Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 30/01/2013 Εγκύκλιος 2456/246 Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - Απασχόληση τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας

31 Ιανουαρίου 2013

30/01/2013 Εγκύκλιος 2456/246 Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - Απασχόληση τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας

30/01/2013 Εγκύκλιος 2456/246 Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας


Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 2456/246 από το Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: "Απασχόληση τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας"


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ