παρόν έγγραφο και με τις οποίες ορίζεται ότι:


«Η Προθεσμία υποβολής της μηνιαίας Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης για όλους τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων αρχίζει από την 1η ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης και λήγει την τελευταία ημέρα του ίδιου μήνα, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου τους».


Η εν λόγω προθεσμία αφορά τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, στους οποίους παρέχεται το δικαίωμα από τον «Κανονισμό Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.» να υποβάλλουν Α.Π.Δ., πέραν του διαδικτύου, στα Υποκ/τα ή Παραρτήματα απογραφής των έργων, καθώς και αυτούς για τους οποίους έχει, για οποιοδήποτε λόγο, ανασταλεί η δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου. Οι εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, που δύνανται να υποβάλλουν Α.Π.Δ. μέσω Υποκ/των ή παραρτημάτων περιγράφονται στο Κεφ. Γ΄ παράγραφος 1 της εγκύκλιο 19/10.

Κατόπιν των ανωτέρω από τις περιόδους απασχόλησης μηνός Απριλίου 2012 και εντεύθεν, οι Α.Π.Δ. οικοδομικών και τεχνικών έργων, που θα υποβάλλονται στα Υποκ/τα και Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., θα είναι εμπρόθεσμες εφόσον υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα απασχόλησης.

Επισημαίνεται ότι, επειδή η διάταξη αναφέρεται σε τελευταία ημέρα του μήνα και όχι σε τελευταία για τις δημόσιες υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του μήνα, σε περίπτωση που η τελευταία ημέρα του μήνα δεν είναι εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, κατ’ εφαρμογή κειμένων διατάξεων του Α.Κ., η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα για τις δημόσιες υπηρεσίες του επόμενου μήνα.

Β) ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.

Με την εγκύκλιο 19/10 κοινοποιήθηκε η με αριθ. Φ11321/12352/1071/29.5.2009 απόφαση Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με την οποία τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 15α και 16 του «Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.».

Με την παρ. 3 της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης, στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 16 του «Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.» προστέθηκε παρ.10 με την οποία ορίζεται ότι, για όλους τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, η προθεσμία υποβολής της μηνιαίας Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, αρχίζει την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης στην οποία αναφέρεται και λήγει την τελευταία ημέρα του ίδιου μήνα ανεξαρτήτως αριθμού Μητρώου τους.

Με τις ίδιες διατάξεις ρητά ορίζεται ότι, ως ημ/νία υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης στον διαδικτυακό τόπο (web site) του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου, η υποβολή Α.Π.Δ. οικοδομοτεχνικών έργων γίνεται μόνο στα Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. στα οποία είναι απογραμμένα τα έργα.

Οι προαναφερόμενες διατάξεις του Κανονισμού που ορίζουν την προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. οικοδομικών και τεχνικών έργων μέσω διαδικτύου, διατηρούνται σε ισχύ με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4075/2012.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

3 Μαΐου 2012

Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) :Μικρή βελτίωση παρουσίασε το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα τον Απρίλιο!

Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) : Μικρή βελτίωση παρουσίασε το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα τον Απρίλιο!

ΙΟΒΕ: Μικρή βελτίωση στο οικονομικό κλίμα τον Απρίλιο


Μικρή βελτίωση παρουσίασε το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα τον Απρίλιο, όπως αυτό αποτυπώνεται στον σχετικό δείκτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) ο οποίος διαμορφώθηκε στις 77,3 μονάδες, από 75,7 μονάδες που ήταν τον Μάρτιο.


Την ίδια στιγμή, το ΙΟΒΕ στο μηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας, προειδοποιεί ότι η προεκλογική περίοδος δημιουργεί συνήθως υψηλότερες προσδοκίες σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, όμως ειδικά σε αυτές τις εκλογές, οι αβεβαιότητες για την πορεία της οικονομίας κυριαρχούν. Παράλληλα, επισημαίνει ότι τα νοικοκυριά φαίνεται να αναμένουν τις μετεκλογικές εξελίξεις, που θα καθορίσουν άλλωστε τις κρίσιμες επιλογές της οικονομικής πολιτικής και άρα και τις νέες παραμέτρους της κοινωνικοοικονομικής ζωής της Ελλάδας στο επόμενο διάστημα, την ίδια στιγμή που η ανεργία κλιμακώνεται συνεχώς και οι προοπτικές ανάκαμψης της οικονομίας είναι ιδιαίτερα θολές.

«Οι επιχειρηματικές προσδοκίες στη Βιομηχανία και στις Κατασκευές κερδίζουν έδαφος, ενώ στις Υπηρεσίες και στο Λιανικό Εμπόριο παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες, με την καταναλωτική εμπιστοσύνη να βελτιώνεται και αυτή οριακά. Το κλίμα εμφανίζει τάσεις σταθεροποίησης τους τελευταίους 3- 4 μήνες, σε πολύ χαμηλά όμως επίπεδα, εξέλιξη η οποία θα μπορούσε να αποδοθεί και στον εκλογικό κύκλο. Αν και ιστορικά -από το 1981, όταν και εισήχθησαν οι έρευνες οικονομικής συγκυρίας στην Ελλάδα- κάθε φορά που πλησίαζε μια εκλογική διαδικασία η βελτίωση του οικονομικού κλίματος ήταν εμφατική, καθώς ενισχύονται σημαντικά οι θετικές προσδοκίες νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αυτή τη φορά φαίνεται να μην υπάρχει περιθώριο ιδιαίτερης αισιοδοξίας. Οι αβεβαιότητες για την πορεία της οικονομίας είναι μεγάλες και οι προβληματισμοί για την υλοποίηση του νέου προγράμματος ισχυροί, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται ένα περιβάλλον αναμονής των μετεκλογικών εξελίξεων. Είναι άλλωστε βέβαιο ότι αυτές οι εξελίξεις θα καθορίσουν πλέον τις κρίσιμες επιλογές της οικονομικής πολιτικής και άρα και τις νέες παραμέτρους της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην Ελλάδα στο επόμενο διάστημα", όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται. Αναλυτικότερα:

- Στη Βιομηχανία, σημαντική βελτίωση καταγράφουν οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της παραγωγής, ενώ οι χαμηλές εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για το τρέχον επίπεδο παραγγελιών και ζήτησης αυξάνονται ήπια, με το επίπεδο των αποθεμάτων να παραμένει στα ίδια σχεδόν επίπεδα.

- Στις Υπηρεσίες, οι αρνητικές εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους και τη ζήτηση εξομαλύνονται ελαφρά, ενώ αντίθετα, οι προβλέψεις για τη ζήτηση του επόμενου τριμήνου είναι ακόμα δυσμενέστερες.

- Στο Λιανικό Εμπόριο, ο έντονα αρνητικός δείκτης των εκτιμήσεων των επιχειρήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις καταγράφει περαιτέρω μείωση, ενώ αντίθετα οι προβλέψεις για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές των πωλήσεων βελτιώνονται, με τις εκτιμήσεις για τα αποθέματα να μην μεταβάλλονται.

- Στις Κατασκευές, τόσο οι πολύ χαμηλές προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών, όσο και οι αρνητικές προσδοκίες για την απασχόληση του τομέα, αμβλύνονται ελαφρά.

- Στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού εμμένουν, ενώ οι προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση της χώρας κινούνται οριακά προς τα κάτω. Η πρόθεση για αποταμίευση, μετά τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα του Μαρτίου, τον Απρίλιο βελτιώνεται ελαφρά, ενώ τέλος, οι δυσοίωνες προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας παραμένουν ισχυρές.

Τέλος σε ό,τι αφορά στην Ευρώπη, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος, σταθεροποιείται μετά από ένα δίμηνο ήπιας βελτίωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις 93,2 μονάδες, ενώ υποχωρεί κατά 1,7 μονάδες στην Ευρωζώνη, φθάνοντας στις 92,8 μονάδες. Η πτώση αυτή εκπορεύεται κυρίως από την εξασθένηση του κλίματος στη Βιομηχανία και τις Υπηρεσίες, με τις προσδοκίες να βελτιώνονται μόνο στο Λιανικό Εμπόριο και στις δύο ζώνες. Πάντως ο δείκτης τόσο στην ΕΕ, όσο και στην Ευρωζώνη, παραμένει χαμηλότερα από το μακροχρόνιο μέσο όρο του.

Δουλειές υπάρχουν αλλά οι Ελληνες δεν πάνε!

Δουλειές υπάρχουν αλλά οι Ελληνες δεν πάνε!

Εκλεκτικοί παρά την ανεργία οι Έλληνες.
Την ώρα που η ανεργία στην Κεντρική Μακεδονία μαστίζει, μόλις 19 Έλληνες ανταποκρίθηκαν φέτος στο κάλεσμα της Ένωσης Νέων Αγροτών για τη συγκομιδή ροδάκινων στον κάμπο της Ημαθίας.

Η προσφορά για εργασία που αφορά 6ήμερη απασχόληση με έξοδα διαμονής για 4 μήνες και μεροκάματο 23 ευρώ φαίνεται πως δεν αποτέλεσε δέλεαρ για το ελληνικό εργατικό δυναμικό, την ώρα που οι αιτήσεις για τους μετακλητούς εργάτες από την Αλβανία φτάνουν τις 4.885.

Πριν δύο εβδομάδες η Ένωση Νέων Αγροτών κοινοποίησε με δελτίο τύπου στις Περιφέρειες και τους Δήμους όλης της χώρας, την ανάγκη εργασίας Ελλήνων εργατών γης που θα δουλέψουν για 4 μήνες στον κάμπο της Ημαθίας και της Πέλλας. Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά και μέσω μηνύματος από το κινητό, χωρίς γραφειοκρατική διαδικασία. Ωστόσο, η ανταπόκριση στην πρόσκληση για εργασία σε ένα τόπο με δεκάδες χιλιάδες στρέμματα ροδάκινων, ήταν πολύ μικρή και δεν συνάδει με το ύψος της ανεργίας που φτάνει το 25% στη Βέροια και το 50% στη Νάουσα.

Οπως αναφέρει στο protothema.gr ο πρόεδρος της Ένωσης Νέων Αγροτών Ημαθίας, Νίκος Αγγελόπουλος, «Φέτος περιμέναμε να έχουμε μεγάλη ανταπόκριση. Ακούμε για κρίση και ανεργία. Γνωρίζουμε ότι πρόκειται για δύσκολο επάγγελμα αλλά όταν είσαι άνεργος παλεύεις για το μεροκάματο. Ενδιαφέρθηκαν την πρώτη εβδομάδα οχτώ Έλληνες που σήμερα φτάνουν τους 19. Φαίνεται πως οι Έλληνες δεν θέλουν να ασχοληθούν με τη γεωργία και να επιστρέψουν στα χωράφια».

Στους 19 Έλληνες πάντως που υπέβαλαν αίτηση συμπεριλαμβάνονται γυναίκες άνω των 60 ετών, ένας συνταξιούχος γιατρός και ένας άνεργος μηχανικός. Άνθρωποι μεγαλύτερης δηλαδή ηλικίας και επιστήμονες που αναζητούν μερικά χρήματα για να ζήσουν.

Σε Ημαθία υπάρχουν 1700 εγγεγραμμένοι νέοι αγρότες οι οποίοι αναζητούν περίπου 4800 εργάτες για τέσσερις μήνες. Όπως αναφέρει ο κ. Αγγελόπουλος, «μάλλον θα καλύψουμε τις ανάγκες μας με Αλβανούς, Βούλγαρους και Σκοπιανούς.www.protothema.g

2 Μαΐου 2012

ΠΟΛ 1093: Ορισμός της προθεσμίας κλεισίματος του ισολογισμού της 31/12/2011 και καταχώρισής του στο βιβλίο απογραφών.

Προθεσμία κλεισίματος του ισολογισμού της 31/12/2011 και καταχώρισης του στο βιβλίο απογραφών.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2012

(ΦΕΚ Β' 1196/11-04-2012)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Σταρά
Τηλέφωνο : 210-3638389
FAX : 210-3641620

ΠΟΛ 1093


ΘΕΜΑ: Ορισμός της προθεσμίας κλεισίματος του ισολογισμού της 31/12/2011 και καταχώρισής του στο βιβλίο απογραφών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992 – ΦΕΚ 84/Α΄) και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ιδίου Κώδικα περί του χρόνου κλεισίματος του ισολογισμού και καταχώρισής του στο βιβλίο απογραφών.

2. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γστ΄ και της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ.

3. Το Π.Δ. 110/2011 ΦΕΚ Α΄/243/11−11−2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Την αριθμ. Υ25/6−12−2011 (ΦΕΚ 2791/Β΄/8−12−2011) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φιλίππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

5. Την ανάγκη διευκόλυνσης των επιτηδευματιών λόγω των αυξημένων υποχρεώσεών τους.

6. Ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν παρεμποδίζεται ο έλεγχος και η ενημέρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των επιτηδευματιών.

7. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε για όλους τους επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας, ως χρόνο περάτωσης των πράξεων του ισολογισμού της διαχειριστικής περιόδου που λήγει την 31/12/2011 και καταχώρησης του στο βιβλίο απογραφών τον χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής της αντίστοιχης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Η Standard & Poor΄s αναβάθμισε σε ΄CCC΄ την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας!

Η Standard & Poor΄s αναβάθμισε σε ΄CCC΄  την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας!

Η Standard & Poor's αναβάθμισε την Ελλάδα
Σε ΄CCC΄ αναβάθμισε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας σε εγχώριο και ξένο νόμισμα η Standard & Poor΄s Ratings Services από ΄SD΄ (selective default) προηγουμένως. Το outlook είναι σταθερό, όπως ανακοίνωσε ο οίκος.

Η Standard & Poor΄s αναβάθμισε επίσης την βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση σε ΄C΄ από ΄SD΄.


Ο οίκος ανακοίνωσε ότι η αναβάθμιση ακολουθεί την ολοκλήρωση στις 25 Απριλίου της ανταλλαγής χρέους σε σχέση με τα κυβερνητικά ομόλογα ξένου δικαίου.

Τα κριτήρια της Standard & Poor’s προσδιορίζουν την έξοδο από το sovereign default ως την επιτυχημένη ολοκλήρωση της ανταλλαγής χρέους, αν και όσοι δεν συμμετείχαν στην ανταλλαγή δεν έχουν πληρωθεί.
"Ως συνέπεια, αποσύρουμε τις αξιολογήσεις για τα ομόλογα που συμμετείχαν στην ανταλλαγή. Όσα δεν συμμετείχαν, θα παραμείνουν με την αξιολόγηση D μέχρι την επόμενη ημερομηνία πληρωμής στις 15 Μαΐου 2012, όπου και θα αναβαθμιστούν σε CCC εάν πληρωθούν ή θα παραμείνουν D εάν δεν πληρωθούν", αναφέρει μεταξύ άλλων ο οίκος.

Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, αν και η ανταλλαγή χρέους έχει αμβλύνει τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις χρηματοδότησης, το χρέος της Ελλάδας παραμένει υψηλό.

"Για να τοποθετήσει τη χρηματοπιστωτική της θέση σε ένα βιώσιμο δρόμο, η κυβέρνηση εφαρμόζει μια στρατηγική σημαντικής μείωσης του ελλείμματος σε συνδυασμό με την συμφωνία στήριξης από το ΔΝΤ και την ΕΕ. Εκτός από τη μείωση του ελλείμματος, η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του χρέους του ιδιωτικού τομέα για να μειώσει το συνολικό φορτίο του χρέους ", αναφέρει η S&P.

Επισημαίνει ακόμη ότι η δημοσιονομική ενοποίηση που βρίσκεται σε εξέλιξη, εν πολλοίς βασίζεται στις αυξήσεις των φόρων και στη βελτίωση της συγκέντρωσης των φόρων, σε ένα διευρυμένο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και σε σημαντικές περικοπές στις κυβερνητικές δαπάνες.

"Θεωρούμε ότι αυτή η προσαρμογή έχει ρίσκα υλοποίησης δεδομένης της πιθανής περαιτέρω επιδείνωσης του ΑΕΠ φέτος και το επόμενο έτος, το οποίο πιθανότατα θα καταλήξει σε κοινωνικές πιέσεις ", προειδοποιεί ο οίκος.

Επιπλέον, τονίζει πως η προσαρμογή θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη μετά από τις εκλογές της Κυριακής. Προσθέτει ότι τα επιπρόσθετα μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος, αν και δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, αναμένεται να διευρύνουν ακόμη περισσότερο τη λαϊκή δυσαρέσκεια με τη στρατηγική δημοσιονομικής εξυγίανσης στην Ελλάδα.

Ο οίκος προσθέτει ότι η αξιολόγηση ΄CCC΄ αντανακλά την πρόσφατη μείωση του κυβερνητικού χρέους μετά την αναδιάρθρωση, την υποχώρηση στο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους ως αποτέλεσμα της ανταλλαγής αλλά και την αυξημένη μέση ωρίμανση του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης.

Αντανακλά επίσης –όπως προσθέτει – τις σημαντικές πιέσεις στην πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας που περιλαμβάνουν:

- Τις αβέβαιες προοπτικές της οικονομικής ανάπτυξης. Μετά τη συρρίκνωση κατά 6,9% του ΑΕΠ το 2011 σε πραγματικούς όρους, ο οίκος περιμένει να συνεχιστεί η ύφεση το 2012 με το ΑΕΠ να συρρικνώνεται περίπου 5% λόγω της μειωμένης ιδιωτικής ζήτησης και της αρνητικής πιστωτικής επέκτασης.

Ο οίκος αναφέρει ταυτόχρονα ότι η οικονομική ανάκαμψη θα λάβει χώρα σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο εφόσον εφαρμοστούν πλήρως οι σχεδιαζόμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ενώ η δημοσιονομική συρρίκνωση θα υποχωρεί και θα ανακάμπτει σταδιακά η όρεξη για επενδύσεις.

- Την αποδυνάμωση στην πολιτική συναίνεση για τις φιλόδοξες και σε μεγάλο βαθμό αντιδημοφιλείς μεταρρυθμίσεις. Όπως σημειώνει ο οίκος η Ελλάδα αντιμετωπίζει σημαντικούς κινδύνους στην εφαρμογή για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων δημοσιονομικής προσαρμογής στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος.

- Το μεγάλο, παρά το γεγονός ότι συρρικνώνεται, εξωτερικό έλλειμμα. Παρά την μεγάλη και παρατεταμένη οικονομική ύφεση, σημειώνει ο οίκος, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας ως προς το ΑΕΠ έχει συρρικνωθεί ήπια στο 9,8% του ΑΕΠ το 2011 από 14,9% του ΑΕΠ το 2008, αντανακλώντας τις δομικές αδυναμίες στην ελληνική οικονομία.

Για το 2012 ο οίκος προβλέπει το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών να διαμορφωθεί κάτω από το 6% του ΑΕΠ.

- Η S&P αναφέρει ακόμα ότι με ένα εκτιμώμενο 52% του ΑΕΠ έως τα τέλη του Φεβρουαρίου 2012, το ισοζύγιο του συστήματος Target2 της Τράπεζας της Ελλάδας με την ΕΚΤ παραμένει σε αυξημένα επίπεδα, κάτι που δείχνει τη συνεχιζόμενη εξάρτηση του ελληνικού χρηματοοικονομικού τομέα σε χρηματοδότηση από τον επίσημο τομέα

-Το υψηλό κυβερνητικό χρέος, ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της ανταλλαγής που είχε σαν αποτέλεσμα την αύξησης της μέσης ωρίμανσης και τη μείωση του κόστους για την εξυπηρέτηση του χρέους.

Ο οίκος εκτιμά το κυβερνητικό χρέος να διαμορφωθεί μεταξύ 160% και 170% του ΑΕΠ την περίοδο 2012-2015, ανάλογα με τον βαθμό επίτευξης των στόχων του προγράμματος.

Ο οίκος προσθέτει τέλος ότι η αξιολόγηση της Ελλάδας υποστηρίζεται από:

-Ενα σχετικά υψηλό επίπεδο στο κατά κεφαλήν εισόδημα: Στα $26.700 έως τα τέλη του 2011, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι σε υψηλά επίπεδα σε σύγκριση με άλλες χώρες παρά τα διαδοχικά έτη ύφεσης που έχουν οδηγήσει σε σημαντική υποχώρηση από επίπεδα που ξεπερνούσαν τα $30.000 το 2008.

-Την υποστηρικτική πολιτική του χρηματοοικονομικού τομέα όπως αντανακλάται στα μέτρα σταθερότητας. Παρά τις σημαντικές μακροοικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ιδρύματα του χρηματοοικονομικού τομέα τα μέτρα αυτά έχουν περιορίσει τις πιέσεις στην εμπιστοσύνη προς τους εγχώριους θεματοφύλακες και αυτό περιλαμβάνει και την περίοδο της αναδιάρθρωσης του χρέους.


Πηγή:www.capital.gr

30 Απριλίου 2012

Oι τροποποιητικές οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. του 2012.

Oι τροποποιητικές οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. του 2012.

Oριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. του 2012.
Oι τροποποιητικές οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. του οικονομικού έτους 2012,
υποβάλλονται αποκλειστικά στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.,
σε δύο αντίτυπα,
συνοδευόμενα υποχρεωτικά με μαγνητικό μέσο, το οποίο περιέχει το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, καθώς και το σύνολο των λοιπών στοιχείων του Εντύπου Ε7.

Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται άμεσα από την Δ.Ο.Υ. στο σύστημα TAXIS.

Παρατείνεται μέχρι και τις 25 Μαΐου 2012 η προθεσμία υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών Ε7.

Παρατείνεται μέχρι και τις 25 Μαΐου 2012 η προθεσμία υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών Ε7.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10180 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 210-3332551/2
Fax: 210-3332559
e-mail: press@minfin.gr

Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου, παρατείνεται μέχρι και τις 25 Μαΐου 2012 η προθεσμία υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.


Διαβάστε το ενημερωμένο άρθρο:

Οι προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 2012, με χρονολογική σειρά.

Μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας των φυσικών προσώπων επιτηδευματιών και μη και με ηλεκτρονικές διαδικασίες.

Μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας των φυσικών προσώπων επιτηδευματιών και μη και με ηλεκτρονικές διαδικασίες.

Αριθμ. ΠΟΛ. 1098
Μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας των φυσικών προσώπων επιτηδευματιών και μη και με ηλεκτρονικές διαδικασίες.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α΄)

2. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α΄), όπως ισχύει, με τις οποίες προβλέπεται ότι, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ορίζεται κάθε διαδικαστικό θέμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού.

3. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο 1027411/842/ΔΜ/26-2-98 (ΦΕΚ 193/Β΄) «Υποχρεωτική χορήγηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και διαδικασίες απόδοσής του», όπως ισχύει.

4. Την υπ΄ αριθμ. 1027319/677/0006Β΄/24-2-1998 (ΦΕΚ 194/Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, περί ορισμού του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων Μητρώου.

5. Την υπ΄ αριθμ. Υ25/6-12-2011 (ΦΕΚ 2792/Β/8-12-2011) απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Παντελή Οικονόμου.

6. Το Π.Δ. 61/1997 περί σύστασης στο Υπουργείο Οικονομικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

7. Τις διατάξεις του Π.Δ 31/2012 (ΦΕΚ 62/Α΄) περί Διορισμού Υπουργού Οικονομικών.

8. Την ανάγκη αλλαγής της διεύθυνσης κατοικίας των φυσικών προσώπων επιτηδευματιών και μη, ηλεκτρονικά, με σκοπό τη βελτίωση των παρεχομένων προς τους πολίτες υπηρεσιών.

9. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1
Διαδικασία μεταβολής

1. Καθορίζεται διαδικασία μεταβολής της διεύθυνσης κατοικίας των φυσικών προσώπων επιτηδευματιών και μη, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας.

2. Με τη διαδικασία αυτή, παρέχεται η δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα που είναι πιστοποιημένοι χρήστες, να προβούν στη μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας τους, μέσω διαδικτύου, συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο του εντύπου Μ1 «Απόδοσης Α.Φ.Μ./Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων» που έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.gsis.gr της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

3. Η προβλεπόμενη στη παρούσα απόφαση διαδικασία, είναι προαιρετική.

4. Σε περίπτωση που η κατοικία του φυσικού προσώπου, χρησιμοποιείται ως επαγγελματική έδρα, με τη διαδικασία αυτή, μεταβάλλεται μόνο η διεύθυνση κατοικίας του.

5. Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες, εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxisnet σύμφωνα με όσα ορίζονται με την ΠΟΛ. 1178/7-12-2010 , ΑΔΑ41ΦΜΗ-ΤΛ (ΦΕΚ 1916/Β΄/9-12-2010) απόφαση Υπουργού Οικονομικών. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή. Σε περίπτωση απενεργοποίησης από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), των κωδικών πρόσβασης στο σύστημα, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της ανωτέρω απόφασης.

Αρθρο 2
Έλεγχος- Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.

1. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής μεταβολής της διεύθυνσης κατοικίας, ενημερώνεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), η αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οποία αποδέχεται τη δήλωση και καταχωρεί τη νέα διεύθυνση στο Μητρώο του TAXIS.

2. Σε περίπτωση που η νέα διεύθυνση, ανήκει στη χωρική αρμοδιότητα άλλης Δ.Ο.Υ, η Δ.Ο.Υ παραλαβής της δήλωσης, υποχρεούται μαζί με την αλλαγή της διεύθυνσης, να προβεί και στη μετεγγραφή του υπόχρεου στη νέα αρμόδια Δ.Ο.Υ.

3. Οι βεβαιώσεις που παράγονται από το σύστημα με την καταχώριση της μεταβολής, αποστέλλονται από τη Δ.Ο.Υ. στη νέα διεύθυνση του ενδιαφερόμενου, ταχυδρομικά.

Αρθρο 3
Ισχύς της απόφασης

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Απριλίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Η Ελλάδα και η Γερμανία στο ευρώ της ενωμένης Ευρώπης.

Η Ελλάδα και η Γερμανία στο ευρώ της ενωμένης Ευρώπης.

Η υιοθέτηση του κοινού νομίσματος υποτίθεται θα έφερνε τα κράτη της Ευρώπης πιο κοντά. Αντίθετα, φαίνεται να δημιουργεί χάσμα μεταξύ τους. Τι πήγε άραγε στραβά; Την ιστορία λένε τα δύο γραφήματα, συγκρίνοντας τις πορείες Ελλάδας και Γερμανίας.

Η Ελλάδα και η Γερμανία στο ευρώ της ενωμένης Ευρώπης.


Το άνω γράφημα παρουσιάζει το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης, ξεκινώντας από το 2001, το έτος που Ελλάδα εγκατέλειψε τη δραχμή και υιοθέτησε το ενιαίο νόμισμα. (Η Γερμανία ήταν «παρούσα» στη γέννηση του ευρώ το 1999.)

Η αγαπημένη των επενδυτών, η νέα και ζωηρή Ελλάδα ξεπέρασε σε ανάπτυξη τη παλιά και δυσκίνητη Γερμανία. Η Ελλάδα πλημμύρισε με κεφάλαια του εξωτερικού, καθώς η ένταξή της στη ζώνη του ευρώ ήταν η διαπίστευση πως η χώρα ανήκει στο κλαμπ των δημοσιονομικά υπεύθυνων κρατών.


Το ελληνικό θαύμα άρχισε να καταρρέει το φθινόπωρο του 2009, όταν η νέα σοσιαλιστική κυβέρνηση ανακοίνωσε, μετά την ανάληψη των καθηκόντων της ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε υποτιμήσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού. Τα επιτόκια άρχισαν να αυξάνονται, ανακόπτοντας την ανάπτυξη.

Αυτό μας οδηγεί στο δεύτερο γράφημα, που δείχνει την απόδοση των κρατικών ομολόγων στη Γερμανία και την Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τη μακρά ιστορία αδυναμίας εξόφλησης χρεών και πολιτικής αναταραχής, η Ελλάδα ήταν σε θέση να δανείζεται με σχεδόν το ίδιο επιτόκιο όπως η Γερμανία για το μεγαλύτερο μέρος της τελευταίας δεκαετίας.

Το φετινό Μάρτιο, οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων έπεσαν κατακόρυφα, αφού η κυβέρνηση κατάφερε να διαγράψει ένα μεγάλο μέρος του χρέους της. Ωστόσο έχουν ήδη αρχίσει να σκαρφαλώνουν και πάλι καθώς οι επενδυτές ανησυχούν μήπως τελικά χρειαστεί μια νέα διάσωση.

Όταν οι επενδυτές έχασαν την εμπιστοσύνη τους στην Ελλάδα, τα ιδιωτικά κεφάλαια άρχισαν να «μεταναστεύουν» στη Γερμανία. Ως αποτέλεσμα οι γερμανικές αποδόσεις παρουσίασαν πτωτική τάση την περίοδο που οι ελληνικές εκτοξεύονταν στα ύψη.

Αυτό βοηθά να κατανοήσουμε γιατί η Γερμανία κάθε άλλο παρά ανήσυχη είναι για το χάος που επικρατεί στην υπόλοιπη Ευρώπη. Επειδή βρίσκεται -τουλάχιστον μέχρι τώρα- στο γαλήνιο μάτι του κυκλώνα.

Η Ελλάδα πιθανότατα να μην έπρεπε να έχει μπει στο ευρώ. Το τραγικό είναι ότι οι λάθος χειρισμοί της ελληνικής κρίσης έχει εγείρει ανησυχίες για ισχυρότερα μέλη της ζώνης του ευρώ. Ακόμα και χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία που δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα υπό κανονικές συνθήκες, έχουν αρχίσει να τραβούν πάνω τους τα ανήσυχα βλέμματα των επενδυτών.

Παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου 2012 η προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου 2012 η προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10180 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τηλ.: 210-3332551/2
Fax: 210-3332559
e-mail: press@minfin.gr

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου 2012 η προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η παράταση αφορά σε οφειλές οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και τις 29 Φεβρουαρίου 2012.


Διαβάστε το ενημερωμένο άρθρο:

Οι προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 2012, με χρονολογική σειρά.

Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012

Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012

Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος 
Αθήνα 19-4-2012
Αριθ. Πρωτ. : 8203/328

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40
Ταχ. Κώδικας : 101 82 – Αθήνα
Πληρ. τηλ. : 2131516384-2131516385

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΘΕΜΑ : « Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012».

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 106 και της παρ. 2 του άρθρου 6 της εκλογικής νομοθεσίας (Π.Δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» ΦΕΚ 57/Α) .

2) Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 40/2012 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» (ΦΕΚ 90/Α).

3) Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α), όπως ισχύουν σήμερα.

4) Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α), όπως ισχύουν σήμερα.

5) Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 368/89 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α), όπως ισχύουν σήμερα.

6) Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 372/95 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» (ΦΕΚ 201/Α).

7) Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α), όπως τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ 56/Α).

8) Την με αριθ. 14461/11-4-2012 εγκύκλιο 13 του Υπουργού Εσωτερικών.

9) Την με αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.25/2070/οικ.9575/18-4-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

10) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1.- Όλες οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού τομέα, καθώς και όσοι γενικώς απασχολούν προσωπικό και υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα, υποχρεούνται να χορηγήσουν στο προσωπικό τους ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές για την διευκόλυνση άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012.
2.- Ο αριθμός των ημερών αδείας απουσίας, που χορηγείται για τον ανωτέρω σκοπό και που καλύπτει τον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μετάβαση του προσωπικού των υπόχρεων της παρ.1 της παρούσας στον τόπο άσκησης του εκλογικού του δικαιώματος και την επιστροφή του απ΄ αυτόν, καθορίζεται ως ακολούθως:

Α.- Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται καθεστώς εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:

α) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 100-200 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.

β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 201-400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών.

γ) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω χορηγείται άδεια τριών (3) εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.

δ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές, να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Β.- Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:

α) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 200-400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.

β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω, χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.

γ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές, να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

3.- Για όσους εκ των μισθωτών, που μετακινούνται κατά τα ανωτέρω, η Κυριακή 6 Μαΐου 2012 (ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας), είναι εργάσιμη ημέρα, αυτή θεωρείται ως ημέρα ειδικής αδείας απουσίας με αποδοχές, πέραν αυτών που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο της παρούσας.

4.- Η κατά τα ανωτέρω χορηγούμενη άδεια δεν συμψηφίζεται με την ετήσια άδεια μετ΄ αποδοχών.


Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012, Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες, κοινοπραξίες και ΝΠ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012, Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες, κοινοπραξίες και ΝΠ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα


Διαβάστε το ενημερωμένο άρθρο:

Οι προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 2012, με χρονολογική σειρά.


Αθήνα, 26 Απριλίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑTΑ Α΄. B΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝA
Πληροφορίες:Θανάσης Σαφαρής
Τηλέφωνο : 210 3375314
ΦΑΞ : 210 3375001
E-mail: d12.α@yo.syzefxis.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1107

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 για τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του ΚΦΕ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμό Υ25/2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792 Β΄/8-12-2011).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του νόμου 2020/1992 (ΦΕΚ 34Α’) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ΚΦΕ (ΦΕΚ Α’ 151) που ορίζει τις προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ.

4. Τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΦΕΚ Α’ 151) με τις οποίες ορίζεται η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε.

5. Την ΠΟΛ.1055/29.2.2012 Α.Υ.Ο, παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012,

6. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet στα πλαίσια απλοποίησης των
φορολογικών διαδικασιών και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών στον τομέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών.

7. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ, (Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες, κοινοπραξίες, κλπ.), που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 64 του ΚΦΕ, ανεξάρτητα αν η υποβολή τους γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ή χειρόγραφα μέσω ΔΟΥ και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, η οποία λήγει στις 30 Απριλίου 2012, παρατείνεται μόνο για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των παραπάνω υπόχρεων που η υποβολή τους γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου έως και τις 18 Μαίου 2012.

2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 για όλα τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε, παρατείνεται έως και τις 18 Μαίου 2012.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊστ. της Γραμματείας

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ


Διαβάστε το ενημερωμένο άρθρο:

Οι προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 2012, με χρονολογική σειρά.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ