Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 24 Ιουνίου

29 Ιουνίου 2012

Αναμένεται να κλείσουν 60 οργανισμοί στο Δημόσιο...

Αναμένεται να κλείσουν 60 οργανισμοί στο Δημόσιο...

Τι θα γίνει με τους 3.000 υπαλλήλους;

Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να κλείσουν 60 οργανισμοί στο Δημόσιο και πλέον το ζητούμενο είναι τι θα γίνει με τους 3.000 υπαλλήλους. Σύμφωνα με το «Εθνος» το σχέδιο για τα λουκέτα βρίσκονται οργανισμοί που υπάγονται κυρίως στα υπουργεία Υγείας, Παιδείας Πολιτισμού και Ανάπτυξης.

Πρόκειται για την Εταιρεία Έρευνας και Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Σύνθεση», την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης και Ψυχοθεραπείας «Αθήνα», το Ειδικό Ταμείο Οργάνωσης Συναυλιών της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων «Εδρα», η Ομοσπονδία Άρσης Βαρών, η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αλθαία», το Αθλητικό Κέντρο Χανίων, ο ΟΚΕ, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, η «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», η Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ, το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ο «Συν-ειρμός», το Ωδείο Αθηνών, ο Φορέας Διαχείρισης Δρυμού Σαμαριάς, η Εστία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, η ΙΑΣΙΣ, η Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών, το Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής Περίθαλψης, το Λαογραφικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης, το Κέντρο Έρευνας Περίθαλψης Σακκχαρώδη Διαβήτη. Τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσουν το ΣΕΦ που θα συγχωνευθεί με το ΟΑΚΑ, η Μονάδα Διαχείρισης Οικονομικών Προγραμμάτων με 1.200 άτομα προσωπικό, ο ΕΟΦ, ο ΕΦΕΤ το Κέντρο Αιμοδοσίας, αρκετά Μουσεία, αλλά και οι σχολές Δημόσιας Υγείας, Δικαστικών και Δημόσιας Διοίκησης.


Τι θα γίνει με τους 3.000 υπαλλήλους;


Με τα λουκέτα όμως έρχεται και η απομάκρυνση των εργαζομένων. Οι μόνιμοι υπάλληλοι θα μεταταχθούν σε άλλον οργανισμό του Δημοσίου, με την μετάταξη τους να είναι υποχρεωτική, αλλιώς σε περίπτωση που δεν δεχθούν, προβλέπεται απόλυση.

Για ακόμη μία φορά οι άτυχοι είναι οι συμβασιούχοι, οι οποίοι θα χάσουν τη δουλειά τους καθώς οι συμβάσεις τους, αφού λήξουν δεν θα ανανεώνονται.

Το πλεονάζον προσωπικό που δεν θα μεταταχθεί, θα μπαίνει σε καθεστώς εφεδρείας για ένα χρόνο, παίροντας το 60% του μισθού του και στη συνέχεια θα απολύεται.
I-Reporter

28 Ιουνίου 2012

ΠΟΛ. 1267/30-12-2011: «Χρόνος και τρόπος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ»

ΠΟΛ. 1267/30-12-2011: «Χρόνος και τρόπος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ»

ΠΟΛ. 1267/30-12-2011: «Χρόνος και τρόπος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση με το ν.2859/2000 - ΦΕΚ 248
Α/7.11.2000), όπως ισχύουν:
α) της παραγράφου 1 του άρθρου 35,
β) των παραγράφων, 9 περίπτωση α' και 11 του άρθρου 36,
γ) των παραγράφων, 1 περίπτωση α', 2, 3, 6 και 11 του άρθρου 38,
δ) των παραγράφων 2 και 6 του άρθρου 54,
ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 59,
στ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995) και του ΠΔ 16/1989
(ΦΕΚ 6 Α/5.1.1989), περί αποδεικτικών εισπράξεως.

3. Τις διατάξεις των ακόλουθων αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών με αριθμό:

α) ΠΟΛ 1178/2010 (ΦΕΚ 1916 Β/09.12.2010) «Εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες TAXISnet».

β) ΠΟΛ 1060/2006 (ΦΕΚ 568 Β/08.05.2006) «Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ».

γ) ΠΟΛ 1063/2004 (ΦΕΚ 1087 Β/19.7.2004) «Προαιρετική υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με
τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet), από τους υπόχρεους που τηρούν βιβλία Α' και Β'
κατηγορίας του Κ.Β.Σ.».

δ) ΠΟΛ 1003/2004 (ΦΕΚ 132 Β/29.01.2004) «Χρόνος υποβολής των περιοδικών δηλώσεων που
υποβάλλονται μέσω TAXISnet για τις οποίες έχουν καταβληθεί λανθασμένα μικρότερα ποσά του
χρεωστικού υπολοίπου».

ε) ΠΟΛ 1019/2003 (ΦΕΚ 154 Β/13.2.2003) «Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της
περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ για υποκείμενους με βιβλία Α' ή Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και
της έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ, των υποκειμένων αυτών, των μη υποκειμένων ή απαλλασσομένων».

στ) ΠΟΛ 1054/2001 (ΦΕΚ 215 Β/05.02.2001) «Είσπραξη του ΦΠΑ που υποβάλλεται ηλεκτρονικά,
με χρέωση Τραπεζικών λογαριασμών των υποκειμένων».

ζ) ΠΟΛ 1055/2001 (ΦΕΚ 215 Β/05.02.2001) «Όροι και προϋποθέσεις υποβολής της περιοδικής
δήλωσης ΦΠΑ με ηλεκτρονικά μέσα».

η) ΠΟΛ 1257/2001 (ΦΕΚ 1578 Β/29.11.2001) «Υποχρέωση υποβολής των περιοδικών δηλώσεων
ΦΠΑ μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet)».

θ) ΠΟΛ 1005/1993 (ΦΕΚ 52 Β/09.02.1993) «Τρόπος καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας
στο δημόσιο από το λήπτη των αγαθών και υπηρεσιών», όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της
με την ΑΥΟ ΠΟΛ 1115/1993 (ΦΕΚ 252 Β/12.04.1993), ΑΥΟ ΠΟΛ 1214/1994 (ΦΕΚ 727
Β/27.09.1994) και την ΑΥΟ ΠΟΛ 1380/2001 (ΦΕΚ 11 Β/14.1.2002).

4. Το γεγονός ότι είναι δυνατή η υποβολή όλων των δηλώσεων ΦΠΑ με ηλεκτρονικό τρόπο.

5. Την υπ' αριθ Υ 25 (ΦΕΚ 2792/Β/8.12.11) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή
Οικονόμου».

6. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1

Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και καταβολής του φόρου.


1. Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος
μέχρι:

α) Την 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η
δήλωση, εφόσον προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο,
β) Την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, εφόσον προκύπτει μηδενικό ή πιστωτικό υπόλοιπο.

2. Ως φορολογική περίοδος ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας για τους υποκείμενους στο φόρο που
τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ και το ελληνικό δημόσιο και
το ημερολογιακό τρίμηνο για αυτούς που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ, ή δεν είναι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων.

3. Οι ανωτέρω προθεσμίες ισχύουν και για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις, για κάθε φορολογική
περίοδο κατά τη διάρκεια του ιδρυτικού τους σταδίου.


Η δήλωση έναρξης, η δήλωση διακοπής υπαγομένων σε ΦΠΑ δραστηριοτήτων, η δήλωση οριστικής παύσης εργασιών, ή η δήλωση μεταβολών μετάταξης λόγω λύσης και θέσης σε εκκαθάριση

4. Κατ' εξαίρεση, στην περίπτωση που η δήλωση έναρξης, η δήλωση διακοπής υπαγομένων σε ΦΠΑ δραστηριοτήτων, η δήλωση οριστικής παύσης εργασιών, ή η δήλωση μεταβολών μετάταξης λόγω λύσης και θέσης σε εκκαθάριση, υποβάλλονται εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 36.1.α, β και γ του Κώδικα ΦΠΑ, μετά την καταληκτική προθεσμία υποβολής της περιοδικής δήλωσης, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι την 26η του επόμενου μήνα από την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων.

5. Σε περίπτωση γενικής αργίας ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας οι ανωτέρω
καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής μεταφέρονται την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα.

6. Σε περίπτωση θανάτου του λογιστή του υποκειμένου στο φόρο οι ανωτέρω καταληκτικές
ημερομηνίες υποβολής, για τη φορολογική περίοδο εντός της οποίας επήλθε το γεγονός αυτό,
μεταφέρονται για 10 ημερολογιακές ημέρες. Οι περιοδικές δηλώσεις στην περίπτωση αυτή θα
υποβάλλονται αποκλειστικά στην αρμόδια ΔΟΥ σε έντυπη μορφή.
Ο υποκείμενος στο φόρο υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει ότι είχε αναθέσει την παρακολούθηση και διαχείριση των φορολογικών του υποχρεώσεων στο θανόντα καθώς και την ημερομηνία του θανάτου αυτού.

7. Στις διατάξεις του άρθρου αυτού υπάγονται και οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές και οι
εγγεγραμμένοι παραλήπτες αγαθών που υπάγονται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ). Οι
επιτηδευματίες αυτοί, που για την έκπτωση του ΦΠΑ που αναλογεί στις εισροές τους εφαρμόζουν
τις ΑΥΟ Δ.634/435/1993 (ΦΕΚ 343 Β712.5.1993) και Δ.635/436/1993 (ΦΕΚ 343Β712.5.1993),
υποβάλλουν και περιοδική δήλωση ΦΠΑ.

Άρθρο 2

Τρόπος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και καταβολής του φόρου.


1. Για φορολογικές περιόδους από 1.1.2012 και εφεξής οι εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις
υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού
δικτύου TAXISnet.

2. Για φορολογικές περιόδους από 1.1.2011 και εφεξής οι εκπρόθεσμες και τροποποιητικές
περιοδικές δηλώσεις υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ σε έντυπη μορφή ή μέσω του ειδικού
δικτύου TAXISnet, ενώ οι δηλώσεις αυτές από 1.4.2012 υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο με τη
χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.

3. Για φορολογικές περιόδους μέχρι 31.12.2010 οι εκπρόθεσμες και τροποποιητικές περιοδικές
δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στην αρμόδια ΔΟΥ σε έντυπη μορφή.

4. Με την υποβολή της δήλωσης καταβάλλεται στο δημόσιο το σύνολο του χρεωστικού υπολοίπου
και των ενδεχόμενων φορολογικών προσαυξήσεων, ή τουλάχιστον το 40% του χρεωστικού
υπολοίπου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ στην
περίπτωση εμπρόθεσμης περιοδικής δήλωσης. Σε αντίθετη περίπτωση η περιοδική δήλωση
θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

5. Ο ΦΠΑ που οφείλεται για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή λήψη αγαθών ή υπηρεσιών που
φορολογούνται στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του Κώδικα ΦΠΑ, από
υποκείμενους στο φόρο οι οποίοι δεν είναι εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας,
καταβάλλεται από τον εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας υπόχρεο στο φόρο με την
περιοδική δήλωση που υποβάλλεται για τη φορολογική περίοδο κατά την οποία ο φόρος
καθίσταται απαιτητός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 16 και 18 του Κώδικα ΦΠΑ. Με την
ίδια περιοδική δήλωση ασκείται το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, εφόσον και στο βαθμό που
παρέχεται τέτοιο δικαίωμα.

6. Προκειμένου να αναγνωριστεί επιφύλαξη που έχει τεθεί σε περιοδική δήλωση που υποβάλλεται
ηλεκτρονικά, απαιτείται η αποστολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εγγράφου με συστημένη επιστολή μέχρι
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι της επιφύλαξης.

Άρθρο 3

Διαδικασία υποβολής της περιοδικής δήλωσης με ηλεκτρονική μέθοδο μέσω του ειδικού δικτύου

TAXISnet.


1. Οι υποκείμενοι στο φόρο για να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την περιοδική δήλωση ΦΠΑ θα πρέπει
να εγγραφούν ως χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΑΥΟ
ΠΟΛ 1178/7.12.2010 (ΦΕΚ 1916Β79.12.2010).

2. Για την καταβολή του χρεωστικού υπολοίπου των περιοδικών δηλώσεων που υποβάλλονται
μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, οι υποκείμενοι υποχρεούνται να δώσουν εντολή πληρωμής
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εν λόγω δηλώσεων, σε Τράπεζες που έχουν
συμβληθεί με το Υπουργείο Οικονομικών για να παρέχουν την υπηρεσία αυτή.

Η εντολή πληρωμής αφορά σε ανάληψη των εν λόγω ποσών από τους οικείους λογαριασμούς ή
χρέωση των πιστωτικών καρτών και μεταφορά των ποσών αυτών μέσω του Διατραπεζικού
συστήματος στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.

Μη ύπαρξη επαρκούς υπολοίπου στον τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο πραγματοποιείται η
καταβολή του φόρου ή επαρκούς πιστωτικού ορίου στην πιστωτική κάρτα ή εκ παραδρομής
λανθασμένη εντολή ανάληψης ή χρέωσης μικρότερου του οφειλομένου ποσού, έχει ως αποτέλεσμα
την απόρριψη της δήλωσης που απεστάλη μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.

3. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτής
στο σύστημα TAXISnet, με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - υποκείμενο μοναδικού αριθμού
καταχώρησης της περιοδικής δήλωσης.

Ειδικά στην περίπτωση υποβολής χρεωστικής περιοδικής δήλωσης προκειμένου να θεωρείται η
δήλωση αυτή ως υποβληθείσα απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής μέσω
Τραπέζης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η
ημερομηνία πληρωμής.

Άρθρο 4

Διαχείριση των περιοδικών δηλώσεων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά.


Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. διαχειρίζεται τις δηλώσεις που παρελήφθησαν μέσω του συστήματος TAXISnet,
όπως τις δηλώσεις που παρέλαβε σε έντυπη μορφή μηχανογραφικά μέσω TAXIS ή χειρόγραφα.

Η εκτύπωση των εν λόγω δηλώσεων υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ πιστοποιεί την
υποβολή της δήλωσης και αποτελεί τίτλο εξόφλησης ή πίστωσης για χρήση από οποιαδήποτε
αρμόδια αρχή.

Στην περίπτωση που για την ίδια φορολογική περίοδο έχει καταχωρηθεί περιοδική δήλωση μέσω
του ειδικού δικτύου TAXISnet και πριν την καταβολή του οφειλόμενου ποσού στο δημόσιο η ίδια
δήλωση υποβάλλεται και στη ΔΟΥ, απορρίπτεται η καταχωρηθείσα μέσω TAXISnet δήλωση.

Άρθρο 5

Υποβολή της δήλωσης σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ.


1. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται σε
έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στις εξής περιπτώσεις:

α) Ζητείται συμψηφισμός του χρεωστικού υπολοίπου, εν όλω ή εν μέρει, με απαιτήσεις κατά του
δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α731.3.2011).

β) Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται από τους κληρονόμους θανόντος υποκείμενου στο φόρο.

γ) Μετά από έγκριση του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., για υποκείμενους στο φόρο που τηρούν βιβλία Β'
κατηγορίας του ΚΒΣ, εφόσον κρίνεται ότι συντρέχει πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης
με ηλεκτρονικό τρόπο. Πραγματική αδυναμία υποβολής ενδεικτικά συντρέχει στην περίπτωση
υποκειμένων που είναι εγκατεστημένοι σε απομακρυσμένες περιοχές, μεγάλης ηλικίας ή που δεν
έχουν εξοικείωση με τη χρήση του διαδικτύου.

δ) Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet και δεν είναι δυνατό να
τροποποιηθεί πριν την ημερομηνία πληρωμής του χρεωστικού υπολοίπου αυτής, μέσω των
τραπεζών. Στην περίπτωση αυτή η περιοδική δήλωση μπορεί να υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι τη
μεθεπόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα προσκομίζοντας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. το αποδεικτικό υποβολής
της αρχικής δήλωσης μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.

ε) Το ειδικό δίκτυο TAXISnet δεν μπορεί και για όσο χρόνο αυτό δεν είναι δυνατόν, να αναγνωρίσει
ως εμπρόθεσμη την περιοδική δήλωση που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του
άρθρου 1. Στην περίπτωση αυτή η περιοδική
δήλωση μπορεί να υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι τη μεθεπόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα.

στ) Εφόσον την καταληκτική ημερομηνία διαπιστώνεται ότι υπάρχει τεχνική αδυναμία του ειδικού
δικτύου TAXISnet να κάνει αποδεκτή την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων που αναγνωρίζεται
από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ή υπάρχει τεχνική αδυναμία πληρωμής
αυτών μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων και του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ. Στην
περίπτωση αυτή και μετά από έγγραφο που αποστέλλεται σε όλες τις Δ.Ο.Υ., η περιοδική δήλωση
υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι τη μεθεπόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα.

ζ) Εμπρόθεσμης περιοδικής δήλωσης κατά παράταση της προθεσμίας υποβολής της, λόγω τοπικής
αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας.

η) Απόρριψης της περιοδικής δήλωσης που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, λόγω λανθασμένης
απόδοσης του χρεωστικού υπολοίπου, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:

i. η περιοδική δήλωση είχε αρχικά καταχωρηθεί εμπρόθεσμα στο ειδικό δίκτυο
TAXISnet,

ii. είχε δοθεί εμπρόθεσμα η ορθή εντολή πληρωμής στην τράπεζα,

iii. υπήρχε τουλάχιστον το ακριβές υπόλοιπο του χρεωστικού υπολοίπου της
περιοδικής δήλωσης στον τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο πραγματοποιήθηκε
η καταβολή, την ημερομηνία πληρωμής.

Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται εκ νέου η απορριφθείσα περιοδική δήλωση σε έντυπη μορφή
στην αρμόδια ΔΟΥ, μέχρι και την πέμπτη (5η) ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής, συνυποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα
οποία πρέπει να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, μέσω του TAXISnet, ενημερώνει τον
υποκείμενο και την αρμόδια ΔΟΥ, με ηλεκτρονική μέθοδο, για την απορριφθείσα δήλωση και το
προς καταβολή ποσό.

2. Για την υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ σε έντυπη μορφή στις ΔΟΥ χρησιμοποιούνται είτε
έντυπα που προεκτυπώνονται με μηχανογραφικά μέσα σύμφωνα με τις διατάξεις της ΑΥΟ ΠΟΛ
1177/1993 (ΦΕΚ 357Β717.5.1993), είτε τα έντυπα που αναρτώνται στις επίσημες ιστοσελίδες του
Υπουργείου Οικονομικών τα οποία μπορεί να εκτυπώνονται σε έγχρωμη ή ασπρόμαυρη μορφή.

3. Στις ανωτέρω περιπτώσεις οι περιοδικές δηλώσεις υποβάλλονται σε τρία αντίτυπα.

4. Επίσης στις ανωτέρω περιπτώσεις όλα τα στοιχεία των δηλώσεων θα καταχωρούνται
υποχρεωτικά από τις ΔΟΥ μέσω της εφαρμογής διαχείρισης δηλώσεων TAXIS.

Άρθρο 6

Αποδεικτικό υποβολής και καταβολής του φόρου.


1. Στην περίπτωση υποβολής περιοδικής δήλωσης σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ, για την οποία δεν
προκύπτει ποσό για καταβολή, αποδεικτικό υποβολής αυτής αποτελεί το αντίτυπο με υπογραφή
παραλαβής.

2. Όταν προκύπτει ποσό για καταβολή, αποδεικτικό καταβολής του φόρου αποτελεί:

α) Η ίδια η περιοδική δήλωση, εάν δεν εκδίδεται μηχανογραφικά ιδιαίτερο αποδεικτικό είσπραξης
και εφόσον φέρει την υπογραφή του παραλαβόντος υπαλλήλου και του Ταμία (ο οποίος θέτει την
υπηρεσιακή και ατομική του σφραγίδα),
ή

β) Το ιδιαίτερο αποδεικτικό είσπραξης, εφόσον εκδίδεται μηχανογραφικά (μέσω
του συστήματος TAXIS) και φέρει την υπογραφή του εκδότη και του Ταμία.

3. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της περιοδικής δήλωσης μέσω του ειδικού δικτύου
TAXISnet, απόδειξη για την υποβολή αποτελεί η εμφάνιση στην οθόνη της δήλωσης συσχετισμένης
με το μοναδικό αριθμό καταχώρησης TAXIS και την ημερομηνία υποβολής της και αντίγραφο
υποβολής αποτελεί η εκτύπωση αυτών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.

Στην περίπτωση που υπάρχει ποσό για καταβολή, η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας
πληρωμής αποδεικνύεται από σχετική αναφορά που διατίθεται μέσω του ειδικού δικτύου
TAXISnet, η εκτύπωση της οποίας αποτελεί για τον υποκείμενο το αποδεικτικό καταβολής.

4. Η απόδειξη καταβολής του φόρου, μπορεί να αναπληρωθεί μόνο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
76 του Π.Δ. 16/89 (ΦΕΚ6 Α75.1.1989).

Άρθρο 7

Αφετηρία για την επιβολή του προστίμου και τον υπολογισμό του πρόσθετου φόρου.


1. Ως αφετηρία για το χρόνο επιβολής του προστίμου στην περίπτωση της εκπρόθεσμης υποβολής
ή μη υποβολής αρχικών δηλώσεων, για τις οποίες υπάρχει σχετική υποχρέωση και δεν προκύπτει
ποσό φόρου για καταβολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν.
2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α711.9.1997) όπως ισχύει, λαμβάνεται η επόμενη ημέρα της καταληκτικής
προθεσμίας για την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης.

2. Ως αφετηρία για τον υπολογισμό του πρόσθετου φόρου στην περίπτωση εκπρόθεσμης,
ανακριβούς ή μη υποβολής περιοδικής δήλωσης, για τις οποίες προκύπτει ποσό φόρου για
καταβολή, λαμβάνεται η επόμενη ημέρα της καταληκτικής προθεσμίας για την εμπρόθεσμη
υποβολή της δήλωσης.

3. Η προθεσμία κατά παράταση υποβολής εμπρόθεσμης περιοδικής δήλωσης, για οποιοδήποτε
λόγο, δεν ισχύει για τις εκπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις, για τις
οποίες λαμβάνεται υπόψη η αρχική προθεσμία υποβολής όπως καθορίζεται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 1, προκειμένου να υπολογιστεί ο πρόσθετος φόρος ανάλογα με τους
μήνες καθυστέρησης, ανεξάρτητα από τις συμπίπτουσες αργίες.

Άρθρο 8

Δυνατότητα υποβολής της τροποποιητικής και εκπρόθεσμης εκκαθαριστικής

δήλωσης και των διορθωτικών και εκπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων,

μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.


Οι υπόχρεοι στο φόρο μπορούν, από 23.12.2011, να υποβάλλουν μέσω του ειδικού δικτύου
TAXISnet:

α) Τις τροποποιητικές και εκπρόθεσμες εκκαθαριστικές δηλώσεις που αφορούν διαχειριστικές
περιόδους που λήγουν από 1.1.2010 και εφεξής.

β) Τους διορθωτικούς ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που αφορούν ημερολογιακές περιόδους από
1.1.2010 και εφεξής και τους εκπρόθεσμους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που αφορούν
ημερολογιακές περιόδους από 1.1.2011 και εφεξής.

Άρθρο 9

Κατάργηση διατάξεων.


Από 1.1.2012 καταργούνται:

α) Το άρθρο 1 της ΑΥΟ ΠΟΛ 1005/1994.

β) Η ΑΥΟ ΠΟΛ 1214/1994.

γ) Η ΑΥΟ ΠΟΛ 1055/2001.

δ) Η ΑΥΟ ΠΟΛ 1257/2001.

ε) Τα άρθρα 1, 2, η περίπτωση II α' της παραγράφου 2 του άρθρου 3, το άρθρο 4 εκτός της
παραγράφου 4, καθώς και τα άρθρα 5 έως και 7 της ΑΥΟ ΠΟΛ 1019/2003.

στ) Η ΑΥΟ ΠΟΛ 1003/2004.

ζ) Η ΑΥΟ ΠΟΛ 1063/2004.

η) Η ΑΥΟ ΠΟΛ 1060/2006.

Άρθρο 10

Έναρξης ισχύος

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από 1.1.2012.
Ειδικά οι εκπρόθεσμες και τροποποιητικές περιοδικές δηλώσεις μπορούν να υποβάλλονται μέσω
TAXISnet από 23.12.2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

27 Ιουνίου 2012

"Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΛΥΣΕΙ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ"

"Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΛΥΣΕΙ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ"

Χαμηλώνουν τον πήχυ των προσδοκιών ενόψει της επικείμενης συνόδου κορυφής οι ηγέτες των οργάνων της ΕΕ. Μην περιμένετε η σύνοδος να λύσει όλα τα προβλήματα, δήλωσε ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζοζέ Μπαρόζο, ενώ οι ευρωπαίι εταίροι εμφανίζονται διχασμένοι ως προς τα θέματα της μεγαλύτερης οικονομικής και πολιτικής ενοποίησης που θα κληθούν να εξετάσουν, προκειμένου να διαφυλάξουν την σταθερότητα του ευρώ και της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Διχασμένοι και με χαμηλές προσδοκίες οι ηγέτες της ΕΕ
"Νομίζω ότι είναι λάθος να νομίζει κανείς ότι γίνεται μια ευρωπαϊκή σύνοδος και κατόπιν οι αγορές ως εκ θαύματος θα ηρεμήσουν... Θα χρειαστεί χρόνος γι' αυτό", δήλωσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο και επισήμανε ότι η σύνοδος αυτή "δεν μπορεί να επιλύσει όλα τα προβλήματα".
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς προειδοποίησε επίσης να μην "υπερφορτώνεται κάθε σύνοδος με προσδοκίες για ιστορικές αποφάσεις". "Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές: υπάρχουν μεγάλες διαφορές την παραμονή της συνόδου", σημείωσε, τονίζοντας ειδικά τη συνεχιζόμενη αντίθεση της Γερμανίας στην έκδοση ευρωομολόγων. "Δεν θα επιλύσουμε την κρίση χρέους την Πέμπτη και την Παρασκευή", πρόσθεσε.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ξεκινήσει αύριο Πέμπτη, στις 5 το απόγευμα (ώρα Ελλάδος), ενώ την Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδος) θα ξεκινήσει η σύνοδος των «17» της ευρωζώνης, παρουσία του προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι.
Διχασμένοι και με χαμηλές προσδοκίες οι ηγέτες της ΕΕ
Η αμοιβαιοποίηση του χρέους (ευρωομόλογα), η ενοποίηση των ευρωπαϊκών τραπεζών, η δημοσιονομική ενοποίηση και τα μέτρα για την τόνωση της ανάπτυξης είναι μερικά από τα πιο κρίσιμα ζητήματα που θα εξετάσουν οι «27», προσπαθώντας να συγκεράσουν τις απόψεις τους.
"Οδικός χάρτης"
Βάση για τις διαβουλεύσεις των ηγετών αποτελεί το προσχέδιο για τη «δημιουργία μιας πραγματικής οικονομικής ένωσης προκειμένου να σωθεί το ευρώ», που συνέταξε η «τετραρχία» της ΕΕ: ο πρόεδρος της ΕΕ, Χέρμαν Βαν Ρομπάι, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Ζοζέ Μπαρόζο, ο Πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι και ο Πρόεδρος του Eurogroup, Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ.
Πρόκειται για ένα «φύλλο πορείας» της ΕΕ για το επόμενο εξάμηνο, με στόχο τη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων ως το Δεκέμβριο του 2012.
Ουσιαστικά, η πρωτοβουλία των «4» κατευθύνεται προς την εκχώρηση του ελέγχου επί των δημόσιων οικονομικών στις Βρυξέλλες, με αντάλλαγμα την έκδοση ευρωομολόγων και την κοινή χρηματοδότηση των χρεών των κρατών μελών. Οι προτάσεις των «4», λένε πολιτικοί αναλυτές, θέτουν τη βάση για τη δημιουργία μιας πραγματικής ευρωπαϊκής πολιτικής ομοσπονδίας.
Το πλέον ακανθώδες θέμα είναι η πρόταση για τη δημιουργία μιας δημοσιονομικής ένωσης, η οποία προκαλεί έντονες αντιδράσεις σε πολλά κράτη-μέλη.
Σύμφωνα με τις προτάσεις των «4» και προκειμένου να διασφαλιστεί η δημοσιονομική σταθερότητα, οι ετήσιες δαπάνες των κρατών-μελών θα υπολογίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γεγονός που σημαίνει ότι μια χώρα θα μπορεί να υπερβεί τα σχετικά όρια που έχουν τεθεί, μόνον εάν έχει λάβει την άδεια των άλλων κρατών-μελών.
Μόνον κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο έκδοσης ευρωομολόγων, υποστηρίζουν οι «4», μην παραλείποντας πάντως να προσθέσουν ότι είναι αναγκαία η θεσμοθέτηση ενός Ευρωπαίου υπουργού επί των δημοσιονομικών.
Αγεφύρωτο το χάσμα Γερμανίας - Γαλλίας
Ωστόσο, η δημιουργία μιας δημοσιονομικής ένωσης, που υποστηρίζεται από τη Γερμανία και την Αυστρία, εκλαμβάνεται από τη Γαλλία και την Ιταλία ως εκχώρηση κυριαρχίας.
Σε αντιδιαστολή της περισσότερης δημοσιονομικής πειθαρχίας που απαιτεί η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία ζητούν μεγαλύτερη επίδειξη αλληλεγγύης προς τις αδύναμες χώρες της ευρωζώνης και θεωρούν αναγκαίο αύριο να ξεκινήσει μια σοβαρή συζήτηση για την αμοιβαιοποίηση του χρέους (ευρωομόλογα ή ταμείο για την απόσβεση του δημόσιου χρέους).
Το δεύτερο θέμα που θα απασχολήσει τους Ευρωπαίους ηγέτες είναι η πρόταση των «4» για τη σύσταση μιας τραπεζικής ένωσης. Η πρόταση προβλέπει την εγγύηση των τραπεζικών καταθέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την ευρωπαϊκή στήριξη των τραπεζών που οδηγούνται σε χρεοκοπία κατά τρόπο που να μην επιβαρύνονται οι ευρωπαίοι φορολογούμενοι και την κοινή εποπτεία των ευρωπαϊκών τραπεζών.
Σε ό,τι αφορά την εποπτεία των τραπεζών, πολλές χώρες εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους, ενώ η Γερμανία έχει χαρακτηρίσει «πρώιμη» την πρόταση για εγγύηση των τραπεζικών καταθέσεων.
Επιπλέον, οι «4», θεωρούν αναπόφευκτη την εναρμόνιση των εθνικών φορολογικών νομοθεσιών προκειμένου να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης.
Με όραμα την πολιτική ομοσπονδία της Ευρώπης
Εξάλλου, οι «27» θα συζητήσουν την πρόταση που τέθηκε στη μίνι-Σύνοδο της Ρώμης στις 23 Ιουνίου από τους πρωθυπουργούς της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ισπανίας, σύμφωνα με την οποία το 1% του κοινοτικού προϋπολογισμού (120 ως 130 δισ. ευρώ) θα διατεθούν για την τόνωση της ανάπτυξης.
Πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η εφαρμογή των προτάσεων των «4» προϋποθέτουν αλλαγή των Συνθηκών και έγκριση των εθνικών κοινοβουλίων, κάτι το οποίο καθιστά αναγκαία την διεξαγωγή δημοψηφισμάτων σε πολλά κράτη-μέλη.
Ως εκ τούτου, για να αποκτήσουν σάρκα και οστά οι εν λόγω προτάσεις χρειάζονται πιθανότατα δέκα χρόνια.
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Βαν Ρομπάι ευελπιστεί ότι στη Σύνοδο της 28ης και 29ης Ιουνίου, εφόσον οι Ευρωπαίοι ηγέτες δώσουν το πράσινο φως, θα τεθούν οι βάσεις για να υλοποιηθεί το μεγαλεπήβολο όραμα των «4» για τη δημιουργία της πολιτικής ομοσπονδίας της Ευρώπης.http://www.ethnos.gr

26 Ιουνίου 2012

Στον πάγο οι επιστροφές φόρου...


Στον πάγο οι επιστροφές φόρου...


«Παγώνει» πληρωμές (με εξαίρεση την καταβολή μισθών - συντάξεων) και επιστροφές φόρου το οικονομικό επιτελείο προκειμένου να εξασφαλίσει επαρκή ρευστότητα για τα ταμεία του Δημοσίου που βρίσκονται στο... κόκκινο, αλλά και να διατηρήσει εντός στόχων τον προϋπολογισμό.


Κι αυτό καθώς συνεχίζεται η «αιμορραγία» στα φορολογικά έσοδα, με την υστέρηση να διαμορφώνεται στα 661 εκ. ευρώ στο 5μηνο Ιανουαρίου - Μαΐου και να αυξάνονται συνεχώς οι ανάγκες για την ενίσχυση των ασφαλιστικών ταμείων, τα οποία στο ίδιο διάστημα έχουν απορροφήσει σχεδόν το 60% της ετήσιας χρηματοδότησης.
Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από τα τελικά στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο πεντάμηνο. Σύμφωνα δε με στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών, η τακτική της έγκρισης πληρωμών με το σταγονόμετρο ακολουθείται και εντός του Ιουνίου, καθώς κύριο μέλημα παραμένει να διατηρηθεί η επάρκεια των κρατικών διαθεσίμων.

Πιο αναλυτικά, οι πρωτογενείς δαπάνες ανήλθαν στα τέλη Μαΐου στα 20 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 1,1 δισ. ευρώ σε σύγκριση με πέρυσι, αλλά και σε σχέση με τον στόχο που είχε τεθεί για φέτος. Αρκετά περιορισμένες σε σχέση με τους στόχους είναι οι δαπάνες περίθαλψης και οι λειτουργικές δαπάνες. Επίσης οι επιστροφές φόρων έχουν πέσει στα 1,23 δισ. ευρώ από 2,23 δισ. ευρώ πέρυσι.

Με αυτά τα δεδομένα ο προϋπολογισμός κρατήθηκε εντός των στόχων που τέθηκαν τον Μάρτιο, με την τελευταία αναθεώρηση των προβλέψεών του.
Το έλλειμμα διαμορφώθηκε στο πεντάμηνο σε 10,87 δισ. ευρώ (έναντι στόχου 12,89 δισ. ευρώ) και το πρωτογενές έλλειμμα σε 2,34 δισ. ευρώ (έναντι 4,23 δισ. ευρώ).
Ομως εκφράζονται φόβοι ότι ο εκτροχιασμός του είναι θέμα μηνών, εξαιτίας των αποκλίσεων στα έσοδα, αλλά και των αυξημένων χρηματοδοτικών αναγκών των ασφαλιστικών ταμείων.

Μάλιστα, εξαιτίας και της μεγάλης ύφεσης η οποία θα προσεγγίσει το 6% για το σύνολο της τρέχουσας χρονιάς, διατυπώνεται η πρόβλεψη πως το έλλειμμα μπορεί να αγγίξει στο τέλος του 2012 το 8% του ΑΕΠ, από 6,7% που είναι ο στόχος.

Τα περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία έχουν λάβει ήδη το 60% της προβλεπόμενης ετήσιας χρηματοδότησης και θεωρείται εξαιρετικά πιθανό ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα χρειαστούν πρόσθετες επιχορηγήσεις.

Τα έσοδα στο τέλος Μαΐου

Στα 661 εκ. ευρώ η «μαύρη τρύπα»
Η «μαύρη τρύπα» των εσόδων έφθασε στα 661 εκατ. ευρώ στο τέλος Μαΐου, από 334 εκατ. ευρώ που ήταν στο τέλος Απριλίου.
Σε σύγκριση με το πρώτο πεντάμηνο του 2011:
Οι εισπράξεις από τον φόρο εισοδήματος ήταν μειωμένες κατά 352 εκατ. ευρώ ή κατά 8,37%.
Τα έσοδα από τον ΦΠΑ σημείωσαν πτώση της τάξεως των 894 εκατ. ευρώ ή του 12,1%.
Οι εισπράξεις από τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης καυσίμων και λοιπών ενεργειακών προϊόντων υποχώρησαν κατά 43 εκατ. ευρώ ή κατά 2,94%.
Τα έσοδα από τους ΕΦΚ στα προϊόντα καπνού και τα αλκοολούχα ποτά ήταν μειωμένα κατά 1,75% ή κατά 32 εκατ. ευρώ.
Τα έσοδα από τους λοιπούς ΕΦΚ (στα προϊόντα καπνού, στα αλκοολούχα ποτά κ.λπ.) μειώθηκαν κατά 46 εκατ. ευρώ.
Τα τέλη ταξινόμησης από εισαγωγές και πωλήσεις αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων ήταν μόλις 21 εκατ. ευρώ, έναντι 46 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2011.
Την «παρτίδα» σώζουν οι εισπράξεις από το ειδικό τέλος ακινήτων που επιβάλλεται μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίες στο πρώτο πεντάμηνο έφθασαν το 1,633 δισ. ευρώ.

Εκταμίευση

1 δισ. ευρώ από τη δόση του Μαΐου

Εντός των επόμενων ημερών και το αργότερο μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας η Ελλάδα θα εκταμιεύσει από τον μηχανισμό στήριξης 1 δισ. ευρώ, ποσό που αποτελεί μέρος της δόσης του Μαΐου. Το θέμα εξετάστηκε χθες σε σύσκεψη υπό τον υπηρεσιακό υπ. Οικονομικών Γιώργο Ζανιά. Οι γ. γ. του υπουργείου Ηλίας Πλασκοβίτης και Χάρης Θεοχάρης ενημέρωσαν τον αναπληρωτή υπουργό Χρήστο Σταϊκούρα και τον υφυπουργό Γιώργο Μαυραγάνη εν όψει και της επίσκεψης της τρόικας στην Αθήνα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ρευστότητα επαρκεί μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Να σημειωθεί πως από το 1 δισ. ευρώ, τα 900 εκατ. ευρώ θα δοθούν από την Ελλάδα για τη συμμετοχή της στον μόνιμο μηχανισμό στήριξης ESM.

Πηγή: imerisia.gr

Οι υπηρεσίες του TAXISnet δεν θα είναι διαθέσιμες

Οι υπηρεσίες του TAXISnet δεν θα είναι διαθέσιμες

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αγαπητοί χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Οι υπηρεσίες του TAXISnet δεν θα είναι διαθέσιμες την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012 και από ώρα 15:00 έως 21:00, λόγω εργασιών συντήρησης του εξοπλισμού.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Οι στήριξη της Κύπρου στα χέρια της τρόϊκα.

Οι στήριξη της Κύπρου στα χέρια της τρόϊκα.

Τη διενέργεια συζητήσεων με τις κυπριακές αρχές, προκειμένου να εξεταστούν οι όροι της στήριξης προς την Κύπρο και οι πτυχές του οικονομικού προγράμματος που θα εκπονηθεί, ανέθεσε το Eurogroup στην τρόικα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του επιτρόπου Όλι Ρεν.

Όπως διευκρίνισε ο Αμαντέου Αλταφάζ στην τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων, τις σχετικές εργασίες θα διευθύνει ο επικεφαλής του Eurogroup Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Σημείωσε επίσης ότι το Eurogroup θα κληθεί να λάβει αποφάσεις είτε στη συνεδρίαση της 9ης Ιουλίου, είτε νωρίτερα, όπως έχει συμβεί συχνά κατά το παρελθόν με άλλα κράτη, μέσω τηλεδιάσκεψης.


Ενα πρόγραμμα που θα αφορά τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τα δημοσιονομικά μεγέθη της Κύπρου

Ο εκπρόσωπος του Όλι Ρεν αποσαφήνισε ακόμη ότι, εάν συμφωνηθεί ένα πρόγραμμα που θα αφορά τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τα δημοσιονομικά μεγέθη της Κύπρου, τότε θα ισχύσει ό,τι έχει αποφασιστεί και με την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, δηλαδή ένα πρόγραμμα στο οποίο θα συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

Η κυπριακή κυβέρνηση, την ίδια ώρα, εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη για τους όρους της οικονομικής βοήθειας που θα χορηγηθεί στην Κύπρο, μετά από την υποβολή της αίτησης της Λευκωσίας για ένταξη στο μηχανισμό στήριξης.

Μιλώντας στο ΡΙΚ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφανος Στεφάνου ανέφερε ότι από τις επαφές που έχουν γίνει μέχρι τώρα, φαίνεται πως δεν θα τεθεί θέμα αύξησης του εταιρικού φόρου. Ο κ. Στεφάνου διευκρίνισε ακόμη ότι ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης για ένταξη στον μηχανισμό, η Κύπρος αναμένει και τις απαντήσεις για διακρατικό δάνειο, το οποίο θα δώσει στη χώρα, μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ.

Σε ό,τι αφορά το ύψος της βοήθειας, επισήμανε ότι στην απόφαση για υποβολή αίτησης στο μηχανισμό στήριξης δεν γίνεται αναφορά σε ποσά, καθώς αυτά είναι ζητήματα που θα προκύψουν μέσα από τη διαβούλευση.

Μείωσης της ελληνικής γραφειοκρατίας από τον ΟΟΣΑ

Μείωσης της ελληνικής γραφειοκρατίας από τον ΟΟΣΑ

ΟΟΣΑ: Aναλαμβάνει το έργο στοχευμένης μείωσης της ελληνικής γραφειοκρατίας
Βασικοί στόχοι του έργου, όπως αναφέρεται στην απόφαση, είναι «ο έλεγχος των νόμων και κανονισμών στους δεκατρείς βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Η σχετική σύμβαση περιλαμβάνει αμοιβή ύψους 1,2 εκατ. ευρώ ενώ το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε επτά με δέκα μήνες το αργότερο από τη στιγμή της υπογραφής.

Στον ΟΟΣΑ ανατέθηκε η προσπάθεια να μειωθεί δραστικά η γραφειοκρατία σε 13 επιλεγμένους τομείς της οικονομίας και να τονωθεί η επιχειρηματικότητα, αλλά και το επενδυτικό κλίμα, σύμφωνα με απόφαση του τέως υπηρεσιακού υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Παύλου Αποστολίδη.

Η σχετική σύμβαση, που θα τεθεί σε ισχύ εφόσον επικυρωθεί από τη νέα Βουλή, περιλαμβάνει αμοιβή προς τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ύψους 1,2 εκατ. ευρώ, ενώ το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε επτά με δέκα μήνες το αργότερο απ' τη στιγμή της υπογραφής της.


Βασικοί στόχοι του έργου

Βασικοί στόχοι του έργου, όπως αναφέρεται στην απόφαση, είναι
 «ο έλεγχος των νόμων και κανονισμών στους δεκατρείς βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, προκειμένου να εντοπιστούν οι περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις, καθώς και προτάσεις για τροποποιήσεις των εν λόγω νόμων και κανονισμών, με συγκεκριμένα και λιγότερο επιβαρυντικά εναλλακτικά μέσα, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι επιθυμητοί στόχοι, όπου απαιτείται για την τόνωση της ανάπτυξης της οικονομίας».

 

Οι βασικοί τομείς που θα αναλυθούν

Οι βασικοί τομείς που θα αναλυθούν είναι: γεωργία και γεωργικές επιδοτήσεις, ισολογισμοί, εταιρικό δίκαιο, ενέργεια, περιβάλλον, αλιεία, ασφάλεια τροφίμων, φαρμακευτική νομοθεσία, δημόσιες συμβάσεις, στατιστικές, φορολογικό δίκαιο (ΦΠΑ), τηλεπικοινωνίες, τουρισμός, εργασιακό περιβάλλον -εργασιακές σχέσεις.

Επίσης, όπως επισημαίνεται στη σχετική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, «η ανεξάρτητη αξιολόγηση της πολιτικής, με τη χρήση του διεθνώς αναγνωρισμένου Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους (Standard Cost Model), θα βοηθήσει ώστε να εντοπιστούν ελλείψεις και περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις στο κανονιστικό περιβάλλον που εμποδίζουν την αποτελεσματική λειτουργία των αγορών, ζημιώνουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και δυσχεραίνουν τη λειτουργία των αγορών προς όφελος των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών - καταναλωτών», επισημαίνεται στη σχετική συμφωνία.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η ελληνική οικονομία επιβαρύνεται με το υψηλότερο κόστος στην Ευρώπη από τη γραφειοκρατία, καθώς το σύνολο των διοικητικών βαρών ανέρχονται στο 6,8% του ΑΕΠ, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 16 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Στο υπουργείο Οικονομικών, νέος υπουργός είναι ο Γιάννης Στουρνάρας.

Στο υπουργείο Οικονομικών, νέος υπουργός είναι ο Γιάννης Στουρνάρας.

Aντικαταστάτης του Βασίλη Ράπανου, που για λόγους υγείας δεν θα αναλάβει εντέλει το υπουργείο Οικονομικών θα είναι Γιάννης Στουρνάρας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού, «με απόφαση του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά, υπουργός Οικονομικών ορίζεται ο καθηγητής Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών και Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, κ. Ιωάννης Στουρνάρας». Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του ΙΟΒΕ υπήρξε ένας εκ των βασικότερων πρωτεργατών της ένταξης της χώρας στην ΟΝΕ στη διακυβέρνηση Σημίτη, ενώ προσφάτως είχε αναλάβει το υπουργείο Ανάπτυξης στην υπηρεσιακή κυβέρνηση Πικραμμένου.

Στο υπουργείο Οικονομικών, νέος υπουργός είναι ο Γιάννης Στουρνάρας.


Ο Γ. Στουρνάρας θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό στις 7.30 το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Στουρνάρας εκλήθη να προσέλθει στο σπίτι του πρωθυπουργού την ίδια ώρα που ο κ. Σαμαράς θα έχει συνάντηση με τους προέδρους του ΠΑΣΟΚ Ευ. Βενιζέλο και της ΔΗΜΑΡ Φώτη Κουβέλη.

Το βιογραφικό του νέου υπουργού Οικονομικών


Ο Γιάννης Στουρνάρας γεννήθηκε στην Αθήνα στις 10 Δεκεμβρίου 1956. Τελείωσε το Δημόσιο Γυμνάσιο Φιλοθέης και αποφοίτησε από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1978, ενώ συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης από το οποίο απέκτησε Master και Διδακτορικό με ειδικότητα στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική.

Εργάστηκε μεταξύ άλλων στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ως Research Fellow και ως Lecturer στο Κολλέγιο St. Catherine΄s. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα και την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων εργάστηκε ως Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών σε θέματα Δημοσίων Επιχειρήσεων και Εισοδηματικής Πολιτικής, και της Τράπεζας της Ελλάδος σε θέματα Νομισματικής Πολιτικής.

Είναι Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο οποίο διδάσκει από το 1989 Μακροοικονομία και Οικονομική Πολιτική.

Από το 1994 έως τον Ιούλιο του 2000 ήταν Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, συμμετέχοντας μάλιστα από τη θέση αυτή στο σχεδιασμό της μακροοικονομικής και διαρθρωτικής πολιτικής και εκπροσωπούσε το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στη Νομισματική Επιτροπή της Ε.Ε.. Από τη θέση αυτή συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση.

Διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου ΔΕΠΑ, ενώ υπήρξε και μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους ΟΔΔΗΧ . Από το 2000 μέχρι το 2004 ήταν Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εμπορικής Τράπεζας και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, ενώ από το 2005 μέχρι τον Αύγουστο του 2008 ήταν Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΑΠΠΑ Χρηματιστηριακής.

Από το 1989 διδάσκει στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι γενικός επιστημονικός διευθυντής του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών.

Στις 17 Μαΐου 2012, κατά τον διορισμό της Υπηρεσιακής Κυβέρνησης Παναγιώτη Πικραμμένου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια, ανέλαβε το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μέχρι τη διενέργεια εκλογών στις 17 Ιουνίου.

www.kathimerini.gr

Κατά μέσο όρο 1.453€ φόρο, πληρώνουμε στην εφορία το 2012!

Κατά μέσο όρο 1.453€ φόρο, πληρώνουμε στην εφορία το 2012!

Mέσος φόρος 1.453 ευρώ προκύπτει για τους δύο στους τρεις φορολογούμενους
Mέσος φόρος 1.453 ευρώ προκύπτει για τους δύο στους τρεις φορολογούμενους
Mέσος φόρος 1.453 ευρώ προκύπτει για τους δύο στους τρεις φορολογούμενους από τα πρώτα εκκαθαριστικά σημειώματα που απέστειλε η εφορία.
Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων έχει ήδη αποστείλει τα πρώτα 900.000 εκκαθαριστικά σημειώματα, στα οποία περιλαμβάνονται εκτός από το φόρο εισοδήματος και η έκτακτη εισφορά όπως και το τέλος επιτηδεύματος, αν πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία. Ειδικότερα, τα πρώτα εκκαθαριστικά σημειώματα αποτελούνται από:

  •  596.000 χρεωστικά σημειώματα από τα οποία προκύπτει οφειλόμενος φόρος 866 εκατ. ευρώ. 
  •  Ο μέσος φόρος ανέρχεται σε 1.453 ευρώ και μπορεί να καταβληθεί σε έως τρεις δόσεις.
  •  80.000 εκκαθαριστικά είναι πιστωτικά με τους επιστρεφόμενους φόρους στα 46 εκατ. ευρώ.
  •  224.000 είναι μηδενικά.

25 Ιουνίου 2012

Το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού είναι 10 δις.

Το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού είναι 10 δις.

Το πεντάμηνο Ιανουαρίου– Μαΐου 2012, το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα 10,874 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 12,896 δισ. ευρώ

 

Το πρωτογενές έλλειμμα ανήλθε σε 2,349 δισ. ευρώ.

Το ίδιο διάστημα το πρωτογενές έλλειμμα ανήλθε σε 2,349 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας βελτίωση έναντι του στόχου των 4,234 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού το πεντάμηνο ανήλθε σε 18,173 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας υστέρηση 661 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο των 18,834 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών η απόκλιση οφείλεται στην υστέρηση των εισπράξεων Φόρου Εισοδήματος (κατά 305 εκατ. ευρώ) κυρίως λόγω της παράτασης που δόθηκε στα νομικά πρόσωπα για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012, έσοδα που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του Ιουνίου.

Μειωμένες επίσης ήταν οι εισπράξεις από φόρους συναλλαγών (απόκλιση κατά 497 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου) λόγω του περιορισμού της εγχώριας ζήτησης, ενώ υπήρχε υστέρηση και ορισμένων μη φορολογικών εσόδων ειδικού χαρακτήρα. Ένα μέρος της υστέρησης των εσόδων καλύφθηκε από τις εισπράξεις από τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων καθώς και την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών έμμεσων φόρων μέσω της εντατικοποίησης των σχετικών ελέγχων. Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν σε 1,493 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για 1,758 δισ. ευρώ. Η απόκλιση από τους στόχους του πενταμήνου κατά 265 εκατ. ευρώ οφείλεται σε καθυστερήσεις πληρωμών από Ευρωπαϊκά Κοινοτικά Ταμεία και μεγάλο μέρος της, όπως εκτιμά το υπουργείο Οικονομικών, αναμένεται να καλυφθεί τον επόμενο μήνα.

Συνολικά, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 19,666 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 926 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου των 20,592 δισ. ευρώ. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το πρώτο πεντάμηνο του 2012 ανήλθαν στα 30,541 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 2,947 δισ. ευρώ έναντι του στόχου των 33.488 εκατ. ευρώ του προϋπολογισμού. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται τόσο στον περιορισμό των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού που είναι μειωμένες κατά 1,510 δισ. ευρώ, όσο και στη μείωση των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 1,437 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, η μείωση των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού οφείλεται στον περιορισμό των πρωτογενών δαπανών (1,126 δισ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου), των δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα (158 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου) και των δαπανών για τόκους σε καθαρή βάση (136 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από το στόχο).ΠΗΓΗ ΑΠΕΜΠΕ

Σόϊμπλε : Η Ελλάδα δεν έχει ακόμη προσπαθήσει επαρκώς.

Σόϊμπλε : Η Ελλάδα δεν έχει ακόμη προσπαθήσει επαρκώς.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή "Berlin Direkt" του κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ZDF, ο κ. Σόιμπλε επισημαίνει ότι «η κρίση του ευρώ θα ξεπεραστεί μόνον εφόσον αντιμετωπιστούν τα αίτια που την προκάλεσαν» και διευκρινίζει ότι η Ιρλανδία και η Πορτογαλία το καταφέρνουν πολύ καλά.Πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος στις χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα;

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος στις χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών υποστηρίζει ότι «η Ελλάδα δεν έχει προσπαθήσει ακόμη επαρκώς και αυτό θα πρέπει να το δούμε με όλο τον σεβασμό στις εσωτερικοπολιτικές της δυσκολίες, αλλά κανένας στον κόσμο που ασχολείται με το ζήτημα δεν διανοείται να πει ότι η Ελλάδα έχει εκπληρώσει μέχρι τώρα αυτά που υποσχέθηκε».

«Στην Ελλάδα αυτό δεν γίνεται τόσο καλά, αλλά θα πρέπει και εκεί να σημειωθεί επιτυχία, διαφορετικά η Ελλάδα δεν θα τα καταφέρει».

Το πρόβλημα της Ισπανίας

Απέδωσε δε το πρόβλημα της Ισπανίας -η οποία, όπως είπε, πράττει τα αναγκαία- στην ελληνική κρίση: «Όταν υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, όπως αυτό στην Ελλάδα, υπάρχει ο κίνδυνος μετάδοσής του και αλλού, καθώς οι κεφαλαιαγορές αμφισβητούν το ευρώ ως επενδυτικό χώρο συνολικά».


Η γερμανική κυβέρνηση ωστόσο, σημείωσε, θεωρεί ότι η πειστική απάντηση στην κρίση απαιτεί και «περισσότερη Ευρώπη» δηλαδή ενίσχυση των ευρωπαϊκών θεσμών και βαθύτερη ολοκλήρωση.

ΙΚΑ - Αναζήτηση των παροχών (συντάξεων) σε χρήμα που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως.

ΙΚΑ: «Αναζήτηση των παροχών (συντάξεων) σε χρήμα που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως.»

Όπως είναι γνωστό, στο άρθρο 40 παρ. 4 εδ. α΄ ΑΝ 1846/51 ορίζεται ότι:
«Πάσα παροχή εις χρήμα αχρεωστήτως καταβληθείσα υπό του ΙΚΑ ως και η αξία των
εις είδος τοιούτων…επιστρέφονται εντόκως προς 5%, αναζητούνται δε κατά τας
διατάξεις περί αναγκαστικής εισπράξεως των καθυστερούμενων εισφορών του
Ιδρύματος.»
Η Διοίκηση του Ιδρύματος έχει μεριμνήσει συστηματικά για την ενημέρωση των
αρμόδιων υπηρεσιών με Εγκυκλίους και Γενικά Έγγραφα, σχετικά με το χειρισμό των
θεμάτων που αφορούν την αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου και τη σχετική νομολογία.

Διαβάστε την συνέχεια...πως θα ζητήσει πίσω το ΙΚΑ, τα "αχρεωστήτως καταβληθέντα" από δήθεν συνταξιούχους;

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ