Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 11 Νοεμβρίου

17 Νοεμβρίου 2012

Φορολογία ακινήτων - αντί εετηδε και ΦΑΠ τώρα Ενιαίος Φόρος Ακινήτων (ΕΦΑ).

Φορολογία ακινήτων - αντί εετηδε και ΦΑΠ τώρα Ενιαίος Φόρος Ακινήτων (ΕΦΑ).

Φορολογία ακινήτων - αντί εετηδε και ΦΑΠ τώρα Ενιαίος Φόρος Ακινήτων (ΕΦΑ).

Φορολογία ακινήτων - αντί εετηδε και ΦΑΠ τώρα Ενιαίος Φόρος Ακινήτων (ΕΦΑ).


Το τελικό σχέδιο για την επιβολή του ΕΦΑ, ο οποίος θα αντικαταστήσει το EETHDE που επιβάλλεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και του ΦΑΠ, παραδίδεται εντός της εβδομάδας στους πολιτικούς αρχηγούς.

Φορολογία ακινήτων - αντί εετηδε και ΦΑΠ τώρα Ενιαίος Φόρος Ακινήτων (ΕΦΑ).


Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αυτό περιλαμβάνονται δύο εναλλακτικές λύσεις.


 1. αφορολόγητο όριο από 50.000 έως και 100.000 ευρώ.
 2. χωρίς αφορολόγητο, δηλαδή φόρος από το πρώτο ευρώ της αντικειμενικής αξίας της ακίνητης περιουσίας.

Η νέα κλίμακα για τον υπολογισμό του ΕΦΑ

Η νέα κλίμακα για τον υπολογισμό του ΕΦΑ θα έχει 7-9 φορολογικά κλιμάκια:


 • Οι συντελεστές θα ξεκινούν από 0,1% ή 0,15% από το πρώτο ευρώ ή μετά το αφορολόγητο όριο και θα φθάνουν μέχρι 1,5% ή 2%.
 • Ο ανώτατος συντελεστής όπως αναφέρει το Έθνος, θα επιβάλλεται στο τμήμα της ακίνητης περιουσίας που υπερβαίνει τα 3.000.000 ή 4.000.000 ευρώ.


Φορολογία ακινήτων - ΕΦΑ για τις επιχειρήσεις και τους αγρότες

Φορολογία ακινήτων - ΕΦΑ για τις επιχειρήσεις


Για τις επιχειρήσεις σχεδιάζεται η φορολόγηση των ακινήτων όχι μόνο με τρεις συντελεστές που ισχύουν σήμερα αλλά με δέκα συντελεστές, ανάλογα με τη χρήση του ακινήτου. 

Φορολογία ακινήτων - ΕΦΑ για τους αγρότες


Στον ΕΦΑ θα ενταχθούν και τα αγροτεμάχια, ενώ από το φόρο δεν θα εξαιρεθούν όλοι οι κατ’ επάγγελμα αγρότες.
Για τους αγρότες εξετάζεται να θεσπιστεί αφορολόγητο όριο που θα συνδέεται με την έκταση και την αξία της καλλιεργούμενης γης.

Χωρίς ΕΦΑ οι εκκλησίες


Όσον αφορά τα ακίνητα της Εκκλησίας, θα διατηρηθεί η απαλλαγή από τον φόρο για τους λατρευτικούς χώρους.


16 Νοεμβρίου 2012

ν3850/10 Άρθρο 10. Κατάταξη επιχειρήσεων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας

ν3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.(ΦΕΚ A' 84/2.6.2010)

Άρθρο 10. Κατάταξη επιχειρήσεων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας

Για να καθορισθούν οι ώρες απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας και του ιατρού εργασίας, καθώς και το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων του τεχνικού ασφάλειας, οι επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες κατατάσσονται σε κατηγορίες, των οποίων οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας σημειώνονται με κωδικό αριθμό, με βάση τη στατιστική ταξινόμηση, από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, έτους 1980, ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

1. Ορυχεία άνθρακα 11
2. Μεταλλεία - Λατομεία 12,14,15
3. Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια 13
4. Χημικές βιομηχανίες:
4.1. Παραγωγή οξέων, βάσεων, αλάτων και χημικών λιπασμάτων 311
4.2. Παραγωγή πλαστικών υλών, συνθετικών ρητινών και τεχνητών ινών 312
4.3. Παραγωγή πετροχημικών 313.1
4.4. Παραγωγή οργανικών χρωστικών ουσιών 313.2
4.5. Παραγωγή πεπιεσμένων αερίων, ξηρού πάγου και ανθρακοσβεστίου 313.5
4.6. Παραγωγή λοιπών βασικών προϊόντων 313.9
4.7. Βιομηχανίες βερνικοχρωμάτων, στιλβωμάτων και τυπογραφικών μελανών 314
4.8. Παρασκευή γεωργικών φαρμάκων και εντομοκτόνων 319.4
4.9. Παραγωγή εκρηκτικών 319.7
4.10. Κατασκευή πυροτεχνημάτων 319.8
5. Βιομηχανίες παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα:
5.1. Βιομηχανίες επεξεργασίας πετρελαιοειδών 321
5.2. Εμφιάλωση υγραερίων 329.5
6. Βιομηχανίες προϊόντων εκ μη μεταλλικών ορυκτών:
6.1. Κατασκευή ειδών εξ αμιαντοτσιμέντου 336.3
6.2. Κατασκευή ειδών από αμίαντο 338
7. Βασικές μεταλλουργικές βιομηχανίες 34
8. Κατασκευή τελικών προϊόντων εκ μετάλλου, εκτός μηχανών και
μεταφορικού υλικού:
8.1. Μεταλλικές κατασκευές (γέφυρες, υπόστεγα, έργα υποδομής και παρόμοιες
κατασκευές 353.9
9. Κατασκευή μηχανών και συσκευών, εκτός των ηλεκτρικών και των μέσων
μεταφοράς
9.1. Λεβητοποιεία 369.1
9.2. Κατασκευή σιλό, κοχλιομεταφορέων, μεταφορικών ταινιών και
αερομεταφορέων 369.3
10. Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών, συσκευών και λοιπών ειδών:
10.1 Κατασκευή συσσορευτών μολύβδου 372.1
11. Κατασκευή μεταφορικών μέσων:
11.1. Ναυπήγηση και επισκευή σκαφών 381
11.2. Κατασκευή σιδηροδρομικού και τροχιοδρομικού υλικού 382
12. Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής 411
13. Παραγωγή καυσίμου αερίου πόλεως 412
14. Υφαντικές βιομηχανίες
14.1. Βαφεία, τυποβαφεία, φινιστήρια 237
15. Εργασίες με ραδιενεργά υλικά ή ιοντίζουσες ακτινοβολίες
16. Εργοτάξια μεγάλων δομικών έργων (σήραγγες, φράγματα, κ.λπ.) κατασκευές
δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, λιμενικά έργα, οικοδομικά έργα πάνω
από 2.000 κυβικά μέτρα, ειδικά δομικά έργα.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β'
Στην κατηγορία Β' υπάγονται όσες επιχειρήσεις δεν υπάγονται στις κατηγορίες Α' και Γ' του παρόντος άρθρου.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ' ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

1. Γεωργία 01
2. Κτηνοτροφεία 02
3. Εμπόριο, εστιατόρια, ξενοδοχεία, επικοινωνίες, μεταφορές, αποθηκεύσεις 6, 7
εκτός απ' τα συνεργεία συντήρησεις σιδηροδρομικών γραμμών, τις διαδικασίες
σύνθεσης και ελιγμών αμαξοστοιχιών, τις μεταφορές και αποθηκεύσεις υγρών
και αερίων καυσίμων και τις αποθήκες μετά ψύξεως που υπάγονται στην
κατηγορία Β'. Τα μεταφορικά μέσα και οι αποθήκες που ανήκουν σε συγκεκριμένη
επιχείρηση και εξυπηρετούν αποκλειστικά αυτήν, κατατάσσονται στην αυτή
κατηγορία με την επιχείρηση.
4. Τράπεζες, λοιπά οικονομικά ιδρύματα, ασφάλειες, διεκπεραιώσεις υποθέσεων, 8, 9
ενοικιάσεις κινητών και ακινήτων και λοιπές υπηρεσίες εκτός απ' τις υπηρεσίες
περισυλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης ακαθάρτων που
υπάγονται στην κατηγορία Β'.
5. Διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.

ν3850/10 Άρθρο 22. Επιμόρφωση τεχνικών ασφάλειας, ιατρών εργασίας και εκπροσώπων των εργαζομένων

ν3850/10 Άρθρο 22. Επιμόρφωση τεχνικών ασφάλειας, ιατρών εργασίας και εκπροσώπων των εργαζομένων

Αρθρο 22. Επιμόρφωση τεχνικών ασφάλειας, ιατρών εργασίας και εκπροσώπων των εργαζομένων1. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώμη του Σ.Υ.Α.Ε., εγκρίνεται η εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης των τεχνικών ασφάλειας, των ιατρών εργασίας, των μελών των Ε.Υ.Α.Ε. και των εκπροσώπων από τα αρμόδια Υπουργεία ή εκπαιδευτικούς ή άλλους δημόσιους οργανισμούς.

Η επιμόρφωση των τεχνικών ασφάλειας, των ιατρών εργασίας και των εκπροσώπων των εργαζομένων διενεργείται και από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.και από τα διαπιστευμένα κέντρα κατάρτισης


2. Η επιμόρφωση των τεχνικών ασφάλειας, των ιατρών εργασίας και των εκπροσώπων των εργαζομένων, που παρέχεται από τους φορείς που ορίζονται εκάστοτε σύμφωνα με το παρόν άρθρο, διενεργείται και από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., (άρθρο 6 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 1991-1992), καθώς και από τα διαπιστευμένα κέντρα κατάρτισης, βάσει του άρθρου 17 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α΄).

3. Οι φορείς που διενεργούν τα παραπάνω επιμορφωτικά προγράμματα υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τα προτεινόμενα προγράμματα επιμόρφωσης, τα προσόντα των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Η Γενική Διεύθυνση εισηγείται σχετικά στο Σ.Υ.Α.Ε..

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ύστερα από γνωμοδότηση του Σ.Υ.Α.Ε., ρυθμίζονται η οργάνωση, η λειτουργία, το είδος και η διάρκεια των εν λόγω προγραμμάτων, η διδακτέα ύλη, τα προσόντα των διδασκόντων και των εκπαιδευομένων, τα πιστοποιητικά που χορηγούνται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Με τις ίδιες αποφάσεις ρυθμίζονται και οι δαπάνες εκτέλεσης των επιμορφωτικών προγραμμάτων, οι οποίες οπωσδήποτε δεν βαρύνουν τους εργαζομένους.

5. Με τις υπουργικές αποφάσεις της παραγράφου 4 καθορίζονται και οι φορείς που επιτρέπεται να εκτελούν τα προγράμματα επιμόρφωσης ανάλογα με τα προσόντα των εκπαιδευομένων.

6. Ο χρόνος αποχής των εργαζομένων από την εργασία, για την παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών, θεωρείται χρόνος εργασίας για κάθε συνέπεια από τη σχέση εργασίας και για την αμοιβή τους και δεν μπορεί να συμψηφιστεί με την κανονική ετήσια άδειά τους.

ν3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.(ΦΕΚ A' 84/2.6.2010)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3850 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.(ΦΕΚ A' 84/2.6.2010)

Αρθρο 8. Υποχρέωση απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας της επιχείρησης

1. Στις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, σύμφωνα και με το άρθρο 12 παράγραφος 4.
άρθρο 12 παράγραφος 4
Με την επιφύλαξη ειδικότερων ή πλέον δεσμευτικών διατάξεων, στις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρακάτω περιπτώσεις και στις λοιπές σχετικές διατάξεις του παρόντα κώδικα:
α) Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Α΄, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 10, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας που έχει τα προσόντα των περιπτώσεων α΄ ή β ή γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11.
άρθρο 11 παράγραφος 1
Ο τεχνικός ασφάλειας πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και τον αριθμό των εργαζομένων σε αυτή: 
α) πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.),
β) πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όταν αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,
γ) πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.), 
δ) απολυτήριο τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη.

β) Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β΄, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 10  ο εργοδότης έχει υποχρέωση να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της περίπτωσης α΄. Δύναται όμως σε ό,τι αφορά τον τεχνικό ασφάλειας να αναθέτει τα καθήκοντα αυτά σε εργαζομένους, με τα προσόντα της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11, εφόσον αυτοί απασχολούνται με πλήρες ωράριο στην επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης υποχρεούται να επιμορφώσει τον εργαζόμενο αυτόν, όπως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 22.

γ) Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Γ΄, όπως αυτή ορίζεται στο
 άρθρο 10  ο εργοδότης έχει υποχρέωση να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της περίπτωσης β΄. Δύναται όμως να αναλάβει ο ίδιος τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την περίπτωση αυτή εφόσον επιμορφωθεί κατάλληλα, σύμφωνα με το άρθρο 22.2. Στις επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και άνω εργαζομένους, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας, σύμφωνα με το κεφάλαιο Β΄ του παρόντος.

3. Παραρτήματα, υποκαταστήματα, χωριστές εγκαταστάσεις ή αυτοτελείς εκμεταλλεύσεις, εξαρτημένες από την κύρια επιχείρηση, θεωρούνται αυτοτελείς επιχειρήσεις για την εφαρμογή του κεφαλαίου αυτού, εφόσον απέχουν μεταξύ τους ή από την κύρια επιχείρηση τόσο, ώστε να δυσχεραίνεται το έργο του τεχνικού ασφάλειας και του ιατρού εργασίας, σύμφωνα με την απόφαση του επιθεωρητή εργασίας, στον οποίο μπορεί να προσφύγει κάθε μέρος σε περίπτωση διαφωνίας. Κατά της απόφασης του επιθεωρητή εργασίας επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του κατά τόπο αρμόδιου ειρηνοδίκη κατά τις διατάξεις του κώδικα πολιτικής δικονομίας περί εργατικών διαφορών.

4. Ο εργοδότης, για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και του ιατρού εργασίας, θέτει στη διάθεσή τους το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό, χώρους, εγκαταστάσεις, συσκευές και γενικά τα απαραίτητα μέσα και βαρύνεται με όλες τις σχετικές δαπάνες.


5. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να διευκολύνει τον τεχνικό ασφάλειας και τον ιατρό εργασίας για την παρακολούθηση μαθημάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 22.

ΔΕΗ - 30000 διακοπές ρεύματος το μήνα, λόγω ανεξόφλητων λογαριασμών

ΔΕΗ - 30.000 διακοπές ρεύματος το μήνα, λόγω ανεξόφλητων λογαριασμών


http://www.nexusmanagementconsultants.gr/2012/08/eethde-deh.html

Περίπου 30.000 διακοπές ρεύματος γίνονται ανά μήνα σε πανελλαδικό επίπεδο, λόγω ανεξόφλητων λογαριασμών.


Αυτό προκύπτει από έγγραφο του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ, Αρθούρου Ζερβού, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης του βουλευτή της ΔΗΜΑΡ Βασίλη Οικονόμου σχετικά με διακοπές ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ στην περιοχή του Θριάσιου Πεδίου, σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

«Στην ευρύτερη περιοχή της Ελευσίνας στην οποία εντάσσεται και το Θριάσιο Πεδίο, οι διακοπές που πραγματοποιούνται στο σύνολο των οικιακών και εμπορικών πελατών δεν ξεπερνούν μηνιαίως τις 280 περιπτώσεις, όταν πανελλαδικά πραγματοποιούνται ανά μήνα περί τις 30.000 διακοπές ρεύματος λόγω χρέους»
 απαντά ο κ. Ζερβός, επισημαίνοντας ωστόσο ότι, παρά την τρέχουσα δυσμενή οικονομική συγκυρία, η συντριπτική πλειονότητα των πελατών της ΔΕΗ είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Τα όποια προβλήματα, αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος, δημιουργούνται «ως προς τα θέματα εξόφλησης λογαριασμών και διακοπών ρεύματος λόγω χρέους, προέρχονται από τη μειονότητα πελατών της επιχείρησης, οι οποίοι είναι ασυνεπείς στις υποχρεώσεις τους και απαιτούν διακριτή μεταχείριση έναντι των υπόλοιπων πελατών, ζητώντας κατ' επανάληψη μακροχρόνιους διακανονισμούς τους οποίους όμως κατά κανόνα δεν τηρούν».πηγή:ΣΚΑΙ

Διαβάστε ακόμα:

Αποκόψτε το εετηδε από το λογαριασμό της ΔΕΗ.

ΕΚΤ - Διαγραφή μέρους του χρέους της Ελλάδας

ΕΚΤ - Διαγραφή μέρους του χρέους της Ελλάδας

Συμφωνεί μέλος της ΕΚΤ για διαγραφή μέρους του χρέους της Ελλάδας

Για να επιλυθούν τα προβλήματα της Ελλάδας θα χρειαστεί μάλλον μια διαγραφή μέρους του χρέους της, δήλωσε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ο Κοέν φάνηκε να συμμερίζεται την θέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο θεωρεί πως πρέπει να υπάρξει διαγραφή μέρους του ελληνικού χρέους προκειμένου να καταστεί βιώσιμο.
ΕΚΤ - Διαγραφή μέρους του χρέους της Ελλάδας
Το συνολικό χρέος της Ελλάδας προβλέπεται να αυξηθεί σχεδόν στο 190% του ΑΕΠ του χρόνου, κάτι που σημαίνει ότι είναι εξαιρετικά απίθανο να υποχωρήσει στο 120% του ΑΕΠ μέχρι το 2020, στο επίπεδο δηλαδή που το ΔΝΤ θεωρεί ως το μέγιστο βιώσιμο μακροπρόθεσμα.Η Γερμανία έχει επανειλημμένως απορρίψει την ιδέα κυβερνήσεις της ευρωζώνης να διαγράψουν μέρος του ελληνικού χρέους που κατέχουν, ισχυριζόμενη πως αυτό θα ήταν παράνομο.

Ο Κοέν εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για την Ισπανία, δηλώνοντας πως η χώρα «χρειάζεται επειγόντως να ζητήσει την έκτακτη βοήθεια», ενώ πρόσθεσε πως αν υπάρξουν και πάλι διαταραχές στις αγορές, τότε δεν είναι ξεκάθαρο τι άλλα «όπλα» θα είχε στη διάθεσή της η ΕΚΤ.
tanea.gr

Επιτρόπους από ξένους ελεγκτικούς οίκους στις τράπεζες

Επιτρόπους από ξένους ελεγκτικούς οίκους στις τράπεζες

Επιτρόπους από ξένους ελεγκτικούς οίκους στις τράπεζες

Επιτρόπους από ξένους ελεγκτικούς οίκους στις τράπεζες

Επιτρόπους από ξένους ελεγκτικούς οίκους με δικαίωμα “βέτο” σε όλα τα κρίσιμα θέματα θα τοποθετήσει από 1/1/2013 η τρόικα σε όλες τις τράπεζες που έχουν δεχθεί στήριξη από το Ευρωπαϊκό ΤΧΣ (EFSF)

Η συγκεκριμένη δέσμευση του ελληνικού δημοσίου εμπεριέχεται στο νέο μνημόνιο και θα ενεργοποιηθεί σε λιγότερο από δύο μήνες.

Η Τράπεζα της Ελλάδος και οι εγχώριες εποπτικές αρχές είναι ενήμεροι και όπως εκτιμάται αρμοδίως, ο ρόλος των επιτρόπων αυτών δεν επικαλύπτεται με τις δικές τους αρμοδιότητες στο τραπεζικό σύστημα.

Ποιος ο ρόλος των Επιτρόπων στις τράπεζες 


Ο ρόλος των επιτρόπων αυτών είναι να θέσουν υπό έλεγχο όλες τις δαπάνες και τις χορηγήσεις των τραπεζών, των οποίων η βιωσιμότητα εξαρτάται πλέον από την συμμετοχή του ΤΧΣ στο μετοχικό τους κεφάλαιο.

Οι επίτροποι θα έχουν δικαίωμα να παρεμβαίνουν σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και κυρίως σε εκείνα που καθορίζουν την πολιτική χορηγήσεων και εξοικονόμησης πόρων.

Αυτό σημαίνει, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, ότι θα ελεγχθούν και πάλι όλα τα δάνεια και οι εγγυήσεις που έχουν δοθεί σε κόμματα, πολιτικά πρόσωπα, συγγενικά πρόσωπα, επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς, κλπ.

Παράλληλα θα τεθεί υπό αυστηρό έλεγχο η πολιτική χορηγήσεων των τραπεζών τόσο ως προς το πού αυτές κατευθύνονται, όσο και ως προς το ύψος των επιτοκίων με τα οποία δίνονται.

Στην ίδια κατεύθυνση θα επανεξετασθεί η πολιτική των επιτοκίων καταθέσεων, του ύψους των αμοιβών αλλά και οι δαπάνες για διαφήμιση.

Πιο συγκεκριμένα θα επανεξετασθεί από τους επιτρόπους η σχέση του κόστους άντλησης ρευστότητας με τα επιτόκια χορηγήσεων και τον πιστωτικό κίνδυνο κάθε τράπεζας.

Οι επίτροποι αυτοί θα προέλθουν κατά πάσα πιθανότητα, όπως αναφέρουν αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, από ξένους οίκους με ειδίκευση στο συγκεκριμένο έργο.


Πηγή:www.capital.gr

Κοινή ημερομηνία για τις πληρωμές όλων των συντάξεων

Κοινή ημερομηνία για τις πληρωμές όλων των συντάξεων

Κοινή ημερομηνία για τις πληρωμές όλων των συντάξεων

Κοινή ημερομηνία για τις πληρωμές όλων των συντάξεων

Κοινή ημερομηνία για τις πληρωμές όλων των συντάξεων σε μηνιαία βάση την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα προωθεί με νομοθετική ρύθμιση το υπουργείο Εργασίας.

Η ρύθμιση αφορά όλες τις συντάξεις κύριων και επικουρικών ταμείων και τα μερίσματα των συνταξιούχων του δημοσίου.

Η πληρωμή θα γίνεται μέσω της ενιαίας αρχής πληρωμών ΗΔΙΚΑ και θα αρχίσει στις 31 Ιανουαρίου του 2013.

skai.gr

gsis.gr - τέλη κυκλοφορίας 2013 : Εκτυπώνεις στο TaxisNET από χτες 15/11/12

gsis.gr - τέλη κυκλοφορίας 2013 : Εκτυπώνεις στο TaxisNET από χτες 15/11/12gsis.gr - τέλη κυκλοφορίας 2013 : Εκτυπώνεις στο TaxisNET από χτες 15/11/12

gsis.gr - τέλη κυκλοφορίας 2013 : Εκτυπώνεις στο TaxisNET από χτες 15/11/12Σε λειτουργία από χτες 15/11/12, η εφαρμογή του TaxisNET για τα τέλη κυκλοφορίας 2013


Φέτος, υπενθυμίζεται, δεν θα γίνει αποστολή ειδοποιητηρίων μέσω ΕΛΤΑ, ενώ καταργείται και το ειδικό αυτοκόλλητο.


Διαδικασία TaxisNET για τα τέλη κυκλοφορίας 2013

Πως γίνεται η διαδικασία εκτύπωσης τελών κυκλοφορίας 2013 στο taxisnet

Οι ιδιοκτήτες ΙΧ θα μπαίνουν στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ www.gsis.gr (δες εικόνα δεξιά) για να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο των τελών κυκλοφορίας 2013, με το οποίο στη συνέχεια θα εξοφλούν το τέλος στις τράπεζες ή μέσω web banking.


Κλικάρωντας στο ΄Εντυπα τελών κυκλοφορίας στοTaxisnet εμφανίζεται η εικόνα δεξιά. Πατάς στο ΕΙΣΟΔΟΣ.


                                                                                       

Στη εικόνα από κάτω,φαίνεται που πρέπει να πληκτρολογήσουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός τους, καθώς και τον ΑΦΜ τους, στην ιστοσελίδα και να τυπώσουν το ειδοποιητήριο τους.

Το τέλος θα βεβαιωθεί στο όνομα κάθε ιδιοκτήτη Ι.Χ., όπως αυτό εμφανίζεται στο αρχείο οχημάτων του Τaxisnet και εφόσον δεν εξοφληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου (τελική προθεσμία), θα βεβαιωθεί στο διπλάσιο.


Δεδομένου ότι από φέτος καταργείται το ειδικό αυτοκόλλητο, οι οδηγοί θα πρέπει να κρατούν στο όχημα την απόδειξη πληρωμής προκειμένου να αποδεικνύουν σε τυχόν έλεγχο ότι έχουν καταβάλει το τέλος.

15 Νοεμβρίου 2012

Η Ευρωζώνη να χαρίσει αντί να δανείσει χρήματα στην Ελλάδα

Η Ευρωζώνη να χαρίσει αντί να δανείσει χρήματα στην Ελλάδα

η Ευρωζώνη να χαρίσει αντί να δανείσει χρήματα στην Ελλάδα Sueddeutsche Zeitung η Ευρωζώνη να χαρίσει αντί να δανείσει χρήματα στην Ελλάδα

Sueddeutsche Zeitung η Ευρωζώνη να χαρίσει αντί να δανείσει χρήματα στην Ελλάδα

Το ενδεχόμενο  εξετάζει για πρώτη φορά η Ευρωζώνη, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της "Sueddeutsche Zeitung". Τα χρήματα θα προέλθουν από δραστική μείωση των επιτοκίων στα δάνεια που έχουν ήδη χορηγηθεί, γεγονός που σημαίνει, τονίζει η εφημερίδα, ότι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να υποστούν απώλειες. Επιπλέον, θα μπορούσαν να χορηγηθούν δάνεια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) είτε άτοκα είτε με επιτόκιο κοντά στο 0%, με τη διαφορά να καλύπτεται και σε αυτή την περίπτωση από άλλα μέλη της Ευρωζώνης.
http://www.nexusmanagementconsultants.gr/2012/11/Sueddeutsche-Zeitung-H-Eurozonh-na-xarisei-anti-na-daneisei-xrhmata-sthn-Ellada.html

Η δε Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επισημαίνεται, έχει ήδη δώσει δείγματα των προθέσεών της να προσφέρει στην Ελλάδα τα κέρδη που ενδεχομένως θα έχει από την πώληση ελληνικών ομολόγων, σε τιμή υψηλότερη από αυτή της αγοράς τους. Το ενδεχόμενο απευθείας πληρωμών προς την Ελλάδα συζητείται, σύμφωνα με την SZ, προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη αποχώρηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από την τρόικα. Σύμφωνα δε, με δημοσίευμα της γερμανικής οικονoμικής εφημερίδας "Der Handelsblatt", το Eurogroup προτίθεται να δώσει βραχυπρόθεσμη λύση στο χρηματοδοτικό κενό της Ελλάδας, με 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ ως το 2014, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό για αργότερα το κενό για το διάστημα
express.gr

Φόρος τόκων καταθέσεων, υπεραξίας, για μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και ακίνητα

Φόρος τόκων καταθέσεων, υπεραξίας, για μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και ακίνητα

Φόρος τόκων καταθέσεων, υπεραξίας, για μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και ακίνητα

Φόρος τόκων καταθέσεων, υπεραξίας, για μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και ακίνητα

Φόρος τόκων καταθέσεων, υπεραξίας, για μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και ακίνητα

Αύξηση του φόρου στους τόκους των καταθέσεων σε 15% (από 10% )και επιβολή φόρου με συντελεστή 20% στα κέρδη από μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, από δικαιώματα royalties, αλλά και στην υπεραξία που προκύπτει από μεταβιβάσεις ακινήτων προβλέπει το νομοσχέδιο. Ειδικότερα:

Τόκοι καταθέσεων


Αυξάνεται σε 15% ο φορολογικός συντελεστής στους τόκους καταθέσεων. 

Ο φόρος υπολογίζεται στο ποσό των τόκων που προκύπτουν με συντελεστή 15%. 
Ο φόρος αυτός παρακρατείται από τον οφειλέτη των τόκων κατά το χρόνο που γίνεται ο εκτοκισμός της κατάθεσης ή από εκείνον που καταβάλλει τους τόκους, κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων. Ειδικώς, για ομόλογα χωρίς κουπόνια (ΖΕRΟ COUΡΟΝ) ο φόρος υπολογίζεται κατά την έκδοσή τους.

Επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στους τόκους και προκύπτουν στην Ελλάδα από:


Καταθέσεις οποιασδήποτε μορφής, περιλαμβανομένων και των πιστοποιητικών καταθέσεων, σε τράπεζα ή ταμιευτήριο, που είναι στην Ελλάδα.

Καταθέσεις οποιασδήποτε μορφής στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ομολογιακά δάνεια επιχειρήσεων, εφόσον έχουν τύχει των απαλλαγών του Ν.Δ. 3746/1957.

Δάνεια που χορηγούνται σε ημεδαπά φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα.
Κέρδη αμοιβαίων κεφαλαίων και λοιποί τίτλοι.

Επιβάλλεται φόρος 20% στο εισόδημα που προκύπτει από:

 • Την υπεραπόδοση επενδύσεων των μαθηματικών αποθεμάτων, που σχηματίζονται για ασφαλίσεις ζωής.

 • Συμβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, εφόσον ο δικαιούχος του εισοδήματος δεν είναι εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου ή αμοιβαίο κεφάλαιο, ή πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα. Ως παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα θεωρείται και κάθε σύμβαση SWΑΡ επί συναλλάγματος, ανεξάρτητα από τον χρόνο σύναψής της, ως ενιαίας ή ως σύνολο επί μέρους συμβάσεων. Ως παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα νοούνται και τα χρηματοοικονομικά μέσα που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο, κατ' εφαρμογή προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, η απόδοση των οποίων συνδέεται με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ρήτρες Α.Ε.Π.). Όταν δικαιούχος του εισοδήματος των προϊόντων της παραγράφου αυτής είναι κάτοικος αλλοδαπής φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το εισόδημα αυτό αποτελεί εισόδημα από λοιπούς τίτλους.

 • Την εξαγορά ιδρυτικών τίτλων που λαμβάνουν οι κάτοχοι αυτών από την ανώνυμη εταιρεία.

Υπεραξία από μεταβίβαση ακινήτων

Τα κέρδη υπεραξίας κεφαλαίου που προκύπτουν από τη μεταβίβαση ακινήτων φορολογούνται με συντελεστή 20% με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις επί ακινήτου ή ιδανικού μεριδίου αυτού ή εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου ή ιδανικού μεριδίου αυτού που αποκτάται με οποιαδήποτε αιτία και μετά την κτήση του μεταβιβάζεται περαιτέρω με επαχθή αιτία, επιβάλλεται φόρος στη διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης αυτού και της τιμής πώλησής του. Ως κτήση του ακινήτου νοείται η αγορά ή η με άλλη αιτία κτήση του, ανεξάρτητα από τη μεταγραφή της.

Ως τιμή κτήσης του ακινήτου ή του εμπράγματου επ' αυτού δικαιώματος λαμβάνεται η αξία αυτού κατά το χρόνο απόκτησής του, όπως προσδιορίζεται με το αντικειμενικό σύστημα ή το αναγραφόμενο στο συμβόλαιο τίμημα εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο.

εφαρμογή συντελεστών παλαιότητας 

Η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησής του ακινήτου, η οποία υποβάλλεται σε φόρο, με την εφαρμογή συντελεστών παλαιότητας που ξεκινούν
 • από 0,90 για 1 έως 5 έτη διακράτησης και φθάνουν μέχρι 
 • 0,60 για πάνω από 25 έτη διακράτησης.

Στο φόρο υπεραξίας δεν υπόκεινται :


α) Το κέρδος που πραγματοποιείται από εμπορική δραστηριότητα αγοραπωλησίας ακινήτων.

β) Το κέρδος που πραγματοποιείται από την πώληση ακινήτου, παγίου περιουσιακού στοιχείου, νομικού προσώπου.

γ) Το κέρδος μέχρι 25.000 ευρώ που πραγματοποιείται από μεταβίβαση ακινήτου και εφόσον το ακίνητο αυτό έχει διακρατηθεί, για διάστημα τουλάχιστον 5 ετών. Η εξαίρεση δεν ισχύει για φυσικά πρόσωπα τα οποία πραγματοποιούν πέραν της μίας μεταβίβασης εντός της πενταετίας. Πηγή Ημερησία

Δείτε επίσης :

Πως θα φορολογηθεί ο μισθωτός, ο συνταξιούχος, ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο έμπορος και ο αγρότης.Τα εισοδήματα από ενοίκια και η επιχείρηση.


Η κλίμακα για τις αποζημιώσεις απόλυσης και η φορολόγηση του εφάπαξ


 

Η κλίμακα για τις αποζημιώσεις απόλυσης και η φορολόγηση του εφάπαξ

Η κλίμακα για τις αποζημιώσεις απόλυσης και η φορολόγηση του εφάπαξ


H φορολόγηση του εφάπαξ

Κλιμακωτή αναμένεται να είναι και η φορολόγηση του εφάπαξ, 

με 10% για τα πρώτα 12.000 ευρώ,
30% για τα επόμενα 48.000 και
45% για το πλέον των 60.000 ευρώ τμήμα του εφάπαξ.

H φορολόγηση των αποζημιώσεων απόλυσης

Κλιμακωτή αναμένεται να είναι και η φορολόγηση των αποζημιώσεων απόλυσης

για αποζημίωση έως 50.000, ο φορολογικός συντελεστής θα είναι μηδενικός, ενώ, πέραν του εν λόγω ποσού, θα ισχύει η κλίμακα που θεσπίζεται για τη φορολόγηση των ενοικίων.
naftemporiki.gr

Δείτε επίσης :

Πως θα φορολογηθεί ο μισθωτός, ο συνταξιούχος, ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο έμπορος και ο αγρότης.Τα εισοδήματα από ενοίκια και η επιχείρηση.

 

Φόρος τόκων καταθέσεων, υπεραξίας, για μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και ακίνητα

 gsis.gr - Εντός της ημέρας η εφαρμογή του TaxisNET για τα τέλη κυκλοφορίας 2013

gsis.gr - Εντός της ημέρας η εφαρμογή του TaxisNET για τα τέλη κυκλοφορίας 2013

gsis.gr - Εντός της ημέρας η εφαρμογή του TaxisNET για τα τέλη κυκλοφορίας

gsis.gr - Εντός της ημέρας η εφαρμογή του TaxisNET για τα τέλη κυκλοφορίας

Σε λειτουργία αναμένεται να τεθεί -εκτός απροόπτου- εντός της ημέρας η εφαρμογή του TaxisNET για τα τέλη κυκλοφορίας, όπως επιβεβαίωσε σε τηλεοπτικές του δηλώσεις ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Χάρης Θεοχάρης.

Φέτος, υπενθυμίζεται, δεν θα γίνει αποστολή ειδοποιητηρίων μέσω ΕΛΤΑ, ενώ καταργείται και το ειδικό αυτοκόλλητο.
gsis.gr - Εντός της ημέρας η εφαρμογή του TaxisNET για τα τέλη κυκλοφορίας 2013

gsis.gr - Εντός της ημέρας η εφαρμογή του TaxisNET για τα τέλη κυκλοφορίαςΟι ιδιοκτήτες ΙΧ θα μπαίνουν στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ www.gsis.gr με τον κωδικό τους ή τον ΑΦΜ τους και θα εκτυπώνουν το ειδοποιητήριο, με το οποίο στη συνέχεια θα εξοφλούν το τέλος στις τράπεζες ή μέσω web banking.

Όσοι δεν έχουν πιστοποιηθεί στο Taxisnet, θα έχουν τη δυνατότητα να πληκτρολογήσουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός τους, καθώς και τον ΑΦΜ τους, στην ιστοσελίδα και να τυπώσουν το ειδοποιητήριό τους.

Το τέλος θα βεβαιωθεί στο όνομα κάθε ιδιοκτήτη Ι.Χ., όπως αυτό εμφανίζεται στο αρχείο οχημάτων του Τaxisnet και εφόσον δεν εξοφληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου (τελική προθεσμία), θα βεβαιωθεί στο διπλάσιο.

gsis.gr - Εντός της ημέρας η εφαρμογή του TaxisNET για τα τέλη κυκλοφορίας
Δεδομένου ότι από φέτος καταργείται το ειδικό αυτοκόλλητο, οι οδηγοί θα πρέπει να κρατούν στο όχημα την απόδειξη πληρωμής προκειμένου να αποδεικνύουν σε τυχόν έλεγχο ότι έχουν καταβάλει το τέλος.
naftemporiki.gr

Η μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για το 2013

Η μείωση τα τεκμηρίων διαβίωσης για το 2013

Η μείωση τα τεκμηρίων διαβίωσης για το 2013

Η μείωση τα τεκμηρίων διαβίωσης για το 2013

Δείτε επίσης :
Πως θα φορολογηθεί ο μισθωτός, ο συνταξιούχος, ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο έμπορος και ο αγρότης.Τα εισοδήματα από ενοίκια και η επιχείρηση.

Τεκμήρια διαβίωσης για το 2013

 

Η μείωση τα τεκμηρίων διαβίωσης για το 2013

Προτείνεται η μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης:
μέχρι και 37% στις κατοικίες και 
μέχρι 44% στα Ι.Χ. αυτοκίνητα, 
25% για τα σκάφη ανοιχτού τύπου ταχύπλοα και μη.

μείωση των τεκμηρίων στα Ι.Χ. για το 2013:

Mείωση των τεκμηρίων στα Ι.Χ. για το 2013


Προτείνεται η μείωση των τεκμηρίων στα Ι.Χ. για το 2013:

  σε Ι.Χ. έως 1200 κ.ε. από τα 4.000 στα 2.500 ευρώ,
  μείωση της προσαύξησης του τεκμηρίου από τα 600 στα 300 ευρώ για κάθε 100 κυβικά εκατοστά από τα 1.200 μέχρι τα 2.000 κυβικά εκατοστά,
  μείωση της προσαύξησης του τεκμηρίου από τα 900 στα 500 ευρώ για κάθε 100 κυβικά εκατοστά από τα 2.000 μέχρι τα 3.000 κυβικά εκατοστά,
  μείωση της προσαύξησης του τεκμηρίου από τα 1.200 στα 700 ευρώ για κάθε 100 κυβικά εκατοστά πάνω από τα 3.000.

Τα τεκμήρια προτείνεται να μειώνονται ανάλογα με την παλαιότητα των αυτοκινήτων

Τα τεκμήρια προτείνεται να μειώνονται ανάλογα με την παλαιότητα των αυτοκινήτων κατά
 • ποσοστό 30% για χρονικό διάστημα πάνω από 5 και μέχρι 10 έτη
 • ποσοστό 50% για χρονικό διάστημα πάνω από 10 έτη.

μείωση των τεκμηρίων στα ακίνητα για το 2013

Mείωση των τεκμηρίων στα ακίνητα για το 2013

Προτείνεται η μείωση των τεκμηρίων στα ακίνητα για το 2013:

Από την άλλη πλευρά, για τις κατοικίες το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει:
μείωση από 40 σε 25 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα πρώτα 80 τ.μ. κύριων χώρων,
μείωση από 65 σε 45 ευρώ το τ.μ. για τα επόμενα 40 τ.μ. κύριων χώρων, δηλαδή έως τα 120 τ.μ.
μείωση από 110 σε 80 ευρώ το τ.μ. για τα επόμενα 80 τ.μ. κύριων χώρων, δηλαδή έως τα 200 τ.μ.
μείωση από 200 σε 160 ευρώ το τ.μ. για τα επόμενα 100 τμ κύριων χώρων, δηλαδή έως τα 300τμ
μείωση από 400 σε 350 ευρώ το τ.μ. για τα  πλέον των 300 τετραγωνικών μέτρων.

-tekmhrivn-diaviosis-gia-to-20133
-tekmhrivn-diaviosis-gia-to-2013
Δείτε επίσης :
Πως θα φορολογηθεί ο μισθωτός, ο συνταξιούχος, ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο έμπορος και ο αγρότης.Τα εισοδήματα από ενοίκια και η επιχείρηση.

Άμεση απόλυση 500 υπαλλήλων του ΙΚΑ

Άμεση απόλυση 500 υπαλλήλων του ΙΚΑ

Άμεση απόλυση 500 υπαλλήλων του ΙΚΑ

Άμεση απόλυση 500 υπαλλήλων του ΙΚΑ

Την άμεση απόλυση 500 υπαλλήλων του ΙΚΑ, που προσλήφθηκαν το 2010 με βάσει σχετική διάταξη νόμου για να καλύψουν ανάγκες λειτουργίας του μεγαλύτερου ασφαλιστικού Οργανισμού της χώρας, απαιτεί με 8 αποφάσεις του το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

Άμεση απόλυση 500 υπαλλήλων του ΙΚΑ

Το δικαστήριο με τις αποφάσεις του, έκρινε αντισυνταγματική τη «φωτογραφική» διάταξη του Ν. 3899/2010 που επέβαλλε την πρόσληψή τους στο ΙΚΑ, παρά το γεγονός ότι είχαν πετύχει σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του 2010 για να καλύψουν θέσεις εργασίας στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος.

Η δρομολόγηση της αποκρατικοποίησης της ΑΤΕ ματαίωσε την πρόσληψη των 500 επιτυχόντων οι οποίοι με τη διάταξη του νόμου προσλήφθηκαν στο ΙΚΑ που είχε άμεσες ανάγκες προσωπικού. Την ίδια περίοδο όμως ένας αντίστοιχος αριθμός επιτυχόντων μέσω ΑΣΕΠ επρόκειτο να προσληφθεί μετά από διαγωνισμό για το ΙΚΑ, οι οποίοι μετά την ψήφιση του νόμου έμειναν έξω από τον οργανισμό.

Αυτοί οι επιτυχόντες στον διαγωνισμό του ΙΚΑ προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, μιλώντας για αντισυνταγματικότητα του διορισμού των 500 επιτυχόντων του διαγωνισμού της ΑΤΕ και τελικά το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών έκρινε τη μετάταξη των 500 από την Αγροτική στο ΙΚΑ είναι αντισυνταγματική.


Πηγή:www.capital.gr

«3.000 εργαζόμενοι για δουλειά που στη Γερμανία την κάνουν 1.000»

«3.000 εργαζόμενοι για δουλειά που στη Γερμανία την κάνουν 1.000»


«Τρεις χιλιάδες εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα κάνουν τη δουλειά που στη Γερμανία την κάνουν μόνο 1000 άτομα», επισήμανε ο εντεταλμένος της γερμανίδας Καγκελαρίου Ανγκελα Μέρκελ για την ελληνογερμανική αυτοδιοικητική συνεργασία και υφυπουργός Εργασίας Χανς Γιόακιμ Φούχτελ, επικαλούμενος τα συμπεράσματα σχετικών ερευνών.«3.000 εργαζόμενοι για δουλειά που στη Γερμανία την κάνουν 1.000»


Ο κ.Φουχτελ βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της τρίτης Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή.


Ανέφερε αυτό το στοιχείο για να δείξει το πρόβλημα που υπάρχει στην Ελλάδα με την αποτελεσματικότητα στη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε ερώτηση δημοσιογράφου για τις αντιδράσεις των εργαζομένων στους ΟΤΑ απέναντι στη διαθεσιμότητα και κινητικότητα συναδέλφων τους που προωθεί η κυβέρνηση.

«Υπάρχουν μελέτες και έρευνες που έδειξαν ότι για εργασίες όσον αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση απαιτούνται 3000 εργαζόμενοι στην Ελλάδα, ενώ στη Γερμανία η δουλειά διεκπεραιώνεται με 1000 άτομα. Θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις, ιδιαίτερα στους εταίρους που χρηματοδοτούν διαδικασίες στην Ελλάδα, γιατί δεν γίνεται πιο αποτελεσματική εκμετάλλευση του εργατικού δυναμικού και να φανούν τρόποι πως θα μειωθεί ο αριθμός τους»,
 δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ.Φούχτελ.

«Οι μεταρρυθμίσεις της ελληνικής κυβέρνησης δεν μπορούν να είναι αποτελεσματικές εάν δεν υλοποιηθούν. Για τους ανέργους θα πρέπει να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας», είπε και πρόσθεσε: «Το ζητούμενο είναι η μετεκπαίδευση. Όταν κάποιος χάνει τη δουλειά του να μπορεί να αναζητήσει νέους δρόμους, να προχωρήσει με νέο σκεπτικό».

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ένας θησαυρός που πρέπει να εκμεταλλευτούμε γιατί μέχρι τώρα το καθεστώς των ΟΤΑ και της Ευρώπης ήταν μόνο για θέματα χρηματοδοτήσεων. Τώρα η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να παίξει άλλο ρόλο», ανέφερε ο κ.Φούχτελ.
tanea.gr/

14 Νοεμβρίου 2012

Σόιμπλε : να δοθούν στην Ελλάδα τρεις δόσεις, συνολικού ύψους 44,6 δισ. ευρώ.

Σόιμπλε : να δοθούν στην Ελλάδα τρεις δόσεις, συνολικού ύψους 44,6 δισ. ευρώ.

Σόιμπλε : να δοθούν στην Ελλάδα τρεις δόσεις, συνολικού ύψους 44,6 δισ. ευρώ.

Σόιμπλε : να δοθούν στην Ελλάδα τρεις δόσεις, συνολικού ύψους 44,6 δισ. ευρώ.

 

Βόλφγκανγκ Σόιμπλε - Ισχυρότερος έλεγχος στον τρόπο «διανομής»

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ο οποίος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να δοθούν στη χώρα μας τρεις δόσεις, συνολικού ύψους 44,6 δισ. ευρώ. Αυτές «περιλαμβάνουν» τα 31,3 δισ. ευρώ που αφορούν τη δόση του β` τριμήνου και 12,5 δισ. του γ` και δ`. Πάντως ο κ. Σόιμπλε φρόντισε να προσθέσει ότι σε περίπτωση που κάτι τέτοιο λάβει χώρα, τότε ταυτόχρονα ενισχύεται και η ανάγκη να υπάρξει ισχυρότερος έλεγχος στον τρόπο «διανομής» των εν λόγω κεφαλαίων.

«Δεν είναι κάτι που προσπαθεί η δική μας κυβέρνηση, είναι απλώς η πραγματικότητα. Έχουμε τρεις δόσεις που έπρεπε να έχουν δοθεί (τέλη Ιουνίου, τέλη Σεπτεμβρίου και τέλη Δεκεμβρίου). Δεν υπάρχει τέτοια πρόταση από τη γερμανική πλευρά, αποτελεί μέρος των συζητήσεων και είναι κάτι για το οποίο συζήτησα με τον Γάλλο ομόλογό μου Πιέρ Μοσκοβισί. Μια τέτοια εξέλιξη καθιστά ολοένα και πιο σημαντικό το μηχανισμό ελέγχου»
δήλωσε ο Γερμανός υπουργός, χωρίς να ξεκαθαρίσει ποιες ακριβώς είναι οι θέσεις του στο θέμα του μηχανισμού.
Την ίδια ώρα στην Αθήνα παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών υποστήριζαν, αναφερόμενοι στο θέμα της «συνολικής» δόσης, ότι «Το προσπαθούμε, δεν το έχουμε δέσει ακόμη. Γίνονται σκληρές διαπραγματεύσεις και τίποτα δεν είναι δεδομένο».

Πλήρης διάσταση απόψεων μεταξύ ΔΝΤ και ηγετών της ευρωζώνης

Αυτό που είναι απόλυτα δεδομένο είναι η πλήρης διάσταση απόψεων μεταξύ ΔΝΤ και ηγετών της ευρωζώνης για την πορεία του ελληνικού χρέους και τη βιωσιμότητά του. 

Εκ νέου ο κ. Σόιμπλε έσπευσε να επαναλάβει ότι το ελληνικό χρέος μπορεί να καταστεί βιώσιμο έως το 2022 και όχι έως το 2020 που έχει υποστηρίξει το ΔΝΤ ξεκαθαρίζοντας για μία ακόμη φορά ότι η Γερμανία (και αρκετές ακόμη χώρες της ευρωζώνης) είναι απόλυτα αντίθετες προς οποιοδήποτε «κούρεμα» ομολόγων που κατέχει η ΕΚΤ, καθώς κάτι τέτοιο είναι πλήρως αντίθετο με τον κανονισμό της τράπεζας. 

«Με δεδομένη την κατάσταση στο σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι μάλλον μη εφικτό το ελληνικό χρέος να καταστεί βιώσιμο έως το 2020. Σε ό,τι αφορά τις μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν για να καταστεί βιώσιμο θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο συμμετοχής σε «κούρεμα» του επίσημου τομέα. Θα πρέπει να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις. Μία πιθανότητα είναι η χρήση ενός συνδυασμού μείωσης των επιτοκίων και επέκτασης της περιόδου αποπληρωμής».

Goldman Sachs νέο «κούρεμα» υψηλότερο των 80 δισ. ευρώ

Την ίδια ώρα πάντως, ο αμερικανικός χρηματοπιστωτικός όμιλος Goldman Sachs σε έκθεσή του υπό τον τίτλο «Βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους: Επιβεβλημένη αναδιάρθρωση του επίσημου τομέα», υποστηρίζει ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα νέο «κούρεμα» υψηλότερο των 80 δισ. ευρώ, προκειμένου το ελληνικό χρέος να φθάσει στο 120% του ΑΕΠ έως το 2020.

Η Goldman Sachs κάνει αναφορά στις λύσεις για την ελάφρυνση του χρέους που βρίσκονται υπό συζήτηση και θεωρούνται πολιτικά εφικτές και αφορούν τη μείωση των επιτοκίων των διμερών δανείων, την επιστροφή των κερδών από τα ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου που κατέχουν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες, αλλά σε ένα πρόγραμμα επαναγοράς χρέους.
express.gr

Σε διαθεσιμότητα υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν προσληφθεί εκτός ΑΣΕΠ.

Σε διαθεσιμότητα υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν προσληφθεί εκτός ΑΣΕΠ.

Τον δρόμο της εξόδου παίρνουν απασχολούμενοι σε δήμους, πανεπιστήμια και υπουργεία, ανεξάρτητα, αν καταγραφούν εγκαίρως.

Τον δρόμο της εξόδου παίρνουν απασχολούμενοι σε δήμους, πανεπιστήμια και υπουργεία, ανεξάρτητα, αν καταγραφούν εγκαίρως.

Σε διαθεσιμότητα υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν προσληφθεί εκτός ΑΣΕΠ.

Σε κίνηση τέθηκε η διαδικασία της εφεδρείας στο Δημόσιο. Με εγκύκλιο, που δημοσιεύθηκε, μπαίνουν σε διαθεσιμότητα υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν προσληφθεί εκτός ΑΣΕΠ.

Τον δρόμο της εξόδου παίρνουν απασχολούμενοι σε δήμους, πανεπιστήμια και υπουργεία, ανεξάρτητα, αν καταγραφούν εγκαίρως.


Στα «χαρακώματα» βρίσκονται η ΑΔΕΔΥ, η ΠΟΕ-ΟΤΑ και οι δήμαρχοι με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης καθώς δημοσιεύτηκε η ερμηνευτική εγκύκλιος-φωτιά, που προβλέπει ότι τίθενται αυτόματα από χτες σε διαθεσιμότητα και παίρνουν φύλλο πορείας για έξοδο από το Δημόσιο οι υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, διοικητικών καθηκόντων που έχουν προσληφθεί εκτός ΑΣΕΠ.
imerisia.gr

Μηχανισμός ελέγχου για να αποδεσμευτεί η δόση

Μηχανισμός ελέγχου για να αποδεσμευτεί η δόση

Μηχανισμός ελέγχου για να αποδεσμευτεί η δόση
SCHAEUBLE 

Μηχανισμός ελέγχου για να αποδεσμευτεί η δόση

Η εκταμίευση της τριπλής δόσης για την Ελλάδα αποτελεί μέρος των συζητήσεων, αλλά θα χρειαστεί ένας μηχανισμός ελέγχου για να αποδεσμευτεί, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας.

«Δεν υπάρχει τέτοια πρόταση από την πλευρά της Γερμανίας, αλλά είναι μέρος της συζήτησης και φυσικά αποτελεί μέρος των συνομιλιών που είχαμε με τον ομόλογό μου της Γαλλίας Πιέρ Μοσκοβισί» είπε ο γερμανός αξιωματούχος. «Αυτό καθιστά τον μηχανισμό ελέγχου ακόμα πιο σημαντικό», πρόσθεσε.

Ωστόσο ο Σόιμπλε δεν έδωσε επιπλέον πληροφορίες για το μηχανισμό, σημειώνοντας πως αποτελεί ένα «ευαίσθητο» ζήτημα για την ελληνική πλευρά.

Πηγή: Reuters

4,062 δισ. ευρώ από την έκδοση εντόκων γραμματίων εισέπραξε το ελληνικό δημόσιο

4,062 δισ. ευρώ από την έκδοση εντόκων γραμματίων εισέπραξε το ελληνικό δημόσιο

Συνολικό ποσό ύψους 4,062 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το υπουργείο Οικονομικών από την έκδοση εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας τεσσάρων και 13 εβδομάδων.

Από τα έντοκα γραμμάτια διάρκειας ενός μήνα ο ΟΔΔΗΧ συγκέντρωσε 2,762 δισ. ευρώ. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,95%.

Από τα έντοκα διάρκειας 13 εβδομάδων αντλήθηκαν 1,3 δισ. ευρώ. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,2% ή 0,04% χαμηλότερα από την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία τον Οκτώβριο.

Η έκδοση των ΕΓΔ 13 εβδομάδων ήταν ύψους 1 δισ. ευρώ και των τεσσάρων εβδομάδων ύψους 2,125 δισ. ευρώ.

Συνολικά (μαζί με την αποδοχή μη ανταγωνιστικών προσφορών) το Δημόσιο προσδοκά να αντλήσει 5 δισ. ευρώ, για να αναχρηματοδοτήσει τίτλους που λήγουν στις 16 Νοεμβρίου.

tanea.gr

Πρωτογενές πλεόνασμα 900 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο

Πρωτογενές πλεόνασμα 900 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο

Πρωτογενές πλεόνασμα 900 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο


Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τον Οκτώβριο εισπράχθηκαν 4,9 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο είναι ιδιαίτερα υψηλό τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα μηνιαία έσοδα είχε το κράτος πριν από το 2009. Βέβαια, η σημαντική αύξησή τους οφείλεται στη μετάθεση πληρωμής του φόρου εισοδήματος, του τέλους ακινήτων που πληρώνεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και άλλων φόρων και τελών που καταβάλλονται την περίοδο αυτή.

Η εξέλιξη αυτή είχε σαν αποτέλεσμα τον περασμένο μήνα ο προϋπολογισμός να εμφανίσει πρωτογενές πλεόνασμα περίπου 900 εκατ. ευρώ. Συνολικά στο διάστημα Ιανουαρίου - Οκτωβρίου, το πρωτογενές έλλειμμα εμφανίζεται μειωμένο κατά 80% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011 και ανήλθε σε 1,178 δισ. ευρώ έναντι 5,859 δισ. ευρώ πέρυσι.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου:


1.Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 41,73 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,4% έναντι του διαστήματος Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2011. Η αύξηση αυτή αποδίδεται
α) στο γεγονός ότι εμφανίστηκαν τον Οκτώβριο 2012 εισπράξεις που αναλογούσαν στον Σεπτέμβριο και δεν είχαν καταγραφεί λόγω της απεργίας της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ,
β) στην αύξηση των εισπράξεων από τον φόρο επί των τόκων των καταθέσεων, κ.λπ.
γ) στην αύξηση των έμμεσων φόρων Παρελθόν των Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ) λόγω εντατικοποίησης των σχετικών ελέγχων,
δ) στην είσπραξη από την Ισπανία ποσού 79,5 εκατ. ευρώ ως μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στο χαρτοφυλάκιο της Κεντρικής της Τράπεζας (ANFA),
ε) στην ικανοποιητική πορεία των εισπράξεων των φόρων περιουσίας. Τα έσοδα των ΔΟΥ αυξήθηκαν κατά 25% και διαμορφώθηκαν σε 3,450 δισ. ευρώ από 2,750 δισ. ευρώ πέρυσι. Αντίθετα για ένα ακόμη μήνα οι εισπράξεις του ΦΠΑ καταγράφουν πτώση 8% και τα έσοδα των τελωνείων κατά 12%.

2. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν στο δεκάμηνο σε 54,026 δισ. ευρώ και είναι λιγότερες κατά 904 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αναθεωρημένο στόχο. Οι πρωτογενείς δαπάνες παρουσιάζουν μείωση κατά 8,5% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό δεκάμηνο και ανήλθαν σε 38,032 δισ. ευρώ. Η μείωση των δαπανών είναι αποτέλεσμα και της άτυπης στάσης πληρωμών στους προμηθευτές του Δημοσίου.

3. Οι δαπάνες για τόκους σε καθαρή βάση ανήλθαν σε 11.119 εκατ. ευρώ και είναι χαμηλότερες του στόχου (11.131 εκατ. ευρώ) κατά 12 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, οι δαπάνες για πληρωμή προμήθειας εκταμίευσης δανείου στο EFSF (Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) ανήλθαν σε 370 εκατ. ευρώ και είναι χαμηλότερες του στόχου που είχε τεθεί για το δεκάμηνο (519 εκατ. ευρώ) κατά 149 εκατ. ευρώ.

4. Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 3,277 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 528 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αναθεωρημένο στόχο. kathimerini.gr

13 Νοεμβρίου 2012

Πως θα φορολογηθεί ο μισθωτός, ο συνταξιούχος, ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο έμπορος και ο αγρότης.Τα εισοδήματα από ενοίκια και η επιχείρηση.

Πως θα φορολογηθεί ο μισθωτός, ο συνταξιούχος, ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο έμπορος και ο αγρότης.Τα εισοδήματα από ενοίκια και η επιχείρηση.

Πως θα φορολογηθεί ο μισθωτός, ο συνταξιούχος, ο ελεύθερος επαγγελματίας και ο αγρότης.

Πως θα φορολογηθεί ο μισθωτός, ο συνταξιούχος, ο ελεύθερος επαγγελματίας και ο αγρότης.

Για πρώτη φορά στο προσχέδιο της έκθεσης της Τροικας υπάρχει σαφής αναφορά για το πως θα φορολογηθούν όλες οι κατηγορίες πολιτών με ειδικη αναφορά σε μισθωτούς και συνταξιούχους αλλά και σε επαγγελματίες και αγρότες.

Πως θα φορολογηθεί ο μισθωτός και ο συνταξιούχος ;

Ειδικότερα, για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους  
 • καταργείται το αφορολόγητο για τα παιδιά. 

 • Η φορολογική κλίμακα θα έχει μόλις τρια κλιμάκια. 

21% για τα πρώτα 25.000 € ετήσιου εισοδήματος,
36% για το μέρος του εισοδήματος από 25.001 € έως 47.000 € και
45% για το μέρος του εισοδήματος άνω των 47.000 €.

Καταργούνται αφορολόγητο και φοροαπαλλαγές. Εισάγεται η μείωση φόρου

Διατηρούνται, οι φοροαπαλλαγές για ιατρικά έξοδα, νοσήλια και διατροφή μεταξύ συζύγων

Την ίδια στιγμή καταργούνται 
 • δεκάδες φοροαπαλλαγές (εκπτώσεις τόκων στεγαστικών δανείων, ασφάλιστρα ζωής, ενοίκια κτλ.) , ενώ 

Εισάγεται η μείωση φόρου

 •  το αφορολόγητο όριο των 5.000 € θα αντικατασταθεί με μια σταθερή μείωση φόρου 1.950 €, για εισοδήματα μέχρι 18.000 €.  
 • Με το νέο σύστημα δεν θα πληρώνουν φόρο όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα έως 9.000 € (γιατί 9.000 * 21% =1890,00) οι οποίοι υπολογίζονται περίπου σε 1 εκατ. μισθωτοί και συνταξιούχοι.
 Πως εφαρμόζεται η μείωση φόρου :
Αυτό το "ψαλίδισμα" του φόρου για εισοδήματα:
από τα 18.000 έως τα 29.000 ευρώ μειώνεται κατά 50 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ και
από τα 29.000 ευρώ και πάνω κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ επιπλέον εισοδήματος μέχρι φυσικά να μηδενιστεί για εισοδήματα 43.000 ευρώ.Πως θα φορολογηθεί ο ελεύθερος επαγγελματίας και ο έμπορος ;


 • Καταργείται το αφορολόγητο όριο των 5.000 €.

 • Η φορολογική κλίμακα των επαγγελματιών θα έχει μόλις τρια κλιμάκια :

26% για τα πρώτα 50.000 € ετήσιου εισοδήματος,
35% για το μέρος του εισοδήματος άνω των 50.001 €
http://www.nexusmanagementconsultants.gr/2012/11/Pos-ua-forologhuei-o-misuvtos-o-syntajioyxos-o-eleytheros-epagelmatias-kai-o-agroths.html

Πως θα φορολογηθούν τα εισοδήματα από ενοίκια ;

 

 Πως θα φορολογηθούν τα εισοδήματα από ενοίκια ; 

Αυτοτελής φορολόγηση των ενοικίων:

 • με συντελεστή 10% για ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ, 
  • 30% για τα επόμενα 48.000 ευρώ και
   • 45% για το τμήμα των εισοδημάτων που υπερβαίνει τα 60.000 ευρώ.
   

Πως θα φορολογηθεί ο αγρότης ;

 • Καταργείται ο τεκμαρτός προσδιορισμός του εισοδήματος των αγροτών και θα φορολογούνται πλέον με βάση τα πραγματικά τους έσοδα και δαπάνες.


 • Καταργείται το αφορολόγητο όριο.

 • Η φορολογική κλίμακα των αγροτών :

13% από το πρώτο ευρώ εισοδήματος, 

Πως θα φορολογηθεί η επιχείρηση ;

Επιβάλλεται φορολογικός συντελεστής 26% στα κέρδη και 10% στα διανεμόμενα (μερίσματα). Διαβάστε ακόμα:

Η μείωση τα τεκμηρίων διαβίωσης για το 2013

 

Τι λέει η έκθεση της τρόικας;

Τι λέει η έκθεση της τρόικας;

έκθεση της τρόικας
έκθεση της τρόικας

Περίληψη για μη-ειδικούς

 

Η έκθεση της τρόικας

Η εκταμίευση των δανείων της διεθνούς βοήθειας έχει φτάσει ως στιγμής τα 73 δισεκατομμύρια ευρώ.
 • Από αυτά τα 52.9 δισ καταβλήθηκαν από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
 • Τα 19.9 δισ από το ΔΝΤ
 • Στο δεύτερο πρόγραμμα, το EFSF και το ΔΝΤ εκτός από τα ποσά του πρώτου προγράμματος συνεισέφεραν 130 δισ.ευρώ για τα χρόνια 2012-14. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου το EFSF αφιέρωσε το συνολικό ποσό των ευρώ 144.7 δις (σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα ήδη κατατεθέντα ποσά για το PSI και την τραπεζική ανακεφαλαίωση), ενώ το ΔΝΤ θα συνεισφέρει το ποσό των 28 δις ευρώ για τα επόμενα 4 χρόνια.
Ενώ ο κίνδυνος της εφαρμογής παραμένει πολύ υψηλός, εντούτοις η επιτυχία του δεύτερου προγράμματος εξαρτάται κυρίως από την Ελλάδα. Μάλιστα, εξαρτάται σε αποφασιστικό βαθμό από την πλήρη και έγκαιρη εφαρμογή της δημοσιονομικής εξυγίανσης και ανάπτυξης που ενισχύουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος. 
Η επιτυχής ανταλλαγή χρέους θα πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση της  μεταρρύθμισης ώστε να οικοδομήσουμε την συναίνεση υπέρ των δύσκολων μεταρρυθμίσεων που εξακολουθούν να βρίσκονται μπροστά μας. Η συνέχιση της διεθνούς οικονομικής βοήθειας μπορεί να αναμένεται μόνο εάν η εφαρμογή της πολιτικής αυτής βελτιωθεί. Η αποφασιστικότητα των ελληνικών αρχών να τηρήσουν τις συμφωνηθείσες πολιτικές, θα δοκιμαστεί μέσα στους επόμενους μήνες, όταν τα μέτρα μείωσης του ελλείμματος, με τα οποία θα κλείσει το μεγάλο χάσμα για το 2013-14 θα πρέπει να προσδιοριστούν. 
Στο ίδιο πνεύμα, η δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης, θα απαιτήσουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να ξεπεραστεί η αντίσταση των κατεστημένων συμφέροντων. Η εφαρμογή των διαρθρωτικών μέτρων - από την απελευθέρωση της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών έως τις μεταρρυθμίσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και τη μείωση της απασχόλησης στο δημόσιο - θα πρέπει να υπερνικήσει γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, την αντίσταση των λόμπυ και συμφερόντων και να σπάσει τα ταμπού μακροχρόνια πολιτική . Αυτό απαιτεί την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης, πολιτικό συντονισμό, καθώς και τη συναίνεση του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας.
Οι υπηρεσίες της Επιτροπής συνιστούν η πρώτη εκταμίευση του δεύτερου προγράμματος να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό. Η αναδιάρθρωση του χρέους έχει εκτελεστεί και οι ενέργειες που ήταν αναγκαίες για να επιτευχθεί το πρόγραμμα ολοκληρώθηκαν. Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, η συμμόρφωση με τα συμφωνηθέντα μέτρα πολιτικής στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος ήταν επαρκής, παρά τις ελλείψεις με τις οποίες αυτή η έκθεση ασχολείται.
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε ολόκληρη την έκθεση της τρόικας

12 Νοεμβρίου 2012

Τέλη κυκλοφορίας 2013 -Μέσω Taxisnet από 15/11/2012

Τέλη κυκλοφορίας 2013 -Μέσω Taxisnet από 15/11/2012

Τέλη κυκλοφορίας 2013 -Μέσω Taxisnet από 15/11/2012

Τέλη κυκλοφορίας 2013 -Μέσω Taxisnet από 15/11/2012

 Τέλη κυκλοφορίας 2013 -Μέσω Taxisnet από 15/11/2012

Η καταβολή των τελών κυκλοφορίας αρχίζει την προσεχή Πέμπτη 15 Νοεμβρίου.


Η καταβολή των τελών κυκλοφορίας θα γίνει μέσω taxisnet
 • είτε με τον κωδικό τους στο Taxinet 
 • είτε με τον ΑΦΜ. 
Αφού το εντοπίσουν, στη συνέχεια θα το τυπώνουν και θα το πληρώνουν σε τράπεζες, ταχυδρομεία, εφορίες ή μέσω της υπηρεσίας web banking.

Υπολογίζεται ότι από την κατάργηση των αυτοκόλλητων σημάτων θα εξοικονομηθούν περίπου 80 εκατ. ευρώ.Τα τέλη κυκλοφορίας για το 2013:

Από 51 κ.ε. μέχρι 300 κ.ε.: 22 ευρώ
Από 301 κ.ε. μέχρι 785 κ.ε.: 55 ευρώ
Από 786 κ.ε. μέχρι 1071 κ.ε.: 120 ευρώ
Από 1071 κ.ε. μέχρι 1357 κ.ε.: 135 ευρώ
Από 1358 κ.ε. μέχρι 1548 κ.ε: 240 ευρώ
Από 1549 κ.ε. μέχρι 1738 κ.ε.: 265 ευρώ
Από 1739 κ.ε. μέχρι 1928 κ.ε.: 300 ευρώ
Από 1929 κ.ε. μέχρι 2357 κ.ε.: 660 ευρώ
Από 2358 κ.ε. μέχρι 3000 κ.ε.: 880 ευρώ
Από 3001 κ.ε. μέχρι 4000 κ.ε.: 1100 ευρώ
Από 4001 κ.ε. και άνω: 1320 ευρώ

Ετήσια τέλη κυκλοφορίας ανά γρ. εκπομπών σε ευρώ για αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1/11/2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα:

 0 – 100 (γρ./χλμ.): 0 ευρώ
 101 – 120 (γρ./χλμ.): 0,90 ευρώ
 121 – 140 (γρ./χλμ.): 1,10 ευρώ
 141 – 160 (γρ./χλμ.): 1,70 ευρώ
 161 – 180 (γρ./χλμ.): 2,25 ευρώ
 181 – 200 (γρ./χλμ.): 2,55 ευρώ
 201 – 250 (γρ./χλμ.): 2,80 ευρώ
 Άνω των 251 (γρ./χλμ.): 3,40 ευρώ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ