Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 22 Ιουλίου

28 Ιουλίου 2012

Το Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών (Call Center) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, θα λειτουργεί από 07:30 έως 16:00.

Το Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών (Call Center) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, θα λειτουργεί από 07:30 έως 16:00.

Taxisnet 26.07.2012
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Αγαπητοί χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Σας ενημερώνουμε ότι από 06/08/2012 έως και 24/08/2012, το Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών (Call Center) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, θα λειτουργεί από 07:30 έως 16:00.

Ευχαριστούμε.

27 Ιουλίου 2012

ΙΚΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ., Β΄ τριμήνου 2012, Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων

ΙΚΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ., Β΄ τριμήνου 2012, Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων


Με απόφασή η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνει την παράταση της υποβολής των Α.Π.Δ. Β΄ τριμήνου 2012 έως 10-8-2012, αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ