Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Διαγραφή του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) έτους 2011, που έχει βεβαιωθεί σε μη υπόχρεο πρόσωπο.

8 Ιανουαρίου 2013

Διαγραφή του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) έτους 2011, που έχει βεβαιωθεί σε μη υπόχρεο πρόσωπο.

Διαγραφή του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) έτους 2011, που έχει βεβαιωθεί σε μη υπόχρεο πρόσωπο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αρ.Πρωτ: Δ13ΦΜΑΠ 1001237 ΕΞ 2013
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.

ΘΕΜΑ: Διαγραφή του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) έτους 2011, που έχει βεβαιωθεί σε μη υπόχρεο πρόσωπο.


Στην υπηρεσία μας υποβλήθηκαν ερωτήματα σχετικά με το πιο πάνω θέμα, παράλληλα δε περιήλθε σε γνώση μας ότι, μετά την αποστολή ατομικών ειδοποιήσεων Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., πολλοί φορολογούμενοι προσέρχονται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) για διαγραφή αυτού. Με αυτή την αφορμή, σας γνωρίζουμε ότι στόχος μας πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να είναι η διασφάλιση των εσόδων του Δημοσίου αφενός και αφετέρου η εξυπηρέτηση των φορολογουμένων - πολιτών στα πλαίσια των αρχών της χρηστής διοίκησης, ώστε να μην επιβαρύνεται με το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. πρόσωπο που δεν είναι στην πραγματικότητα υπόχρεο για την καταβολή αυτού.
Στις περιπτώσεις λοιπόν που έχει βεβαιωθεί ποσό που αφορά έκτακτο ειδικό τέλος έτους 2011 σε πρόσωπο μη υπόχρεο, ακολουθείται, σύμφωνα και με το άρθρο 4 της ΠΟΛ. 1056/2012 απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών, η πιο κάτω διαδικασία:
Το πρόσωπο, σε βάρος του οποίου έχει βεβαιωθεί το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., προσέρχεται στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός του Δ.Ο.Υ. (και όχι στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων) προσκομίζοντας οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο, προκειμένου να υποδείξει τον υπόχρεο σε Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου, ώστε το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. να βεβαιωθεί στον υπόχρεο.
Αν δεν γνωρίζει τον υπόχρεο, οφείλει να αποδείξει στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. με κάθε δυνατό τρόπο (π.χ. βεβαίωση της ΔΕΗ) ότι δεν είναι κύριος ή επικαρπωτής του συγκεκριμένου ακινήτου και ότι δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με τον αναφερόμενο στην ατομική ειδοποίηση αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Η Δ.Ο.Υ., μετά την παραλαβή των σχετικών εγγράφων, διαγράφει το τέλος από το συγκεκριμένο πολίτη και παράλληλα ενημερώνει σχετικά τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για τις δικές της περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν από αυτήν.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Μαρία Η. Μενούνου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ